11. okt. 2011 - 10:00Aðsend grein

Ríkharður: Harpan er ekki að ryðga í sundur, lekur ekki og er ekki hrákasmíð

Ríkharður Kristjánsson.

Ríkharður Kristjánsson.

Í Pressunni 5.10.2011 birtist grein eftir Örnólf Hall arkitekt um Hörpuna sem leiddi af sér viðtal við sama aðila á Bylgjunni. Greinin er nokkuð samhljóma grein sama eðlis í DV fyrir mánuðum síðan sem þá leiddi af sér viðtal í Ríkisútvarpinu við Örnólf Hall og Guðmund Kr Guðmundsson og síðan viðtal Ríkisútvarpsins við undirritaðan.

Þá hafa birst fjölda greina eftir Örnólf um sama mál á heimasíðu arkitektafélags Íslands.

Allar þessar greinar fjalla nokkurn veginn um það sama; Harpan sé að ryðga, hún leki, hún sé illa gerð og illa kíttuð, hún sé ljót og skyggi á Esjuna og form hennar séu ljót.

Greinin í Pressunni byrjar þannig:

Tónlistarhúsið Harpa er hrákasmíði, að mati íslenskra sérfræðinga. Hún er strax farin að ryðgja, glerið lekur, þéttingar eru farnar að láta undan, suðuvinna léleg og misfellur í stáli. Íslenskir iðnaðarmenn vilja að sett verði upp skilti við Hörpu þar sem stendur „Made in China.“

Íslenskir málmtæknimenn eru allt annað en sáttir við Hörpu en þannig hafa þeir gagnrýnt harkalega vinnu og uppsetningu við tónlistarhúsið. Arkitektarnir Örnólfur Hall og Guðmundur Kr. Guðmundsson, setja stórt spurningamerki við húsið í Tímariti VM og segja Hörpu án fallegra forma og tenginga við umhverfið. Þeir bendi á að í dagsbirtu komi í ljós vankantar sem auðveldlega hefði mátt fyrirbyggja með faglegum vinnubrögðum.

Þessu vill undirritaður svara.

Ekkert stórhýsi á Íslandi hefur verið byggt án mikillar gagnrýni á útlit, staðsetningu eða kostnað og það getur verið fróðlegt að lesa umræður um Seðlabankann, Ráðhúsið, Perluna, Hæstarétt, Orkuveituhúsið og enn lengra aftur Þjóðleikhúsið.

Það hefur hins vegar verið þrástagast á því, nú síðast í tímaríti VM, að gluggakerfið sé að ryðga í sundur sem og burðarsúlur í húsinu. Ég hvet bara lesendur Pressunar að fara og skoða húsið og leggja á það eigið mat hvort húsið sé á sömu leið og mörg hefðbundin steypt hús á Íslandi sem eru, sundursprungin og lek með flagnandi málningu, lekum fúnum gluggum, ryðgandi steypustyrktarjárni og grotnandi steypu með rakaskemmdum og sveppagróðri inni og milljarða heildarútgjöldum fyrir eigendur sína. Það má með sanni segja að íslenskir arkitektar, verkfræðingar og húsbyggjendur hafi verið fullfærir um það sjálfir að búa til ónýt hús og þurfi þar ekkert „made in China“ skilti eins og formaður VM vill hengja utan á Hörpu.

Að morgni 8. október eftir mikla slagveðursnótt fór undirritaður til að taka út ástandið í, eins og formaður VM kallar það, „hripleku, sundurryðguðu hrákasmíðinni“ Hörpunni.

Skemmst er frá því að segja að eftir yfirferð yfir alla gluggafletina fundust hvergi merki um leka eða raka, hvergi nokkurs staðar, ekki heldur í glerþakinu eða stóra kubbaveggnum nema hvað einn opnanlegur gluggi hafði verið skilinn óvart eftir opinn því verið var að skipta um mótora í honum.

Á leiðinni í Hörpuna fór undirritaður hins vegar í sund í einni af nýju sundlaugum höfuðborgarsvæðisins. Þar er suðurveggurinn allur einn glerveggur. Nú bar svo við að ástandið var frekar einfalt. Það lak hver einasta rúða.
Kannski menn vilji hengja þar upp skilti: „Made in Iceland“ til að koma í veg fyrir að kínverjum verði kennt um þessi ósköp.

Það er algjörlega óumdeilt að það voru ryðblettir á yfirborði stálsins í Hörpu í uppsetningu og það láku ryðtaumar af stálinu. Það þurfti að slípa hornin til og sjóða einingar saman mjög víða. Þessir staðir voru óvarðir um hríð og ryðguðu eins og eðlilegt var í sjávarumhverfinu. Þeir voru síðan hreinsaðir og málað yfir með þykku málningakerfi áður en glerið var sett upp sem breytti þeim í innistál. þetta er búið að segja margoft. Það var alltaf reiknað með því að heilmála stálið eftir uppsetningu því það var ómögulegt að koma í veg fyrir ryðmyndum á þessum stað. Þar hefði galvanhúðun ekkert hjálpað því það hefði einnig þurft að slípa hana af þegar verið var að stilla kubbunum upp og setja saman.

Það virðist einnig nást illa að leiðrétta þá vitleysu að ryðmyndum hafi valdið því að ákveðið var að taka suðurhliðina niður í ágúst 2010. Það er fráleitt. Hægt er að lesa um það mál í Árbók verkfræðinga og tæknifræðinga 2010 og í Tæknivísi 2011 þar sem vandamálinu er lýst nákvæmlega. Stálið í hornunum var einfaldlega of stökkt til að hægt væri að láta það vera uppi. Bakgrunnurinn var ónóg eftirhitun eftir steypun. Og þar sem menn halda gjarnan að verktakar hugsi bara um að græða og feli öll vandamál er rétt að geta þess að ÍAV lét af eigin frumkvæði framkvæma allar rannsóknirnar á stálinu í þýskum háskóla og tók ákvörðum um niðurtöku án allra afskipta yfirvalda.

Þegar vatni var hleypt að Hörpu lak kjallarinn ekki og gerir ekki enn.

Og andstætt upphrópunum í Pressunni hefur glerhjúpur Hörpu ekki lekið eftir að frágangi lauk. Það kom mér reyndar á óvart því allar glerbyggingar á Íslandi sem ég hef kynnst hafa lekið eitthvað í byrjun. Yfirleitt eru veikleikar í þéttingum glerhúsa í byrjun sem þarf að laga og það hafði ég reiknað með að þurfa að gera í Hörpu einnig og reikna reyndar með enn.

Í grein Pressunnar segir siðan:

Þetta eru svo misjafnar sílíkonþéttingar að ég óttast að fljótlega eigi eftir að bera á rakamyndun. Þýskur verktaki, með mikla reynslu af sílíkonþéttingum, sem skoðaði Hörpu benti mér á misfellur í fúgunum og fannst honum að víða hefði mátt betur fara.

Ég undrast svolítið þennan þekkingarskort á þéttingum glerkerfa að álíta að kíttið sem lokar milli glerjanna að utan sé þétting glerkerfisins. Svo er vitanlega alls ekki. Aðalþéttingin liggur í innri þéttingunum þar sem glerið leggst að silikonborðum og í innri toppfyllingum. Þetta er grunnurinn að tveggja þrepa þéttingum og ysta þéttingin sem oft er alls ekki vatnsþétt er vind og regnvörn. Á bak við silikonið er dren og loftunarkerfi sem bæði drenar burt vatn sem kemst á bak við sílikonið og þurrkar rýmið.

Kíttun hússins þolir fyllilega samanburð við sambærilegar byggingar í Þýskalandi, jafnvel perlu eins og nýja BMW safnið í München. Og vilji menn bera kíttunina saman við íslenskt handbragð ættu menn að skoða nýlegar glerbyggingar sem eru kíttaðar.

Í greininni segir m.a.:

Ef ég man rétt þá var umræðan í þá veru varðandi hjúpinn að íslensk fyrirtæki réðu ekki við verkið. Sú umræða var móðgun við okkar fólk. Að mínu viti voru það annarleg sjónarmið sem réðu ferðinni.

Glerhjúpurinn var boðinn út í júní 2007 á alþjóðlegum (og íslenskum) markaði. Íslenskum málmiðnaði var vissulega frjálst að bjóða í verkið eða bjóðast til að gerast undirverktakar erlendra bjóðenda. Það kom hins vegar bara eitt tilboð í verkið, frá Lingyun í Kína. Ekkert tilboð kom frá stóru fyrirtækjunum í Evrópu og vitanlega ekkert frá íslenskum málmfyrirtækjum.

Það er barnaskapur að halda að íslensk málmiðnaðfyrirtæki hefðu ráðið við þetta verk jafnvel þó þau hefðu ráðið sér útlenska deilihönnuði því það átti eftir að fínreikna og deilihanna allt kerfið og gera allar útfærsluteikningar. Það unnu á annað þúsund manns bara við smíði á suðurveggnum einum í fjórum stálsteypuverksmiðjum í heild voru yfir 2000 manns sem unnu við glerhjúpinn í Kína.

Jafnvel þó þýsk fyrirtæki hefði boðið í verkið hefðu þau látið vinna verkið í Kína. Þýsku bílaverksmiðjurnar eru viðskiptavinir þeirrar stálsteypu sem steypti meirihluta af hornunum í endurgerð suðurveggsins. Í dag fer nær öll stálsteypa fyrir evrópskan markað fram í Kína eða Indlandi.

Ég held að margir sem hafi látið í sér heyra varðandi glerhjúpinn hafi ekki skilið almennilega hvernig kubbaveggirnir eru gerðir. Það eru átján þúsund horn sem eru steypt í suðurveggnum. Fyrir hvert og eitt einast horn er búið til vaxmót með öllum boltagötum og tengistykkjum sem síðan er umlukið sandi með bindiefni sem er hertur og bakaður og vaxið síðan fjarlægt. Í sandmótið er síðan hellt bráðnu stáli sem er látið kólna og sandmótið er svo brotið utan af. Síðan þarf að taka stálstykkið og setja í ofn og hita upp í 920 gráður og kæla hægt niður aftur. Þá loksins hefur stálið fengið sína réttu eiginleika.

Hornin sem eru steypt í sandmóti hafa allt aðra áferð en prófílar úr plötustáli sem tengja hornin saman. Hornin eru raunverulegt handverk og það var tekin ákvörðun að reyna ekki að fela það hvernig kubbarnir eru búnir til. Stálsteypa úr sandmótum er í eðli sínu óslétt og hrjúf. Það var ekki sett fram sú krafa að allt væri slétt og fellt og slípað niður frekar en gert er við handunna keramik. Það sem greinir handunnin listaverk frá verksmiðjuframleiðslu er oft ófullkomleiki mannshandarinnar. Í raun eru kubbarnir handunnin stykki sem skeytt saman mynda stórt listaverk Ólafs Elíassonar.

Þegar formaður VM setur fram þá kröfu að sett verði upp merking sem segir „ Made in China“ þá er í því mjög óþægilegur þjóðernishroki og ofmat á eigin verðleikum. Menn ættu að bera meiri virðingu fyrir Kínverjum sem sumir hverjir hafa verið í rokinu niður við Reykjavíkurhöfn í þrjú ár að byggja eitt flóknasta mannvirki sem hefur verið reist á Íslandi.

Það koma um 3000 manns í bygginguna á dag og það má sjá myndandi fólk út um allt hús og það er auðvelt að sjá og heyra hrifningu þess á glerhjúpnum. Þetta fólk er ekki upptekið af því hvort einshvers staðar sjáist ójöfn suða eða ósléttur. Þetta fólk er upptekið af töfrum hússins og tónleikagestir af frábærum hljómburði þess. Það sama á við um erlend arkitektatímarit og erlend bílafyrirtæki sem hafa óskað eftir því að nota glerhjúpinn sem bakgrunn fyrir auglýsingar. Þar hefði krafa forystumanna VM um að hengja upp skilti „made in China“ væntanlega vakið undrun.

Við hjá ÍAV erum stolt yfir að hafa byggt þetta hús með öllu okkar hjálparfólki. Þar var fjöldi málmiðnarmanna á meðal sem vann frábæra vinnu í húsinu þó stærð glerhjúpsins og flækjustig hafi beint smíði hans til Kína.

Ríkharður Kristjánsson
Hönnunarstjóri Hörpu og verkefnisstjóri glerhjúpsins
23.okt. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Ást í verki

Við sýnum ást okkar í verki á misjafnan hátt. Ég er til dæmis alveg ótrúlega sjálfhverf og geri mér vel grein fyrir því, að það er ekki alltaf auðvelt að sjá hvenær ég er að sýna ást í verki. Stundum er það dulbúið í snyrtivörukaupum fyrir sjálfa mig, því þegar mér líður vel, líður manninum mínum vel. Ég er yfirleitt skapbetri þegar ég er í endorfínvímu eftir eyðslu. 
07.okt. 2017 - 18:00 Aðsend grein

Skilyrðislaus ást

Alfa Jóhannsdóttir Við vinkonurnar vorum að ræða það um daginn, hver við myndum vilja vera ef við mættum vera hver sem er í einn sólarhring. Einhver sagðist vilja vera Donald Trump bara til að skilja hvernig hann hugsar og önnur sagðist vilja vera Kylie Jenner í einn dag.
17.sep. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Hamingjustormurinn

Ég fylgdist gáttuð með athugasemdastorminum sem hófst í kjölfar skráningar Stefaníu Töru Þrastardóttur í Ungfrú Ísland. Ég hneppti fljótt að mér ímyndaða vindjakkanum, dró húfuna niður fyrir eyru og klæddi mig í pollastígvélin.
16.sep. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Eðli máls og stuðningur við KFA

Síðustu daga hefur átt sér stað umræða m.a. á vefmiðlum um samskipti Akureyrabæjar og Kraftlyftingarfélags Akureyrar (KFA) og hefur sú umræða ekki verið byggð á málefnalegum grunni en málið snýst í stuttu máli um óánægju KFA vegna þess stuðnings sem Akureyrarbær er tilbúinn til að veita félaginu.
03.sep. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Glansmyndin

Á vissan hátt sá ég alltaf fyrir mér að ég yrði mamman sem tæki þéttingsfast utan um börnin sín og segði með áhersluþunga: „Þú munt breyta heiminum!" En svona í alvörunni þá sat ég í sófanum um daginn og sagði annars hugar við þriggja ára son minn: „Hættu að fikta í typpinu og taktu bíllyklana út úr þér.“ 
01.sep. 2017 - 13:43 Akureyri vikublað

Alþjóðlegi sjálfsvígsforvarnardagurinn nálgast

Á ári hverju falla um 40 manns fyrir eigin hendi. Milli 500 til 600 manns til viðbótar gera til þess tilraun. Geðhjálp og Rauði krossinn hófu átakið Útmeða fyrir tveimur árum. Átakið beindist að sjálfsskaða og sjálfsvígum ungra karlmanna en sjálfsvíg eru algengasta dánarorsök karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára. Ljóst er að það vantar meiri peninga í forvarnir, líkt og umferðarforvarnir sem bjargað hafa mannslífum. Geðhjálp og Rauði krossinn eiga þakkir skildar fyrir sitt framtak. Öll umræða er af hinu góða. Fólk verður að geta talað um sína vanlíðan og vita hvert hægt er að leita.
27.ágú. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Bónusgreiðslur

Hvað myndi ég gera ef ég ætti von á bónusgreiðslu upp á milljónir króna vegna þess að börnunum sem ég hef kennt hefur vegnað svo vel? Að vinnan mín hafi lagt grunninn að velgengni þeirra og þess vegna eigi ég von á sérstakri aukagreiðslu upp á milljónir jafnvel þótt það þýði að ekki sé hægt að hækka laun annarra kennara, kaupa kennslubúnað og það sem verst er, að rukka þurfi nemendur og foreldra þeirra um skólagjöld?
10.júl. 2017 - 07:00 Aðsend grein

5. akreinin

Í öllum verkefnum þarf að skoða mál i samhengi. Vissulega væri fínt ad hafa Borgarlinu og Fluglest. Og það væri líka fint að hafa göng til Evrópu. Hafa brú til Bandarikjanna væri einnig mjög gott. En hvers vegna er það ekki gert? Vegna þess að kostnaðurinn yrði gífurlegur.
06.júl. 2017 - 12:00 Aðsend grein

Klósett-strategía fyrir Ísland

Að vissu marki verður að segjast að ferðaþjónustufyrirtæki sem eru með rútur fullar af fólki beri skylda til að tryggja lágmarks snyrtiaðstöðu. Þetta á við flugvélar, farþegaskip og vinnustaði. Rúturnar þurfa annaðhvort að vera með salernisaðstöðu eða ferðaþjónustufyrirtækin taki sig saman og stofni fyrirtæki sem sér um snyrtiaðstöðu gegn gjaldi á ferðamannastöðum.
05.jún. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Halldór: „Þú, sama hver þú ert, átt að hafa rödd“

Ég hef heyrt oftar en einu sinni að Píratar séu borgarflokkur, að Píratar nenni ekki upp fyrir Elliðaárdalinn, að Píratar rati ekki út úr Reykjavík. Það er allt fjarri sanni. Á Norðurlandi eystra er starfandi Píratafélag, PáNA, sem hefur staðið fyrir nær vikulegum fundum síðustu mánuði þar sem rætt er um allt á milli himins og jarðar. 
21.maí 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Samskipti

Mér verður oft hugleikið þetta orð – samskipti. Í þá gömlu góðu þurfti að senda bréf eða taka upp símtól til að vera í samskiptum utan heimilis. Maður jafnvel beið fram yfir kvöldmat með að hringja á milli landshluta því það var þó ódýrara. Í dag er ekkert vandamál að hafa samskipti við fólk um allan heim, og það á sömu sekúndu og maður finnur þörf fyrir að heyra í einhverjum.
14.maí 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Sumarið er tíminn

Mér hefur alltaf fundist skrýtið að sumardagurinn fyrsti skuli vera haldinn í apríl hér á Íslandi. Á þeim tíma erum við yfirleitt enn að eiga við snjó og frost og veldur dagurinn því alltaf vonbrigðum, ár eftir ár – að ekki sé hægt að fagna fyrsta sumardeginum á stuttbuxum og ermalausum bol. Til gamans má geta þess að víðast hvar annars staðar er sumardagurinn fyrsti í kringum sumarsólstöður.
05.maí 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Vorið

„Vorið er komið og grundirnar gróa.“ Með vorinu lengist útivera barna og fullorðinna. Með vorinu hækkar hitastigið og jörðin þornar og grær. Með vorinu verða börn og fullorðnir léttklæddari og léttfættari. Eða hvað? Því miður virðist mér sem það eigi ekki alltaf við.
05.maí 2017 - 12:02 Austurland

Hvernig er staðan fyrir austan?

Oft á ferðum mínum í öðrum landshlutum er ég spurðum um hvernig staðan sé fyrir austan. Oftast svara ég, bara góð ! en síðan reyni ég að koma með dæmi um gott gengi einhvers staðar og nefni eitthvað nýtt sem er að gerast á svæðinu. Þá er ég tilfinnanlega meðvitaður um það að svar mitt er ekki byggt á miklum rökum heldur frekar tilfinningu og er í versta falli rangt.
30.apr. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Tilfinningar og lífsgildi fara aldrei í frí

Í nýliðinni dymbilviku fór ég til Berlínar. Ég hef aldrei komið þangað áður en hef heyrt vel látið af borginni. Ég átti erindi þangað því í vetur hef ég verið að kenna unglingum um Kalda stríðið í samfélagsfræði. Berlín kemur óneitanlega við sögu þar og ég tjáði nemendum mínum að ég myndi hafa myndavél í farteskinu og taka myndir af því sem eftir stendur af Berlínarmúrnum og fleiru sem tengist sögunni og sýna þeim þegar heim væri komið.
28.apr. 2017 - 18:00 Suðri

Að vera fyrirmyndar fyrirmynd

Það er eitt mikilvægara en að eiga góða fyrirmynd, það er að vera góð fyrirmynd. Við þurfum að taka eftir góðum fyrirmyndum og vekja athygli á þeim svo að við getum fleiri notið þeirra og lært af. Fólkið sem gerir „meira“ er okkur fyrirmynd. Fólk sem gefur af tíma sínum til verkefna á vegum Rauða Krossins, til kirkjunnar og tekur þátt í ýmsu félagsstarfi.
14.apr. 2017 - 07:00 Austurland

Samkeppnishæfni trúarinnar

Síðastliðinn vetur var ég í námsleyfi frá prestsstörfum á Vopnafirði. Ég ákvað að venda kvæði mínu í kross og innritaðist í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands í stjórnun og stefnumótun. Í náminu lærði ég að besta leiðin fyrir fyrirtæki til að ná samkeppnisforskoti er að vera opin fyrir samvinnu og samstarfi. Að hjálpa öðrum stuðlar að aukinni nýsköpun og gefur tækifæri á nýjum mörkuðum. Nýjar kenningar í stjórnun byggja á að hvetja fólk til að gefa af sér, hjálpa hvert öðru og horfa á sameiginlega hagsmuni umfram sína eigin. Þetta er það sem kristin trú hefur boðað í nær 2000 ár, að listin að lifa er að treysta og hjálpa í samstarfi, elska Guð og náungann eins og sjálfan sig. Nú er þessi kenning orðin að opinberun í viðskiptalífinu.
09.apr. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Mötuð afþreying

Hermaðurinn stendur fyrir framan heilt lið af óvinunum. Hann er sá eini sem stendur, allir vinir hans liggja eftir. Það er enginn séns að hann geti sigrað þá. En hermaðurinn lætur það ekki stoppa sig, hann er hetjan. Hann flýgur upp, sækir tunglið og kastar því í átt til óvinanna. Hann sigraði þá. Hann er hetjan… Mamma kallar og leikurinn stöðvast.
09.apr. 2017 - 12:00 Reykjanes

Hættulegasti þjóðvegur landsins

Stjórn Pírata á Suðurnesjum vill stefna að traustum og öruggum vegasamgöngum á Suðurnesjum. Mikið mæðir á enda fara hér um svæðið vel yfir milljón ferðamenn á ári, auk allra Íslendinganna sem keyra um Reykjanesbrautina á leið sinni í og úr millilandaflugi. Allt þetta fólk þarf að aka brautina sem er einn fjölfarnasti en um leið hættulegasti þjóðvegur landsins eins og dæmin sanna.
08.apr. 2017 - 16:40 Akureyri vikublað

Elsku líkami

Úr auglýsingum, bíómyndum, sjónvarpsþáttum og öðrum miðlum fáum við endalaus skilaboð um það hvernig líkamar okkar eigi að líta út, hvað þeir eigi að geta gert, hvernig þeir eigi að eldast og svo framvegis.
02.apr. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Hamingjuperlurnar mínar

Þetta með hamingjuna. Strax í æsku heyrir maður að það sem skipti mestu máli sé að vera hamingjusamur. Öll ævintýri enda á þá leið; og þau lifðu hamingjusöm upp frá því. Endir. Þannig að ég lagði af stað í hamingjuleit. Leitaði úti um allt. Þessi brennandi innri þörf fyrir að vera hamingjusöm. Upplifa þá dásamlegu tilfinningu að vera „happy ever after“. Þegar ég yrði grönn yrði ég sko hamingjusöm, eignaðist draumabílinn, draumahúsið, fengi draumavinnuna, þá yrði ég sko hamingjusöm.
23.mar. 2017 - 18:00 Austurland

Að hafa ekki skoðun

Á tímum samfélagsmiðla og kommentakerfa er hægt að hneykslast, tuða og vera brjálaður 24 tíma dagsins 7 daga vikunnar. Ananas á pizzur, ókeypis túrtappar í bíóum og áfengi í verslanir (þreytt dæmi, afsakið). Það er hægt að hafa skoðun á öllu og öllum og það er auðvelt að reyna troða skoðunum sínum uppá aðra. Treystið mér ég hef alveg reynt það.
12.mar. 2017 - 07:00 Austurland

Bjartsýni í bakið

Við vorum býsna bjartsýn á haustdögum þegar verðandi þingmenn riðu um héruð og boðuðu betri tíma. Staða ríkissjóðs var góð og þess að vænta að nú væri hægt að ráðast í brýnar framkvæmdir, sem dregist höfðu um árabil. Í október var samþykkt samgönguáætlun 2015 – 2018 sem beðið hafði verið eftir. Áætlunin var samþykkt mótatkvæðalaust en reyndar voru aðeins tæplega 40 þingmenn viðstaddir atkvæðagreiðsluna.

11.mar. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Á tímum samskiptamiðla

Ég er svo ljónheppin að umgangast unglinga flesta daga vikunnar. Unglingar eru skemmtilegt fólk, þeim fylgir einhver fölskvalaus gleði og tilhlökkun fyrir lífinu sem margir þeim eldri hafa týnt í annríki hversdagsins. Það er þó annað sem fylgir unglingum nútímans og það eru samfélagsmiðlar.
05.mar. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Nafnaveislan

Ég fór í nafnaveislu um daginn. Barnið var þó ekki nýfætt heldur á sjötta ári. Barnið hefur líka átt strákanafn allan þann tíma, en hefur í nokkur ár upplifað sig sem stelpu. Því varð að velja nýtt nafn sem passaði og af því tilefni var slegið upp veislu.

04.mar. 2017 - 07:00 Suðri

Viðskiptahugmynd

Ég er að hugsa um setja saman viðskiptahugmyndir um eitthvað og allskonar, búa til góða beitu, setja upp skyggnur, þrívíddarmyndskeið og síðast en ekki síst gróðaplan. Gæti komið með hugmynd um að byggja golfvöll á svörtum sandi, hótel sem byggir á hugmynd sem ég segi öllum að fáum hafi dottið í hug, jú byggja risa gróðurhús og rækta eitthvað sem fólk um allan heim vill borða og já svo vantar miðbæ í fullt af bæjum um allt land.

25.feb. 2017 - 07:00 Aðsend grein

Sameining í suður

Margar ástæður eru fyrir því að sveitarfélög fara í það að kanna sameiningarmöguleika. Stundum er það útaf sameiginlegri hugsjón og að tækifæri sjást í stærra og fjölmennara sveitarfélagi, stundum er það vegna þess að lögformlegar skyldur sveitarfélaga eru orðnar of sligandi fyrir þau, og þá sérstaklega þau fámennu og stundum eflaust af allt öðrum ástæðum.

19.feb. 2017 - 18:00 Aðsend grein

Kúldrast í kotbýlum

Í síðasta blaði var ég með eilitla frásögn af upphafsárum byggðar í Hveragerði en hún hverfðist einkum um eitt fyrsta húsið þar í bæ sem nefndist Lindarbrekka. Sagði ég lítillega frá fyrstu húsráðendunum, þeim Guðmundi Einarssyni og Sigríði Guðmundsdóttur, og mun ég nú gera nánari grein fyrir æviferli þeirra sem um margt var dæmigerður fyrir lífsbaráttu alþýðufólks á fyrri hluta síðustu aldar.

 

18.feb. 2017 - 18:00 Aðsend grein

Einelti er samfélagsmein

Einelti er alvarlegt samfélagsmein. Hátt hlutfall þeirra sem á fullorðinsárum glíma við geðræn og félagsleg vandamál eru fórnarlömb eineltis.  Afleiðingar eineltis eru gríðarlega alvarlegar. Til þess að komast í gegnum þá þungbæru reynslu þurfa mörg fórnarlömb eineltis á umfangsmikilli heilbrigðis- og félagsþjónustu að halda til margra ára, með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið.
17.feb. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Hin dásamlegu mistök

Ég ólst upp á Þingvallastrætinu á hæðinni fyrir neðan skákfélagið. Ég kíkti stundum upp á laugardagsmorgnum og tók eina og eina skákæfingu með öðrum krökkum en ég varð aldrei sterkur skákmaður. Mig skorti þolinmæðina og einbeitinguna. Athyglisbresturinn þvældist þar fyrir mér eins og annars staðar.

Aðsendar greinar
Hér birtast aðsendar greinar og yfirlýsingar sem tengjast efni því sem birtist á Pressunni. Netfang: pressan@pressan.is
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.3.2018
Klæðast eins og niðursetningar í þingsal
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 28.2.2018
Af högum mínum: Svar til blaðamanns
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 22.2.2018
Gyðingdómur í sögu og samtíð - námskeið
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 27.2.2018
Vita stjórnvöld hvað er barni fyrir bestu?
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 24.2.2018
Hann kaus frelsið
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 07.3.2018
Já, það er komið Vor í verkó!
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 14.3.2018
Stöðugleikasáttmáli alþýðunnar
Kristinn Karl Brynjarsson
Kristinn Karl Brynjarsson - 12.3.2018
Jafnasti oddvitinn?
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.3.2018
Þrír hugsjónamenn gegn alræði
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 18.3.2018
Hádeisverður í Stellenbosch
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.3.2018
Böðullinn drepur alltaf tvisvar
Fleiri pressupennar