11. okt. 2011 - 10:00Aðsend grein

Ríkharður: Harpan er ekki að ryðga í sundur, lekur ekki og er ekki hrákasmíð

Ríkharður Kristjánsson.

Ríkharður Kristjánsson.

Í Pressunni 5.10.2011 birtist grein eftir Örnólf Hall arkitekt um Hörpuna sem leiddi af sér viðtal við sama aðila á Bylgjunni. Greinin er nokkuð samhljóma grein sama eðlis í DV fyrir mánuðum síðan sem þá leiddi af sér viðtal í Ríkisútvarpinu við Örnólf Hall og Guðmund Kr Guðmundsson og síðan viðtal Ríkisútvarpsins við undirritaðan.

Þá hafa birst fjölda greina eftir Örnólf um sama mál á heimasíðu arkitektafélags Íslands.

Allar þessar greinar fjalla nokkurn veginn um það sama; Harpan sé að ryðga, hún leki, hún sé illa gerð og illa kíttuð, hún sé ljót og skyggi á Esjuna og form hennar séu ljót.

Greinin í Pressunni byrjar þannig:

Tónlistarhúsið Harpa er hrákasmíði, að mati íslenskra sérfræðinga. Hún er strax farin að ryðgja, glerið lekur, þéttingar eru farnar að láta undan, suðuvinna léleg og misfellur í stáli. Íslenskir iðnaðarmenn vilja að sett verði upp skilti við Hörpu þar sem stendur „Made in China.“

Íslenskir málmtæknimenn eru allt annað en sáttir við Hörpu en þannig hafa þeir gagnrýnt harkalega vinnu og uppsetningu við tónlistarhúsið. Arkitektarnir Örnólfur Hall og Guðmundur Kr. Guðmundsson, setja stórt spurningamerki við húsið í Tímariti VM og segja Hörpu án fallegra forma og tenginga við umhverfið. Þeir bendi á að í dagsbirtu komi í ljós vankantar sem auðveldlega hefði mátt fyrirbyggja með faglegum vinnubrögðum.

Þessu vill undirritaður svara.

Ekkert stórhýsi á Íslandi hefur verið byggt án mikillar gagnrýni á útlit, staðsetningu eða kostnað og það getur verið fróðlegt að lesa umræður um Seðlabankann, Ráðhúsið, Perluna, Hæstarétt, Orkuveituhúsið og enn lengra aftur Þjóðleikhúsið.

Það hefur hins vegar verið þrástagast á því, nú síðast í tímaríti VM, að gluggakerfið sé að ryðga í sundur sem og burðarsúlur í húsinu. Ég hvet bara lesendur Pressunar að fara og skoða húsið og leggja á það eigið mat hvort húsið sé á sömu leið og mörg hefðbundin steypt hús á Íslandi sem eru, sundursprungin og lek með flagnandi málningu, lekum fúnum gluggum, ryðgandi steypustyrktarjárni og grotnandi steypu með rakaskemmdum og sveppagróðri inni og milljarða heildarútgjöldum fyrir eigendur sína. Það má með sanni segja að íslenskir arkitektar, verkfræðingar og húsbyggjendur hafi verið fullfærir um það sjálfir að búa til ónýt hús og þurfi þar ekkert „made in China“ skilti eins og formaður VM vill hengja utan á Hörpu.

Að morgni 8. október eftir mikla slagveðursnótt fór undirritaður til að taka út ástandið í, eins og formaður VM kallar það, „hripleku, sundurryðguðu hrákasmíðinni“ Hörpunni.

Skemmst er frá því að segja að eftir yfirferð yfir alla gluggafletina fundust hvergi merki um leka eða raka, hvergi nokkurs staðar, ekki heldur í glerþakinu eða stóra kubbaveggnum nema hvað einn opnanlegur gluggi hafði verið skilinn óvart eftir opinn því verið var að skipta um mótora í honum.

Á leiðinni í Hörpuna fór undirritaður hins vegar í sund í einni af nýju sundlaugum höfuðborgarsvæðisins. Þar er suðurveggurinn allur einn glerveggur. Nú bar svo við að ástandið var frekar einfalt. Það lak hver einasta rúða.
Kannski menn vilji hengja þar upp skilti: „Made in Iceland“ til að koma í veg fyrir að kínverjum verði kennt um þessi ósköp.

Það er algjörlega óumdeilt að það voru ryðblettir á yfirborði stálsins í Hörpu í uppsetningu og það láku ryðtaumar af stálinu. Það þurfti að slípa hornin til og sjóða einingar saman mjög víða. Þessir staðir voru óvarðir um hríð og ryðguðu eins og eðlilegt var í sjávarumhverfinu. Þeir voru síðan hreinsaðir og málað yfir með þykku málningakerfi áður en glerið var sett upp sem breytti þeim í innistál. þetta er búið að segja margoft. Það var alltaf reiknað með því að heilmála stálið eftir uppsetningu því það var ómögulegt að koma í veg fyrir ryðmyndum á þessum stað. Þar hefði galvanhúðun ekkert hjálpað því það hefði einnig þurft að slípa hana af þegar verið var að stilla kubbunum upp og setja saman.

Það virðist einnig nást illa að leiðrétta þá vitleysu að ryðmyndum hafi valdið því að ákveðið var að taka suðurhliðina niður í ágúst 2010. Það er fráleitt. Hægt er að lesa um það mál í Árbók verkfræðinga og tæknifræðinga 2010 og í Tæknivísi 2011 þar sem vandamálinu er lýst nákvæmlega. Stálið í hornunum var einfaldlega of stökkt til að hægt væri að láta það vera uppi. Bakgrunnurinn var ónóg eftirhitun eftir steypun. Og þar sem menn halda gjarnan að verktakar hugsi bara um að græða og feli öll vandamál er rétt að geta þess að ÍAV lét af eigin frumkvæði framkvæma allar rannsóknirnar á stálinu í þýskum háskóla og tók ákvörðum um niðurtöku án allra afskipta yfirvalda.

Þegar vatni var hleypt að Hörpu lak kjallarinn ekki og gerir ekki enn.

Og andstætt upphrópunum í Pressunni hefur glerhjúpur Hörpu ekki lekið eftir að frágangi lauk. Það kom mér reyndar á óvart því allar glerbyggingar á Íslandi sem ég hef kynnst hafa lekið eitthvað í byrjun. Yfirleitt eru veikleikar í þéttingum glerhúsa í byrjun sem þarf að laga og það hafði ég reiknað með að þurfa að gera í Hörpu einnig og reikna reyndar með enn.

Í grein Pressunnar segir siðan:

Þetta eru svo misjafnar sílíkonþéttingar að ég óttast að fljótlega eigi eftir að bera á rakamyndun. Þýskur verktaki, með mikla reynslu af sílíkonþéttingum, sem skoðaði Hörpu benti mér á misfellur í fúgunum og fannst honum að víða hefði mátt betur fara.

Ég undrast svolítið þennan þekkingarskort á þéttingum glerkerfa að álíta að kíttið sem lokar milli glerjanna að utan sé þétting glerkerfisins. Svo er vitanlega alls ekki. Aðalþéttingin liggur í innri þéttingunum þar sem glerið leggst að silikonborðum og í innri toppfyllingum. Þetta er grunnurinn að tveggja þrepa þéttingum og ysta þéttingin sem oft er alls ekki vatnsþétt er vind og regnvörn. Á bak við silikonið er dren og loftunarkerfi sem bæði drenar burt vatn sem kemst á bak við sílikonið og þurrkar rýmið.

Kíttun hússins þolir fyllilega samanburð við sambærilegar byggingar í Þýskalandi, jafnvel perlu eins og nýja BMW safnið í München. Og vilji menn bera kíttunina saman við íslenskt handbragð ættu menn að skoða nýlegar glerbyggingar sem eru kíttaðar.

Í greininni segir m.a.:

Ef ég man rétt þá var umræðan í þá veru varðandi hjúpinn að íslensk fyrirtæki réðu ekki við verkið. Sú umræða var móðgun við okkar fólk. Að mínu viti voru það annarleg sjónarmið sem réðu ferðinni.

Glerhjúpurinn var boðinn út í júní 2007 á alþjóðlegum (og íslenskum) markaði. Íslenskum málmiðnaði var vissulega frjálst að bjóða í verkið eða bjóðast til að gerast undirverktakar erlendra bjóðenda. Það kom hins vegar bara eitt tilboð í verkið, frá Lingyun í Kína. Ekkert tilboð kom frá stóru fyrirtækjunum í Evrópu og vitanlega ekkert frá íslenskum málmfyrirtækjum.

Það er barnaskapur að halda að íslensk málmiðnaðfyrirtæki hefðu ráðið við þetta verk jafnvel þó þau hefðu ráðið sér útlenska deilihönnuði því það átti eftir að fínreikna og deilihanna allt kerfið og gera allar útfærsluteikningar. Það unnu á annað þúsund manns bara við smíði á suðurveggnum einum í fjórum stálsteypuverksmiðjum í heild voru yfir 2000 manns sem unnu við glerhjúpinn í Kína.

Jafnvel þó þýsk fyrirtæki hefði boðið í verkið hefðu þau látið vinna verkið í Kína. Þýsku bílaverksmiðjurnar eru viðskiptavinir þeirrar stálsteypu sem steypti meirihluta af hornunum í endurgerð suðurveggsins. Í dag fer nær öll stálsteypa fyrir evrópskan markað fram í Kína eða Indlandi.

Ég held að margir sem hafi látið í sér heyra varðandi glerhjúpinn hafi ekki skilið almennilega hvernig kubbaveggirnir eru gerðir. Það eru átján þúsund horn sem eru steypt í suðurveggnum. Fyrir hvert og eitt einast horn er búið til vaxmót með öllum boltagötum og tengistykkjum sem síðan er umlukið sandi með bindiefni sem er hertur og bakaður og vaxið síðan fjarlægt. Í sandmótið er síðan hellt bráðnu stáli sem er látið kólna og sandmótið er svo brotið utan af. Síðan þarf að taka stálstykkið og setja í ofn og hita upp í 920 gráður og kæla hægt niður aftur. Þá loksins hefur stálið fengið sína réttu eiginleika.

Hornin sem eru steypt í sandmóti hafa allt aðra áferð en prófílar úr plötustáli sem tengja hornin saman. Hornin eru raunverulegt handverk og það var tekin ákvörðun að reyna ekki að fela það hvernig kubbarnir eru búnir til. Stálsteypa úr sandmótum er í eðli sínu óslétt og hrjúf. Það var ekki sett fram sú krafa að allt væri slétt og fellt og slípað niður frekar en gert er við handunna keramik. Það sem greinir handunnin listaverk frá verksmiðjuframleiðslu er oft ófullkomleiki mannshandarinnar. Í raun eru kubbarnir handunnin stykki sem skeytt saman mynda stórt listaverk Ólafs Elíassonar.

Þegar formaður VM setur fram þá kröfu að sett verði upp merking sem segir „ Made in China“ þá er í því mjög óþægilegur þjóðernishroki og ofmat á eigin verðleikum. Menn ættu að bera meiri virðingu fyrir Kínverjum sem sumir hverjir hafa verið í rokinu niður við Reykjavíkurhöfn í þrjú ár að byggja eitt flóknasta mannvirki sem hefur verið reist á Íslandi.

Það koma um 3000 manns í bygginguna á dag og það má sjá myndandi fólk út um allt hús og það er auðvelt að sjá og heyra hrifningu þess á glerhjúpnum. Þetta fólk er ekki upptekið af því hvort einshvers staðar sjáist ójöfn suða eða ósléttur. Þetta fólk er upptekið af töfrum hússins og tónleikagestir af frábærum hljómburði þess. Það sama á við um erlend arkitektatímarit og erlend bílafyrirtæki sem hafa óskað eftir því að nota glerhjúpinn sem bakgrunn fyrir auglýsingar. Þar hefði krafa forystumanna VM um að hengja upp skilti „made in China“ væntanlega vakið undrun.

Við hjá ÍAV erum stolt yfir að hafa byggt þetta hús með öllu okkar hjálparfólki. Þar var fjöldi málmiðnarmanna á meðal sem vann frábæra vinnu í húsinu þó stærð glerhjúpsins og flækjustig hafi beint smíði hans til Kína.

Ríkharður Kristjánsson
Hönnunarstjóri Hörpu og verkefnisstjóri glerhjúpsins
23.mar. 2017 - 18:00 Austurland

Að hafa ekki skoðun

Á tímum samfélagsmiðla og kommentakerfa er hægt að hneykslast, tuða og vera brjálaður 24 tíma dagsins 7 daga vikunnar. Ananas á pizzur, ókeypis túrtappar í bíóum og áfengi í verslanir (þreytt dæmi, afsakið). Það er hægt að hafa skoðun á öllu og öllum og það er auðvelt að reyna troða skoðunum sínum uppá aðra. Treystið mér ég hef alveg reynt það.
12.mar. 2017 - 07:00 Austurland

Bjartsýni í bakið

Við vorum býsna bjartsýn á haustdögum þegar verðandi þingmenn riðu um héruð og boðuðu betri tíma. Staða ríkissjóðs var góð og þess að vænta að nú væri hægt að ráðast í brýnar framkvæmdir, sem dregist höfðu um árabil. Í október var samþykkt samgönguáætlun 2015 – 2018 sem beðið hafði verið eftir. Áætlunin var samþykkt mótatkvæðalaust en reyndar voru aðeins tæplega 40 þingmenn viðstaddir atkvæðagreiðsluna.

11.mar. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Á tímum samskiptamiðla

Ég er svo ljónheppin að umgangast unglinga flesta daga vikunnar. Unglingar eru skemmtilegt fólk, þeim fylgir einhver fölskvalaus gleði og tilhlökkun fyrir lífinu sem margir þeim eldri hafa týnt í annríki hversdagsins. Það er þó annað sem fylgir unglingum nútímans og það eru samfélagsmiðlar.
05.mar. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Nafnaveislan

Ég fór í nafnaveislu um daginn. Barnið var þó ekki nýfætt heldur á sjötta ári. Barnið hefur líka átt strákanafn allan þann tíma, en hefur í nokkur ár upplifað sig sem stelpu. Því varð að velja nýtt nafn sem passaði og af því tilefni var slegið upp veislu.

04.mar. 2017 - 07:00 Suðri

Viðskiptahugmynd

Ég er að hugsa um setja saman viðskiptahugmyndir um eitthvað og allskonar, búa til góða beitu, setja upp skyggnur, þrívíddarmyndskeið og síðast en ekki síst gróðaplan. Gæti komið með hugmynd um að byggja golfvöll á svörtum sandi, hótel sem byggir á hugmynd sem ég segi öllum að fáum hafi dottið í hug, jú byggja risa gróðurhús og rækta eitthvað sem fólk um allan heim vill borða og já svo vantar miðbæ í fullt af bæjum um allt land.

25.feb. 2017 - 07:00 Aðsend grein

Sameining í suður

Margar ástæður eru fyrir því að sveitarfélög fara í það að kanna sameiningarmöguleika. Stundum er það útaf sameiginlegri hugsjón og að tækifæri sjást í stærra og fjölmennara sveitarfélagi, stundum er það vegna þess að lögformlegar skyldur sveitarfélaga eru orðnar of sligandi fyrir þau, og þá sérstaklega þau fámennu og stundum eflaust af allt öðrum ástæðum.

19.feb. 2017 - 18:00 Aðsend grein

Kúldrast í kotbýlum

Í síðasta blaði var ég með eilitla frásögn af upphafsárum byggðar í Hveragerði en hún hverfðist einkum um eitt fyrsta húsið þar í bæ sem nefndist Lindarbrekka. Sagði ég lítillega frá fyrstu húsráðendunum, þeim Guðmundi Einarssyni og Sigríði Guðmundsdóttur, og mun ég nú gera nánari grein fyrir æviferli þeirra sem um margt var dæmigerður fyrir lífsbaráttu alþýðufólks á fyrri hluta síðustu aldar.

 

18.feb. 2017 - 18:00 Aðsend grein

Einelti er samfélagsmein

Einelti er alvarlegt samfélagsmein. Hátt hlutfall þeirra sem á fullorðinsárum glíma við geðræn og félagsleg vandamál eru fórnarlömb eineltis.  Afleiðingar eineltis eru gríðarlega alvarlegar. Til þess að komast í gegnum þá þungbæru reynslu þurfa mörg fórnarlömb eineltis á umfangsmikilli heilbrigðis- og félagsþjónustu að halda til margra ára, með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið.
17.feb. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Hin dásamlegu mistök

Ég ólst upp á Þingvallastrætinu á hæðinni fyrir neðan skákfélagið. Ég kíkti stundum upp á laugardagsmorgnum og tók eina og eina skákæfingu með öðrum krökkum en ég varð aldrei sterkur skákmaður. Mig skorti þolinmæðina og einbeitinguna. Athyglisbresturinn þvældist þar fyrir mér eins og annars staðar.
17.feb. 2017 - 18:00 Vesturland

Verkfall sjómanna – til umhugsunar

Ég er ekki á íslenskum kjarasamningi og á því ekki beinna hagsmuna að gæta í sambandi við verkfall sjómanna og því getur enginn sagt að eftirfarandi pistill sé skrifaður í eiginhagsmunaskyni. Ég nýt því þeirra forréttinda, öfugt við marga, að geta sagt það sem ég hugsa án þess að eiga á hættu að missa plássið.

14.feb. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Algjör gaur

Vinkona mín var að byrja í nýju starfi sem yfirmaður. Hún er eldklár og gengur vel. Við vorum að ræða nýja starfið og hún sagði: það gengur vel og ég er bara algjör gaur. Ég vissi hvað hún var að meina en fékk samt smá sting í hjartað. Algjör gaur? Hún var að meina að það væri ekkert vesen. Hún gæti tekið erfiðar ákvarðanir og svo framvegis. Hún gat gert allt það erfiða án þess að vera miður sín.
12.feb. 2017 - 17:00 Aðsend grein

Örlagarík sjóferð

Mynd af Hvanneyri frá 1912. „En nú kemur að þeim kafla í sögu vinar míns sem mér er sárt að minnast en segi þó sannleikanum samkvæmt. Þegar leið á sláttinn kom skólastjóri auga á það að Jón var ekki meðal allra fremstu sláttumanna. Það var eðlilegt því hann hafði alltaf á sjó verið. En nú fór það svo að skólastjóri fór fram á það að Jón lækkaði kaup sitt dálítið af þeim sökum. Jón neitaði því að sjálfsögðu og sagði upp vinnunni.“
12.feb. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Brýnt að fjölga leikskólakennurum

Dagur leikskólans var 6. febrúar. Hann er haldinn hátíðlegur í öllum leikskólum landsins en mjög er misjafnt hvað gert er í tilefni dagsins. Margir leikskólar bjóða heim til að kynna starf sitt á meðan aðrir gera sitt lið út af örkinni eða senda efni frá sér á veraldarvefinn, til að kynna sig og starfið.
11.feb. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Eigum við ekki að tryggja öllum hagkvæmt húsnæði?

Skortur er á hagkvæmu húsnæði til leigu og í búseturétti víða um landið. Íbúðaverð og leiguverð á Akureyri endurspeglar þetta og hefur þotið upp. Almenningur sem ekki heldur á fúlgum fjár á mjög erfitt með að kaupa íbúð og leiguverð er hærra en svo að auðvelt sé að spara fyrir útborgun.
10.feb. 2017 - 10:00 Aðsend grein

Tortola

Heilir og sælir kjósendur góðir. Þið eruð sérlega skemmtilegt fólk. Vitið þið hvað það er sem kosningarétturinn færir ykkur í hendur? Þið gætuð haldið pólitíkusunum í spennitreyju,vegna hugsanlegrar útkomu úr kosningum hverju sinni. Þ.e.a.s. ef ekki væri borðleggjandi í þeirra herbúðum sú staðreynd að kjósendur kjósa alltaf það sama og síðast , á hverju sem veltur. Að loknum kosningum rjúkum við heim  og grenjum þar yfir því að engar breytingar urðu á hinu pólitíska sviði í þessum kosningum. Auðvitað ekki, ég kaus alveg eins og síðast. Stjórnmálamennirnir haga sér nákvæmlega eins og þeim sýnist.
09.feb. 2017 - 13:00 Aðsend grein

Lausn sjómannaverkfallsins, gjörið svo vel

Þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms Sigfússonar afnam einhliða sjómannaafsláttinn svokallaða 2009 eftir að hann hafði gilt nærri hálfa öld þótt ekki væri hann hár varð fjandinn laus og morgunljóst að einn daginn yrði allt í báli. Þegar sjómannaafslátturinn var settur að tilhlutan ríkisstjórnar voru sjómenn eina stétt landsins sem naut fríðinda vegna vinnu fjarri heimili og þótti eðlilegt. Í dag njóta allar stéttir landsins skattfríðinda vegna vinnu fjarri heimili nema sjómenn. Ótrúlegt. Það er náttúrulega fáránlegt og skýtur skökku við að sjómenn skuli þannig látnir sitja á hakanum og það er mikill dónaskapur og mikil valdbeiting gagnvart sjómönnum að slíkt skuli viðgangast.

05.feb. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Lífsgæði

Hvað er það? Í hverju felast lífsgæði? Svörin eru sennilega eins mörg og svarendurnir. Það sem einn metur sem mikil lífsgæði telur annar sjálfsagðan hlut. Sennilega ræður þar mestu um hvar og hverjum við erum fædd. Mín lífsgæði felast í mörgu. Fyrir utan mat, húsaskjól, hreint loft, vatn og ýmislegt nærtækt, þá tel ég það til minna lífsgæða að starfa í Svalbarðsstrandarhreppi. Það að fá að aka þangað og heim aftur á hverjum virkum degi eru forréttindi sem ég sleppi ekki svo glatt. Þessi kitlandi tilfinning og örlitli spenningur um hvað ég sjái nú nýtt á leiðinni veldur því að ég hef á tilfinningunni að ég sé að fara í frí í hvert sinn sem ég ek yfir um.

04.feb. 2017 - 18:00 Aðsend grein

Mannauðurinn mikilvægi

Það var hlýlegt og notalegt andrúmsloft sem að mætti mér þegar ég kom á vígslu nýrrar hjúkrunardeildar á dvalarheimilinu Lundi á Hellu núna síðastliðinn föstudag. Boð á þessa athöfn var kærkomið eftir annasama viku í þinginu þar sem ég upplifði svo margt í fyrsta sinn. Jómfrúarræða, formennska í utanríkismálanefnd, fyrsti fundur í velferðarnefnd og fyrsta skiptið í forsetastól Alþingis. Það var því gott að fá tækifæri til að fara út úr bænum og samgleðjast heimilisfólkinu á Lundi og þeim öfluga hópi sem staðið hefur að undirbúningi og framkvæmd við nýbygginguna. Og svo þessi dásamlegi söngur. Það er bara eitthvað við karlakóra sem að bræðir hjartað og Karlakór Rangæinga gerði það sannarlega.
03.feb. 2017 - 18:00 Vesturland

Nýr valkostur í sálfræðimeðferð og ráðgjöf fyrir fólk

„Tölum saman“ er nýtt úrræði á vegum Kvíðameðferðarstöðvarinnar og Dags Bjarnasonar geðlæknis sem miðar að því að auka aðgengi almennings, þá sérstaklega fólks á landsbyggðinni, að gagnreyndri sálfræðimeðferð og ráðgjöf.  Um er að ræða fjarþjónustu þar sem viðtal við sálfræðinginn fer fram með öruggum hætti í gegnum myndfundi á internetinu með forritinu Kara connect.
30.jan. 2017 - 07:00 Vestfirðir

Níðst á þeim, sem verst standa

Ríkisstjórn Framsóknarflokksins,sem var að fara frá, ætlaði að koma á svokölluðu starfsgetumati  fyrir öryrkja og hún ætlaði að hækka eftirlaunaaldurinn.Það átti að hækka aldurinn úr 67 árum í 70 ár í áföngum.Starfsgetumat felst í því að falla frá læknisfræðilegu örorkumati og byggja í staðinn örorkumatið á því hvað hver öryrki geti unnið mikið.Ríkisstjórn Framsóknar hvarf frá hvoru tveggja.
28.jan. 2017 - 18:00 Austurland

Hvað er nýsköpun?

Í mínu starfi hér á Austurlandi hefur mér gefist sá heiður að umgangast fjölbreyttan hóp fyrirtækja, einstaklinga og stofnana í þeim tilgangi að vinna með orðið nýsköpun á margvíslegan hátt. Með námskeiðum, keppnum og annarri fræðslu hafa skapast líflegar umræður og það sem er ekki síður mikilvægt, vangaveltur um hvað sé nýsköpun.

24.jan. 2017 - 07:00 Akureyri vikublað

Ekki dreyma annarra drauma

Ég hef skrifað greinar hin síðari ár í Hamingjuhorninu mínu og á þessum tíma ársins er umfjöllunarefnið oft markmiðasetning og leiðir til að takast á við breytingar. Oftar en ekki förum við yfir síðasta ár og metum hvað hefur gengið vel og hvernig líf okkar hefur breyst. Þetta er líka sá tími sem maður skoðar hvaða áskoranir hafa bankað upp á og metur hvernig tekist var á við þessar áskoranir. Persónulega þá skoða ég hvaða lífsverkefni ég hef tekið með mér á milli ára og hvað það er sem ég vil næra á nýju ári.

23.jan. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Loftgæði

Einstaka sinnum kemur það fyrir að ég sleppi lofti út um bakhlutann á mér. Sárasjaldan (sennilega ágreiningsatriði) gerist það uppi í rúmi. Fyrir það fæ ég ávítur frá betri helmingnum og beittar spurningar um af hverju ég gat ekki leyst þetta loft úr læðingi þegar ég var inni á baðherbergi bara nokkrum mínútum fyrr.

21.jan. 2017 - 17:00 Suðri

Í upphafi árs

Við sérhvert upphaf er við hæfi að staldra við, gera upp liðinn tíma og leggja línur fyrir framtíðina.  Í upphafi árs er hverjum manni hollt að skyggnast með þessum hætti inn í líf sitt og greina hvort ástæða sé til þess að gera breytingar.  Slík skoðun getur snúið að þáttum sem snúa beint að viðkomandi sjálfum, háttsemi gagnvart þeim sem samferða honum eru á lífsgöngunni eða samfélaginu sem hann lifir í.  Þetta er góður tímapunktur til að skoða það hver við erum, hvar við stöndum, hvert við stefnum og hvað við höfum að gefa. Erum við á réttri leið?  Við getum ekki öllum stundum leyft okkur að hugsa um okkur sjálf því við erum hluti af heild, s.s. fjölskyldu, samfélagi, þjóðfélagi eða einhverju þaðan af stærra.  Vissulega verðum við að hugsa vel um okkur sjálf til að geta verið virk innan okkar heildar en væntingar eru gerðar til allra sama hvaða stöðu í samfélaginu þeir gegna.
20.jan. 2017 - 07:00 Aðsend grein

Hvað boðar nýjárs blessuð sól ?

Gaukshöfði í Þjórsárdal Veðurguðirnir eru okkur hliðhollir um þessar mundir. Það yrði ánægjulegt að fá annað eins veðurfar eins og við upplifðum á síðasta ári. En þjóðin býr í landi  sem á ekki vanda til að geta talist hlýindaland. Ekki er allt fengið með mikilli hlýnun. Ástandið í þjóðmálum getur varla annað en talist nokkuð gott ef horft er til ríkispyngjunnar. Mér skilst að hún sé vel haldin. Virðist mér að þar sé um að þakka ytri aðstæðum ekki síður en kænsku stjórnmálamanna. Útlit er fyrir að einhverskonar stífla sé til staðar þegar kemur að ráðstöfun úr pyngjunni, til þeirra málaflokka þar sem þörfin er brýnust.
20.jan. 2017 - 07:00 Aðsend grein

Húsið við Hamarinn

Gamlir Hvergerðingar muna eflaust eftir litlu timburhúsi sem stóð rétt suður af Hamrinum í Hveragerði og nefndist Lindarbrekka. Það var reist sem sumarhýsi af fátækum hjónum um þær mundir sem heimskreppan gerði vart við sig hérlendis árið 1930. Hjónin áttu lögheimili í Hafnarfirði en þau hétu Guðmundur Einarsson og Sigríður Guðmundsdóttir. Börnin voru 11, fædd á árabilinu 1914-1928 en tvö þeirra dóu skömmu eftir fæðingu og einn sonurinn lést af slysförum árið 1931. 
19.jan. 2017 - 11:07 Aðsend grein

9 leiðir til að auka viljastyrkinn fyrir árið 2017

Nýja árið byrjað fyrir alvöru, hátíðin löngu búin og ég búinn að þyngjast um lágmark fimm kíló, örugglega meira og þori ekki enn að stíga á vigtina.  Þetta gerðist eftir að tengdaforeldrar mínir kíktu í heimsókn til mín í Den Haag, tengdapabbi sá til þess að nóg væri til af belgískum bjór og tengdamamma eldaði æðislegar máltíðir og bauð okkur einnig út að borða. Síðan kom ég heim um áramótin þar sem foreldrar mínir fæddu mig eins og ég hafi verið hungurmorða áratugum saman. Þetta allt saman hefur því miður skilið eftir sig augljósa minningu á miðjum líkama mínum.


17.jan. 2017 - 07:00 Austurland

Læra menn aldrei af reynslunni?

Um 1930 ætluðu kappsfullir fjáraflamenn að bæta efnahag sinn og landsmanna með minkaeldi á Íslandi.  Þessar lífverur sem menn bundu vonir sínar við , tolldu illa í haldi og urðu að plágu í íslensku lífríki eins og við þekkjum öll.  Innflutningur á erlendu sauðfé breiddi líka út sjúkdóma sem urðu þjóðinni mjög dýrir við að fást. 
16.jan. 2017 - 18:00 Austurland

Sameiningamálin

Nú í upphafi árs er ástæða til að rýna aðeins stöðu sveitarstjórnarstigsins og horfa aðeins fram á veginn, að svo miklu leyti sem það er hægt í heimi mikilla umbreytinga þar sem takast þarf á við nýjar áskoranir á degi hverjum. Efling sveitarstjórnarstigsins er málefni sem virðist nú komið aftur á verulega hreyfingu og er Innanríkisráðuneytið meðal annars um þessar mundir að efna til funda um málefnið á sameiginlegum vettvangi sveitarfélaga.
15.jan. 2017 - 18:00 Austurland

Felst framtíðin í minningum barnanna okkar?

Ef manni líður vel í uppvextinum eykur það líkurnar á því að minningar æskuáranna verði góðar. Líklegt verður að teljast að góðar æskuminningar auki áhuga fólks á því að búa þar sem minningarnar urðu til og þá skoðun styðja m.a. niðurstöður rannsókna á viðhorfum brottflutts fólks til uppeldisstöðvanna.


Aðsendar greinar
Hér birtast aðsendar greinar og yfirlýsingar sem tengjast efni því sem birtist á Pressunni. Netfang: pressan@pressan.is
Börkur Gunnarsson
Börkur Gunnarsson - 20.3.2017
Horfi frekar á köttinn minn en Gunnar Nelson
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 19.3.2017
Smartland leggur mig í einelti
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.3.2017
Rógur og brigsl háskólakennara
Indíana Ása Hreinsdóttir
Indíana Ása Hreinsdóttir - 16.3.2017
Tímaþjófurinn Facebook
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 20.3.2017
Hamingjan eykst með hækkandi aldri
Börkur Gunnarsson
Börkur Gunnarsson - 15.3.2017
Eins og að þrá konu sem hatar mann
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 22.3.2017
Margar samúðarkveðjur
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 19.3.2017
Fyrirgefið orðbragðið
Börkur Gunnarsson
Börkur Gunnarsson - 17.3.2017
Þarf að spyrja konuna út í þennan náunga
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 17.3.2017
Jóga - Fjórði hluti
Kristinn Karl Brynjarsson
Kristinn Karl Brynjarsson - 19.3.2017
Svona gera menn ekki!!!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 22.3.2017
Nokkrir fyrirlestrar framundan
Fleiri pressupennar