05. feb. 2018 - 09:15Sara Pálsdóttir

Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi

Með lögum nr. 19/2013 var barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna lögfestur á Íslandi. Er þetta í annað skipti sem alþjóðlegum mannréttindasáttmála hefur verið veitt beint lagalegt gildi hér á landi, hinn sáttmálinn er mannréttindasáttmáli Evrópu sem var lögfestur árið 1994. Af þessu leiðir að barnasáttmálanum verður beitt hér á landi um hagsmuni og mannréttindi barna með sama hætti og t.d. barnalögum eða öðrum íslenskum lögum.

Árið 2011 ákvað allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að setja á stofn kæruleið fyrir börn og fulltrúa þeirra sem telja að aðildarríki hafi brotið á rétti barnsins samkvæmt ákvæðum barnasáttmálans. Til að þegnar ríkis geti nýtt sér þessa kæruleið verður viðkomandi aðildarríki m.a. að vera aðili að þriðju valfrjálsu bókuninni við sáttmálann.

Því miður er Ísland ekki eitt þeirra ríkja sem undirritað hefur valkvæða bókun um kæruleið til barnaréttarnefndar SÞ. Þótt íslensk stjórnvöld hafi stigið gríðarlega mikilvægt og gott skref í átt að aukinni mannréttindavernd barna með lögfestingu sáttmálans, verða stjórnvöld að stíga skrefið til fulls og fullgilda bókunina og opna þannig fyrir kæruleið barna og fulltrúa þeirra til barnaréttarnefndar SÞ. Með þeim hætti verður réttarvernd barna á Íslandi enn ríkari, og viðbúið að stjórnvöld og dómstólar, þegar þau hafa til meðferðar mál er varða hagsmuni barna, munu vanda sig meira við að framfylgja þeim reglum sem felast í barnasáttmála SÞ. Skorað er á stjórnvöld að tryggja betri mannréttindavernd barna með því að fullgilda bókun um kæruleið barna til barnaréttarnefndar SÞ.
27.feb. 2018 - 15:49 Sara Pálsdóttir

Vita stjórnvöld hvað er barni fyrir bestu?

Í pistli mínum frá 5. febrúar s.l. benti ég á að Ísland hefur hvorki undirritað né fullgilt fjórðu valkvæðu bókunina við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem mælir fyrir um rétt einstaklinga til að beina kærum vegna brota á sáttmálanum til barnaréttarnefndar SÞ. Skoraði undirrituð á stjórnvöld til að bæta úr þessu. Það er ánægjulegt að málið skuli nú vera til skoðunar hjá stjórnvöldum.
22.feb. 2018 - 10:04 Sara Pálsdóttir

Umskurður drengja

Umskurður drengja hefur sterk tengsl við trúarbrögð Gyðinga og Íslam. Drengir um allan heim eru umskornir og er um að ræða rótgróna hefð í mörgum samfélögum. 
28.júl. 2017 - 14:21 Sara Pálsdóttir

Færð þú skuldir í arf?

Þegar ástvinur fellur frá eru tvær leiðir færar þegar kemur að skiptum úr búi hins látna. Unnt er að fá leyfi hjá sýslumanni til einkaskipta ef allir erfingjar eru sammála um það hvernig eignum og skuldum dánarbúsins verður skipt. Ef ekki næst samkomulag um slíkt þurfa að fara fram opinber skipti á dánarbúinu.
09.jún. 2017 - 09:16 Sara Pálsdóttir

Réttur leigutaka gagnvart leigusala

Um réttarsamband leigutaka og leigusala gilda húsaleigulög nr. 36/1994. Samkvæmt lögunum má að jafnaði ekki mæla fyrir um lakari rétt til handa leigjanda en þar er mælt fyrir um. Tryggast er að hafa leigusamning skriflegan og skulu breytingar á samningi einnig vera skriflegar.
30.mar. 2017 - 10:30 Sara Pálsdóttir

Bætur greiddar fyrir að sæta rannsóknaraðgerðum lögreglu

Í 228. gr. laga um meðferð sakamála er mælt fyrir um rétt manns til að fá greiddar bætur ef hann hefur verið borinn sökum í sakamáli og mál hans var fellt niður eða hann sýknaður með endanlegum dómi.