15. ágú. 2014 - 11:30Sigurvin Ólafsson

Slæm Lýsing

Það hefur verið kostulegt að fylgjast með fjármögnunarfyrirtækinu Lýsingu síðustu misserin og oft hefur manni klæjað í rithöndina að deila uppátækjum fyrirtækisins með þjóðinni á síðum fjölmiðla.

Strax árið 2012 gafst til að mynda gullið tækifæri til þess, þegar Lýsing ákvað að lesa niðurstöður Hæstaréttardóma með allt öðrum hætti en öll önnur fjármálafyrirtæki og neita viðskiptavinum sínum um að leiðrétta bílalán þeirra. Ég ákvað hins vegar að sleppa því tækifæri, enda myndi fljótlega koma í ljós fyrir dómstólum að furðusjónarmiðum Lýsingar yrði hafnað.

Hinn mikli og viðurkenndi vafi um lögmæti fyrri endurútreikninga Lýsingar aftraði félaginu hins vegar ekki frá því að innheimta lánin óbreytt af fullum krafti og hirða bílana af mörgum lántakendum. Til að bæta gráu ofan á svart þá mat Lýsing bílana á hrakvirði og rukkaði lántakendurna um afganginn af rangt reiknuðu láninu. Þar birtist annað gott tilefni til að henda í einn greinarstúf eða svo.

Næsta tilefni gafst þegar Lýsing í tvígang sveik samkomulag um að fá botn í málin, með því að draga til baka áfrýjanir sínar til Hæstaréttar í tveimur málum sem félagið hafði tapað fyrir héraðsdómi (sjá hér og hér). Lýsing gætti þess þó að koma því á framfæri að þó að félagið hefði þar með ákveðið að una tapi í viðkomandi málum þá teldi það málin ekki fordæmisgefandi fyrir aðra lántakendur. Enn var þeim lántakendum sem ekki fóru í mál við Lýsingu því neitað um nýjan endurútreikning.

Ég lét það eiga sig að vekja sérstaka athygli á þessu, enda annaðist ég um þetta leyti málsókn á hendur Lýsingu. Aðspurður af fréttamanni Stöðvar 2 um þessi mál gat ég þó ekki á mér setið og viðraði þá skoðun mína að Lýsing virti ekki niðurstöður dómstóla. Svokallaður upplýsingafulltrúi Lýsingar svaraði því fimlega og vísaði til þess að Lýsing væri svo gott sem ósigrað í Hæstarétti. Þegar nánar er að gáð þá varpar það óneitanlega skugga á það afrek að meginástæða tapleysis Lýsingar í Hæstarétti er sú að félagið tapar stöðugt fyrir héraðsdómi og áfrýjar aldrei niðurstöðunum til Hæstaréttar (eða dregur áfrýjanirnar til baka á lokametrunum).

Hvað sem því leið þá hélt ég áfram með mál míns umbjóðanda fyrir héraðsdómi. Aðdragandi þess máls var eins og gengur og gerist í málum á hendur Lýsingu. Umbjóðandi minn hafði krafið Lýsingu um nýjan endurútreikning á grundvelli dóma Hæstaréttar en Lýsing neitaði að verða við því. Grundvallarkrafan fyrir dóminum var því að fá viðurkennt með dómi að fyrri endurútreikningur Lýsingar hafi verið rangur. Þessari kröfu var þannig lýst í dóminum:

Stefnandi lítur svo á að þrautavarakrafa hans feli í sér að viðurkennt sé að stefnda hafi verið óheimilt að krefja stefnanda um frekari greiðslur en stefnandi innti af hendi vegna gjalddaga frá og með 5. júní 2007 til og með 5. júní 2010. Feli sú krafa í raun í sér kröfu um að stefndi endurútreikni lánið á nýjan leik í samræmi við það að vaxtagreiðslur stefnanda fyrir fyrrgreint tímabil hafi talist fullnaðargreiðslur vaxta.

Til stuðnings þessari kröfu lagði ég fyrir dóminn þau sjónarmið sem Hæstiréttur hefur raunar þegar samþykkt en Lýsing lagði fram sín sjónarmið, og lét eins og Hæstiréttur hefði aldrei fjallað um þessi málefni.

Það er skemmst frá því að segja að dómarinn féllst ekki á eitt einasta sjónarmið Lýsingar í málinu. Niðurstaðan var skýr þess efnis að fyrri endurútreikningur Lýsingar var rangur. Þannig sagði svo í forsendum héraðsdóms fyrir niðurstöðunni:

Samkvæmt þessu er á það fallist að stefnda sé óheimilt að krefja stefnanda um viðbótargreiðslur vegna greiddra og gjaldfallinna vaxta vegna gjalddaga frá og með 5. júní 2007 til 5. júní 2010, svo sem þrautavarakrafa hans gerir ráð fyrir.

Efist einhver þá kemur þetta aftur fram undir lok dómsins með þessum orðum:

Hins vegar verður fallist á þrautavarakröfu stefnanda um að við endurútreikning sinn hafi stefnda verið óheimilt að krefja stefnanda um frekari greiðslu samningsvaxta en stefnandi innti af hendi í reynd ...

Og svo dómsorðið sjálft:

Viðurkennt er að stefnda sé óheimilt, við endurútreikning samnings aðila nr. [...], að krefja stefnanda um frekari greiðslu samningsvaxta en stefnandi innti af hendi vegna gjalddaga 5. júní 2007 til og með 5. júní 2010.

Í samræmi við þessa niðurstöðu var Lýsing dæmt til að greiða umbjóðanda mínum 750 þúsund krónur í málskostnað.

Lýsing hafði þriggja mánaða frest til að áfrýja málinu. Miðað við allt sem hefur verið rakið hér á undan þá kom það ekkert á óvart að Lýsing áfrýjaði málinu ekki, heldur ákvað að una niðurstöðu héraðsdóms. Eftir að áfrýjunarfresturinn var liðinn hafði ég því samband við Lýsingu til að forvitnast um hvort hins nýja útreiknings væri ekki að vænta á næstunni. Fékk ég þá þau svör að Lýsing túlkaði niðurstöðu dómsins ekki þannig að fyrri endurútreikningurinn hefði verið rangur og að Lýsing fengi því ekki séð af dóminum að umbjóðandi minn ætti rétt á nýjum endurútreikningi. Var mér jafnframt tilkynnt að staða láns umbjóðanda míns væri og yrði óbreytt.

Þarna tók steininn úr, því þó að dómatúlkanir Lýsingar hafi oft verið ævintýralegar þá hlýtur þarna að vera um einhvers konar met að ræða. Í hnotskurn þá túlkar Lýsing niðurstöðuna þannig að umbjóðandi minn hafi farið í dómsmál á hendur Lýsingu, sem tók í heildina hátt í heilt ár, þar sem fallist var á kröfu hans auk málskostnaðar, en að hann standi engu að síður eftir með lánið í sömu stöðu og þegar lagt var af stað. Það þarf ekki lögfróða til að sjá að sú túlkun getur ekki staðist. Í raun er nóg að vera læs. Þeir sem ráða við það geta einungis komist að einni niðurstöðu: Lýsing virðir ekki niðurstöður dómstóla.

Þetta var tilefnið sem varð endanlega til þess að ég ákvað að henda nokkrum línum á blað um svaðilfarir Lýsingar.

Ég hefði átt að byrja fyrr.
15.feb. 2016 - 17:00 Sigurvin Ólafsson

Þegar ég tapaði fyrir Hæstarétti

Einhverjir helsjúkir áhugamenn um réttarríkið og endurútreikning gengistryggðra lána hafa kannski rekið augun í að á síðasta ári fór ég í mál við Landsbankann, þ.e.a.s. ég prívat og persónulega. Það mál rataði að lokum til Hæstaréttar þar sem ég að endingu tapaði, með dómi sem féll núna rétt fyrir jól. Mig langar í sem fæstum mögulegum orðum að útskýra þetta brölt mitt fyrir dómstólum, á eins einfaldan hátt og mér er unnt, og segja frá því hvernig þessi upplifun var.

19.jan. 2015 - 07:00 Sigurvin Ólafsson

Má þetta?

Hjá fjármálafyrirtækinu Lýsingu starfar sérstakur upplýsingafulltrúi. Hann hefur gagnast vel þegar ég og aðrir höfum verið að forvitnast, jafnvel agnúast, út í eitt og annað sem Lýsing gerir eða gerir ekki. Yfirleitt hefur hann þá verið með svör og upplýsingar á reiðum höndum. Jafnvel mjög reiðum. Alla vega, ég er með eina spurningu sem ég vona að umræddur upplýsingafulltrúi sjái sér fært um að svara fyrir hönd Lýsingar.
12.jan. 2015 - 12:00 Sigurvin Ólafsson

Slæm Lýsing (Staðfest)

Fyrir um það bil hálfu ári birti ég grein á Pressunni undir heitinu ,,Slæm Lýsing”. Tilefni þeirra skrifa var sú háttsemi Lýsingar að leiðrétta ekki lán umbjóðanda míns þó að dómur lægi fyrir um rétt hans til leiðréttingar. Í kjölfar greinarinnar höfðu margir samband við mig og spurðu hreint út hvort að Lýsing gæti virkilega komist upp með þetta og hvað væri eiginlega hægt að gera.
13.feb. 2014 - 18:12 Sigurvin Ólafsson

Opið bréf til þeirra sem tóku gengislán eða gerðu gengistryggða bílasamninga

Það er óhætt að segja að það hafi verið stormasamt hjá ykkur síðustu misserin, með hæðum og lægðum á víxl. Ég ætla að rifja það aðeins upp með ykkur. Þetta byrjaði á því að þið tókuð lán og/eða gerðuð bílasamning sem leit út fyrir að vera nokkuð hagstæður. Að minnsta kosti kynntu sérfræðingar fjármálafyrirtækjanna ykkur lánin þannig þegar þið tókuð þau. Þá var veðrið fínt.
 
08.okt. 2013 - 17:15 Sigurvin Ólafsson

Um sporðdreka og froska

Enn liggur mér á hjarta að fjalla um gengislán og endurútreikninga. Þeir sem eru komnir með leið á þeim málum geta fært sig yfir á aðrar síður núna, en ég hvet lesendur þó til að gefa þessu fimm mínútur.
26.ágú. 2013 - 09:30 Sigurvin Ólafsson

Happdrætti Hæstaréttar

Fyrr í sumar birti ég grein hér á Pressunni um „Leif óheppna“. Með því vildi ég vekja athygli á þeirri einkennilegu stöðu sem nú er uppi varðandi ágreiningsmál um hvort lán teljist hafa verið ólögmæt gengistryggð lán eða lögmæt erlend lán. Í því sambandi virðist skipta máli hjá hvaða banka lánið var tekið, jafnvel þó allir bankarnir hafi grímulaust auglýst og kynnt fyrir lántakendum að þeir byðu upp á gengistryggð lán. Í mínum huga er þessi niðurstaða órökrétt og ósanngjörn enda leiðir hún til þess að á grundvelli tilviljunar stendur einn lántakandi eftir með leiðrétt og sanngjarnt lán en annar situr uppi með lán sem hefur tvöfaldast eða þrefaldast að höfuðstól, jafnvel þó báðir hafi í raun verið að gera það nákvæmlega sama.
06.jún. 2013 - 15:00 Sigurvin Ólafsson

Leifur óheppni

Einu sinni var maður sem hét Leifur. Hann þurfti að taka krónur að láni hjá banka. Þetta var snemma árs 2005. Hann ákvað að kíkja aðeins í greinasafn Morgunblaðsins til að athuga hvað bankarnir hefðu verið að auglýsa í þeim efnum upp á síðkastið. 
25.apr. 2013 - 11:00 Sigurvin Ólafsson

Computer says no

Í störfum mínum sem lögmaður hef ég kynnst ýmsu.  Við að sinna hagsmunum umbjóðenda minna mæti ég til dæmis einstaka sinnum hindrunum sem eru ósanngjarnar og órökréttar.  Oft er þá erfitt fyrir mig að útskýra fyrir þeim sem leita til mín hvers vegna þeir geti ekki náð því fram sem þeir voru að leitast eftir.
15.ágú. 2012 - 10:07 Sigurvin Ólafsson

Geta ólögmæt lán verið í vanskilum?

Lúðvík Bergvinsson og Sigurvin Ólafsson, lögmenn. Heildarniðurstaðan af uppgjöri Hæstaréttar um gengislán bankanna, sem þjóðin beið í ofvæni eftir, er því sú, því miður, að fyrir lántakendur er það tilviljun háð hvort að gengislán þeirra teljist lögmæt eða ólögmæt. Útaf fyrir sig er sú niðurstaða óeðlileg og ósanngjörn, en sú staða verður enn alvarlegri þegar fyrrgreind háttsemi og ástæður bankanna fyrir lánveitingunum eru hafðar í huga.
23.feb. 2012 - 18:20 Sigurvin Ólafsson

Lúðvík og Sigurvin: Hæstiréttur eyðir óvissu

Lúðvík Bergvinsson og Sigurvin Ólafsson. Eftir að Hæstiréttur sveiflaði nýverið lagasverðinu bjarta og skar á hnúta viðvarandi deilna um uppgjör á ólögmætum gengistryggðum lánum hefur mikilli óvissu um það verið eytt, öfugt við það sem talsmenn fjármálafyrirtækja og einstaka stjórnmálamenn hafa haldið fram. Rétturinn kvað uppúr um að fyrri greiðslur skuldara af lánum sínum teldust fullnaðargreiðslur og að kröfuhafar ættu engan rétt til þess að krefjast frekari greiðslna vegna tímabilsins fram til þess að viðurkennt var að þeir höfðu veitt þeim ólögmæt lán. 
03.des. 2011 - 10:00 Sigurvin Ólafsson

Blinda auga Hæstaréttar

 Sigurvin Ólafsson. Strútsaðferðin í gengistryggingarmálum

Þegar lögfræðileg ágreiningsmál eru krufin hættir lögfræðingum og öðrum lögspekingum oft til að gerast full bókstaflegir og flækja sig gjarnan í fen orðalagstúlkana og þess sem skráð hefur verið á blað, jafnvel þannig að formið verði æðra efninu. Undirritaður er engin undantekning frá því.

Sigurvin Ólafsson
Héraðsdómslögmaður og meðeigandi Bonafide lögmanna.
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar