19. jan. 2015 - 07:00Sigurvin Ólafsson

Má þetta?

Hjá fjármálafyrirtækinu Lýsingu starfar sérstakur upplýsingafulltrúi. Hann hefur gagnast vel þegar ég og aðrir höfum verið að forvitnast, jafnvel agnúast, út í eitt og annað sem Lýsing gerir eða gerir ekki. Yfirleitt hefur hann þá verið með svör og upplýsingar á reiðum höndum. Jafnvel mjög reiðum.

Alla vega, ég er með eina spurningu sem ég vona að umræddur upplýsingafulltrúi sjái sér fært um að svara fyrir hönd Lýsingar. Spurningin tengist bréfi sem ég held að allir lántakendur hafa fengið frá Lýsingu. Bréfið ber fyrirsögnina ,,Leiðrétting vegna fullnaðarkvittana“. Með bréfinu fylgir útreikningur undir fyrirsögninni „Útreikningur á fullnaðarkvittunartímabili“. Sjá dæmi um svona bréf hér að neðan - nánar og stærra hér.

Spurning mín til Lýsingar er einföld: Er einhvers staðar í þessum útreikningum Lýsingar tekið tillit til fullnaðarkvittana?

Ég er búinn að skoða þessa útreikninga dálítið og mitt svar er nei. Ég ætla að gerast svo djarfur að reyna að útskýra hvernig ég fæ það út.

Fullnaðarkvittanir 101

Þetta fyrirbæri fullnaðarkvittanir verður best útskýrt með dæmi.

Ímyndaðu þér að þú hafir tekið lán hjá Lýsingu í ágúst 2006. Á fyrsta gjalddaga lánsins í september 2006 fékkstu greiðsluseðil upp á 39.252 kr., sem þú greiddir. Fjórum árum síðar féll dómur um að lánið væri með ólögmæta gengistryggingu. Í kjölfarið sendi Lýsing þér endurútreikning á láninu. Þar reiknaði Lýsing út að á þessum fyrsta gjalddaga hefðirðu eftir á að hyggja átt að greiða 55.214 kr. (miðað við seðlabankavexti). Þessi upphæð sé hærri en sú sem þú greiddir í raun og þú þurfir að greiða mismuninn.

Á næstu 3-4 árum falla dómar um að þú þurfir ekki að greiða þennan mismun, af því að þú ert með svokallaða fullnaðarkvittun fyrir greiðslu á þessum gjalddaga. Það þýðir að ef Lýsing rukkaði þig um 39.252 kr. vegna gjalddagans í september 2006 þá getur Lýsing ekki síðar breytt vöxtunum afturvirkt og hækkað hann. Þú ert sem sagt með fullnaðarkvittun fyrir greiðslu á þessum gjalddaga.

 

Hvar eru fullnaðarkvittanirnar?

Vegna þessara fullnaðarkvittanadóma fékkstu sent þetta bréf frá Lýsingu sem ég talaði um hér í upphafi. Þessi sami fyrsti gjalddagi lánsins lítur svona út í því bréfi:

Lýsing reiknar þetta þannig að frá heildargreiðslunni sem þú „hefðir átt að greiða“ á þessum gjalddaga (55.214 kr.) er dregin sú heildarupphæð sem þú greiddir í raun (39.252 kr.). Þannig hafir þú vangreitt 15.962 kr. á þessum gjalddaga. Vangreiðsluna leggur Lýsing á svokallaðan veltureikning og bætir ofan á hana vöxtum til uppgjörsdags.

Þarna tekur Lýsing ekkert tillit til fullnaðarkvittunar fyrir greiðslu vaxta. Ef það væri gert þá teldist 30.931 kr. vaxtakrafan vinstra megin vera fullgreidd með 9.773 kr. raungreiðslunni hægra megin. Þar með væri engin vangreiðsla og enginn veltureikningur.

Varðandi afborganirnar þá lítur Lýsing einnig framhjá fullnaðarkvittunum. Eins og sjá má þá miðar Lýsing við að frá höfuðstólnum dragist sú upphæð sem þú „hefðir átt að greiða“ í afborgun (24.283 kr.), en ekki sú afborgun sem þú greiddir í raun (29.479 kr.), og ert með fullnaðarkvittun fyrir.

Niðurstaða útreiknings Lýsingar er að þú hafir þann 5. júní 2010 ennþá skuldað Lýsingu 625.708 kr. Ef Lýsing hefði hins vegar raunverulega tekið tillit til fullnaðarkvittana væri niðurstaðan sú að þann 5. júní 2010 hafir þú verið búin/n að greiða lánið upp og auk þess ofgreitt Lýsingu 128.083 kr. Þarna munar rúmum 750 þúsund krónum.

Þrátt fyrir þetta skýrir Lýsing þetta bréf ,,Leiðrétting vegna fullnaðarkvittana” og útreikningurinn er kallaður ,,Útreikningur á fullnaðarkvittunartímabili”. Má það?

 

Í hnotskurn 

Lýsing hefur sent þúsundum viðskiptavina sinna bréf þar sem þeim er tilkynnt að Lýsing hafi leiðrétt lán þeirra miðað við fullnaðarkvittanir. Í þeim útreikningum Lýsingar er þó hvergi tekið neitt einasta tillit til fullnaðarkvittana.

Kunnugt er að Lýsing telur sér af einhverjum ástæðum ekki skylt að leiðrétta lán sín miðað við fullnaðarkvittanir, þrátt fyrir dóma Hæstaréttar. Gott og vel, þeir um það. En að reyna að blekkja lántakendur sína til að halda að Lýsing hafi leiðrétt lánin miðað við fullnaðarkvittanir er allt annað mál.

Ef þetta er allt saman rangt skilið hjá mér þá bið ég upplýsingafulltrúa Lýsingar að hafa samband við mig og leiða mig af villigötum.

Ef þetta er hins vegar rétt skilið hjá mér þá bið ég Fjármálaeftirlitið að hafa samband við Lýsingu.
15.feb. 2016 - 17:00 Sigurvin Ólafsson

Þegar ég tapaði fyrir Hæstarétti

Einhverjir helsjúkir áhugamenn um réttarríkið og endurútreikning gengistryggðra lána hafa kannski rekið augun í að á síðasta ári fór ég í mál við Landsbankann, þ.e.a.s. ég prívat og persónulega. Það mál rataði að lokum til Hæstaréttar þar sem ég að endingu tapaði, með dómi sem féll núna rétt fyrir jól. Mig langar í sem fæstum mögulegum orðum að útskýra þetta brölt mitt fyrir dómstólum, á eins einfaldan hátt og mér er unnt, og segja frá því hvernig þessi upplifun var.

12.jan. 2015 - 12:00 Sigurvin Ólafsson

Slæm Lýsing (Staðfest)

Fyrir um það bil hálfu ári birti ég grein á Pressunni undir heitinu ,,Slæm Lýsing”. Tilefni þeirra skrifa var sú háttsemi Lýsingar að leiðrétta ekki lán umbjóðanda míns þó að dómur lægi fyrir um rétt hans til leiðréttingar. Í kjölfar greinarinnar höfðu margir samband við mig og spurðu hreint út hvort að Lýsing gæti virkilega komist upp með þetta og hvað væri eiginlega hægt að gera.
15.ágú. 2014 - 11:30 Sigurvin Ólafsson

Slæm Lýsing

Það hefur verið kostulegt að fylgjast með fjármögnunarfyrirtækinu Lýsingu síðustu misserin og oft hefur manni klæjað í rithöndina að deila uppátækjum fyrirtækisins með þjóðinni á síðum fjölmiðla.
13.feb. 2014 - 18:12 Sigurvin Ólafsson

Opið bréf til þeirra sem tóku gengislán eða gerðu gengistryggða bílasamninga

Það er óhætt að segja að það hafi verið stormasamt hjá ykkur síðustu misserin, með hæðum og lægðum á víxl. Ég ætla að rifja það aðeins upp með ykkur. Þetta byrjaði á því að þið tókuð lán og/eða gerðuð bílasamning sem leit út fyrir að vera nokkuð hagstæður. Að minnsta kosti kynntu sérfræðingar fjármálafyrirtækjanna ykkur lánin þannig þegar þið tókuð þau. Þá var veðrið fínt.
 
08.okt. 2013 - 17:15 Sigurvin Ólafsson

Um sporðdreka og froska

Enn liggur mér á hjarta að fjalla um gengislán og endurútreikninga. Þeir sem eru komnir með leið á þeim málum geta fært sig yfir á aðrar síður núna, en ég hvet lesendur þó til að gefa þessu fimm mínútur.
26.ágú. 2013 - 09:30 Sigurvin Ólafsson

Happdrætti Hæstaréttar

Fyrr í sumar birti ég grein hér á Pressunni um „Leif óheppna“. Með því vildi ég vekja athygli á þeirri einkennilegu stöðu sem nú er uppi varðandi ágreiningsmál um hvort lán teljist hafa verið ólögmæt gengistryggð lán eða lögmæt erlend lán. Í því sambandi virðist skipta máli hjá hvaða banka lánið var tekið, jafnvel þó allir bankarnir hafi grímulaust auglýst og kynnt fyrir lántakendum að þeir byðu upp á gengistryggð lán. Í mínum huga er þessi niðurstaða órökrétt og ósanngjörn enda leiðir hún til þess að á grundvelli tilviljunar stendur einn lántakandi eftir með leiðrétt og sanngjarnt lán en annar situr uppi með lán sem hefur tvöfaldast eða þrefaldast að höfuðstól, jafnvel þó báðir hafi í raun verið að gera það nákvæmlega sama.
06.jún. 2013 - 15:00 Sigurvin Ólafsson

Leifur óheppni

Einu sinni var maður sem hét Leifur. Hann þurfti að taka krónur að láni hjá banka. Þetta var snemma árs 2005. Hann ákvað að kíkja aðeins í greinasafn Morgunblaðsins til að athuga hvað bankarnir hefðu verið að auglýsa í þeim efnum upp á síðkastið. 
25.apr. 2013 - 11:00 Sigurvin Ólafsson

Computer says no

Í störfum mínum sem lögmaður hef ég kynnst ýmsu.  Við að sinna hagsmunum umbjóðenda minna mæti ég til dæmis einstaka sinnum hindrunum sem eru ósanngjarnar og órökréttar.  Oft er þá erfitt fyrir mig að útskýra fyrir þeim sem leita til mín hvers vegna þeir geti ekki náð því fram sem þeir voru að leitast eftir.
15.ágú. 2012 - 10:07 Sigurvin Ólafsson

Geta ólögmæt lán verið í vanskilum?

Lúðvík Bergvinsson og Sigurvin Ólafsson, lögmenn. Heildarniðurstaðan af uppgjöri Hæstaréttar um gengislán bankanna, sem þjóðin beið í ofvæni eftir, er því sú, því miður, að fyrir lántakendur er það tilviljun háð hvort að gengislán þeirra teljist lögmæt eða ólögmæt. Útaf fyrir sig er sú niðurstaða óeðlileg og ósanngjörn, en sú staða verður enn alvarlegri þegar fyrrgreind háttsemi og ástæður bankanna fyrir lánveitingunum eru hafðar í huga.
23.feb. 2012 - 18:20 Sigurvin Ólafsson

Lúðvík og Sigurvin: Hæstiréttur eyðir óvissu

Lúðvík Bergvinsson og Sigurvin Ólafsson. Eftir að Hæstiréttur sveiflaði nýverið lagasverðinu bjarta og skar á hnúta viðvarandi deilna um uppgjör á ólögmætum gengistryggðum lánum hefur mikilli óvissu um það verið eytt, öfugt við það sem talsmenn fjármálafyrirtækja og einstaka stjórnmálamenn hafa haldið fram. Rétturinn kvað uppúr um að fyrri greiðslur skuldara af lánum sínum teldust fullnaðargreiðslur og að kröfuhafar ættu engan rétt til þess að krefjast frekari greiðslna vegna tímabilsins fram til þess að viðurkennt var að þeir höfðu veitt þeim ólögmæt lán. 
03.des. 2011 - 10:00 Sigurvin Ólafsson

Blinda auga Hæstaréttar

 Sigurvin Ólafsson. Strútsaðferðin í gengistryggingarmálum

Þegar lögfræðileg ágreiningsmál eru krufin hættir lögfræðingum og öðrum lögspekingum oft til að gerast full bókstaflegir og flækja sig gjarnan í fen orðalagstúlkana og þess sem skráð hefur verið á blað, jafnvel þannig að formið verði æðra efninu. Undirritaður er engin undantekning frá því.

Sigurvin Ólafsson
Héraðsdómslögmaður og meðeigandi Bonafide lögmanna.
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar