26. nóv. 2017 - 09:20Magnús Þór Hafsteinsson

Trúverðugleiki í húfi

Umfjöllun Ríkisútvarpsins um brottkast og kvótamisferli leiddi fram dapurlega sýn á umgengnina um sameiginlega auðlind þjóðarinnar. Hér er fjallað um mjög alvarleg og flókin mál sem snerta að sjálfsögðu siðferðisleg álitaefni en líka fræðileg atriði sem fiskveiðistjórnunin og trúverðugleiki hennar hvílir á. 
   Fjölmargar breytur hafa áhrif á það hvort fiski er fleygt eða honum landað framhjá vikt. Sumir hafa stundað þetta á meðan aðrir gera það ekki. Við skulum varast að alhæfa í þessari umræðu um að allir séu sekir, án þess þó að kinoka okkur við að ræða vandamálið. Án þeirrar umræðu verða engar lausnir dregnar fram.
   Kvótakerfið er skömmtunarkerfi sem ætlað er að stýra sókninni í fiskistofnana svo forðast megi ofveiði. Þetta kerfi byggir á þeirri trú að hægt sé að reikna út fjölda þeirra fiska sem synda í sjónum á hverjum tíma. Lagðar eru fram skýrslur þar sem slegið er fram tölum um að hinn eða þessi stofn sé svo og svo stór upp á tonn, og metið hvort stofninn sé í góðu eða slæmu ásigkomulagi. Þetta kerfi hvílir á því að fólk trúi að það sé ábyrgt og mat á stofnstærðum rétt. 
   Mikilvægasti lykillinn að því að þessi fræði eigi að geta gengið upp er að veiðitölur séu réttar. Brottkast og kvótasvindl eykur óvissuna. Hún eykst eftir því sem umfang misferlisins verður meira. Þar með fjarar undan trúverðugleika og áreiðanleika kvótakerfisins. Við skjótum okkur í lappirnar og þá erum við ekki einu sinni farin að tala um siðferðislegu hliðina sem snýr að þeirri sóun sem felst í því að fleygja verðmætum matvælum aftur í hafið.  Það er alveg sama hvernig litið er á, brottkast og kvótasvindl á fiski er ólíðandi og verður að hindra með öllum tiltækum ráðum. 
   Á tækniöld hlýtur að vera hægt að leysa vafamál sem snúa að viktun á afla og nýtingarstuðlum. Varðandi brottkastið og annað tengt umgengni um auðlindina á hafi úti er ekki um annað að ræða en leggja við hlustir þegar menn greina frá þessu og reyna þá að finna leiðir til úrbóta. Þöggun um þetta bitnar á endanum á okkur öllum. Þá springa málin bara framan í okkur eins og nú gerist í sjónvarpinu og það ekki í fyrsta sinn. 
Magnús Þór Hafsteinsson06.sep. 2017 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Sauðfjárræktin í landinu glímir við verðfall og offramleiðslu

Sauðfjárræktin í landinu glímir við verðfall og offramleiðslu á sama tíma og ferðamenn til Íslands hafa aldrei verið fleiri. Hið meinta „kjötfjall“ sem á að vera til í landinu virðist þó ekki vera stærra en einhver 1.300 tonn. Það er einn loðnufarmur. Þetta er nú allt og sumt.
15.júl. 2017 - 19:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Smábátafloti á hverfanda hveli

Magnús Þór Hafsteinsson Tölur um fækkun smábáta sem gerðir eru út í atvinnuskyni og eru raktar í frétt hér á síðunni hljóta að vekja ugg, að minnsta kosti meðal þeirra sem vilja sjá veg sjávarbyggðanna sem mestan. 
Það er engum vafa undirorpið að smábátaflotinn skilur mikið eftir sig. Tekjurnar af slíkum bátum hríslast um æðar samfélagsins. Útgerð þeirra fylgir vinna í sjávarbyggðum og líf í höfnum. Þeir styrkja búsetu í byggðalögum sem víða eiga undir högg að sækja. Þessir bátar  nýta mið á grunnslóð sem örugglega má segja að séu vannýtt í dag.
01.júl. 2017 - 09:42 Magnús Þór Hafsteinsson

Þeim fjölgar enn, en fækkar nú samt

Svo virðist sem að heldur dragi úr komum erlendra ferðamanna til Íslands þó þeim fjölgi reyndar enn borið saman við sama tíma í fyrra. Tölur um komur ferðamanna í maímánuði sl. gætu bent til þess að eitthvað sé að draga úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. 
14.maí 2017 - 18:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Umskiptingarnir

Í íslenskum þjóðsögum má finna margar frásagnir af hinum svokölluðu umskiptingum. Slíkt fyrirbæri er vera sem oftast mun vera gamall álfur. Honum hefur verið komið í stað mannsbarns sem álfar hafa rænt. Gamli álfurinn í hlutverki barnsins er hið versta greppitrýni, ódælt og vart húsum hæft. Vesalings foreldrar barnsins sem numið hefur verið á brott skilja ekki neitt í neinu um það hvernig hið ljúfa og fallega barn gat umturnast svona.
29.apr. 2017 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Sílikondalur sjávarútvegsins

Á undanförnum árum hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með uppbyggingu og velgengni hátæknifyrirtækisins Skagans3x. Það er landsbyggðarfyrirtæki með stöðvar á Akranesi og Ísafirði. Stöðugt vinnast nýjir sigrar. Gerðir eru stórir samningar um framleiðslu og sölu tækjabúnaðar í fiskvinnslufyrirtæki á landi og um borð í skip. Nú síðast eru það sjálfvirk lestarkerfi um borð í nýja íslenska ísfisktogara.
03.apr. 2017 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Fyrst voru skipin rauð og þeir máluðu þau blá

Húsin voru líka rauð og þeir máluðu þau grá. Svona hefur þetta gengið allar götur síðan flutningafyrirtækið Eimskip keypti meirihlutann í HB hf. árið 2003. Þá misstu Akurnesingar yfirráðin á nær öllum nýtingarrétt sínum á fiskimiðunum við Ísland.
04.mar. 2017 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Veðurblíðan varir áfram

Snjókoman sem féll síðustu helgina í febrúar hefur ekki farið fram hjá neinum. Loksins kom snjórinn á vetri sem hefur verið fádæma blautur og snjóléttur. Víða féllu ríflega hálfrar aldar gamlar metatölur um þykkt á jafnföllnum snjó.
19.feb. 2017 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Verkfallið

Sjómannaverkfalið hefur nú staðið í tvo mánuði. Menn eru komnir á endastöð í því. Nú þegar loðnan er fundin þá telur klukkan hratt niður í núll. Samfélagið getur ekki endalaust beðið eftir því hver ber sigur úr býtum í þessu störueinvígi  sjómanna og útvegsfyrirtækja. Ríkið verður að grípa inn í deiluna og leggja sitt af mörkum til lausnar hennar. Yfirlýsingar sjávarútvegsráðherra um að hún sé á móti sértækum aðgerðum voru illa ígrundaðar. Ef ekki vill betur þá verður forsætisráherra að grípa fram fyrir hendur sjávarútvegsráðherra, jafnvel þó það tefli lífi ríkisstjórnarinnar í hættu. Til hvers eru stjórnmálamenn ef ekki nú?
03.feb. 2017 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Endurnýjun fiskiskipaflotans

Það er ánægjulegt að fylgjast með þeirri endurnýjun sem nú er að eiga sér stað í íslenska fiskiskipaflotanum. Stærri skip okkar voru orðin alltof gömul svo talið var í áratugum, og löngu kominn tími á endurnýjun og nýsmíðar. Nú er loks verið að vinna bragarbót á þessu. Ný eða nýleg skip koma til landsins, bæði togarar og uppsjávarskip.
25.des. 2016 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Stjórnlaust land

Þann 29. desember verða liðnir tveir mánuðir síðan þjóðin gekk til Alþingiskosninga. Í þeim kosningum kolféll meirihluti ríkisstjórnar síðasta kjörtímbils. Sú stjórn situr þó enn sem valdalítil starfsstjórn því hvorki hefur gengið né rekið hjá flokkunum sem nú eru á þingi að koma sér saman um nýjan stjórnarmeirihluta. Það er stjórnarkreppa í landinu.
12.des. 2016 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Vantraustið gegn stofnunum samfélagsins

Mikið og viðvarandi vantraust ríkir í garð fjölmargra stofnana þjóðfélags okkar. Því miður erum við stöðugt að fá fregnir sem grafa enn frekar undan þessu trausti. Þetta er alvarlegt mál því fólk á að geta treyst stofunum sem eiga að vera burðarstoðir í samfélagsgerðinni.

10.okt. 2016 - 17:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Laxeldi og laxveiði

Það er ofur skiljanlegt að veiðiréttareigendur og laxveiðimenn hafi þungar áhyggjur af áformum um stórfellt laxeldi á Vestfjörðum og Austfjörðum. Á Vesturlandi eru margar af bestu laxveiðiám landsins. Þær skila háum tekjum inn í sveitirnar sem þær renna um. Hagsmunirnir eru miklir fyrir hinar dreifðu byggðir.
06.okt. 2016 - 10:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Íslendingum hefur oft heppnast vel að skjóta sig í báðar lappir

Frá árinu 2010 hafa íslensk skip veitt milljón tonn af makríl í íslenskri lögsögu.  Milljónasta tonnið var innbyrt nú í lok september þegar aflinn á yfirstandandi vertíð náði 142.221 tonni. „Engum dylst að koma makrílsins á Íslandsmið hefur haft mikil áhrif á afkomu útgerðar, tekjur sjómanna og hag landsmanna allra.  Útflutningsverðmæti makrílafurða, að undanskildu mjöli, frá árinu 2010 til og með 2015 nam 110 milljörðum.  Á bakvið þá tölu eru um 600 þús. tonn og meðalverð því 184 kr/kg.,“ segir á heimasíðu Landssambands smábátaeigenda (LS).
25.sep. 2016 - 07:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Kjósum um framtíðina


10.sep. 2016 - 15:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Íshafsskipalestirnar frá Hvalfirði

Í síðustu viku var ég beðinn um að fara sem fulltrúi Íslands á vegum Utanríkisráðuneytisins til að taka þátt í hátíðarhöldum í Rússlandi fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Tilefnið var að 75 ár eru liðin frá siglingu fyrstu Íshafsskipalestarinnar frá Hvalfirði. Sjá miðopnu þessa blaðs. Mér var þetta ljúft og skylt og sannur heiður. Við þessi tímamót var Ísland þjóðríki meðal þjóðríkja.

26.ágú. 2016 - 15:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Sumri hallar, hausta fer

Nú þegar líður að hausti verður líf margra reglubundnara en var í sumar þegar fólk naut leyfa og frelsis. Skólar hefjast og það verður meiri erill á mörgum vinnustöðum.

08.júl. 2016 - 09:00 Magnús Þór Hafsteinsson

Til hamingju, Akranes!

Fréttin af því að íbúar Akraness séu orðnir sjö þúsund talsins heyrir til merkra tíðinda. Þar fjölgar fólkinu stöðugt. Það eru ekki nema rétt rúm níu ár síðan íbúafjöldi bæjarins fór yfir sex þúsund manna markið. Það var í febrúar 2007. Þetta er 16,7 prósenta fjölgun á níu og hálfs árs bili sem hefur verið afar sveiflukennt í sögu þjóðarinnar. Snöggt innlit á vef Hagstofunnar þar sem skoða má tölur um íbúafjölda sýnir að mannfjöldi á Íslandi jókst um átta prósent frá byrjun 2007 til ársbyrjunar 2016. Án þess að hafa lagst í ítarlegar rannsóknir þá segir mér þó svo hugur að ekkert sveitarfélag utan höfuðborgarsvæðisins hafi upplifað jafn mikla fjölgun íbúa og Akranes á undangengnum tíu árum. Þetta er gleðiefni.