01. feb. 2011 - 12:00Jón Ríkharðsson

Vinstri stefna eyðileggur íslenskt samfélag

Vinstri stefnan, eða sósíalismi og jafnaðarmennska eins og hún heitir víst, er sprottin úr allt öðrum jarðvegi en við þekkjum hér á landi.

Þær þjóðir sem höfðu hana til vegs og virðingar bjuggu við þær hörmungar, að alþýðan hafði enginn tækifæri til að koma sér áfram, þess vegna myndaðist reiðialda meðal fólks, sem horfði upp á aðalinn og ýmsar forréttindastéttir baða sig í auðæfum meðan almenningur lapti dauðann úr skel og átti ekki möguleika á öðru.

Ef við horfum til Íslands, þá hafa ekki myndast hér forréttindastéttir, þeir sem byggðu upp arðvænleg fyrirtæki og högnuðust voru óbreyttir alþýðumenn og margir hverjir státuðu ekki af mikilli menntun, enda höfðu þeir ekki tækifæri til að mennta sig sökum fátæktar í uppvextinum.

Allir íslendingar sem ólust upp á fyrri hluta tuttugustu aldar höfðu jöfn tækifæri, það er sögufölsun að halda öðru fram, menn geta lesið sögur Tryggva Ófeigssonar, Aðalsteins Jónssonar, Einars Guðfinnssonar osfrv. til að komast að raun um það.

En öfundin er einn af helstu brestum mannsins, hún leiðir ekkert nema illt af sér og upp úr henni er vinstri stefnan einmitt sprottin hér á landi.

En að segja að öfundin ein hafi ráðið för er vitanlega einföldun, því ástæðurnar eru vissulega fleiri. Menn deildu um skiptingu arðsins og með sanni má segja, að atvinnurekendur leitast við að borga eins lítið og þeir mögulega geta, það er ekkert óeðlilegt við það.

Mér var það afar áhugaverð lífsreynsla þegar ég ákvað að gera hlé á sjómennsku og nýta þekkingu mína á trésmíði sem ég hafði aflað mér. Ég fór að starfa sjálfstætt og til að byrja með, vann ég nær eingöngu fyrir hinn almenna borgara. Þá sá ég glöggt, mig hafði reyndar grunað það lengi að flestir hugsuðu eins þegar upp væri staðið, að þeir sem ég vann fyrir hugsuðu nákvæmlega eins og liðið, sem þeir voru sífellt að skammast út í.

Þegar ég gaf upp taxtann minn, sem var nú ósköp sanngjarn, þá vildu atvinnurekendur mínir fá afslátt ef verkið var í stærra lagi. Þá spurði ég viðkomandi að því, hvort hann bæði tannlæknirinn um afslátt þegar hann þyrfti á þjónustu hans að halda.

Nei, tannlæknirinn fékk borgað uppsett verð án þess að beðið væri um afslátt. Þá spurði ég að því, hvers vegna ég, sem þyrfti nú fyrir stórri fjölskyldu að sjá og væri nú fremur sanngjarn miðaða við marga aðra smiði, þyrfti að lækka launin mín, þá sættust menn nú oftast á að borga mér uppsett verð.

Svo eru menn að hneykslast á atvinnurekendum?

Ekki skulu þær kjarabætur vanmetnar, sem vinstri menn komu á fyrir okkur í verkalýðsstétt, en aðferðarfræðin var kolröng að mínu mati.

Sjálfstæðismenn þekktu réttu leiðina strax árið 1929, það heitir "stétt með stétt" og hún var framkvæmd á farsælan hátt, þegar þjóðarsáttasamningarnir voru gerðir á sínum tíma.
Það þarf að gera samninga sem allir aðilar græða á, hægt er að færa fjölmörg rök fyrir því, að laun hafa oft verið hærri en framleiðslan hefur staðið undir, enda fá fyrirtæki hér á landi náð háum lífaldri. En vissulega eru til greinar sem þola vel að borga hærri laun. Það þarf að komast að farsælli niðurstöðu með yfirveguðum samræðum, þar sem öll sjónarmið hafa sama vægi.

Vinstri flokkarnir tveir eru sprottnir upp úr þessari röngu aðferðarfræði til að bæta kjör verkafólks, það að skammast út í viðsemjendur sína og kalla þá niðrandi nöfnum á opinberum vettvangi er engum til sóma. Enda sést það ágætlega á ummælum núverandi ríkisstjórnar, "útgerðarauðvaldið" sem eru ósköp venjulegir menn sem vilja halda sem mestu fyrir sig eins og flestir landsmenn osfrv., ríkisstjórnin vill alls ekki að neinn græði of mikið, en það að græða of mikið er óljóst hugtak sem seint verður einhugur um.

Það sést líka hvað best á þeirra framgöngu við að eyðileggja tvær meginstoðir útflutningsins, sjávarútveg og áliðnað, en þessar tvær greinar borga sínum starfsmönnum betur en aðrar greinar í landinu svo dæmi sé tekið.

Stjórnarherrarnir töluðu um að byggja hér upp sambærilegt kerfi og er á hinum Norðurlöndunum. Ef Svíþjóð er tekið sem dæmi í þessu samhengi, því það ágæta land er ofarlega á vinsældarlista vinstri manna hér á landi, þá hafa Svíar þó haft vit á því að hafa sátt á milli arðbærra fyrirtækja og stjórnarstefnunnar, það gerir íslenska ríkisstjórnin ekki.

Svíar vita það, sem Jóhanna og Steingrímur geta seint skilið, að án arðbærra fyrirtækja er ekki hægt að byggja upp velferðarsamfélag. Samt ber að geta þess, að frændur okkar í Svíþjóð hafa lengi átt í vandræðum með að fjármagna sitt velferðarkerfi til fulls og nú er einmitt komin meiri hægri stemming þar í landi, skattar hafa verið lækkaðir osfrv.

Við íslendingar erum ennþá að byggja okkur upp, þess vegna höfum við ekki efni á að hafa fólk við völd, sem skilur bara eyðslu en ekki peningaöflun. Til þess að vinstri stjórn geti dundað sér við hin misgáfulegu gæluverkefni sín, þá þarf að vera búið að byggja upp almennilega sjóði, en það hefur aldrei tekist hér á landi, sökum þess að menn hafa farið helst til bratt við að byggja hér upp nútímasamfélag, á mjög metnaðarfullan hátt.

Við þurfum kraftmikla stjórn sem vinnur með aðilum vinnumarkaðarins við að skapa sátt þeirra á milli, stjórnin verður að leita allra leiða til að byggja upp eins mikinn útflutning og mögulegt er, ásamt því að sýna umheiminum það með óyggjandi hætti, að hér á landi sé frábært að vera, kjöraðstæður fyrir erlenda fjárfesta osfrv.

Þessi ríkisstjórn gerir ekkert annað en mistök á mistök ofan, vinnur gegn helstu atvinnuvegunum og vegur þar með að kjörum almennings í landinu. Það er ekki vegna þess að þetta séu endilega verri einstaklingar en aðrir, heldur af þeirri einföldu ástæðu, að stefnan sem þau fara eftir er kolröng og eyðileggur að lokum íslenskt samfélag ef hún ríkir of lengi.
26.apr. 2016 - 15:05 Jón Ríkharðsson

Er markmiðið löglaus þjóð?

Það sem er verst á okkar tímum er að kjörnir þingmenn virðast ekki skilja margt sem flestu hugsandi fólki er augljóst. Heyrst hefur í ræðustól þingsins að stjórnvöldum beri skylda til að samþykkja tillögur stjórnlagaráðs.
03.apr. 2016 - 14:52 Jón Ríkharðsson

Afsögn ráðamanna - nei takk!

Ekki fer ég dult með þá staðreynd að vera í hópi hörðustu sjálfstæðismanna landsins og með eindæmum flokkshollur maður. Þess vegna er það yfirlýst markmið mitt að efla Sjálfstæðisflokkinn eins og mögulegt er - því ég kæri mig ekki um ríkisstjórn án þáttöku Sjálfstæðisflokksins. 
29.mar. 2016 - 09:29 Jón Ríkharðsson

Píratar taka upplýsta afstöðu

Þrátt fyrir alla þessa peninga sem frúin á hefur Sigmundur Davíð barist hart fyrir hagsmunum íslensku þjóðarinnar - skaðað hagsmuni eiginkonunnar og væntanlega sína um leið amk. hefur enginn hrakið það með trúverðugum hætti.
14.mar. 2016 - 08:21 Jón Ríkharðsson

Í tilefni aldarafmælis ASÍ.


Okkar verkamanna helsta böl er að jafnaðarstefnan tók ástfóstri við okkur fyrir hundrað árum - án þess að gert sé lítið úr góðum hug og miklum framfaramálum sem kratar þó náðu í gegn.
07.mar. 2016 - 15:30 Jón Ríkharðsson

„Góða fólkið“ og ríka réttlætiskenndin

„Góða fólkið“ hikar ekki við að saka nafngreinda stjórnmálamenn um mannvonsku og illar hvatir. Engu virðist skipta þótt vitað sé að saklaus börn, makar, aldraðir foreldrar lesi gífuryrðin á netinu - góða fólkið missir ekki svefn vegna þess.
29.feb. 2016 - 11:33

„Jón Jónsson vill einangra Ísland frá umheiminum“

Fjölmiðlamenn ýmsir ásamt virtustu álitsgjöfum þjóðarinnar hafa sagt frá fólki sem vill einangra landið frá umheiminum. Þar sem ég er svag fyrir kynlegum kvistum hefur maður beðið með öndina í hálsinu eftir viðtali við einstakling sem vill að Ísland hafi engin samskipti við önnur lönd.
02.des. 2013 - 15:41 Jón Ríkharðsson

Áhrifarík auglýsing frá Vlfa.

Verkalýðsfélagið á Akranesi útbjó auglýsingamyndband sem dreift var víða á netinu og hún stuðaði SA, enda var það tilgangurinn.
29.júl. 2013 - 15:50 Jón Ríkharðsson

Óþægilegur sannleikur?

Maður er nefndur Jóhann Hauksson og fékk hann það hlutverk að miðla upplýsingum fyrir ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur.
08.jún. 2013 - 11:25 Jón Ríkharðsson

Er þörf fyrir nýtt Ísland?

Í Ameríku eru allskyns hópar sem halda fram skoðunum þvert á vísindin. Sérviska ýmiskonar litar gráma hversdagsins og gefur lífinu gildi.
13.mar. 2013 - 14:59 Jón Ríkharðsson

Engin pólitík, ég er bara áhorfandi að því sem fyrir augu ber

Fyrirsögnin er höfð eftir Stefáni Ólafssyni þar sem hann svarar athugasemd við pistil sinn, er hann ritaði m.a. um gjöf sem Björn Bjarnason átti að hafa fært Háskóla Íslands, eða lofað í tilefni af hundrað ára afmæli skólans.
28.nóv. 2012 - 18:19 Jón Ríkharðsson

Hvers vegna að hjóla í Stefán Ólafsson?

Miðað við málflutning sumra vinstri manna, þá telja þeir að allir sem skammist út í þá séu annað hvort hræddir við það sem þeir segja eða hafi eitthvað að fela.
26.nóv. 2012 - 17:54 Jón Ríkharðsson

Hversu góður fræðimaður er Stefán Ólafsson?

Ekki þarf langan tíma til að þekkja sófískar aðferðir vinstri manna, auðvelt er að reikna út svörin frá þeim og til þess að einfalda umræðuna skal í upphafi leitast við að svara því sem líklegast kemur frá Stefáni, ef hann bregst á einhvern hátt við skrifum mínum.
23.nóv. 2012 - 14:57 Jón Ríkharðsson

Fræðimaður og kennari á daginn, besserwisser á kvöldin

Stefán Ólafsson mun kenna félagsfræði við Háskóla Íslands og líklega er hann með doktorsgráðu í þeirri grein. Væntanlega kann hann skil á því sem hann kennir sínum nemendum og ekki skal efast um að hann sinni starfi sínu með sóma.
27.apr. 2012 - 17:00 Jón Ríkharðsson

Það þarf að sigrast á hjarðeðlinu

Hjarðeðlið hefur fylgt mannkyni frá upphafi og það er ekki alslæmt, en varasamt er að láta það stjórna  hugsunum okkar og gjörðum.
20.apr. 2012 - 14:00 Jón Ríkharðsson

Eru allar stjórnmálastefnur fallegar á blaði?

Þeir sem að hafa lesið pistlana mína gera sér grein fyrir því, að mitt höfuðmarkmið er að auka vegsemd sjálfstæðisstefnunnar og ég veit að engin stefna önnur getur dugað til að stjórna landinu.
18.apr. 2012 - 21:24 Jón Ríkharðsson

Fylgið við Sjálfstæðisflokksins er óásættanlegt

Því miður deili ég ekki gleði margra félaga minna og vina innan Sjálfstæðisflokksins, þótt fygistölur í könnunum skríði upp á við, því þær eru tilkomnar vegna óánægju fólks með ríkisstjórnina. Við eigum að hugsa stórt, því við eigum innistæðu fyrir því, allt undir 50% í skoðnanakönunum er alls ekki gott.
31.mar. 2012 - 16:00 Jón Ríkharðsson

Vilja sjálfstæðismenn ekki að fiskurinn sé sameign þjóðarinnar?

Ríkisstjórnin og spunameistarar hennar, ásamt dyggum stuðningi Hreyfingarinnar keppast við að skrökva því að þjóðinni, að sjálfstæðismenn vilji ekki að þjóðin eigi fiskinn í sjónum.
29.mar. 2012 - 15:00 Jón Ríkharðsson

Þau geta ekki fundið raunhæfa lausn fyrir sjávarútveginn

Vanhæfni ríkisstjórnarinnar á sér margar birtingarmyndir, tilraunir þeirra til að koma með raunhæfar lausnir fyrir sjávarútveginn eru gjörsamlega misheppnaðar.
28.mar. 2012 - 09:00 Jón Ríkharðsson

Landsfundarræðan stendur enn

Í lok landsfundar Sjálfstæðisflokksins í nóvember á síðasta ári, sté ég í pontu og flutti stutta ræðu.
25.mar. 2012 - 10:00 Jón Ríkharðsson

Hef ég eitthvað nýtt fram að færa?

Eðlilegt er, að fólk spyrji að því hvort ég hafi eitthvað nýtt fram að færa, í ljósi þess að ég tilkynni þá ákvörðum mína að sækjast eftir þingsæti fyrir Sjálfstæðisflokkinn.

Jón Ríkharðsson
Togarasjómaður, haldinn þeirri óskiljanlegu áráttu að þurfa að leyfa sem flestum að heyra sínar pólitísku skoðanir. Hann lifir í þeirri von, að þessi kækur hans geti haft jákvæð áhrif á samfélagið, svo undarleg sem sú hugsun er. Jón hefur lítil afrek unnið á sviði menntamála, en lagði samt stund á trésmíðanám fyrir mörgum árum.
Hann hefur skrifað nokkra greinar í Þjóðmál og verið virkur félagi í Sjálfstæðisflokknum um árabil. Netfang Jóns er: katrinsj@hotmail.com

Sigrún Dóra Jónsdóttir
Sigrún Dóra Jónsdóttir - 30.1.2018
Til varnar sonum mínum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 27.1.2018
Andmælti Davíð, en trúði honum samt
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 31.1.2018
Hvenær ertu búinn að aðlagast?
Lovísa María Emilsdóttir
Lovísa María Emilsdóttir - 31.1.2018
Æfðu þig í að finna fyrir gleði, þakklæti og hamingju!
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 05.2.2018
Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 09.2.2018
Uppgjör í verkalýðshreyfingunni!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Spurning drottningar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Hún líka
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 16.2.2018
Viðkvæmir Píratar
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 15.2.2018
Spáð í spilin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.2.2018
Hugleiðingar á 65 ára afmælinu
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 22.2.2018
Umskurður drengja
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 22.2.2018
Gyðingdómur í sögu og samtíð - námskeið
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 24.2.2018
Hann kaus frelsið
Fleiri pressupennar