20. júl. 2011 - 13:25Brynjar Nielsson

Varðmenn réttlætisins

Nú er Sævar Ciesielski látinn. Þegar við hittumst á förnum vegi tókum við gjarnan tal saman. Stundum hringdi hann í mig. Við ræddum ekki oft um Guðmundar- og Geirfinns málin. Í þeim fáu samtölum sem þau mál báru á góma fannst mér hann aldrei bitur yfir því að hafa verið sakfelldur. En hann hvorki játaði né neitaði aðild að hvarfi mannanna í okkar samtölum. Hann var hins vegar mjög ósáttur við það harðræði sem hann sætti í gæsluvarðhaldi við rannsókn málsins.

Eftir lát Sævars hafa þekktustu varðmenn réttlætisins farið hamförum yfir því “réttarmorði” sem framið hafi verið þegar þessi ungmenni voru dæmd fyrir að hafa orðið Guðmundi og Geirfinni að bana og krafist endurupptöku málanna. Ég skal ekkert um það segja hvort ákærðu hafi verið ranglega sakfelld. Ég get þó sagt að í mörgum öðrum sakamálum hafa sakborningar verið sakfelldir á veikari sönnunargögnum.

Það sem  merkilegast er, að þessir varðmenn réttlætisins sem hrópa hæst um réttarmorð í Guðmundar-og Geirfinnsmálinu, eru þeir sömu og hafa krafist að allir bankamenn, útrásarvíkingar og grunaðir kynferðisbrotamenn verði settir í gæsluvarðhald og geymdir þar eins lengi og nokkur kostur er. Jafnframt krafist að þeir verði  sekir fundnir og leynt og ljóst byggt upp þrýsting á ákæruvald og dómstóla í þá átt. Stundum heyrum við meira að segja núverandi innanríkisráðherra lýsa sérstökum áhyggjum yfir sýknudómum, sérstaklega í kynferðisbrotamálum . Undir það hafa þessir sömu varðmenn réttlætisins tekið. Sýkna í slíkum málum hefur einhvern vegin þróast í það að teljast réttarfarsslys og mannréttindabrot, af einhverjum óskiljanlegum ástæðum.

Við sem erum komin yfir miðjan aldur munum vel þá tíma þegar Guðmundur og Geirfinnur hurfu og atburðum í kjölfarið. Þá var gífurlegur þrýstingur á rannsakendur og dómstóla. Ólafur Jóhannesson, þáverandi dómsmálaráðherra, sagði að þungu fargi væri létt af þjóðinni þegar lögregla lýsti því yfir hverjir hinu seku væru. Stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn ýmsir fóru þá hamförum í nafni réttlætisins, svona rétt eins og við rannsóknir sérstaks saksóknara í svokölluðum hrunmálum.

Það er sjálfsagt hægt leiða fram rök um að skynsamlegur vafi hafi verið á sekt sakborninga í málunum, sérstaklega í Geirfinnsmálinu. Dómarar sem dæmdu í málunum töldu hins vegar að svo hafi ekki verið. Ég vil því ekki nota orðið “réttarmorð” um sakfellinguna. Í réttarsölum er á hverjum degi verið að deila um það hvort sök ákærðu sé sönnuð svo yfir skynsamlegan vafi sé hafið. Við vitum einnig í réttarsögu vestrænna lýðræðisríkja hafa saklausir menn verið sakfelldir. Hafa þá gjarnan ný gögn eða tækni leitt slíkt í ljós. Í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum hafa engin ný gögn komið fram sem breytt geta sönnunarmatinu í málunum. Það hefur því enga þýðingu að endurupptaka málin og innanríkisráðherra getur ekki ákveðið það að óbreyttum lögum.  Það hefur enn minni þýðingu að skipa rannsóknarnefnd til að meta hvort ákærðu hafi verið ranglega sakfelldir.

Hins vegar er ljóst að ýmsar brotalamir voru í  rannsókn málsins og sannanlega voru saklausir menn hafðir í einangrun í marga mánuði.  Varðmenn réttlætisins eru kannski búnir að gleyma hverjir komu því til leiðar að þessir saklausu menn sátu einangraðir og fordæmdir í gæsluvarðhaldi  vel á fjórða mánuð.

Left Right07.júl. 2011 - 11:30 Brynjar Nielsson

Símahleranir sérstaks saksóknara og friðhelgi einkalífsins

Í frjálsu samfélagi gilda ýmsar reglur til að vernda frelsi einstaklinga gegn ríkisvaldinu. Þessar reglur flokkast sem mikilvæg mannréttindi og eru því gjarnan í stjórnarskrá. Sú sem flestum okkar er einna mikilvægust er reglan um friðhelgi einkalífsins. Undantekningar eru frá henni undir vissum kringumstæðum, m.a. við rannsókn sakamála, en með þröngum skilyrðum.
30.jún. 2011 - 12:00 Brynjar Nielsson

Meðferð valds

Á tveim stöðum á Laugaveginum rekur sami aðilinn tvo veitingastaði sem bera nöfnin, Monte Carlo og Mónakó. Í þeirri götu og allt um kring er margir aðrir staðir veitingastaðir og barir eins og víðast annarsstaðar í verslunargötum og miðbæjum.
23.maí 2011 - 15:00 Brynjar Nielsson

Að bera ábyrgð á skuldum annarra

Í umfjöllun um skuldamál einstaklinga og fyrirtækja er áberandi hversu auðveldlega eigendur eru samsamaðir við skuldir félaga sem þeir hafa átt hlut í. Stundum nægir ekki í umræðunni að yfirfæra skuldina frá hlutafélaginu yfir til eiganda, heldur eru jafnvel makar eiganda hluthafans samsamaðir skuldum þess. Þetta er merkilegt vegna þess að hlutafélagaformið hefur þekkst síðan á 19 öld og fyrir tæplega 100 árum var skilið á milli fjármála hjóna með þeim hætti að hjón bera almennt ekki ábyrgð á skuldum hvors annnars.  
20.apr. 2011 - 09:30 Brynjar Nielsson

Hverjir eru frjálslyndir?

Ég las í einhverjum vefmiðlinum að Siv Friðleifsdóttir telur að Framsóknarflokkinn skorti  frjálslyndi og af þeim sökum ætti hún erfitt  með að finna sig í flokknum. Mátti helst skilja að hún væri frjálslynd í skoðunum og í afstöðu til stjórnmálanna, en flokksforystan þá að sama skapi  væntanlega stjórnlyndari en æskilegt væri.

11.apr. 2011 - 13:50 Brynjar Nielsson

Rangfærslur formannsins um Icesave

Það hefur farið í taugarnar á mörgum að ég skuli, vegna formennsku minnar í Lögmannafélagi Íslands, taka þátt í þjóðmálaumræðunni. Ég hef átt erfitt með að skilja þennan pirring því ég hef aldrei tjáð mig í nafni Lögmannafélagsins eða ýjað að því að um sjónarmið félagsins væri að ræða. Það virtist hins vegar öllum vera sama um að forsvarsmenn launþegasamtaka og atvinnulífsins tjái afstöðu sína til Icesave laganna. Það var ekki einu sinni gerð athugasemd við hótanir forsvarsmanna þessar félaga í garð launþega þessa lands í baráttunni fyrir samþykki laganna.
06.apr. 2011 - 16:00 Brynjar Nielsson

Að skattleggja tap

Dómur Hæstaréttar í máli Bjarka Diego gegn íslenska ríkinu er um margt athyglisverður. Málið á rót sína að rekja til viðskipta sem áttu sér stað á árinu 2001 og 2003. Í dóminum kemur fram að skattayfirvöld hafi að eigin frumkvæði fengið allar upplýsingar um viðskiptin afhentar í byrjun júní 2005.  Síðan segir orðrétt í dóminum „Ríkisskattstjóri virðist ekkert hafa aðhafst frekar af þessu tilefni fyrr en með bréfi 23. febrúar 2009“.
17.mar. 2011 - 14:10 Brynjar Nielsson

Sleggjudómarinn tekur til sinna ráða

Það er vandasamt verk að vera dómari, en létt og löðurmannlegt verk að vera sleggjudómari. Enginn skortur er á sleggjudómurum, sem hirða ekki um að setja sig inní málsatvik og staðreyndir mála, sem leysa þarf úr. Smugublaðamaðurinn, Björg Eva Erlendsdóttir, virðist mér nú um stundir standa einna fremst í röð sleggjudómara og er hún þó alls ekki ein á ferð.
14.mar. 2011 - 13:00 Brynjar Nielsson

Er ofstækinu engin takmörk sett?

Starfsmaður Isavía hefur legið undir ásökunum í fjölmiðlum og bloggsíðum um kynferðisbrot gegn undirmanni sínum. Forsagan er sú að undirmaðurinn höfðaði einkamál á hendur Ísavíu til greiðslu skaðabóta á grundvelli vinnveitendaábyrgð félagsins á yfirmanninum. Byggðist krafan um bætur á því að yfirmaðurinn hafi áreitt hana kynferðislega í skilningi laga um jafna stöðu kvenna og karla. Fallist var í dóminum á þessa málsástæðu stefnanda og honum dæmdar bætur.
09.feb. 2011 - 10:00 Brynjar Nielsson

Skætingur og hótfyndni

Ég sé að Egill Helgason, þáttastjórnandi og Jónas Kristjánsson, fyrrverandi ritstjóri, hafa tekið til sín umfjöllun mína um snillinga ársins í síðasta Pressupistli mínum. Og það með réttu. Friðrik Þór Guðmundsson, blaðamaður, virðist einnig hafa gert það, en hann var þó ekki einn af snillingunum í mínum huga. Og svo er einn Eyjubloggari, sem bloggar í boði skattgreiðenda, sem lætur mig fá það óþvegið í einlægri geðshræringu.
07.feb. 2011 - 16:45 Brynjar Nielsson

Snillingar ársins

Hugtökin „lagatækni” og „lagahyggja” njóta nú um stundir talsverða vinsælda í þjómálaumræðunni. Í þeirri umræðu hafa verið mest áberandi blaðamaður ársins, þáttastjórnandi ársins og ritstjóri ársins 1974. Það fer afskaplega mikið í taugarnar á þessum mönnum og skoðanabræðum þeirra, þegar dómstólar dæma eftir lögunum, en ekki „heilbrigðri tilfinningu fólksins”. Þeir telja að eigin skoðanir endurspegli þjóðarvilja og mætti almúginn fá á tilfinninguna að þeir hefðu fengið úthlutað réttlæti og sanngirni í stærri skömmtum en gerist og gengur um annað fólk. Því hefur það valdið þeim miklu harðlífi að dómsvaldið skuli ekki vera búið að setja alla útrásarvíkinga og bankamenn bak við lás og slá. Lögin eiga ekki að skipta máli, heldur réttlæti og sanngirni. Lagatæknin og lagahyggjan hindra framgang réttlætisins.
28.jan. 2011 - 16:30 Brynjar Nielsson

Skyldur dómara

Í því andrúmslofti sem hér hefur ríkt um nokkurt skeið er mikill þrýstingur á dómara að dæma eftir því hvernig vindar blása í þjóðmálaumræðunni. Er þá gjarnan vísað til einhvers óskilgreinds réttlætis og sanngirnis. Það er hins vegar afar mikilvægt að dómstólar bregðist ekki skyldum sínum við að gæta lögbundinna réttinda almennings og samfélagsins þrátt fyrir vaxandi þrýsting pólitískra afla, fjölmiðla og hagsmunahópa um annað. 
22.des. 2010 - 12:00 Brynjar Nielsson

Ráðherrann og aðstoðarmaðurinn

Dómsmálaráðuneytið er fag­ráðuneyti sem alltaf hefur haft talsverða sérstöðu vegna þess að málefni lögreglu, ákæruvalds og dómstóla heyra undir það. Því hefur verið talið æskilegt að starfi dómsmálaráðherra gegni maður sem skilning og þekkingu hefur á helstu málaflokkum sem undir hann heyra. Ef því verður ekki við komið er mjög mikilvægt að hinn pólitíski aðstoðarmaður ráðherra hafi þekkingu á þessum málaflokkum. Nú um stundir er hvorugu að heilsa.Fljótlega þegar þessir nýju pólitísku herrar tóku við dómsmálaráðuneytinu var boðað til samráðsfundar á vegum ráðuneytisins um nauðgunarmál.

21.des. 2010 - 07:00 Brynjar Nielsson

Sjálfseignarstofnanir utanum ekki neitt!!

Á einhverjum vefmiðlinum sá ég að félagsskapur áhugamanna um skoðanir og hugðarefni Evu Joly hefðu í hyggju að koma á fót Stofnun, sem bæri nafn hennar. Markmiðið er hvorki meira né minna en alþjóðleg rannsóknarstofnun sem einbeitir sér að lýðræði, réttlæti og fjölmiðlafrelsi, eins og að slík fyrirbæri séu á einkaleyfaskrá Evu.
08.des. 2010 - 07:54 Brynjar Nielsson

Krossfestingar nútímans

Undanfarin misseri og ár hafa sprottið fram fólk með aðstoð fjölmiðla og borið nafngreinda einstaklinga sökum um refsiverða háttsemi sem á að hafa átt sér stað fyrir tugum ára. Nýjasta dæmið eru ásakanir á umdeildan mann, Gunnar Þorsteinnson, um kynferðisbrot, sem komu fram eftir að hann giftist umdeildri konu, Jónínu Benediktsdóttur. Þær ásakanir komu fram í kjölfar deilna innan trúfélagsins Krossins.
21.okt. 2010 - 11:00 Brynjar Nielsson

Pólitík og sakamál

Nú er hún að kveðja okkur, norsk-franski ráðgjafi sérstaks saksóknara, sem pólitískir samherjar hafa tekið ástfóstri við og kannski einhverjir fleiri. Sumir þeirra vilja meina að sönn ást sé á milli þjóðarinnar og ráðgjafans að undanskildum banka-og útrásarvíkingum og lagatæknum þeirra. Margir trúa því að rannsókn efnahagsbrota í kjölfar hruns fjármálastofnana standi og falli með þessum ráðgjafa. Þess vegna kom það á óvart að enginn skyldi þurfa áfallahjálp þegar ráðgjafinn tilkynnti nýverið að hann væri að láta af störfum.
16.okt. 2010 - 08:00 Brynjar Nielsson

Almenn niðurfærsla skulda

Þessa dagana er mikið rætt um almenna niðurfærslu skulda með lögum. Umræðan hefur verið um allt að 20% niðurfærslu á höfuðstól. Ráðherrar funda út um allan bæ og taka vel í tillögurnar. Sama á við marga þingmenn svo ekki sé talað um fjöldann allan af hinum ýmsu hagsmunasamtökum skuldara.
11.okt. 2010 - 14:00 Brynjar Nielsson

Hverjir draga lappirnar?

Við banka- og gjaldmiðlahrunið í október 2008 var óhjákvæmilegt að víðtækt skuldauppgjör við einstaklinga og fyrirtæki færi fram.  Afleiðingar slíks uppgjörs eru þær að afskrifa þarf skuldir í kjölfar nauðasamninga eða gjaldþrots enda dregur enginn tennur úr tannlausum kjafti.

20.sep. 2010 - 10:45 Brynjar Nielsson

Landsdómur og ráðherraábyrgð

Nú hefur þingnefnd lagt til við Alþingi að fjórir fyrrverandi ráðherrar verði ákærðir vegna brota á lögum um ráðherraábyrgð. Í því felst, samþykki þingið kærulýsingu nefndarinnar í þingsályktun, að mál gegn þeim verður höfðað fyrir Landsdómi og þess krafist að þeir verði dæmdir til refsingar. Ekki er umdeilt að þessi málsmeðferð er í samræmi við gildandi lög um ráðherraábyrgð og Landsdóm.
24.ágú. 2010 - 14:00 Brynjar Nielsson

Forvirkar rannsóknarheimildir

Í fjölmiðlum hefur verið haft eftir dómsmálaráðherra, Rögnu Árnadóttur, að hún ætli að beita sér fyrir löggjöf þar sem lögreglu verði veittar svokallaðar forvirkar rannsóknarheimildir til að sporna gegn glæpum. Í forvirkum rannsóknarheimildum felst það að lögreglu er veitt heimild til rannsóknaraðgerða án þess að rökstuddur grunur sé fyrir hendi um refsivert brot þess eða þeirra sem rannsóknin beinist að.
19.ágú. 2010 - 10:53 Brynjar Nielsson

Ofstæki

Lögreglumaðurinn Björgvin Björgvinsson hefur undanfarin ár verið stjórnandi þeirrar deildar lögreglunnar í Reykjavík sem annast hefur rannsóknir á kynferðisbrotum. Í viðtali við DV nýverið lét hann í ljósi þá skoðun að fórnarlömb nauðgana hefðu stundum getað minnkað líkur á broti með því að taka meiri ábyrgð á sjálfum sér og hegðun sinni. Fólk setti sjálft sig í aukna hættu með drykkju og dópneyslu.
16.ágú. 2010 - 16:35 Brynjar Nielsson

Er fjórflokkurinn með kennitölu?

Iðulega og sérstaklega nú um stundir hefur verið lenska að tala um „fjórflokkinn” sem afmarkað fyrirbæri sem sé ólýðræðislegt og spillt. Hafa fjölmiðlamenn og álitsgjafar þeirra verið duglegir að koma þessum sjónarmiðum á framfæri sem og margir sem tilheyra hópi svokallaðra bloggara, meira að segja háskólakennarar, sem sumir hverjir, að sögn, voru aldir upp í aftursæti ráðherrabíls og þáðu laun hjá hinum ýmsu stofnunum fyrir lítið eða ekki neitt. Stundum finnst manni að þeir sem tala mest um spillingu annarra séu spilltastir sjálfir.
24.júl. 2010 - 12:14 Brynjar Nielsson

Hamingjusama hóran

Eins og mörgum er kunnugt hef ég skiptst á skoðunum við Höllu Gunnarsdóttur, talsmann Femínistafélagsins, í pistlum mínum á Pressunn um vændi, vændiskaup og annað þvi tengdu. Í síðasta pistli mínum lýsti ég m.a. þeirri skoðun minni, sem byggð er á reynslu af störfum mínum, að það væri ekki neyðin sem ræki konur í Evrópu í vændi og að þær hefðu sama val og aðrar konur.
19.júl. 2010 - 16:25 Brynjar Nielsson

Félagslegur raunveruleiki

Ég er sannfærður um að ég þekki betur félagslegan raunveruleika vændiskvenna en Halla og hennar félagar. Ég hef sinnt lögmannsstörfum fyrir vændiskonur og nektardansmeyjar (þótt þetta tvennt fari ekki endilega saman) og þekki því þennan heim vel. Það er ekki neyðin sem rekur konur í Evrópu í vændi og nektardans. Þær hafa sama val og aðrar konur.
13.júl. 2010 - 17:08 Brynjar Nielsson

Halla Gunnarsdóttir og kynbundið ofbeldi

Fram kom í vefmiðlum í gær að Halla Gunnarsdóttir, talsmaður Femínistafélagsins, hefði ritað pistil á bloggsíðu sinni undir heitinu „Hringavitleysa Brynjars Níelssonar”. Þar var bæði almenningi og mér veitt ókeypis lexía í sakamálaréttarfari og lögfræði almennt. Þótt mér finnist skoðanir Höllu, sem hún hefur oftsinnis viðrað, allt í senn, rangar, vondar og skaðlegar, hef ég enga sannfæringu fyrir því að réttast væri að banna þær, enda myndi það gera illt verra, auk þess að vera í andstöðu stjórnarskrárvarinn rétt hennar til að tjá þær. Ég verð þó að leiðrétta sumt í grein Höllu og skýra annað í minni grein nánar.
11.júl. 2010 - 15:07 Brynjar Nielsson

Réttarríki Höllu Gunnarsdóttur

Talsmanni femínistafélagsins, Höllu Gunnarsdóttur, þótti lítið til íslenska réttarríkisins koma í bloggi sínu fyrir einhverjum dögum síðan. Ástæðan er sú að hvergi koma fram nöfn þeirra sem sakfelldir voru fyrir vændiskaup á meðan nafn afgreiðslukonu í  Bónus, sem dró sér fé í versluninni, var birt. Umrætt blogg talsmannsins varð að óskijanlegum ástæðum stórfrétt næstu daga með tilheyrandi viðtölum í fjölmiðlum.
10.jún. 2010 - 14:45 Brynjar Nielsson

Skipan dómara

Ekki ætla ég að leggja mat á það hvort Ólafur Börkur eða Jón Steinar hafi verið hæfastir umsækjenda á sínum tíma en fullyrða má að báðir voru þeir mjög hæfir, eins og segja má um þá sem Hæstiréttur hafði talið hæfasta. Rétt er að benda á að Ólafur Börkur hafði áður verið farsæll dómstjóri við héraðsdóm og enginn hafði efast um að Jón Steinar var einn allra hæfasti lögmaður landsins þegar hann var skipaður í Hæstarétt.
18.maí 2010 - 09:40 Brynjar Nielsson

Að vera sakborningur

Fram hefur komið í fjölmiðlum að nokkrir starfsmenn Arion banka hafi stöðu sakbornings við rannsókn sérstaks saksóknara á málum sem tengjast Kaupþingi. Ekki var að sökum að spyrja að hávær krafa varð uppi um að viðkomandi starfsmönnum yrði sagt upp eða þeir leystir frá störfum meðan rannsókn færi fram. Gjarnan er vísað til siðferðissjónarmiða til rökstuðnings þeirri kröfugerð. Því er tilefni til að benda á nokkur mikilvæg atriði um réttarstöðu manna við rannsókn mála af þessu tagi, þar sem uppi er grunur um refsiverða háttsemi.
06.apr. 2010 - 20:00 Brynjar Nielsson

Leikhúsfræði og nektardans

Stundum þegar fólki er heitt í hamsi vilja taugarnar bresta, samhengi hlutanna raskast og rökhugsun fer fjandans til. Slíkt ólán hefur hent ungan leikhúsfræðing, Karen Maríu Jónsdóttur í snarpri gagnrýni sinni á viðleitni mína til að vernda hið opna, frjálsa og umburðarlynda þjóðfélag, gegn hugmyndafræði forræðishyggju um mannlega breytni og breyskleika. Á okkar tímum birtast gæslumenn rétthugsunar og „góðrar háttsemi“ helst í gervi hvatvísra femínista, sem telja sig hafa ráð og rænu til að leiðbeina samtíð sinni á svipaðan máta og íhlutunarsöm trúaryfirvöld gerðu fyrr á öldum.
05.apr. 2010 - 09:30 Brynjar Nielsson

Hið heilbrigða þjóðfélag

Það er skrítið að þeir sem tala mest um hinn „dökka raunveruleika“ nektardansstaða eru þeir sem ekkert til þekkja og hafa aldrei inn á slíka staði komið. Þegar smíða á löggjöf um slíka starfsemi er helst talað við slíkt fólk og það kallað til ráðgjafar. Þetta er sama heilkennið og þegar semja á löggjöf um áfengi og móta stefnu stjórnvalda í áfengismálum. Þá er helst leitað til þeirra sem ekki neyta vörunnar eða þeirra sem kunna ekki með hana að fara.
29.mar. 2010 - 15:54 Brynjar Nielsson

Frelsið er yndislegt, ég geri það sem ég vil!

Alþingi hefur síðustu misseri sett ýmis lög sem takmarka mjög  frelsi manna til athafna og atvinnu. Nefna má lög um bann við kaupum á vændi, bann við nektardansi, lög um fjölda fólks af sitt hvoru kyni í stjórnum félaga, bann við notkun fólks undir átján ára aldri á ljósabekkjum o.s. frv. 
23.feb. 2010 - 18:00 Brynjar Nielsson

Óþarfa viðkvæmni fræðimanna

Vegna pistils míns hér á Pressunni um fræðimenn og fræðasamfélagið hef ég fengið viðbrögð frá Birni Vali Gíslasyni, þingmanni Vg og Eiríki Bergmann Einarssyni, stjórnmálafræðingi. Í pistil mínum fann ég að því að Anne Sibert, sem situr í peningastefnunefnd Seðlabanka Ísland á vegum Samfylkingarinnar skyldi hafa tjáð sig opinberlega um að Íslendingar gætu greitt samkvæmt icesave-samkomulaginu á sama tíma og verið væri að reyna að semja um hagstæðari samning. Tók ég þar undir þau sjónarmið og þá gagnrýni Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Framsóknarflokksins, að þetta tvennt færi ekki saman.
21.feb. 2010 - 13:30 Brynjar Nielsson

Fræðimenn og fræðasamfélagið

Hinn 13. febrúar sl. birti kona nokkur, Anne Sibert að nafni, grein í tímariti þar sem hún gat þess m.a. að Íslendingar gætu vel ráðið við fjárskuldbindingar samkvæmt fyrirliggjandi Icesave-samningi. Mér skilst að konan sé prófessor í hagfræði einhvers staðar í útlöndum og sitji í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands á vegum Samfylkingarinnar.
18.feb. 2010 - 15:00 Brynjar Nielsson

Sýknudómur Hæstaréttar

Undanfarin tvö kvöld hefur verið í Kastljósi ítarleg umfjöllun um dóm Hæstaréttar, uppkveðnum 11. febrúar s.l., þar sem maður var sýknaður af kynferðisbroti sem hann var sakaður um. Ekki ætla ég að agnúast út í fjölmiðla fyrir að fjalla um dóma og sönnunarfærslu fyrir dómi en þessi úttekt Kastljóssins var undarleg þótt ekki sé meira sagt.
29.jan. 2010 - 14:00 Brynjar Nielsson

Stefnuleysi dómstóla

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, rithöfundur, ritar grein í Pressuna sem ber heitið „Andskotast yfir stefnuleysi”  til að leiðrétta vitleysuna í mér og skýra sjónarmið sín um sönnunargildi sálfræðimats vegna áfallastreitu, sem svo er kölluð. Eins og í upphaflegri grein sinni um efnið í Morgunblaðinu kvartar Þórdís yfir stefnuleysi dómstóla um sönnunargildi sálfræðimats vegna áfallastreitu brotaþola fyrir dómi.
24.jan. 2010 - 14:00 Brynjar Nielsson

Áfallastreita og misskilningur

Í gær birtist í Pressunni grein eftir Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur sem á að vera svar við rangfærslum og villum í minni grein sem birtist í gær á sama vefmiðli.  Þórdís gerir einkum athugasemd við fjögur atriði í minni grein ef ég skil hana rétt:
22.jan. 2010 - 14:24 Brynjar Nielsson

Áfallastreituröskun og sönnun

Það er gott og tímabært að fram fari umræða um sönnunarfærslu og sönnunarmat í sakamálum. Slík umræða  hófst  um miðja síðustu viku í Morgunblaðinu þegar Þórdís Elva Þorvaldsdóttir hneykslaðist á því að mat sálfræðings á áfallastreitu brotaþola dygði ekki eitt sér til sakfellingar í kynferðisbrotamálum. Með því væri vegið að starfsheiðri sálfræðinga. Sérstaklega þótti henni slæmt að dómari einn, sem telji slík möt sálfræðinga hafi lítið sem ekkert sönnunargildi, skuli vera skipaður til æviloka. Þórdís er að vísu ekki sú fyrsta úr þeim hópi, sem kenna sig við kvenfrelsi, er ýjar að því að nauðsynlegt sé að losna við „óæskilega” menn í dómskerfinu. Það er undarlegt hvað þessu sama fólki er tíðrætt um mannréttindi og lýðræði.
21.jan. 2010 - 13:34 Brynjar Nielsson

110% leið er ekki í boði fyrir alla

Í Morgunblaðinu í dag er haft eftir Lilju Móseasdóttur, alþingismann og formann efnahags- og viðskiptanefndar  að það sé undarlegt að úrræði sem bankarnir bjóða um afskriftir skulda sem eru 110% umfram eignir sé í boði fyrir alla.  Nefnir Lilja sérstaklega að með því sé verið að opna á afskriftir hjá bankastarfsmönnum, læknum og fleiri hátekjumönnum.  Lilja segir ennfremur að þetta sé ekki í samræmi við vilja Alþingis sem miði að því að laga fjárhagsskuldbindingar einstaklinga að eignastöðu og greiðslugetu. 
24.nóv. 2009 - 10:07 Brynjar Nielsson

Skrípó og farsi eða gagnsæi og heiðarleiki?

Fram hefur komið í fjölmiðlum að Jóhannes Jónsson og nokkrir erlendir fjárfestar hafa gert Arion banka tilboð um nýtt hlutafé 1998 ehf., móðurfélag Haga.  Samkvæmt tilkynningu frá bankanum ætlar hann að taka sér tíma fram í janúar til að meta tilboðið og bera saman við aðra kosti í stöðunni. Það sé í samræmi við þá meginreglu bankans að leita lausna á skuldavanda fyrirtækja með eigendum og stjórnendum. Samkvæmt tilkynningu bankans gerir þetta tilboð ekki ráð fyrir að bankinn afskrifi nokkuð af skuldum 1998.
15.nóv. 2009 - 18:57 Brynjar Nielsson

Réttlæti og vit

Ég ritaði pistil hér á Pressunni 11. nóvember sem virðist hafa valdið nokkrum usla hjá þeim sem hafa ríkari réttlætiskennd en við hin. Vilhjálmur Bjarnason, aðjunkt og fjárfestir, sem var aðili þess máls sem ég fjallaði um í pistli mínum, lætur hafa eftir sér að ég sé ágætur í hegningarlögunum en virðist ekki skilja íslenskt viðskiptalíf. Ég veit nú ekki hversu ágætur ég er í hegningarlögunum en viðurkenni fúslega að ég skil ekkert í íslensku viðskiptalífi, kannski sem betur fer. Hefði ég skilið það ætti ég kannski stóran hlut í gömlu gjaldþrota bönkunum og skuldaði kúlulán.
11.nóv. 2009 - 13:30 Brynjar Nielsson

Réttlæti og sanngirni

Réttlætið er vandmeðfarið og sitt sýnist hverjum. Við erum oftast mjög sjálfmiðuð í allri umræðu um réttlæti og sanngirni. Þess vegna er mikilvægt að hafa dómstóla sem dæma eftir lögunum og láta ekki geðshræringu háværra manna rugla sig í því mikilvæga starfi.
03.nóv. 2009 - 11:43 Brynjar Nielsson

Tengsl mín við grunaða í bankahruninu

Fyrir nokkrum dögum skrifaði Jóhann Hauksson á vefmiðli DV langa grein sem var helguð mér. Viðbrögð hans við gagnrýni minni á ráðningu Evu Joly, sem hann kallar árásir, er að gera mig tortryggilegan. Það á svo sem við um marga aðra.
28.okt. 2009 - 17:09 Brynjar Nielsson

Traust eða pólitískt sjónarspil

Ég gerðist svo djarfur í pistli hér í fyrradag að lýsa þeirri skoðun minni að það væri bruðl og óþarfi að ráða Evu Joly fyrir 80 miljónir króna á ári sem ráðgjafa við rannsóknir sérstaks saksóknara.
26.okt. 2009 - 07:40 Brynjar Nielsson

Niðurskurður og bruðl

Nú eru til umfjöllunar í þinginu  kreppufjárlög. Ríkisstjórnin segir að allir verði að leggja sitt af mörkum, sem auðvitað er hárrétt. En þingmönnum er mikill vandi á höndum því hvergi má skera niður. Eins og svo oft áður ætla stjórnvöld að fara í flatan niðurskurð þótt prósentan sé mismikil. Þessi aðferð gengur ekki í samdrætti sem á engin fordæmi í sögu lýðveldisins. Fjárveitingavaldið á ekkert val þegar kemur að grunnstoðum stjórnskipunar landsins, eins og dómstólum og ákæruvaldi. Ef þessar stofnanir geta ekki sinnt hlutverki sínu er ekki hægt að tala um samfélag eða ríki.
05.okt. 2009 - 08:42 Brynjar Nielsson

Skúbb

Í fréttaaukanum á Rúv í gærkvöldi sagði merkur fréttamaður frá því í Kompásstíl að fulltrúi Coca Cola á Norðurlöndum hafi hótað því að Vífilfell yrði svipt sérleyfinu á Coca Cola ef gengið yrði að veðum hjá félögum í eigu Þorsteins M. Jónssonar.
29.sep. 2009 - 14:37 Brynjar Nielsson

Hvað er í lagi?

Í einhverju blaði í síðustu viku var lítil fréttaklausa um að nærri 400 stúdentar við Háskóla Íslands hefðu þegið atvinnuleysisbætur án þess að eiga rétt á þeim. Í fréttinni kom fram að athuga ætti hvort sama væri upp á teningnum í öðrum háskólum. Frekari umfjöllun var ekki að sjá um þessa frétt í vikunni sem leið.
10.sep. 2009 - 13:17 Brynjar Nielsson

Vísindin og sannleikurinn

Margt hugsjónafólk hefur ríka tilhneigingu til þess að líta svo á að pólitískar skoðanir þess eigi eitthvað skylt við vísindi og sannleika. Hin pólitíska skoðun er þá gjarnan klædd í búning fræða og til prýðis hnýtt fögur slaufa mannréttinda utanum herlegheitin.
25.ágú. 2009 - 23:00 Brynjar Nielsson

Hvenær eru menn sakborningar?

Við rannsókn sakamála í tengslum við bankahrunið er fjöldinn allur af mönnum komnir með stöðu sakbornings. Margir virðast halda að lögregla og aðrir rannsakendur sakamála geti bara eftir geðþótta ákveðið að þeir sem  talað er við eða talið er að búi yfir upplýsingum um þau mál sem til rannsóknar eru skuli hafa réttarstöðu sakbornings. 

Brynjar Níelsson
Hæstaréttarlögmaður. Alþingismaður Sjálfstæðisflokksins.
Bubbi Morthens
Bubbi Morthens - 18.7.2011
Fordómar gegn konum
Bubbi Morthens
Bubbi Morthens - 16.7.2011
Einelti í fjölmiðlum
Bubbi Morthens
Bubbi Morthens - 11.7.2011
Meðalfellsvatn, spíttbátar og kyrrðin
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 20.7.2011
Varðmenn réttlætisins
Olga Björt Þórðardóttir
Olga Björt Þórðardóttir - 11.7.2011
12 ástæður fyrir því...
Olga Björt Þórðardóttir
Olga Björt Þórðardóttir - 18.7.2011
Svona slærðu í gegn…
Ólafur Arnarson
Ólafur Arnarson - 13.7.2011
Besta fiskisúpa í heimi
Ólafur Arnarson
Ólafur Arnarson - 21.7.2011
Ekki nógu flott fyrir fjölmiðla?
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 10.7.2011
Hvað er íhugun og afhverju ættum við að íhuga
Daníel Geir Moritz
Daníel Geir Moritz - 13.7.2011
Kolaportið
Lára Björg Björnsdóttir
Lára Björg Björnsdóttir - 15.7.2011
Ég hata gæludýr Júlía
Björgvin G. Sigurðsson
Björgvin G. Sigurðsson - 16.7.2011
Dómsmorð
Fleiri pressupennar