09. jún. 2014 - 20:11Brynjar Nielsson

Getum við ekki rætt álitaefni öfgalaust?

Þegar oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík lýsti þeirri skoðun sinni, í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna, að kjósa ætti um úthlutun lóðar í Sogamýri til trúfélags múslima, ætlaði allt um koll að keyra. Umræðan, eins og gjarnan gerist hér á landi, fór út um víðan völl og öllu grautað saman, skyldu og óskyldu. Menn fóru mikinn og annars vegar voru sumir sakaðir um útlendingahatur og kynþáttahatur einkum af fólki sem telur sig frjálslyndari og umburðarlyndara en gengur og gerist. Á hinn bóginn voru nánast allir múslimar sagðir vera hið versta fólk sem ætti að gera brottrækt. Okkur er ekki eiginlegt að ræða álitaefni öfgalaust af hófsemi og sanngirni.

Eitt vakti þó athygli mína í allri þessari umræðu um úthlutun lóðar undir mosku en það er skoðun margra að skylt hafi verið að úthluta lóðinni án endurgjalds á grundvelli trúfrelsis-og jafnræðisákvæða stjórnarskrárinnar. Öll trúfélög eigi þennan rétt því í lögum um Kristnisjóð(nr. 35/1970) segi, í kaflanum um skipun prestakalla og prófastsdæma, að skylt sé að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Með öðrum orðum að óheimilt sé að mismuna trúfélögum með þeim hætti að úthluta þjóðkirkjunni einni ókeypis lóðum. Því verði að úthluta öðrum trúfélögum lóðum endurgjaldslaust. Mér sýnist meira að segja þekktir lögspekingar á samfélagsmiðlunum taka undir þá lögskýringu að óheimilt sé að gera þjóðkirkjunni hærra undir höfði en öðrum trúfélögum með greiðslum úr ríkissjóði. Og það þótt þessi lögskýring standist ekki skoðun og sé hvorki í samræmi við dómaframkvæmd Hæstaréttar né niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu. 

Rétt er því að minna á dóm Hæstaréttar Íslands í málinu nr. 109/2007 þar sem Ásatrúarfélagið höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu til greiðslu á samsvarandi greiðslum úr ríkissjóði og færu til þjóðkirkjunnar. Byggði Ásatrúarfélagið á því að óheimilt væri að gera upp á milli trúfélaga í löggjöf um stuðning við þau með vísan til 65. gr. stjórnarskrárinnar. Íslenska ríkið var sýknað þegar af þeirri ástæðu að verkefni og skyldur Ásatrúarfélagsins yrðu ekki borin saman við lögbundin verkefni og skyldur þjóðkirkjunnar og því fælist ekki mismunun í því mati löggjafans að ákveða framlög til þjóðkirkjunnar úr ríkissjóði umfram önnur trúfélög. Var því ekki talið að um væri að ræða brot gegn jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. 

Ásatrúarfélagið fór með málið til Mannréttindadómstóls Evrópu. Skemmst er frá því að segja að dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að íslensk lög hvað þetta varðaði brytu ekki í bága við mannréttindasáttmála Evrópu og vísaði í því sambandi til annarrra sambærilegra mála sem höfðu komið til kasta dómstólsins.

Hins vegar er alvarlegi hlutinn í þessu öllu, sem enginn hefur orð á, að óheimilt er að úthluta Pétri og Páli lóðum án nokkurs endurgjalds nema með heimild í lögum. Skiptir þá engu hvort Pétur og Páll eru í ásatrúarsöfnuði, múslimasöfnuði, í Réttrúnaðarkirkjunni eða Krossinum. Ekki er hægt að láta af hendi rakna almannafé til annarra trúfélaga en þjóðkirkjunnar að óbreyttum lögum. Er tillaga oddvita Framsóknarflokksins í Reykjavík um að borgarbúar kjósi um hvar lóðagjöfin undir mosku eða réttrúnaðarkirkju á að vera því alveg jafnótæk.

Hægt er að skilja þá skoðun að ekki eigi að vera þjóðkirkja með þeim réttindum og skyldum sem henni fylgja í stjórnarskrá og lögum. Einhverjum kann að þykja eðlilegt að gera öllum trúfélögum jafnt undir höfði, sama hvað þau boða. Þá verða menn hins vegar að breyta stjórnarskrá og lögum í stað þess að vaða um í lögleysu.(11-15) Þ. Þorgrímsson: Korkparket - feb
08.feb. 2016 - 12:12 Brynjar Nielsson

Elska Birgittu Jónsdóttur

Fram kom í máli helsta forystumanns Pírata, Birgittu Jónsdóttur, að tvö stóru mál þeirra fyrir næstu kosningar eru að kjósa um áframhaldandi aðildarumsókn að ESB og stjórnarskrá stjórnlagaráðsins sáluga, sem bæði innlendir og erlendir stjórnlagaspekingar töldu ónothæft plagg. Ekki einn einasti kjósandi sem ég hef hitt undanfarið hefur þó minnst á þessi tvö stóru mál, ekki einu sinni unga fólkið sem ég hitti helst á öldurhúsum bæjarins.
28.jan. 2016 - 16:49 Brynjar Nielsson

Betri í rúminu en flestir aðrir

Gott er vera í Elsasshéraði, sem nú um stundir tilheyrir Frakklandi. Þar eru unnar kjötvörur í hávegum hafðar. Fékk þó áfall þegar ég las í dv.is meðan ég hámaði í mig pulsurnar að rannsóknir sýndu að grænmetisætur væru betri í rúminu en kjötætur. Ég hef alltaf haldið að ég væri betri í rúminu en flestir aðrir ef ég fengi að liggja þar í friði. Kannski er ekki átt við það i rannsókninni.
27.jan. 2016 - 19:56 Brynjar Nielsson

Kári og Magnús senda mér pillu

Kári Stefánsson og Magnús Magnússon, prófessor, senda mér pillu á Fésbókarsíðu Kára. Saka þeir mig um að hlusta ekki á vilja þjóðarinnar um aukið fé til heilbrigðiskerfisins og minntu mig á að illa hafi farið fyrir þeim stjórnmálamönnum sem ekki hlustuðu á þjóðina í icesavemálunum. Ekki veit ég hversu illa fór fyrir þeim stjórnmálamönnum og sýnist nú í augnablikinu að áköfustu stuðningsmenn icesave njóti mest fylgis í væntanlegum forsetakosningum.

26.jan. 2016 - 15:00 Brynjar Nielsson

Er ekki að ráðast gegn fólkinu í landinu

Ég hef fengið þó nokkuð af skömmum vegna gagnrýni minnar á undirskriftasöfnun Kára Stefánssonar og því jafnvel haldið fram að ég ráðist gegn fólkinu í landinu. Ég ætlast til þess, þegar farið er með kröfur á hendur löggjafanum í undirskriftasöfnun, að almenningur sé ekki blekktur til fylgilags með röngum fullyrðingum og hálfsannleik. Sitt sýnist hverjum um gæði heilbrigðiskerfisins en það er beinlínis rangt að við séum eftirbátar annarra þegar kemur að framlögum til heilbrigðismála. Öll viljum við bæta heilbrigðiskerfið en tugmilljarða stjórnlaus innspýting fjármuna er ekki alltaf lausnin eins og dæmin sanna annars staðar. Ég ætlast einnig til þess að upplýst sé í undirskriftasöfnun sem þessari hvað svona kröfur þýða í fjárhæðum og hvaðan þeir fjármunir eigi að koma.
25.jan. 2016 - 16:02 Brynjar Nielsson

Bjóst við að fleiri myndu skrifa undir hjá Kára

Á þeim fjórum dögum sem undirskriftasöfnun Kára hefur staðið yfir hafa 40 þúsund landsmanna tekið undir kröfuna um að útgjöld til heilbrigðismála verði 11% af landsframleiðslu í stað 8.7%. Eru það heldur færri en ég gerði fyrirfram ráð fyrir. Ég hugsa að Kári hefði náð svipuðum árangri með undirskriftasöfnun um aukið hlutfall af landsframleiðslu færi til menntakerfisins, til elli- og lífeyrisþega, lögreglu og dómsmál, í samgöngur, fæðingarorlof, málefni barna eða til menningar og lista. Í þessa málaflokka ásamt heilbrigðismálum fer megnið af öllum útgjöldum ríkisins. Má því ætla að krafa Kára um 50 milljarða aukningu í heilbrigðismálin á hverju ári yrði fyrst og fremst á kostnað framangreindra málaflokka.
22.jan. 2016 - 14:30 Brynjar Nielsson

Kannski vill Kári fella niður fæðingarorlof

Nú hefur Kári Stefánsson hrundið af stað undirskriftarsöfnun með áskorun um að 11% af vergri landsframleiðslu verði varið til heilbrigðismála. Á mannamáli þýðir þetta að Kári vilji bæta við um 50 milljörðum til heilbrigðismála á hverju ári eins og staðan er nú.
18.jan. 2016 - 08:00 Brynjar Nielsson

Gengur ekki í stjórnarsamstarfi

Aldrei er það svo að við stjórnarþingmenn séum sammála um allt þegar kemur að ráðstöfun fjármuna ríkisins. Til að mynda er ekki allir sammála því að ríkið greiði einstaka mönnum nokkrar milljónir á ári, áratugum saman fyrir að skrifa sömu bókina eða aðra eins og þá síðustu. Menn eru heldur ekki sammála hvað eigi að greiða bændum í gegnum búvörusamning til að gera íslenskan landbúnað samkeppnishæfan við niðurgreiddan landbúnað í öðrum löndum.
23.des. 2015 - 12:53 Brynjar Nielsson

Bjarni sagði sannleikann

Nú rísa margir upp á afturlappirnar vegna svara fjármálaráðherra við athugasemdum og gagnrýni forseta ASÍ og forseta Íslands.
15.des. 2015 - 15:02 Brynjar Nielsson

Ekki gleyma hverjir voru við völd

„Við sem berum hag sjúklinga, öryrkja og ellilífeyrisþegar fyrir brjósti“ er ein algengasta setning stjórnarandstæðinga á þinginu nú um stundir. Síðan er hamrað á sömu ósannindunum endalaust um að öryrkjar- og ellilífeyrisþegar hafi setið eftir þrátt fyrir að fyrir liggi að kjör þeirra hafi fylgt launaþróun í landinu í tíð núverandi ríkisstjórnar. Þar að auki dró núverandi ríkisstjórn verulega úr skerðingum bóta vegna annarra tekna þessara hópa en miklar skerðingar í þeim efnum voru í boði norrænu velferðarstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur.
10.des. 2015 - 15:55 Brynjar Nielsson

Raskar ró minni

Þingmenn hafa lengi haldið að lítið sem ekkert blóð rynni í æðum mínum. Kom þeim því á óvart hversu uppstökkur ég var á þinginu í gær. Rétt er að talsvert þarf til svo ró mín raskist. En þegar menn, sem settu Íslandsmet, ef ekki heimsmet, í kjaraskerðingu bótaþega, koma í ræðustól þingsins og saka þingmenn í stjórnarmeirihlutanum um siðleysi og mannvonsku, raskar það ró minni. Í umræðu um kjör bótaþega er auðvelt að festast í populisma, sérstaklega þegar menn eru í stjórnarandstöðu. Af því að samfélagsmiðlar loga og fjölmiðlar virðast fullkomlega óhæfir til að koma réttum upplýsingum um kjarabætur bótaþega til skila er rétt að koma eftirfarandi staðreyndum á framfæri:
08.des. 2015 - 16:49 Brynjar Nielsson

Lagt til að ég gangi um berrassaður

Össur Skarphéðinsson hafði að orði við mig áðan að ég þyrfti að gera eitthvað til að koma stjórnmálaferlinum almennilega á flug.
26.nóv. 2015 - 13:52 Brynjar Nielsson

Ekki eins galnir og sumir þessara „kvenréttindahópa“

„Ef dóm­stól­ar neita að bæta ráð sitt krefj­umst við af­sagn­ar dóm­ara lands­ins og full­kom­inn­ar end­ur­nýj­un­ar í kerf­inu. Lög­in eru ekki vanda­málið. Dóm­ar­arn­ir og kerfið sjálft eru vanda­málið.“
24.nóv. 2015 - 12:06 Brynjar Nielsson

Biður til Guðs um að ég hætti á Facebook

Mér sýnist Siðmennt vera næst stærsta trúfélagið hér á landi. Siðmennt sér um fermingafræðslu og fermir tugi barna á hverju ári. Eru farnir að jarðsyngja og telja rétt að fá endurgjaldslaus afnot af kirkjum annarra trúfélaga til þess.
26.okt. 2015 - 14:05 Brynjar Nielsson

Afturhalds hugmyndafræði

Sé að vinir mínir í VG eru að sveigja enn meira til vinstri svo að ískrar í hjólunum. Gamaldags kommafrasar um auðvaldið og öreiganna eru farnir að dúkka upp aftur. Allstaðar skín í gegn andúðin gegn frelsinu, eignarréttinum og einkaframtakinu, sem þeir í VG hafa ekki enn áttað sig á að er forsenda framfara og velferðar.
09.okt. 2015 - 17:43 Brynjar Nielsson

Bjó um hjónarúmið á meðan ég svaf

Við hjónin tölum stundum saman í fjölskyldubílnum enda engin hættulaus undankomuleið á helstu stofnbrautum borgarinnar. Í dag spurði hún mig hvort tryggingarfélög byðu upp á tryggingar vegna leiðinlegs maka. Fipaðist ég nokkuð við aksturinn og rifjaðist upp fyrir mér nýlegt atvik þegar hún bjó um hjónarúmið meðan ég enn svaf. Hafði ekki svar á reiðum höndum en taldi að minnsta kosti líklegt að ekki væri hægt að tryggja eftirá í þessu frekar en öðru.
24.sep. 2015 - 10:39 Brynjar Nielsson

Íslendingar trúa á boð og bönn

Við Íslendingar trúum mjög á bönn eða takmarkanir til að leysa vandamál fólks í stað þess að menn beri ábyrgð sjálfir á hegðun sinni. Skemmtileg tómstundariðja hjá mörgum er að stunda fjárhættuspil en það er bannað án sérstaks leyfis vegna þess að einhverjir kunna fótum sínum ekki forráð í þeim efnum.
13.sep. 2015 - 13:17 Brynjar Nielsson

Stundum erum við í ruglinu

Hjá okkur sem störfum á pólitíska sviðinu er ekki allt fullkomið.Við gerum mistök og sumt má gera betur. Jafnvel á stundum erum við í "ruglinu" eins og sagt er.
02.sep. 2015 - 09:55 Brynjar Nielsson

Froðufellandi af reiði

Fólkið sem hafði mikla þörf á að tjá ást sína á Charlie Hebdo er froðufellandi af reiði vegna skopmyndar í Mogganum í gær. Þetta er mikið til sama fólkið og er upptekið af friðhelgi einkalífsins og persónuvernd nema þegar kemur að fjármálum og tekjum annarra. Telur sig jafnvel styðja frelsi í atvinnu og viðskiptum ef undanskilið er áfengi og allt kynlífstengt.
24.ágú. 2015 - 11:18 Brynjar Nielsson

Til hvers voru Píratar að því?

Loksins hafa Píratar komið sér saman um stefnu í sjávarútvegsmálum. Einhverjir kunna að spyrja sig til hvers þeir voru að því enda með fylgi þriðjungs þjóðarinnar án nokkurrar stefnu í helstu hagsmunamálum þjóðarinnar.
20.ágú. 2015 - 12:01 Brynjar Nielsson

Sumir fagna því að „sægreifarnir“ tapi

Enn er stór hópur til hér á landi sem telur hagsmunum okkar best borgið með inngöngu í ESB og upptöku evru. Telur það jafnvel merki um frjálslyndi og víðsýni. Við eigum að fylgja ESB í öllu og skiptir þá ekki máli þótt undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar verði lömuð vegna slíkrar fylgispektar. Sumir jafnvel fagna því að „sægreifarnir“ tapi og trúa að þeirra tjón hafi ekkert með velferð okkar að gera.
18.ágú. 2015 - 13:32 Brynjar Nielsson

Aldrei leitt til góðs

Mér skilst að ég sé með Pútinmeðvirkni og jafnvel orðinn Rússasleikja. Það er nú bara þannig með mig að ég er ekki hrifinn af viðskiptaþvingunum enda þær aldrei leitt til góðs, heldur þvert á móti. Gera lítið annað en að efla þjóðerniskennd þeirra sem fyrir verða og auka ógnina. Ekki ætla ég að réttlæta aðgerðir Rússa og legg mikið upp úr samstöðu bandalagsþjóða okkar. Ekki ætla ég heldur að réttlæta allt sem bandalagsþjóðir okkar gera.
03.júl. 2015 - 17:44 Brynjar Nielsson

Hjólreiðar lama liminn

Mér skilst að hjólreiðar geti lamað liminn. Ekki að þessi umræða skipti mig miklu máli.
18.jún. 2015 - 11:34 Brynjar Nielsson

Nokkrir stjórnarandstæðingar garga á Austurvelli

Haft var eftir borgarstjóra í Fréttablaðinu að mótmælin á Austurvelli í gær endurspegli ástand sem bregðast verði við. Hvað á borgarstjórinn við? Ástandið í samfélaginu hefur ekki verið betra frá hruni og batnað hratt síðustu tvö ár. Og hvernig vill borgarstjóri að brugðist verði við „ástandinu“? Kannski að lýðræðislega kjörin ríkisstjórnin fari frá eins og krafist var í mótmælunum? Nei, kæri borgarstjóri, það er ekkert slíkt ástand við stjórn landsins að bregðast verði við þótt nokkrir stjórnarandstæðingar gargi niðri á Austurvelli á þjóðhátíðardeginum.
08.jún. 2015 - 14:00 Brynjar Nielsson

Stjórnarandstæðingar og netálfar

Undarlegt ástand í íslensku samfélagi nú um stundir. Við erum með verkalýðsforystu sem er í pólitískri baráttu gegn ríkisstjórninni frekar en að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna. Sumir stjórnarandstæðingar og nokkrir netálfar á þeirra vegum eru mjög uppteknir við að halda fram röngum staðhæfingum, svo sem eins og að hér hafi ójöfnuður aukist og að laun og kaupmáttur sé miklu verri hér en í öðrum löndum.
26.maí 2015 - 16:14 Brynjar Nielsson

Hvar var Sara Elísa fyrir tveimur og hálfu ári?

Sara Elísa segir að það ríki mikil óánægja í þjóðfélaginu með ástand mála og hefur boðað til mótmæla til að þessar óánægjuraddir fái að heyrast. Á sjötta þúsund manns hafa boðað komu sína á netinu til að lýsa yfir óánægju sinni. En hvar var Sara Elísa fyrir tveimur og hálfu ári þegar kaupmáttur var talsvert lakari en í dag, heilbrigðiskerfið að hruni komið, ríkisfjármál í ólestri sem og skuldir heimila? Var hún sofandi? Von að spurt sé því ekki var ástandið betra þá en í dag?
14.maí 2015 - 11:30 Brynjar Nielsson

Aldrei hjólað í manninn og enginn uppnefndur

Mikið er ég feginn hvað stjórnandstaðan hefur lagt sig fram við að bæta stjórnmálin og umræðuhefðina. Er svo sem ekki skrítið því það hefur verið þeirra helstu baráttumál, ekki síst nýju flokkanna. Aldrei hjólað í manninn, enginn uppnefndur og aldrei reynt að gera lítið úr andstæðingnum.
09.maí 2015 - 19:21 Brynjar Nielsson

Sennilega búnir að gleyma

Margir eru hissa á kosningaúrslitum á Bretlandseyjum og sérstaklega slæmu gengi Verkamannaflokksins. Ég er ekki hissa eftir að hafa fylgst með kosningabaráttunni.
26.apr. 2015 - 13:56 Brynjar Nielsson

Hégóminn aldrei langt undan

Var í góðu yfirlæti á hótel Hamri um helgina. Hitti þar skemmtilega austfirðinga sem voru afar ánægðir með hv. 5. þingmann Reykjavíkur norður þótt sjálfstæðismaður væri. Hart var lagt að þingmanninum að bjóða sig fram til forseta í næstu kosningum og fullyrt að austfirðingar stæðu þétt að baki honum, hvar í flokki sem þeir stæðu.
16.apr. 2015 - 12:00 Brynjar Nielsson

Réttlæti Pírata

Tvískinnungur er mér hugleikinn og nú um stundir finnst mér hann mest áberandi hjá sumum vinum mínum í flokki Pírata. Þegar þingvörður bregst eðlilega og innan allra marka við atlögu mótmælanda að honum er heimtað rannsókn.
10.apr. 2015 - 14:45 Brynjar Nielsson

Umhyggjusamt faðmlag ríkisins kæfir okkur öll á endanum

Sé að Stefán Ólafsson telur að Framsóknarflokkurinn eigi möguleika á að verða velferðarflokkur með því að halla sér til vinstri. Góð byrjun væri stórt stökk til að ríkisvæða húsnæðismarkaðinn, sem myndi kosta skattgreiðendur sjálfsagt tugi milljarða á ári. Þar sem Stefáni finnst skattar lágir er sjálfsagt ekkert vandamál að hækka þá í þessu skyni enda hér fullt af fólki sem á meiri peninga en það þarf.
08.apr. 2015 - 11:00 Brynjar Nielsson

Píratar hefðbundinn vinstri flokkur

Gaman að hlusta á þingmenn Pírata í Kastljósi í gær þótt ekkert hefði komið mér á óvart. Helstu baráttmál þeirra eru lýðræðisumbætur og borgarleg réttindi. Sitt sýnist hverjum um lýðræðið og ég ætla því ekki að gera það að umtalsefni þótt ég telji að þeir sem mest tali um það skilji það síst. Er það ekki bundið við Pírata frekar en aðra hópa sem telja sig lýðræðislegri en gengur og gerist. Svo er það ekkert sérstaklega lýðræðislegt að taka nánast aldrei afstöðu til mikilvægra mála á þinginu.
12.feb. 2015 - 11:30 Brynjar Nielsson

Skattsvik og skattrannsóknir

Ástæða er til að taka undir með fjármálaráðherra að gera eigi allt sem hægt er til að upplýsa skattsvik enda mikilvægt samfélagslegt hagsmunamál þar á ferð. Nú hefur verið í umræðunni að skattrannsóknarstjóri sé í viðræðum við ónafngreindan aðila um kaup á gögnum sem gætu upplýst um ólögmæt undanskot frá skattgreiðslum í sameiginlega sjóði. Nú hafa ekki legið fyrir upplýsingar um hvers konar gögn hér um ræðir og hvernig þau eru tilkomin.
06.feb. 2015 - 11:30 Brynjar Nielsson

Herra Ísland

Sá að forsíðumyndin í DV var ekki úr keppninni um herra Ísland. Og þar var í opnuviðtali viðtal við bróður minn sem sagðist hafa verið afskaplega hlýðið barn.
26.jan. 2015 - 13:58 Brynjar Nielsson

Pólitískir og ópólitískir fjölmiðlamenn

Það var stórfurðulegt að fylgjast með ítrekuðum fréttum af nýjum ritstjóra DV, sem einn fjölmiðlamanna á landinu virðist þurfa að bera járn til að „hreinsa sig“ opinberlega af tengslum við stjórnmálaflokk.
26.jan. 2015 - 13:30 Brynjar Nielsson

Fer fyrir kirkjunni eins og tóbakinu

Séra Dalla Þórðardóttir skrifar á kvennakirkjan.is að það sé tíska að tala illa um kristni og kirkjuna. Held að það sé rétt hjá henni.
20.jan. 2015 - 15:00 Brynjar Nielsson

Engin ástæða til kæra Björgvin til lögreglu

Nú er allt á öðrum endanum á vefmiðlum vegna meints brots Björgvins Sigurðssonar í störfum sínum sem sveitarstjóri Ásahrepps. Björgvin hefur lýst nákvæmlega hvað hann gerði og viðurkennt að hafa notað fjármuni hreppsins í eigin þágu án þess að hafa leitað sérstakar heimildar fyrirfram. Vel má vera að hægt sé að heimfæra verknað Björgvins til refsilagaákvæðis miðað við hans eigin frásögn af atvikum.
06.jan. 2015 - 14:00 Brynjar Nielsson

Hvar standa þessir fjölmiðlamenn í pólitík

Sumir fjölmiðlamenn telja sér trú um að þeir séu frjálsari og óháðari en aðrir. Og fjölmiðlarnir sem þeir vinna á eru auðvitað sérstakalega óháðir og frjálsir og starfa gjarnan í almannaþágu og þá væntanlega öfugt við aðra miðla.
02.jan. 2015 - 12:30 Brynjar Nielsson

Ekkert annað en venjulegir ofbeldismenn

Þá er komið að því. Kallinn er byrjaður í ræktinni og fór í fyrsta tímann í morgun. Komst að því að þar starfar stétt manna sem kalla sig einkaþjálfara en eru ekkert annað en venjulegir ofbeldismenn. Svo var ég látinn drekka einhvern ógeðisdrykk eftir allar misþyrmingarnar.
30.des. 2014 - 10:57 Brynjar Nielsson

Erfitt að missa völdin

Virðist vera afskaplega þungbært fyrir tæru vinstri stjórnina að missa völdin í síðustu kosningum. Skipulögð voru í haust mótmæli gegn ríkisstjórninni á sama tíma og hagur, bæði ríkissjóðs og þegnanna allra, batnaði. Nú á þjóðin að sameinast um áramótin að koma ríkisstjórninni frá. Ekki má þó biðja til Guðs um hjálp til þess.
22.des. 2014 - 12:10 Brynjar Nielsson

Mannréttindabrot að banna börnum að fara í kirkjuferðir

Mikið hefur verið rætt um kirkjuferðir skólabarna og kynningu á jólaboðskap kristinna. Eitt er að hafa þá skoðun að börn eigi ekkert erindi í kirkjur eða aðrar trúarlegar stofnanir og félög en hvernig það teljist til mannréttinda að banna kirkjuferðir skólabarna er mér hulið. Kannski eru sumir búnir að gleyma því að við búum þrátt fyrir allt í kristilegu lýðræðisþjóðfélagi þar sem þjóðkirkjan nýtur meira að segja sérstakar verndar í stjórnarskránni. Skólar eru hluti af þessu samfélagi.
22.nóv. 2014 - 14:00 Brynjar Nielsson

Hýenur renna á blóðslóðina

Þegar hýenur renna á blóðslóðina verður ekki aftur snúið. Nú skal flæma lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu úr embætti fyrir að sinna lagaskyldu sinni og senda greinargerð til ráðuneytisins um rannsókn á meintum alvarlegum brotum hælisleitanda að beiðni aðstoðarmanns ráðherra. Ef einhverjir skyldu ekki vita er innanríkisráðherra æðsti yfirmaður lögreglu í landinu auk þess sem málefni hælisleitenda heyrir undir innanríkisráðherra.
13.nóv. 2014 - 11:00 Brynjar Nielsson

Skoðun mín hefur ekki breyst

Zuckerberg hringdi í mig einu sinni enn og bað mig að útskýra nánar fyrir helstu hatursmönnum Sjálfstæðisflokksins hvað það þýðir að standa við stóru orðin. Í samtölum við innanríkisráðherra og flesta þingmenn flokksins snemma árs lýsti ég þeirri skoðun minni að ráðherrann bæri fulla pólitíska ábyrgð á aðstoðarmönnum sínum.
04.nóv. 2014 - 19:20 Brynjar Nielsson

Mark Zuckerberg sagði mér að svara Svavari Knúti

Mark Zuckerberg hafði samband við mig og taldi fullkomlega fráleitt að loka á aðgang minn að Fésbókinni fyrr en ég hefði svarað Svavari Knúti og öðrum helstu skipuleggjendum og hvatamönnum mótmælafundarins í gær.
03.nóv. 2014 - 11:00 Brynjar Nielsson

Hverju er verið að mótmæla?

Boðað hefur verið til fundar á Austurvelli til að mótmæla verkum ríkisstjórnarinnar. Sýnist mér að helstu hvatamenn mótmælafundarins séu áköfustu stuðningsmenn síðustu ríkisstjórnar. En hvaða verkum ríkisstjórnarinnar er verið að mótmæla? Er það kaupmáttaraukning heimilanna síðastliðið ár, fjölda nýrra starfa sem skapast hafa með aukinni fjárfestingu eða að verðbólgumarkmiðum hafi verið náð og rúmlega það?
29.okt. 2014 - 14:30 Brynjar Nielsson

Gáfnaljósin á vinstri vængnum

Helstu gáfnaljós á vinstri vængnum hafa með aðstoð fjölmiðla náð að telja almenningi trú um að heilbrigðiskerfið sé verra en víðast hvað annars staðar, menntakerfið og jafnrétti til náms sæti aðför, ójöfnuður sé meiri en í öðrum löndum og skattalækkun sé skattahækkun, allt í boði Sjálfstæðisflokksins. Ekkert af þessu er nálægt sannleikanum.
20.okt. 2014 - 20:45 Brynjar Nielsson

Ný stjórnarskrá mun engu breyta ...

Hlustaði á ósköp geðþekka unga konu í Kastljósinu áðan fjalla um stjórnarskrána. Hún mun hafa setið í stjórnlagaráði. Ég ætla ekki að rekja hversu ósammála ég er henni en ein fullyrðing hennar vakti athygli minna. Það var fullyrðing hennar um hversu mikilvægt væri að semja nýja stjórnarskrá. Ég hef aldrei skilið hvers vegna allt í einu varð svona mikilvægt að semja alveg nýja stjórnarskrá.
15.okt. 2014 - 11:00 Brynjar Nielsson

Ættu að íhuga að fara í annað lið

Fjárlagafrumvarpið er mikilvægasta mál hverrar ríkisstjórnar. Nú er það þess eðlis að útilokað er fyrir stjórnarliða að vera sammála um allt. Ekkert er við það að athuga að einstakir stjórnarþingmenn og varamenn þeirra viðri áhyggjur sínar og sjónarmið vegna einstakra fjárlagaliða.
02.okt. 2014 - 14:30 Brynjar Nielsson

Hvar stendur þessi tvískinnungshópur í pólitík?

Mér sýnist tvískinnungur vera meira áberandi en áður í íslensku samfélagi. Kynjakvóti í listsköpun er alveg fráleitur í huga margra sem barist hafa hvað harðast fyrir honum í stjórnum fyrirtækja og víða annars staðar. Þessum sama hópi finnst virðisaukaskattur á bóksölu nánast glæpur en barist mjög fyrir hækkun skatta á annan bísness.
23.sep. 2014 - 14:00 Brynjar Nielsson

Hvar væri þessi þjóð án Illuga, Jónasar og Egils Helgasonar?

Háværir eru þeir sem segja ofstækið kringum Lekamálið hafa ekkert með pólitík að gera, heldur snúist það um traust og trúverðugleika stjórnsýslunnar. Gott og vel. En af hverju hefur þetta sama fólk engar áhyggjur af trausti og trúverðugleika lögreglu og ákæruvalds þegar lögreglumaður, sem starfaði innan embættis Sérstaks saksóknara, segir að embættisfærslur þar hafi ekki verið í samræmi við lög og gróflega hafa verið brotið á rétti sakborninga og annarra.
20.sep. 2014 - 12:00 Brynjar Nielsson

Fátt betra en unnar kjötvörur og kóladrykkir

Mér finnst fátt betra en unnar kjötvörur og kóladrykkir. Pulsa og kók og hrossabjúgu og uppstúf eru í mesta uppáhaldi. Sælgætisgrís er ég líka og neytandi áfengis og tóbaks, mismikið á hverjum tíma.

Brynjar Níelsson
Hæstaréttarlögmaður. Alþingismaður Sjálfstæðisflokksins.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 05.2.2016
Lánsfé og lystisnekkjur
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 28.1.2016
Betri í rúminu en flestir aðrir
Jón Steinar Gunnlaugsson
Jón Steinar Gunnlaugsson - 29.1.2016
Hnýsni í einkamál annarra
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 27.1.2016
Kári og Magnús senda mér pillu
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 30.1.2016
Ertu á leið til Lima?
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 02.2.2016
Þjóð berst við eld og ís
Guðlaugur Þór Þórðarson
Guðlaugur Þór Þórðarson - 02.2.2016
Peningar, húsnæðismál og ungt fólk
Jón Steinar Gunnlaugsson
Jón Steinar Gunnlaugsson - 06.2.2016
Áfellisdómur yfir samdómara
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 04.2.2016
Rannsóknarskýrsla mín fyrir 2015
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 08.2.2016
Elska Birgittu Jónsdóttur
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 03.2.2016
Upptaka frá Lima í Perú
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 04.2.2016
Hin mörgu andlit íslam – haustið 2016
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 06.2.2016
Guernica
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 09.2.2016
Það sem ég kom upp um 2015
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 08.2.2016
Það sem ég uppgötvaði í grúski 2015
Fleiri pressupennar