27. feb. 2009 - 18:24Þorgerður Katrín

Fjarlægð frá stefnu - að bera af leið.

“Hugmyndafræðin brást hjá ykkur og börnin mín eru í klandri,” sagði falleg, eldri kona við mig um daginn. Sárindi hennar voru eðlileg, þegar erfiðleikar bitna á börnum manns og úrlausnirnar blasa ekki beint við fólki, verður reiðin skiljanleg. Ég get á hinn bóginn ekki tekið undir með konunni að grunnstefna okkar Sjálfstæðismanna hafi brugðist.  Það er hins vegar ljóst að vinnubrögðin og aðferðafræði síðustu ára við að útfæra stefnuna var röng. Okkur bar af leið. Það er því frekar þannig að við höfum brugðist hugmyndafræðinni!

 

Þótt það séu brátt liðin 80 ár frá því að flokkurinn minn var stofnaður þá var það ekki við ólíkar aðstæður og nú eru ríkjandi. Efnahagslífið var snúið og stærstu málin voru atvinnumálin og staða Íslands í samfélagi þjóðanna. Menn vildu að kraftur allra yrði virkjaður í þágu þjóðarinnar.  Upp úr þessu andrúmslofti spruttu slagorð  eins og “stétt með stétt” sem er klassískt slagorð og gott að vita að hreyfir enn í dag við fólki og frambjóðendum. Það lýsir samstöðu og samkennd, ákveðnum náungakærleik.  Við höfum alla tíð barist fyrir atvinnu fyrir alla. Að hver og einn fái tækifæri til að sjá fyrir sér og sínum.  Grunnurinn að því er sterkt atvinnulíf. Við Íslendingar eigum aldrei að sætta okkur við atvinnuleysi sem er eitt mesta böl hvers einstaklings, hverrar fjölskyldu og hvers samfélags. Það er fátt sem  leggst af meiri þunga á þjóðarsál og þrek en þannig ástand. Við Íslendingar getum staðið af okkur ýmis áföll en við getum ekki og megum ekki sætta okkur við að hér skapist það ástand til langframa að vinnufúsar hendur fái ekki verkefni við hæfi. En við sjálfstæðismenn höfum líka sagt að þeir sem ekki geti séð fyrir sér og sínum, nýtt tækifærin í samfélaginu, eigi að fá hjálp til sjálfshjálpar. Sterkt félags-, mennta- og heilbrigðiskerfi, þar sem hið opinbera fjármagnar grunnþjónustuna er lykill að því. Sú vegferð okkar hefur almennt reynst farsæl.

 

En hvað gerðist þá? Ekki nenni ég nú að fara með þuluna um heimskreppuna og ábyrgð forsvarsmanna bankanna, Seðlabankans og eftirlitsstofnanna. Það er margrætt og alkunna. Hvað hins vegar með okkur Sjálfstæðismenn? 

Það má segja að við höfum sofnað á verðinum og ræktuðum ekki þau grunngildi sem við ætluðum okkur að byggja á. Við fjarlægðumst grunninn okkar og gleymdum okkur í látunum. Við eyddum of miklu. Sýndum ekki aðhald í ríkisútgjöldum. Horfðumst ekki í augu við ört vaxandi ofurlaun.  Með því að stinga höfðinu í sandinn sýndum við ábyrgðarleysi.  Ég tek undir orð Moliére og segi: “ Við berum ekki aðeins ábyrgð á því sem við gerum, heldur einnig því sem við látum ógert.” Hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins hefur aldrei byggt á því að láta allt afskiptalaust – það sem miður fer á að laga og flokkurinn átti að hafa kjark og styrk til að viðurkenna fyrr þann vanda sem samfélagið var að stefna í og grípa til aðgerða. Það verður aldrei of oft sagt að frelsinu fylgir ábyrgð, mikil ábyrgð og ákveðið siðferði. Þess vegna er frekar hægt að fullyrða að við höfum brugðist Sjálfstæðisstefnunni, okkar grunnstefnu en ekki öfugt.

Mín trú er sú að ef við sjálfstæðismenn eigum að komast í gegnum erfiða tíma þá verðum við að horfast í augu við uppruna okkar og þegar það er gert verður myndin sem reynt er nú að teikna skýr. Þá um leið öðlumst við kjark, þor og traust fólks til að takast á við þau brýnu verkefni sem þarf að leysa. Með góða stefnu í farteskinu.

 

 
09.mar. 2012 - 09:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Framhald viðræðna

Það er skondið að fylgjast með því þegar fólk talar fyrir því að klára aðildarviðræður við Evrópusambandið og fjölga þar með valkostum og tækifærum fyrir fólkið í landinu þá bregst ekki að sumir andstæðingar viðræðna æða beint í vopnabúrið. Þöggunar- og háðsglósutækið með göddum á báðum endum er þá gjarnan valið.
06.mar. 2012 - 17:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Flott hjá Framsókn

Ég geri mér grein fyrir því að Framsóknarflokknum er ekki endilega greiði gerður með því að sjálfstæðismaður hæli honum. Engu að síður fær Framsókn prik fyrir að hafa efnt til málþings um hugsanlega upptöku Kanadadollars. Það er að mínu mati þýðingarmikið að bjóða upp á vel undirbúna og upplýsta umræðu en ekki síður valkosti sem þjóðin getur vegið og metið. Hún er nefnilega fullfær um að velja sjálf ef hún fær til þess tækifæri. Það eru hins vegar ekki allir sem vilja veita henni þessi tækifæri. Umfjöllunin sem slík undirstrikar mikilvægi þess að um framtíð íslenskrar gjaldmiðilsstefnu verði rætt af festu og raunsæi.
27.jan. 2012 - 09:20 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Tími hinna breiðu spjóta

„Þau tíðkast nú hin breiðu spjótin“, mælti Atli Ásmundsson þegar Þorbjörn öxnamegin lagði til hans með fjaðraspjótinu í Grettissögu. Nú beinast þau meðal annars að forseta Alþingis.  Skammast er út í forseta þingsins, Ástu Ragnheiði,  fyrir að hafa leyft sér að taka tillögu Bjarna Benediktssonar á dagskrá þingsins. En hvað átti forseti að gera eftir að hafa fengið lögfræðiálit um að tillagan væri þingtæk? Átti forseti þingins að sitja á tillögunni og koma í veg fyrir að þingið fengi tækifæri til að tjá vilja sinn? Ef svo er, þá skulu menn segja það hreint út.
18.nóv. 2011 - 09:20 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Ballið er byrjað

Það er alltaf merkilegt að ganga um Laugardalshöllina þegar landsfundur Sjálfstæðisflokksins er í gangi. Þeir sem upplifað hafa landsfundina okkar vita að erfitt er að lýsa hvernig andrúmsloftið og stemningin er hverju sinni. Og hún er gríðarleg. Ekki bara vegna formannskjörs.
10.nóv. 2011 - 14:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Tryggja þarf aðra þyrlu

Frá því í júlí hefur legið fyrir að Landhelgisgæslan þurfi að leita eftir þyrlu til leigu á fyrstu mánuðum næsta árs meðan TF-LÍF fer í umfangsmikla skoðun í janúar. Tryggja verður að tvær þyrlur verði jafnan tiltækar á landinu. En ekki hvað.
30.sep. 2011 - 19:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Ljóstýra

Það er kannski verið að bera í bakkafullan lækinn að ræða launa- og starfsumhverfi lögreglunnar miðað við furðulegt framlag ýmissa stjórnmálamanna til málanna að undanförnu. Því skal þó haldið til haga að það er fagnaðarefni að fjármálaráðherra ræði nú við lögreglumenn og ætli sér að skipa hóp sem ráði fljótt og vel fram úr þessum hremmingum sem launa- og starfsumhverfi lögreglunnar er komið í. Þetta er brýnt og mikilvægt skref og vona ég  innilega að hugur fylgi máli hjá ráðherranum.  Og hann fái til þess stuðning frá öðrum ráðherrum í ríkisstjórninni.
10.sep. 2011 - 11:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Kvikmyndastöðin Ísland

Það var mikið að menntamálaráðherra setti loks málefni Kvikmyndaskólans í forgang. Þetta mál er réttilega að verða að einhverju allsherjarklúðri eins og kom fram í þinginu í vikunni. 
09.júl. 2011 - 19:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Deilur í ríkisstjórn! Ja, hérna hér

Las í Fréttablaðinu í morgun að deilur væru innan ríkisstjórnar um hvernig standa eigi að framkvæmdum við nýtt og löngu tímabært fangelsi.  Deilurnar sem slíkar eru ekki fréttnæmar  né að það sé nýtt að framkvæmdum seinki vegna þeirra. Hitt er fréttnæmt að fangelsisframkvæmdirnar bætast nú í tafasarp ríkisstjórnarinnar. Ætlar þetta fólk ekki að koma sér saman um nokkurn skapaðan hlut?
07.jún. 2011 - 13:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Svartur dagur

Í dag hefjast réttarhöldin fyrir Landsdómi yfir Geir H. Haarde. Þetta er eflaust þungbær dagur fyrir Geir og fjölskyldu hans. Hann er það fyrir okkur vini hans.
01.jún. 2011 - 14:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Forvarnir frekar en forsjárhyggju

Það er margs konar rétttrúnaður í gangi í samfélaginu og vei þeim sem ekki eru sömu skoðunar og þeir sem hafa höndlað hina „einu réttu“ skoðun. Þetta birtist í stórum sem smáum málum.
11.mar. 2011 - 12:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Keppni í kommúnisma

Það er ekki laust við að maður spyrji sig hvar maður sé og hvenær, þegar horft er til ákvarðana og yfirlýsinga ríkisstjórnarinnar og stjórnarþingmanna undanfarið. Afturhaldið, forsjárhyggjan og daður við stjórnmálastefnu sem maður vonaði að hefði verið gerð útræk meðal siðaðra þjóða, er meðal þess sem stingur í augun. 
02.mar. 2011 - 21:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Segjum já við staðgöngumæðrun

 Hún er þrjósk, vinkona mín hún Ragnheiður Elín Árnadóttir. Í tæp þrjú ár hefur hún rætt og skrifað um mikilvægi þess að heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Nú loksins er umræðan komin á dagskrá í samfélaginu og það er óskandi að sú umræða verði leidd til enda.
18.feb. 2011 - 09:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Vitlaus spurning

Mér var það á í þinginu í gær að bera upp vitlausa spurningu til Jóhönnu Sigurðardóttur. Ég skil bara ekki í sjálfri mér að hafa ekki áttað mig á því. Hvað þá að vera haldin þeim ranghugmyndum að ríkisstjórnin fari eftir tillögum þverpólitískrar nefndar sem hún skipar.
27.jan. 2011 - 12:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Ábyrgðarleysi vinstri stjórnar

Eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar var að koma stjórnlagaþingi á laggirnar. Um það hefur forsætisráðherra látið falla margarhástemmdar yfirlýsingar. Fyrst stjórnlagaþing er svona mikilvægt og brýnt er ábyrgð stjórnvalda á kosningaklúðrinu sem tefur þingið að sjálfsögðu mikil. Niðurstöðu Hæstaréttar ber að taka alvarlega en ekki af þeirri léttúð sem einkennt hefur málflutning margra stjórnarliða.
22.des. 2010 - 20:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Að standa vörð um gæði

Hún er sanngjörn krafan um að Háskóli Íslands fái að hækka skrásetningargjöld. Hún á heldur ekki að koma fólki á óvart þegar ætlast er til að Háskóli Íslands taki inn í skólann hátt í 1000 fleiri nemendur   en hann fær greitt fyrir. Það þýðir einfaldlega, ef ekkert er að gert, að menntamálayfirvöld ætli skólanum að slaka á gæðum.  
26.nóv. 2010 - 13:01 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Þjakaðir ráðherrar – og þó!

Eftir langt og strangt þref tókst á árunum 2005-2008 að koma árlegum framkvæmdum í samgöngumálum á suðvesturhorninu uppí tuttugu prósent, sem hlutfall af öllum nýjum framkvæmdum í samgöngumálum landsins. Ég og fleiri þingmenn vonuðumst reyndar eftir að með tíð og tíma gæti þetta hlutfall farið eitthvað stighækkandi, sem hlýtur að teljast eðlilegt í því ljósi að á þessu svæði býr drjúgur meirihluti landsmanna eða um 70%.
24.nóv. 2010 - 14:30 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Engan hringlandahátt

Aðildarumsókn Íslands að ESB er nú í ákveðnum farvegi þótt nokkuð langt sé í land að niðurstaða viðræðna liggi fyrir. Líklega nokkur ár. Samninganefndin sem ræðir við ESB er skipuð hæfum einstaklingum með víðtæka reynslu sem skynja þá ábyrgð sem á þeim hvílir; að gæta íslenskra hagsmuna í hvívetna. Ákveðnir málaflokkar verða eðlilega fyrirferðarmestir og erfiðastir í þeim viðræðum og eru sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin þar efst á blaði. Skiptir miklu að þetta tímafreka ferli verði opið og aðgengilegt almenningi og að náið samráð verði haft við Alþingi Íslendinga.
15.nóv. 2010 - 11:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Við erum kristin þjóð

Í því umróti sem við Íslendingar höfum gengið í gegnum undanfarin misseri er eðlilegt að þess sé krafist að burðarásar í íslensku samfélagi skoði það sem til betri vegar má færa í starfi og leik. Þar er þjóðkirkjan ekki undanskilin.

05.nóv. 2010 - 16:20 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Skatttekjur hraktar til norrænna skattaparadísa

Skattkerfið hefur í tíð núverandi ríkisstjórnar  verið flækt og gert óhagkvæmt. Afleiðingin er sú að það dregur úr fjárfestingu og þar með hagvexti. Skattkerfið hefur verið fært áratugi aftur í tímann.
03.nóv. 2010 - 18:00 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Hvetjum fyrirtækin

Í nýlegri könnun Capacent meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins telja 80% stjórnenda aðstæður í efnahagslífinu slæmar en 20% að þær séu hvorki góðar né slæmar.   Enginn telur horfurnar góðar.  Miðað við niðurstöður könnunarinnar er erfiður vetur framundan ef ekki rætist fljótlega úr málum.Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Alþingismaður og fv. ráðherra.
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 25.3.2018
Lokað fyrir ræðuhöld
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 25.3.2018
Berjumst gegn græðgisvæðingu
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar