28. nóv. 2011 - 15:50Sigurður G. Guðjónsson

Það á að reka Gunnar Andersen úr starfi forstjóra FME

Gunnar Andersen, forstjóri FME.

Gunnar Andersen, forstjóri FME.

Kastljós fjallaði á dögunum um starfshætti Gunnars Andersen hjá Landsbanka Íslands hf., þegar bankinn var ríkisbanki fyrir og eftir síðustu aldamót. Ég tók þátt í þessari umræðu og setti fram þá skoðun mína að Gunnar Andersen væri vanhæfur til að stýra Fjármálaeftirlitinu. Þessa skoðun mína byggi ég á gögnum, sem ég hef undir höndum,  og sýna hvernig Gunnar, að yfirlögðu ráði braut gegn bankalöggjöfinni í störfum sínum fyrir bankann.

Forstjórinn taldi umfjöllun Kastljóss mannorðsmorð og ýmsir einstaklingar spruttu upp honum til varnar. Enginn þó með málefnalegum hætti.

Einn varðmanna forstjórans er núverandi formaður stjórnar Fjármálaeftirlitins, Aðalsteinn Leifsson, háskólakennari. Hann taldi umfjöllunina í Kastljósi lið í ófrægingarherferð málpípna auðugra sakamanna; sakamanna sem ættu yfir höfði sér ákærur vegna rannsóknar Fjármálaeftirlitsins á starfsháttum þeirra fyrir hina hrundu íslensku viðskiptabanka. Koma ætti óorði á stofnunina og forstjórann. Viðspyrnu væri þörf. Var helst á stjórnarformanninum að skilja að Fjármálaeftirlitið væri ein af grunnstoðum hins nýja Íslands. Nýja Ísland er land siðareglna, gagnsæis og heiðarleika. Í anda þessa reyndi stjórn Fjármálaeftirlitsins í lengstu lög að halda öllum gögnum um mat á hæfi Gunnars Andersen leyndum.

Annar varðhundur forstjórans er Sigrúnu Davíðsdóttur. Hún starfar hjá eða fyrir Ríkisútvarpið. Þekktust er Sigrún fyrir umfjöllun sína í Spegli Ríkisútvarpsins, og öðru hvoru í Silfri Egils stjúpsonar síns, um mál tengd útrásarvíkingunum svokölluðu. Nokkrir útrásarvíkingar eru nú skjólstæðingar mínir, en voru það ekki á útrásartímanum. Þvert á móti mátti ég glíma við þá, bæði sem lögfræðingur stjórnandi og eigandi fyrirtækja.  Sigrún forðast hins vegar, eins og köttur heitan graut, að ræða það sem gerði útrásina mögulega þ.e. hið pólitíska umhverfi hér heima og í hinum vestræna heimi. Þá fjallar hún ekkert um það hvernig stjórnvöld unnu markvisst að því að koma ríkiseigum í hendur réttra aðila í gegnum einkavæðingarnefnd. Sögu þeirrar nefndar þekki ég vel, þar sem ég glímdi m.a. við hana í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar þegar Síldarverksmiðjur ríkisins voru gefnar góðum og gegnum  Sjálfstæðismönnum. Í forsvari fyrir þessari nefndar ónefnu var, eftir að Hreinn Loftsson féll í ónáð Sjálfstæðisflokksins, bróðir Sigrúnar, Ólafur Davíðsson fyrrum ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu. Hann og meðnefndarmenn hans áttu í orði kveðnu að stýrða einkavæðingu ríkisbankanna. Kannski vann Ólafur Davíðsson og nefndin aldrei þá vinnu sína, og því fór sem fór. 

Eigum við vona á því að Sigrún taki upp í  Speglinum eða Silfri Egils umfjöllun um bréfið, sem Ingimar Haukur Ingimarsson segist í nýlegri bók sinni ,, Sagan sem varð að segja“  hafa sent Ólafi Davíðssyni formanni einkavæðingarnefndar þegar hann frétti  að Björgólfur Guðmundsson, Björgólfur Thor Björgólfsson og Magnús Þorsteinsson vildu kaupa Landsbanka Íslands hf. Það var ekki meðmælabréf að sögn Ingimars Hauks.

Þá tók lögmaðurinn Skúli Bjarnason upp hanskann fyrir forstjórann í grein í Fréttablaðinu. Grein lögmannsins ber það með sér, að hann hafði greinilega hvorki kynnt sér umfjöllun Kastljóss né starfshætti Gunnars Andersen hjá Landsbanka Íslands hf.

Samkvæmt greininni taldi lögmaðurinn  mig hafa farið í felur eftir Kastljósþáttinn. Ég  veit svo sem ekki hvað ég hefði átt að óttast. Kannski hleranir, húsleit og handtöku af hálfu embættis sérstaks saksóknara? En embætti þetta fékk það hlutverk fyrir tilstilli norsk/franska kommúnista, Evu Joly og  Björns Bjarnasonar fyrrum dómsmálaráðherra, að rannsaka hruns kapítalismans. 

Væntanlega hefur lögmaðurinn byggt þessa eiturskörpu ályktun sína á yfirlýsingu Andra Árnasona lögmanns stjórnar Fjármálaeftirlitsins, sem birtist í fréttum, og laut að því, að hann hefði ekki náð í mig til að fá vitneskju um á hvaða forsendum ég byggði þá skoðun mína að Gunnar Andersen væri óhæfur til að gegna stafi forstjóra Fjármálaeftirlitsins. Andri hafði  nefnilega komist að gagnstæðri niðurstöðu í 29 síðna álitsgerð, sem unnin var fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins í nóvember 2010.

Ný gögn í málinu

Í forsæti stjórnar þess þá var Lilja Ólafsdóttir lögmaður. Þegar ég frétti af vandræðagangi Andra hringdi ég í hann og benti honum á, að ég sæi hvergi að hann hefði verið að reyna að ná í mig. Var þá fátt um svör.  Við áttum stutt spjall. Það leiddi þó í ljós að Andri hafði ekki öll þau gögn, sem ég hef undir höndum um málefni forstjóra Fjármálaeftirlitsins frá árum hans í Landsbanka Íslands hf. Sendi ég Andra m.a. lögfræðiálit Jakobs Möller hrl., og Péturs Guðmundarsonar hrl., sem unnið var fyrir Landsbanka Íslands hf., þann 30. janúar 1998 og stílað á Gunnar Andersen.

Í niðurlagi álitsgerðar Andra um hæfi Gunnars Andersen  segir m.a:
    Ekki er talin sérstök ástæða til að draga í efa hæfi GÞA nú til að gegna skyldum sem forstjóri Fjármálaeftirlitsins, meðal annars til að leggja mat á hæfi stjórnamanna og framkvæmdastjóra fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. hér að framan. Við það mat á hæfi stjórnamanna og framkvæmdastjóra fjármálafyrirtækja almennt, sem Fjármálaeftirlitið  fer með á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki, þ.e. hvort viðkomandi hafi sýnt af sér háttsemi sem gefur tilefni til að ætla að hann misnoti aðstöðu sína eða skaði fyrirtækið, ber fyrst  og fremst að líta til þess hvort viðkomandi hafi gerst sekur um lögbrot, hvort viðkomandi sæti rannsókn opinberra aðila vegna starfa fyrir fjármálafyrirtæki vegna sambærilegra starfa eða hvort viðkomandi hafi með beinum hætti tengst málum, sem sæta slíkri rannsókn, eða ef fyrirsjáanlegt er að starfsemi sem viðkomandi bar stjórnunarlega ábyrgð á, eða tengdist með afdráttarlausnum hætti, og loks hvort tilefni hafi verið til að víkja viðkomandi úr starfi af slíkum ástæðum, þegar slíkt tilvik kom til athugunar.  Ekki verður séð að framangreindar meginviðmiðanir geti átt við þær aðstæður sem hér hefur verið lýst  og varða störf GÞA fyrir Landsbankann á árinu 2001.

Hvernig falla störf og starfshættir Gunnars Andersen hjá Landsbanka Íslands hf., að þessari lýsingu Andra á hæfi þess sem velja á til að stýra Fjármálaeftirlitinu?

Af þeim gögnum, sem ég hef undir höndum og varða störf Gunnars Andersen hjá Landsbanka Íslands hf., á árum 1998 til 2001, má ráða að Gunnari  lagði á árinu 1998 grunn að aflandsbankastarfsemi Landsbankans í skattvænu umhverfi án íþyngjandi reglugerðarbákns.  Slíkt er í sjálfu sér hvorki ólögmætt né refsivert. Aflandseyjafélög má hins vegar nota til skattasniðgöngu, ef marka má yfirlýsingar ríkisskattstjóra og starfsmanna hans nú nýverið. Skattasniðganga er alþjóðlegt vandamál, eins og hinn óhefti kapítalismi, sem þjóðir heims og samtök þeirra reyna nú að fjötra.

Bankaráð Landsbanka Íslands hf., fór að ráðum Gunnars og samverkamanns hans, að nafni Ole W. Kryger, og samþykkti á fundi sínum í Selvík 16. júní 2000 að stofna ,,The 1886 – LB Trust“  á Ermasundseyjunni Guernsey. Eyja þessi er skattaparadís, aflandseyja, í hjarta Evrópu.

Skýrt lögbrot Gunnars

Guernsey stendur utan Evrópusambandsins, þar sem hún  tilheyrir bresku krúnunni, en er ekki hluti af Hinu Sameinaða Konungsdæmi Stóra Bretlands og Norður Írlands (UK). Sameinaða Konungsdæmi Stóra Bretlands og Norður Írlands á aðild að Evrópusambandinu en ekki breska krúnan. Evrópusambandið er með sérstakan samning við þrjú Evrópuríki þ.á.m. Ísland um hið Evrópska efnahagssvæði.  Allt er þetta skilmerkilega rakið í áðurgreindu lögfræðiáliti, sem Gunnar Andersen fékk. Í því  kemur  jafnframt fram að hyggi Landsbanki Íslands hf., á starfsemi utan hins Evrópska efnahagssvæðis þurfi samkvæmt íslenskri bankalöggjöf að tilkynna þá stafsemi  til bankaeftirlitsins. Bankaeftirlitið fékk síðar heitið Fjármálaeftirliti og er nú stýrt af Gunnari Andersen.  

Þrátt fyrir hið afdráttarlausa lögfræðiálit og skýra lagaskyldu kaus Gunnar Andersen að halda leyndu fyrir Fjármálaeftirlitnu í skýrslu um erlenda starfsemi Landsbanka Íslands  árið 2001, að bankinn ætti félagið LB Holding Ldt.,  á Guernsey. Með því gerðist Gunnar Andersen sekur um lögbrot.

LB Holding keypti á árinu 2000 af Landsbanka Íslands hf.,  hluti í bankanum að nafnverði liðlega 109 milljónir. Stjórn LB Holding ákvað og að semja við  Landsbanki Íslands hf., um lán að fjárhæð allt að 1,5 milljarða íslenskara króna eða jafnvirði þess í bandaríkjadölum. Þá keypti LB Holding 368.324 hluti í deCODE Genetics Inc fyrir 6.261.508 bandaríkjadali af Landsbanka Íslands hf. Hvers vegna LB Holding stóð í þessum viðskiptum veit Gunnar Andersen. Þessar ákvarðanir voru teknar í stjórn LB Holding á stjórnafundi þann 15. ágúst 2000. Þá sátu í stjórn félagins, Willian Simpson lögmaður Guernsey, og tveir starfsmenn Landsbanka Íslands hf.,  Gunnar Andersen og Haukur Þór Haraldsson. Allir tóku stjórnarmennirnir þátt í fundinum, ef marka má fundargerð fundarins.

Fundargerð þessi barst til Legis Corporate Services Ldt., sem hélt utan um rekstur LB Holding á Guernsey. Í framhaldinu kom nokkrar spurningar frá David Whitworth starfsmanni Legis Corporate Services varðandi félagið. Tók starfsmaðurinn fram að  hjá Legis reyndu menn að sjá til þess að fundargerðir aflandsfélaga væru þannig úr garði gerðar að þær stæðust skoðun m.a. af hálfu skattayfirvalda á Guernsey. Af spurningum Davids til Gunnars má ráða, að hann hefur nokkrar áhyggjur af skipan stjórnar LB Holding. Spurði David m.a.,  að því hvers vegna tveir Íslendingar væru í stjórn en aðeins einn frá Guernsey, þegar hið gagnstæða væri  réttara og eðlilegra. Gunnari Andersen vafðist ekki tunga um höfuð þegar hann svaraði þessu og benti á í stjórn LB Holding væri einn Íslendingur, einn bandarískur ríkisborgari og einn frá Guernsey. Sennilega laug Gunnar engu til um ríkisfang stjórnarmannanna.  Engu að síður voru tveir fulltrúar Landsbanka Íslands hf., í stjórn LB Holding. En einmitt það olli Legis-starfsmanninum áhyggjum. Tengsl LB Holding við Landsbanka Íslands hf., voru að hans mati of augljós. Fjármálaeftirlitið undir stjórn Gunnars Andersen komst að sömu niðurstöðu á síðasta ári, eins og kæra á hendur bankastjóra Landsbanka Íslands hf., til sérstaks saksóknara ber með sér. Ekki seinna vænna fyrir Gunnar Andersen að skilja lögfræðiálitið frá 1998 og áhyggjur Legis.

Fit and proper

Hér að framan var það tilfært, sem Andri Árnason hæstaréttarlögmaður, telur að horfa verði til þegar hæfi forstjóra Fjármálaeftirlitsins er metið. Samkvæmt því verður við mat á hæfi forstjóra Fjármálaeftirlitsins að gera sömu kröfur og Fjármálaeftirlitið gerir þegar það metur hæfi stjórnenda fjármálafyrirtækja. Forstjóri Fjármálaeftirlitsins má ekki hafa gerst sekur um lögbrot, hann má ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem gefur tilefni til að ætla að hann misnoti stöðu sína eða skaði stofnunina. Forstjóri Fjármálaeftirlitsins verður að vera ,,fit and proper“ , eins og stundum er sagt á góðri fjármála íslensku.

Gunnar Andersen framdi lögbrot í stafi sínu hjá Landsbanka Íslands hf., engu skiptir við hæfismat á honum, hvort sök er fyrnd eða ekki. Gunnar Andersen kaus að fara á svig við reglur um aflandsfélög í skattaparadís með því að leggja áherslu á hið bandaríska ríkisfang sitt fremur en þá staðreynd að hann  væri starfsmaður Landsbanka Íslands hf.  

Það sem að framan er rakið er hið eina sem skiptir máli þegar rætt er um hæfi  Gunnars Andersen til að gegna starfi forstjóra Fjármálaeftirlitsins í dag. Þar duga ekki útúrsnúningar og upphrópanir varðmanna forstjórans.

Með vísan til þess sem að framan er rakið er Gunnar  Andersen óhæfur til að gegna starfi forstjóra Fjármálaeftirlitsins og því ber stjórn þess að reka hann úr starfi, segi hann ekki upp sjálfviljugur.  Þessi skoðun mín hefur legið lengi fyrir. Hún er ekki, frekar en aðrar skoðanir mínar og álit á mönnum og málefnum, föl fyrir peninga, og því síður sett fram fyrir hönd auðmanna, sem bíða ákæru, eins og haldið hefur verið fram af rökþrota varðmönnum forstjórans.
24.mar. 2015 - 23:51 Sigurður G. Guðjónsson

Eigandi Íslands?

Gaurinn á meðfylgjandi mynd heldur sig eiga Ísland vegna þess að hann á háar kröfur í íslenskum krónum á þrjá þrotabanka. Kröfurnar voru keyptar fyrir slikk eftir hrun 2008. Nú vill gæinn að stjórnvöld hjálpi honum að umbreyta verðlausum krónum í alvöru gjaldmiðla, svo hann geti lifað happy ever after in the market place og sungið
13.feb. 2015 - 09:50 Sigurður G. Guðjónsson

Skiptir máli hver þú ert?

Davíð Oddsson, fyrrverandi Seðlabankastjóri, sendi ríkislögreglustjóra 9. desember 2008 stutta samantekt um viðskipti arabísks sjeiks með hluti í Kaupþingi banka hf, sem tilkynnt voru í Kauphöll 22. september sama ár. Ríkislögreglustjóri framsendi erindið samdægurs til Fjármálaeftirlitsins, en sú stofnun beindi kæru vegna viðskiptanna til embættis sérstaks saksóknara 13. mars 2009. Embætti sérstaks saksóknara gaf út ákæru 16. febrúar 2012 (afmælisdegi Hæstaréttar). Hæstiréttur kvað dóm upp í dag, 12. febrúar 2015. Refsingar eru þungar, rétturinn stóryrtur og saksóknarinn lýsti yfir sérstakri ánægju með niðurstöðuna. Brotin umboðssvik og markaðsmisnotkun samkvæmt 117. gr. laga um verðbréfaviðskipti.
05.feb. 2015 - 06:00 Sigurður G. Guðjónsson

Hver er kjarni sannvirðis?

Kjarnavefurinn hefur allt frá því er Víglundur Þorsteinsson sendi alþingismönnum bréf í janúar sl. haldið uppi vörnum fyrir fyrrverandi fjármálaráðherra, Steingrím J. Sigfússon. Ekki veit ég af hverju. Kannski er það vegna þess að félagið að baki vefsíðunni hefur nýlega verið bakkað upp fjárhagslega af kunnum Samfylkingarmönnum, sem telja flokk sinn að einhverju leyti bera ábyrgð á því að Steingrímur J. Sigfússon varð fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 1. febrúar 2009.
02.feb. 2015 - 15:09 Sigurður G. Guðjónsson

Steingrímur vildi ekki stela!

Steingrímur J. Sigfússon fyrrum fjármálaráðherra veitti viðtal í gær á Eyjunni á Stöð 2 um bréf Víglundar Þorsteinssonar sem sent var alþingismönnum fyrir liðlega viku og fjölmiðlar hafa fjallað nokkuð um.  Hjá Steingrími kom það helst fram að ekki stæði steinn yfir steini í málflutningi Víglundar; hann fæli annars vegar í sér svívirðilegar árásir – væntanlega á Steingrím J. - og hins vegar að enn væri reynt að halda að þjóðinni að ríkið hefði geta farið inn í þrotabú gömlu bankanna og stolið af þeim peningum.
29.jan. 2015 - 11:37 Sigurður G. Guðjónsson

Víglundarskjölin

Merkilegt hvað lítil efnisleg umræða er um þau atriði sem koma fram í bréfi Víglundar til þingmanna.
22.jan. 2015 - 21:00 Sigurður G. Guðjónsson

WikilLeaks fremur aumt fyrirbæri með lítinn lekanda

Kristinn Hrafnsson er einn eigenda Sunshine Press Productions ehf. Því hefur verið haldið fram fyrir íslenskum dómstólum að félagið sé rekstraraðili lekanda síðunnar WikiLeaks. Ekkert í opinberum gögnum um einkahlutafélagið Sunshine Press Productions styður þessa staðhæfingu.
18.jan. 2015 - 11:25 Sigurður G. Guðjónsson

Afskræmdur spámaður! Til hvers?

Getur einhver útskýrt fyrir mér fáfróðum hvers vegna vestrænir teiknarar þurfa endalaust að teikna myndir af spámanni múslima og afskræma hann. Er það gert til að bæta kjör múslima sem búa eða búið hafa við ógnarstjórnir í ríkjum múslima?
14.jan. 2015 - 13:42 Sigurður G. Guðjónsson

Jafnaðarmaður og hinn frjálsi ritstjóri!

Sighvatur Björgvinsson sendir blaðamönnum opið bréf í Mogga dagsins. Höfundurinn virðist hafa áhyggjur af tjáningarfrelsinu og að blaðamenn standi ekki vörð um það. Inn í þetta bréf dregur höfundurinn uppsögn ritstjóra DV á síðasta ári og segir að blaðamenn DV hafi þá brugðist tjáningarfrelsinu. Sighvatur er glöggur maður og hefur ráð undir rifi hverju.
30.des. 2014 - 11:35 Sigurður G. Guðjónsson

Ekki svona HENSON!

Sé að Fréttablaðið í dag fjallar um endurrit yfirheyrslna hjá Embætti sérstaks saksóknara. Þar er mörg gull korn að finna.
06.des. 2014 - 13:30 Sigurður G. Guðjónsson

Hver stjórnar rannsókn?

Um daginn láku til RÚV gögn um meint brot Eimskips og Samskipa á samkeppnislögum. Gögnin voru í fórum tveggja opinberra stofnanna, Samkeppniseftirlitsins og embættis sérstaks saksóknara. Nú þarf að rannsaka hvaða starfsmenn eða starfsmaður þessara stofnanna láku gögnunum; vont þegar allir starfsmenn tveggja ríkisstofnanna liggja undir grun um brot.
05.des. 2014 - 11:15 Sigurður G. Guðjónsson

Sérstakur fékk á'ann!


03.des. 2014 - 08:00 Sigurður G. Guðjónsson

Axarsköft Davíðs Oddssonar

Staksteinar Mogga fjalla um væntanlegan vanda Finna, þar sem hagvöxtur hefur dregist saman, og verður vart sjáanlegur á næsta ári, og það þrátt fyrir evruna og aðild Finnlands að Evrópusambandinu.
02.des. 2014 - 11:20 Sigurður G. Guðjónsson

Er Ísland enn fullvalda ríki?

Þann 1. desember 1918 varð Ísland fullvalda ríki, en þá tóku sambandslögin gildi. Íslenska fánanum var flaggað í fyrsta skipti þennan dag.
28.nóv. 2014 - 00:18 Sigurður G. Guðjónsson

Fréttir af verktökum hjá embætti SS

Sérstakur saksóknar hefur upplýst að verktakalaun prófessors Sigurðar og Jóns lögreglustjóra til vara hafi verið sambærileg við þóknun lögmanna sem skipaðir eru sem verjendur kr. 10.000 á tímann auk vsk. Merkilegt ef satt er.
27.nóv. 2014 - 12:30 Sigurður G. Guðjónsson

Verktakar sérstaks saksóknara

Velti því fyrir mér hvernig opinber starfsmaður sem fær launagreiðslur frá ríkinu getur verið verktaki hjá annarri opinberri stofnun, eins og nú berast fréttir af frá embætti sérstaks saksóknara. Gott væri að fá svör við því.
14.nóv. 2014 - 10:00 Sigurður G. Guðjónsson

Las sjálfsævisögu Reynis Traustasonar

Var að ljúka við lestur á handriti af sjálfsævisögu Reynis Traustasonar þ.e.a.s. þeim eitthvað um tvöhundruð síðum sem mér bárust óvænt og óumbeðið. Margt fróðlegt þar og merkilegt hvað blaðamaðurinn á auðvelt með að segja rangt frá og skýra allt sér í hag.
16.okt. 2014 - 21:57 Sigurður G. Guðjónsson

Réttarhöld í Kastljósi

Nokkrir einstaklingar hafa verið kærðir til embættis sérstaks saksóknara. Kastljós hefur fengið aðgang að kærugögnum og starfsmenn þáttarins hafa hafið málflutning um sekt hinn kærðu.
29.sep. 2014 - 08:27 Sigurður G. Guðjónsson

29. september

Þennan dag árið 2008 rétt fyrir klukkan 9 að morgni hélt Davíð Oddsson, þá seðlabankastjóri blaðamannafund í bankanum.
22.sep. 2014 - 08:00 Sigurður G. Guðjónsson

Lygamörður á ferð

Guðmundur Andri Thorsson skrifar reglulega pistla í Fréttablaðið. Í dag bera skrif rithöfundarins heitið ,,Vælubíll í vitlausu stæði." Þar heldur Guðmundur Andri því fram að Jón Óttar Ólafsson hafi selt þrotabúi Milestone aðgang að því sem hann hefði komist á snoðir um sem starfsmaður sérstaks saksóknara og stefndi þar með í voða dómsmáli á hendur fyrri eigendum þess fyrirtæki.
08.sep. 2014 - 21:19 Sigurður G. Guðjónsson

Hið ritstjórnarlega sjálfstæði

Hef velt því fyrir mér síðastliðnar þrjár vikur hvenær ritstjórn fjölmiðils nýtur sjálfstæðis frá eiganda félagsins sem fjölmiðilinn á og rekur. Sérstaklega hefur mér þótt þetta álitaefni áhugavert í ljósi þeirra deilna sem verið hafa í hluthafahópi DV ehf.
01.sep. 2014 - 08:00 Sigurður G. Guðjónsson

Rithöfundur bullar

Guðmundur Andri Thorsson kann að vera slarkfær rithöfundur. Þekki ekki verk hans. Guðmundur Andri getur sem rithöfundur spunnið upp sögur og kannski selt, sérstaklega ef hann fær góða ókeypis umfjöllun á RÚV. Þegar Guðmundur Andri Thorsson skrifar pistla í blöð verður hins vegar almennt að gera kröfu til þess að hann fari í nágrenni við sannleikann.
29.ágú. 2014 - 23:06 Sigurður G. Guðjónsson

Reynir Traustason féll á eigin bragði

Í dag átti að halda aðalfund DV ehf. Fjölmiðlar voru mættir. Reynir Traustason var sigurviss í upphafi fundarins, enda tveir lögfræðingar að úthluta atkvæðaseðlum eftir forskrift Reynis og þeirra stjórnarmanna sem lúta vilja hans í einu og öllu.
26.ágú. 2014 - 12:25 Sigurður G. Guðjónsson

Maðurinn með hattinn, hann á engan aur

Mér var bent á að blaðamaðurinn Ingi Freyr hefði ritað pistil á vefmiðilinn DV.is í gær, þar sem hann bendlar mig við einhverja yfirtöku á DV ehf. á aðalfundi félagins næst komandi föstudag. Við Inga Frey get ég sagt það eitt, ég er ekki að vinna að yfirtöku á DV ehf. og enginn þeirra aðila sem ég vinn fyrir.
07.ágú. 2014 - 10:16 Sigurður G. Guðjónsson

Upphlaup vegna skipunar seðlabankastjóra

Fjármálaráðherra mun skipa nýjan seðlabankastjóra í dag eða á morgun. Ráðherrann var búinn að ákveða sig í gær og ætlaði að skipa einhvern Friðrik Baldursson, sem nefnd undir stjórn fyrrum lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu hafði talið hæfan til starfans, sem er í raun óskiljanlegt.
30.jún. 2014 - 08:38 Sigurður G. Guðjónsson

Kjarni án kjarna

Merkilegt þetta vefrit sem kallast Kjarninn. Af lestri þess mætti helst ætla að um væri að ræða útgáfu á vegum embættis sérstaks saksóknara, svona eins og Tíund þá sem skatturinn gefur út meðal annars til að segja frá eigin afrekum.
16.jún. 2014 - 09:00 Sigurður G. Guðjónsson

Algjör tímaskekkja

Sennilega hefur aldrei sannast betur en nú hve ríkisfjölmiðill er í raun hrein tímaskekkja.
10.maí 2014 - 11:28 Sigurður G. Guðjónsson

Skuggi sólkonungs

Er að lesa bók Ólafs Arnarsonar Skuggi sólkonungs, sem ber undirtitilinn ,,Er Davíð Oddson dýrasti maður lýðveldisins?
07.maí 2014 - 19:24 Sigurður G. Guðjónsson

Sekur uns sakleysi er sannað

Í gær lauk aðalmerð í máli ákæruvaldsins gegn skjólstæðingi mínum Sigurjóni Þ. Árnasyni fyrrum bankastjóra Landsbanka Íslands hf. í svokölluðu Imon - máli.
21.apr. 2014 - 21:48 Sigurður G. Guðjónsson

Þarf sérstakan til að rannsaka Sérstakan?

Það er margt fleira skrýtið í þeim kýrhaus sem embætti sérstaks saksóknara er og ekki er allt á hreinu um samstarf þess og slitastjórna föllnu bankana, sem virðast geta hafa haft áhrif á framgang mála gegn einstökum aðilum.
18.apr. 2014 - 13:28 Sigurður G. Guðjónsson

Frjálst fall

Frjálst afl er nýtt stjórnmálaafl í Reykjanesbæ. Kemur úr Sjálfstæðisflokknum að einhverju leyti.
14.mar. 2014 - 12:45 Sigurður G. Guðjónsson

Hringavitleysa Gunnars Braga

Málflutningur utanríkisráðherra í Evrópumálum er einhver mesta hringavitleysa sem boðið hefur verið upp á síðan Jóhanna Sigurðardóttir reyndi að koma á nýrri stjórnskipan hér landi á síðasta kjörtímabili.
07.mar. 2014 - 09:30 Sigurður G. Guðjónsson

Landsbankastjóri á sultarlaunum!

Ég sé í Mogga dagsins, að Landsbankastjóri fékk bara 22,2 milljónir í laun í fyrra. Sú tala innihélt meira að segja verðmæti þeirra hluta sem komu í hans hlut þegar ríkið ákvað að gefa starfsmönnum bankans hluti í bankanum.
27.feb. 2014 - 09:59 Sigurður G. Guðjónsson

Að glæpavæða og afglæpavæða

Fyrir svona tíu dögum voru þingmenn uppteknir af umræðu um afglæpavæðingu fíkniefnaneyslu.
23.feb. 2014 - 10:52 Sigurður G. Guðjónsson

Að mjólka spenann!

Þórólfur er ekki kúabóndi í hefðbundinni merkingu. Hann og meðreiðasveinar hans hafa hins vegar legið á spena víða í atvinnulífinu og dafnað vel fjárhagslega.
08.feb. 2014 - 11:34 Sigurður G. Guðjónsson

Þjóðremba, áróður og peningar

Kastljós RÚV og nokkrir stjórnmálamenn, einkum af vinstri væng, eru fúlir yfir för forseta og menntamálaráðherra á Vetrarólympíuleikana í Sochi; strandbæ við Svartahafið í Rússlandi. Í sjálfu sér skiljanlegar áhyggjur þegar horft er til þess hvernig Pútín forseti Rússlands fer með þjóð sína, og ekki síður þegar horft er til þess hvernig farið hefur verið með verkafólk sem vann að uppbyggingu mannvirkja fyrir leikana.
09.jan. 2014 - 22:57 Sigurður G. Guðjónsson

Hefur einhverjum orðið bumbult?

Hvers vegna að leyfa einokunarkompaníinu MS að flytja inn og blanda í íslenskt og halda því fram að um íslenska vöru sé að tefla?
18.des. 2013 - 15:55 Sigurður G. Guðjónsson

Ríkisútvarpið og Flokkurinn

Þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn náð undir sig RÚV.  Fylgi Flokkurinn stefnu sinni get ég og fleiri, sem ekki vilja ríkisútvarp í þeirri mynd sem verið hefur hér frá 1985, glaðst.
16.des. 2013 - 15:30 Sigurður G. Guðjónsson

Fyrrum starfsmaður SS um afbrot

Var að fletta tímaritinu MAN. Þar má finna viðtal við fyrrum starfsmann Sérstaks saksóknara. Um margt merkilegt og lýsir því vel hvílík vitleysa það var að stofna til embættis SS.
14.des. 2013 - 11:16 Sigurður G. Guðjónsson

Moggi, blað hinna vammlausu!

Moggi, sem er annars vegar undir stjórn Óskars Magnússonar, fyrrum útrásarvíkings í Tryggingamiðstöðinni, sem líka var ber að skattundanskoti í starfi hjá smávöruverslun, en fékk sérmeðferð í kerfinu, eins og góðum Flokksmanni ber, og hins vegar Davíðs Oddssonar, sem setti Seðlabanka Íslands á hausinn með lánveitingu til Kaupþings hf., 6. október 2008, virðist tiltölulega ánægður með dóma Héraðsdóms Reykjavíkur s.l. fimmtudag yfir fyrrum stjórnendum Kaupþings.
13.des. 2013 - 09:27 Sigurður G. Guðjónsson

Sá eini sem tapaði var sjeikinn

Samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í gær varð Kaupþing fyrir tjóni vegna þess að félagið átti viðskipti við arabískan sjeik. Sjeikinn fékk hlutabréf í Kaupþingi og lán fyrir kaupverði þeirra auk þess mun hann hafa verið í sjálfskuldarábyrgð.
09.des. 2013 - 09:10 Sigurður G. Guðjónsson

Að lifa á lekendum

Keppnin um að græða á birtingu trúnaðargagna er merkilegt fyrirbæri. Fór hún hvað hæst fyrr á þessu ári þegar WikiLeaks og áþekk fyrirbæri nánast börðust opinberlega um að ná Edward Snowden í raðir sínar. Sá hafði unnið hjá að bandarískri stjórnarstofnun. Hann upplýsti þegar hann var kominn austur til Asíu, Hong Kong, ef ég man rétt, að hjá vinnuveitanda hans hefðu menn þann starfa að liggja á hleri. Fórnarlömbin voru ekki af verri endanu, m.a. ýmsir framámenn ríkja í Evrópu. Svo virtist sem leiðtogarnir hafi litið á upplýsingar um hlerun sem upphefð og vísbendingu um stöðu þeirra og mikilvægi í hinu alþjóðlega samhengi.
07.des. 2013 - 09:49 Sigurður G. Guðjónsson

Netverslun við Kínakaupmann

Netverslun við Kína eykst samkvæmt Mogga í dag. Meðal annars er hægt að kaupa frá Kína eftirgerðir Nike free og annarrar framleiðsluvöru, sem nýtur ýmis konar verndar samkvæmt lögum hér á landi og í raun um hinn vestræna heim.
04.des. 2013 - 17:26 Sigurður G. Guðjónsson

Fréttastofa í hagsmunagæslu

Ég hef ekki séð fréttastofu RÚV fjalla jafn mikið um uppsagnir starfsfólks eins og nú þegar starfsmenn stofnunarinnar eiga hlut að máli.
02.des. 2013 - 20:56 Sigurður G. Guðjónsson

Lobbyistar kröfuhafa eiga ekki að ráða

Ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna þingmenn Samfylkingarinnar reyna að gera lítið úr tillögum sem ríkisstjórnin hefur kynnt og miða að því að létta skuldabyrði þeirra sem eru með stökkbreytt verðtryggð lán.
28.nóv. 2013 - 09:10 Sigurður G. Guðjónsson

Er þörf á Ríkisútvarpi?

Ég hef ávallt samúð með starfsmönnum sem vinnuveitendur segja upp að ósekju.
06.nóv. 2013 - 09:12 Sigurður G. Guðjónsson

Að trúa á orgel

Ég heyri í fréttum að Langholtssókn eigi í fjárhagslegum vanda og að vandann megi m.a. rekja til orgelkaupa.
04.nóv. 2013 - 20:16 Sigurður G. Guðjónsson

Steingrímur fyrirlesari

Steingrímur J. Sigfússon er að eigin sögn í Kastjósi RÚV orðinn alþjóðlegur fyrirlesari um afrek sín sem fjármálaráðherra í stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur.
06.okt. 2013 - 09:25 Sigurður G. Guðjónsson

Hugvekja á fimm ára afmæli hrunsins

Í dag á hrunið 5 ára afmæli. Sennilega er búið að verja nálægt einum tug milljarða í að rannsaka það og ýmsa hliðar vinkla þess.
29.sep. 2013 - 12:17 Sigurður G. Guðjónsson

Gleymum ekki 29. september 2008

Þennan dag fyrir réttum fimm árum ýtti þáverandi formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands, Davíð Oddsson, efnahags- og bankahruni hér á landi formlega úr vör. Athöfnin fór fram að morgni mánudagsins 29. september 2005 á blaðamannafundi í Seðlabanka Íslands.
15.sep. 2013 - 11:12 Sigurður G. Guðjónsson

Um réttlætið á alþjóðlegum afmælisdegi 2008-kreppunnar

Klukkan 1:45 eftir hádegi 15. september 2008 óskaði stjórn Lehman Brothers fjárfestingarbankans bandaríska eftir gjaldþrotavernd samkvæmt 11. kafla bandarísks gjaldþrotaréttar.

Sigurður G. Guðjónsson

Hæstaréttarlögmaður

Jón Óðinn Waage
Jón Óðinn Waage - 16.3.2015
Við Gunnar
Ragnheiður Eiríksdóttir
Ragnheiður Eiríksdóttir - 24.3.2015
Um tippamyndasendingar íslenskra karla
Bergljót Björk Halldórsdóttir
Bergljót Björk Halldórsdóttir - 21.3.2015
Matargrúskarinn Nanna Rögnvaldar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.3.2015
Formannskjörið í Samfylkingunni
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Ragnheiður Ragnarsdóttir - 23.3.2015
Líf Röggu í LA: æfingar á ströndinni
Jón Sigurðsson
Jón Sigurðsson - 20.3.2015
Athyglisverð ummæli í Morgunblaðinu
Sigurður G. Guðjónsson
Sigurður G. Guðjónsson - 24.3.2015
Eigandi Íslands?
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.3.2015
Sömdu Svíar af sér Ísland?
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 22.3.2015
Hvar er stuðningsyfirlýsingin?
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 18.3.2015
Orðaskipti Guðrúnar og Davíðs
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 15.3.2015
Gaman um alvöru
Aðsend grein
Aðsend grein - 26.3.2015
Ég bjargaði mannslífi í nótt
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Ragnheiður Ragnarsdóttir - 16.3.2015
Lífið í LA: rauði dregilinn á tískuvikunni
Jón Steinar Gunnlaugsson
Jón Steinar Gunnlaugsson - 21.3.2015
Orðaleikur Jóns Sigurðssonar
Fleiri pressupennar