26. ágú. 2014 - 12:25Sigurður G. Guðjónsson

Maðurinn með hattinn, hann á engan aur

Mér var bent á að blaðamaðurinn Ingi Freyr hefði ritað pistil á vefmiðilinn DV.is í gær, þar sem hann bendlar mig við einhverja yfirtöku á DV ehf. á aðalfundi félagins næst komandi föstudag. Við Inga Frey get ég sagt það eitt, ég er ekki að vinna að yfirtöku á DV ehf. og enginn þeirra aðila sem ég vinn fyrir.

Vegna pistils Inga Freys er hins vegar nauðsynlegt að láta hið rétta koma í ljós um DV ehf. svo athugasemdakerfisskrímslin á DV.is geti mokað fúkyrðum úr sálarflór sínum yfir aðra en mig og þá sem ég vinn fyrir.

Rekstur DV ehf. hefur almennt gengið illa á umliðnum árum og félagið brennt peningum - verið rekið bæði með neikvæðri framlegð og tapi. Árið 2013 var þar engin undantekning. Tap ársins 2013 nam tæpum 40 milljónum samkvæmt þeim ársreikningi sem stjórn félagsins hefur samþykkt og leggur fram á boðuðum aðalfundi.

Félög sem rekin eru með tapi ár eftir ár, eins og reyndin hefur verið með DV ehf., eru ekki góður kostur fyrir fjárfesta. Stöku aðilar hafa þó verði fúsir til að leggja DV ehf. lið fjárhagslega. Meðal þeirra er Umgjörð ehf. sem lánaði DV ehf. 15 milljónir króna 7. september 2012.

Fyrir hönd DV ehf. ritaði stjórn félagsins undir lánasamninginn. Í stjórn DV ehf. sat þá og situr enn Reynir nokkur Traustason, sem eftir því sem best er vitað er sama persónan og ritstýrir DV ehf. og er yfirmaður Inga Freys.

Samkvæmt lánasamningnum átti DV ehf. að endurgreiða Umgjörð ehf. 15 milljóna króna lánið með vöxtum 2. nóvember 2012 (skammtíma redding enda vörsluskattar DV ehf. í vanskilum, ef ég man rétt).

Í lánasamningi Umgjarðar ehf. og DV ehf. var sérstaklega samið um að lánsfénu mætti breyta í hlutafé í DV ehf. á gjalddaga lánsins og þá félli vaxtakrafa lánveitanda niður. Við umbreytinguna átti Umgjörð ehf. að eignast 33,5% í DV ehf.

Stjórn og hluthafar DV ehf. þar á m.a. Reynir Traustason, gerðu allar nauðsynlegar ráðstafanir innan hlutafélagsins DV ehf. til að undirbúa umbreytingu láns Umgjarðar ehf. í hlutafé þegar ákvörðun um þennan uppgjörshátt lánsins lá fyrir.

Láninu var svo breytt í hlutafé og Umgjörð ehf. eignaðist þá 33,5% í DV ehf. Stjórnendur og stjórn DV ehf. var tilkynnt lækkun og hækkun hlutafjár DV ehf. vegna framangreindrar umbreytingar til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra, eins og þeim bar fyrir árslok 2012.

Reynir Traustason stjórnarmaður DV ehf. hefur nú fundið það út með hjálp einhvers lögfræðings að Umgjörð ehf. hafi aldrei greitt að fullu fyrir þau 33,5% sem félagið eignaðist af hlutum í DV ehf. þegar láninu var breytt í hlutafé. Sennilega með merkari lögfræðilegum uppgötvunum á síðari árum.

Reynir Traustason hefur ásamt stjórnarmönnum sem ekkert eiga í DV ehf. krafið Umgjörð ehf. um viðbótargreiðslu. Þá greiðslu átti Umgjörð ehf. að inna af hendi fyrir 15. ágúst sl. að viðlagðri skerðingu á hlutafjáreign í DV ehf.

Reynir Traustason og stjórnarmennirnir, sem skrifuðu undir bréfið til Umgjarðar ehf., boðuðu að þeir mundu ráðstafa þeim hlutum sem ógreiddir teldust til þriðja manns.

Ekki veit ég hvernig Reynir og stjórnarmennirnir hafa hugsað sér að framkvæma þetta. Væntanlega getur lögfræðingur þeirra fundið leið til að framkvæma þetta lögbrot og ber þá ábyrgð á því með stjórninni.

Af þessu framferði Reynis Traustasonar má hins vegar draga þann lærdóm að ekki er hægt að taka marka á skriflegum samningum sem gerðir eru við Reyni Traustason eða félög sem hann er í forsvari fyrir.

Við rannsóknarblaðamanninn og gagnsæis guttann Inga Frey vil ég segja eitt að lokum, spurðu Reyni Traustason ritstjóra og stjórnarmann í DV ehf. að því hvernig honum tókst að öngla saman fé fyrir hlutum, sem skráðir eru á hann persónulega og félagið Ólafstún ehf. í hlutaskrá DV ehf.

Vilji Reynir Traustason ekki upplýsa lesendur DV og Dv.is um málið, þá get ég sýnt þér frumrit skuldaskjals, sem Reynir Traustason hefur undirritað og samþykkt og ég varðveiti, vegna þess að hann sló lán eftir lán til að geta lagt fram hlutafé í DV ehf. í nafni Ólafstúns ehf. og sjálfs sín. Þessi lán hefur Reynir ítrekað verið krafinn um endurgreiðslu á. Efndir hafa hins vegar engar verið af hálfu ritstjórans með hattinn, þó hann standi ekki upp við staur eins og annar hattberi sem borgaði aldrei skattinn því hann átti engan aur. Kannski á Reynir engan aur. Víst er að hann átti engan aur þegar hann vildi gerast fjölmiðlamógúll.

Þegar einstaklingar eða lögaðilar standa ekki við skuldbindingar sínar kann að verða að ganga að eignum þeirra. Ólafstún ehf. á hluti í DV ehf. Kannski þurfa lánveitendur félagsins og Reynis Traustasonar að ganga að þessum eignum, ef kalla má eignir. Best væri auðvita fyrir þá að fá lánsféð greitt. Kannski getur Reynir Traustason töfrað fram fé fyrir aðalfundinn þannig að hann geti áfram verið kóngur í ríki sínu.

Það er varla ólögmætt að rukka Reyni eða félög hans.
18.jún. 2017 - 16:46 Sigurður G. Guðjónsson

Glórulaus hugmynd hjá forsetanum

Föstudaginn 26. september 1986 ritaði Svala Thorlacíus hrl. grein í Morgunblaðið um síendurtekin kynferðisafbrot gagnvart börnum. Hæstaréttarlögmaðurinn spurði í niðurlagi greinarinnar ,,Hvað er til ráða ? " Þar kemur fram að lögmaðurinn vildi beita vönun á grundvelli laga nr. 16/1938 um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt. Lög þessi voru felld að mestu úr gildi með lögum nr. 25/1975, en endanlega með lögum nr. 41/ 2010 til að fullnægja skuldbindingum ríkisins gagnvart Sameinuðu þjóðunum um réttindi fatlaðra.
25.ágú. 2016 - 12:00 Sigurður G. Guðjónsson

Þagði Steingrímur J.?

Mér sýndist þegar ég leit á RÚV áðan, að þingmenn væru að ræða mögulega bónusa til nokkurra starfsmanna hins gamla slitabús Kauþings.

23.ágú. 2016 - 18:00 Sigurður G. Guðjónsson

Hvernig á að hátta gjaldtöku af náttúruauðlindum?

Eitt af þeim málum sem lengi hafa brunnið á þjóðinni og ávallt hefur verið tekist á um í aðdraganda kosninga til Alþingis er kvótakerfi sjávarútvegsins, sem í grunninn er liðlega þrítugt. Kvótakerfið hefur fyrir löngu haft þau áhrif sem spáð var, það er að útvegur legðist að mestu af í minni byggðum, og nú er kerfið líka farið að segja til sín í stærri byggðum, síðast í Þorlákshöfn.

26.júl. 2016 - 23:43 Sigurður G. Guðjónsson

Hvers vegna að kjósa í haust?

Getur einhver sagt mér hvers vegna þarf að efna til kosninga til Alþingis í haust? Ég veit vel að nokkur hópur fólks heimtaði slíkt á Austurvelli í vor að kosið yrði strax þá. Á það var ekki hlustað sem betur fer. Ráðherrar ræddu þá þann möguleika að stytta kjörtímabilið um eitt löggjafarþing.
21.júl. 2016 - 09:45 Sigurður G. Guðjónsson

Björt brást


26.apr. 2016 - 15:30 Sigurður G. Guðjónsson

Hinir merktu

Kastljósi Ríkissjónvarpsins er nú beint að öllum þeim sem tengjast beint eða óbeint aflandsfélögum. Allir eru gerðir grunsamlegir. Fólk hrökklast úr störfum um leið og fréttin spyrst út, aðrir reyna að bera hönd fyrir höfuð sér, en kjósa svo að gefast upp til að reyna að skapa frið; annars eiga þeir á hættu að þeir verði eltir uppi af fulltrúum réttvísinnar, sem starfa hjá Ríkisútvarpinu beint eða sem undirverktakar, eða er það öfugt?
16.apr. 2016 - 10:45 Sigurður G. Guðjónsson

Að hoppa upp í rassgatið ...

Andri Snær Magnason, sem fer nú um landið vegna forsetaframboðs síns, er á móti, virkjunum, er á móti stóriðju, afstaða hans til ferðamannaiðnaðar er óþekkt, hann vill friða hálendið, hann vill nýja stjórnarskrá, hann vill ópólitískt forsetaembætti, hann vill eflingu sköpunar hvers kyns, og telur að Íslendingar geti haslað sér völl í hverju sem er hvar sem er um veröld víða.
Fínt.
06.apr. 2016 - 10:20 Sigurður G. Guðjónsson

Dagur mikilla tíðinda?

Forsetinn kom í gær veg fyrir upplausn og stjórnleysi. Það er byrjað að roðna í austri og plast í trjám. Kannski er dagur mikilla tíðinda.

21.mar. 2016 - 20:46 Sigurður G. Guðjónsson

Pólitík aukaatriðanna

Þegar Landsbanki Íslands hf. var gerður að hlutafélagi, sendi bankaráð bankans, sem var pólitískt, Gunnar Þ. Anderson, til útlanda til að finna staði, þar sem bankinn gæti veitt bankaþjónustu í gegnum aflandsfélög.
18.jan. 2016 - 09:28 Sigurður G. Guðjónsson

Innsýn inn í bankastarfsemi

Fyrir þá sem vilja fá smá innsýn í bankastarfsemi í aflandsfélögum má meðal annars lesa þessa kynningu sem fyrrum brottrekinn og dæmdur forstjóri Fjármálaeftirlitsins setti saman árið 1998 fyrir bankaráð Landsbanka Íslands hf. Bankinn var þá ríkisbanki og bankaráðið pólitískt. Á fundi sínum í Selvík 16. júní 1998 samþykkti bankaráðið að fara að tillögum Gunnars Þ. Andersen.
31.des. 2015 - 12:03 Sigurður G. Guðjónsson

„Hvað segir Ólafur Ragnar á nýársdag?“

Blaðið ræðir m. a. við Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðing, sem er mikill áhugamaður um embætti forseta Íslands, stöðu þess og hlutverk í stjórnskipan landsins.
15.nóv. 2015 - 10:03 Sigurður G. Guðjónsson

„Give peace a chance“

Hugur minn er hjá öllum þeim saklausu borgurum sem hafa verið fórnarlömb valda- og trúarbragða átaka. Gleymum ekki hlut vestrænna hervelda í árásum á saklaust fólk sem fjær okkur býr núna þegar ráðist hefur verið á saklausa borgara vestræns ríkis og þeir myrtir.
13.okt. 2015 - 15:00 Sigurður G. Guðjónsson

Heimildamaðurinn um sölu á Símahlutnum

Halldór Bjarkar fyrrum starfsmaður Kaupþings banka hf og virkur gerandi í sölu þess banka á eigin hlutum til Al Thaní í september 2008 skrifar grein í Mogga dagsins til að réttlæta sölu núverandi vinnuveitanda síns Arion banka hf á sölu hluta í Símanum til vildarvina bankans við lágu gengi og baka þar með bankanum tjóni.
08.okt. 2015 - 23:47 Sigurður G. Guðjónsson

Sekur uns sakleysi er sannað

Hæstiréttur dæmdi í dag í svokölluðu Imon máli, sem embætti sérstaks saksóknara rak á hendur umbjóðanda mínum Sigurjóni Þ. Árnasyni og tveimur öðrum fyrrverandi starfsmönnum Landsbanka Íslands hf.
04.sep. 2015 - 09:59 Sigurður G. Guðjónsson

Sérstakur for með rangt mál

Föstudaginn 7. maí 2010, sendi slitastjórn Glitnis banka hf. sérstökum saksóknara bréf, sem var 21 lína að lengd.
13.ágú. 2015 - 15:53 Sigurður G. Guðjónsson

Svar við spurningu formanns Vinstri grænna

Formaður Vinstri grænna, Katrín Jakobsdóttir, ritar greinarstúf í Fréttablaðið í dag. Greinin er í spurnarformi og ber yfirskriftina:  ,,Þak á leiguverð - hví ekki?“
04.jún. 2015 - 12:43 Sigurður G. Guðjónsson

Reikningsskil, list og leikur

ViðskiptaMoggi birtir reglulega greinar um reikningsskil. Reikningsskil virðast oftar en ekki byggja á því sem einhverjum finnst en ekki raunveruleika. Þess vegna er oft tekist á um það í dómsmálum, einkum refsimálum í kjölfar gjaldþrots, hvort ársreikningar hafi verið réttir eða rangir. Þannig var það í Hafskipsmálinu, Ávöxtunarmálinu og þannig er það í eftirhrunsmálum samtímans.
20.maí 2015 - 08:23 Sigurður G. Guðjónsson

Hin nýi Sjans

Virðing almennings fyrir störfum Alþingis og þingmanna kemur reglulega upp í umræðu og er sögð vera þverrandi. Sumir halda því fram að þingmenn vinni lítið sem ekki neitt og noti hvert tækifæri sem gefst til að vera í útlöndum.
03.maí 2015 - 10:33 Sigurður G. Guðjónsson

Standa dómstólar vörð um mannréttindi fyrrum bankamanna?

Bílastæðið við Árbæjarkirkju kemur við sögu í Andersen skjölunum, Eggerts Skúlasonar. Þar vildi starfsmaður Fjármálaeftirlitsins eiga fund með Hreiðari Má Sigurðssyni til að sýna honum og selja gögn um kæru Fjármálaeftirlitsins á hendur Hreiðari Má og öðrum fyrrum Kaupþings starfsmönnum.
24.mar. 2015 - 23:51 Sigurður G. Guðjónsson

Eigandi Íslands?

Gaurinn á meðfylgjandi mynd heldur sig eiga Ísland vegna þess að hann á háar kröfur í íslenskum krónum á þrjá þrotabanka. Kröfurnar voru keyptar fyrir slikk eftir hrun 2008. Nú vill gæinn að stjórnvöld hjálpi honum að umbreyta verðlausum krónum í alvöru gjaldmiðla, svo hann geti lifað happy ever after in the market place og sungið
13.feb. 2015 - 09:50 Sigurður G. Guðjónsson

Skiptir máli hver þú ert?

Davíð Oddsson, fyrrverandi Seðlabankastjóri, sendi ríkislögreglustjóra 9. desember 2008 stutta samantekt um viðskipti arabísks sjeiks með hluti í Kaupþingi banka hf, sem tilkynnt voru í Kauphöll 22. september sama ár. Ríkislögreglustjóri framsendi erindið samdægurs til Fjármálaeftirlitsins, en sú stofnun beindi kæru vegna viðskiptanna til embættis sérstaks saksóknara 13. mars 2009. Embætti sérstaks saksóknara gaf út ákæru 16. febrúar 2012 (afmælisdegi Hæstaréttar). Hæstiréttur kvað dóm upp í dag, 12. febrúar 2015. Refsingar eru þungar, rétturinn stóryrtur og saksóknarinn lýsti yfir sérstakri ánægju með niðurstöðuna. Brotin umboðssvik og markaðsmisnotkun samkvæmt 117. gr. laga um verðbréfaviðskipti.
05.feb. 2015 - 06:00 Sigurður G. Guðjónsson

Hver er kjarni sannvirðis?

Kjarnavefurinn hefur allt frá því er Víglundur Þorsteinsson sendi alþingismönnum bréf í janúar sl. haldið uppi vörnum fyrir fyrrverandi fjármálaráðherra, Steingrím J. Sigfússon. Ekki veit ég af hverju. Kannski er það vegna þess að félagið að baki vefsíðunni hefur nýlega verið bakkað upp fjárhagslega af kunnum Samfylkingarmönnum, sem telja flokk sinn að einhverju leyti bera ábyrgð á því að Steingrímur J. Sigfússon varð fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 1. febrúar 2009.
02.feb. 2015 - 15:09 Sigurður G. Guðjónsson

Steingrímur vildi ekki stela!

Steingrímur J. Sigfússon fyrrum fjármálaráðherra veitti viðtal í gær á Eyjunni á Stöð 2 um bréf Víglundar Þorsteinssonar sem sent var alþingismönnum fyrir liðlega viku og fjölmiðlar hafa fjallað nokkuð um.  Hjá Steingrími kom það helst fram að ekki stæði steinn yfir steini í málflutningi Víglundar; hann fæli annars vegar í sér svívirðilegar árásir – væntanlega á Steingrím J. - og hins vegar að enn væri reynt að halda að þjóðinni að ríkið hefði geta farið inn í þrotabú gömlu bankanna og stolið af þeim peningum.
29.jan. 2015 - 11:37 Sigurður G. Guðjónsson

Víglundarskjölin

Merkilegt hvað lítil efnisleg umræða er um þau atriði sem koma fram í bréfi Víglundar til þingmanna.
22.jan. 2015 - 21:00 Sigurður G. Guðjónsson

WikilLeaks fremur aumt fyrirbæri með lítinn lekanda

Kristinn Hrafnsson er einn eigenda Sunshine Press Productions ehf. Því hefur verið haldið fram fyrir íslenskum dómstólum að félagið sé rekstraraðili lekanda síðunnar WikiLeaks. Ekkert í opinberum gögnum um einkahlutafélagið Sunshine Press Productions styður þessa staðhæfingu.
18.jan. 2015 - 11:25 Sigurður G. Guðjónsson

Afskræmdur spámaður! Til hvers?

Getur einhver útskýrt fyrir mér fáfróðum hvers vegna vestrænir teiknarar þurfa endalaust að teikna myndir af spámanni múslima og afskræma hann. Er það gert til að bæta kjör múslima sem búa eða búið hafa við ógnarstjórnir í ríkjum múslima?
14.jan. 2015 - 13:42 Sigurður G. Guðjónsson

Jafnaðarmaður og hinn frjálsi ritstjóri!

Sighvatur Björgvinsson sendir blaðamönnum opið bréf í Mogga dagsins. Höfundurinn virðist hafa áhyggjur af tjáningarfrelsinu og að blaðamenn standi ekki vörð um það. Inn í þetta bréf dregur höfundurinn uppsögn ritstjóra DV á síðasta ári og segir að blaðamenn DV hafi þá brugðist tjáningarfrelsinu. Sighvatur er glöggur maður og hefur ráð undir rifi hverju.
30.des. 2014 - 11:35 Sigurður G. Guðjónsson

Ekki svona HENSON!

Sé að Fréttablaðið í dag fjallar um endurrit yfirheyrslna hjá Embætti sérstaks saksóknara. Þar er mörg gull korn að finna.
06.des. 2014 - 13:30 Sigurður G. Guðjónsson

Hver stjórnar rannsókn?

Um daginn láku til RÚV gögn um meint brot Eimskips og Samskipa á samkeppnislögum. Gögnin voru í fórum tveggja opinberra stofnanna, Samkeppniseftirlitsins og embættis sérstaks saksóknara. Nú þarf að rannsaka hvaða starfsmenn eða starfsmaður þessara stofnanna láku gögnunum; vont þegar allir starfsmenn tveggja ríkisstofnanna liggja undir grun um brot.
05.des. 2014 - 11:15 Sigurður G. Guðjónsson

Sérstakur fékk á'ann!


03.des. 2014 - 08:00 Sigurður G. Guðjónsson

Axarsköft Davíðs Oddssonar

Staksteinar Mogga fjalla um væntanlegan vanda Finna, þar sem hagvöxtur hefur dregist saman, og verður vart sjáanlegur á næsta ári, og það þrátt fyrir evruna og aðild Finnlands að Evrópusambandinu.
02.des. 2014 - 11:20 Sigurður G. Guðjónsson

Er Ísland enn fullvalda ríki?

Þann 1. desember 1918 varð Ísland fullvalda ríki, en þá tóku sambandslögin gildi. Íslenska fánanum var flaggað í fyrsta skipti þennan dag.
28.nóv. 2014 - 00:18 Sigurður G. Guðjónsson

Fréttir af verktökum hjá embætti SS

Sérstakur saksóknar hefur upplýst að verktakalaun prófessors Sigurðar og Jóns lögreglustjóra til vara hafi verið sambærileg við þóknun lögmanna sem skipaðir eru sem verjendur kr. 10.000 á tímann auk vsk. Merkilegt ef satt er.
27.nóv. 2014 - 12:30 Sigurður G. Guðjónsson

Verktakar sérstaks saksóknara

Velti því fyrir mér hvernig opinber starfsmaður sem fær launagreiðslur frá ríkinu getur verið verktaki hjá annarri opinberri stofnun, eins og nú berast fréttir af frá embætti sérstaks saksóknara. Gott væri að fá svör við því.
14.nóv. 2014 - 10:00 Sigurður G. Guðjónsson

Las sjálfsævisögu Reynis Traustasonar

Var að ljúka við lestur á handriti af sjálfsævisögu Reynis Traustasonar þ.e.a.s. þeim eitthvað um tvöhundruð síðum sem mér bárust óvænt og óumbeðið. Margt fróðlegt þar og merkilegt hvað blaðamaðurinn á auðvelt með að segja rangt frá og skýra allt sér í hag.
16.okt. 2014 - 21:57 Sigurður G. Guðjónsson

Réttarhöld í Kastljósi

Nokkrir einstaklingar hafa verið kærðir til embættis sérstaks saksóknara. Kastljós hefur fengið aðgang að kærugögnum og starfsmenn þáttarins hafa hafið málflutning um sekt hinn kærðu.
29.sep. 2014 - 08:27 Sigurður G. Guðjónsson

29. september

Þennan dag árið 2008 rétt fyrir klukkan 9 að morgni hélt Davíð Oddsson, þá seðlabankastjóri blaðamannafund í bankanum.
22.sep. 2014 - 08:00 Sigurður G. Guðjónsson

Lygamörður á ferð

Guðmundur Andri Thorsson skrifar reglulega pistla í Fréttablaðið. Í dag bera skrif rithöfundarins heitið ,,Vælubíll í vitlausu stæði." Þar heldur Guðmundur Andri því fram að Jón Óttar Ólafsson hafi selt þrotabúi Milestone aðgang að því sem hann hefði komist á snoðir um sem starfsmaður sérstaks saksóknara og stefndi þar með í voða dómsmáli á hendur fyrri eigendum þess fyrirtæki.
08.sep. 2014 - 21:19 Sigurður G. Guðjónsson

Hið ritstjórnarlega sjálfstæði

Hef velt því fyrir mér síðastliðnar þrjár vikur hvenær ritstjórn fjölmiðils nýtur sjálfstæðis frá eiganda félagsins sem fjölmiðilinn á og rekur. Sérstaklega hefur mér þótt þetta álitaefni áhugavert í ljósi þeirra deilna sem verið hafa í hluthafahópi DV ehf.
01.sep. 2014 - 08:00 Sigurður G. Guðjónsson

Rithöfundur bullar

Guðmundur Andri Thorsson kann að vera slarkfær rithöfundur. Þekki ekki verk hans. Guðmundur Andri getur sem rithöfundur spunnið upp sögur og kannski selt, sérstaklega ef hann fær góða ókeypis umfjöllun á RÚV. Þegar Guðmundur Andri Thorsson skrifar pistla í blöð verður hins vegar almennt að gera kröfu til þess að hann fari í nágrenni við sannleikann.
29.ágú. 2014 - 23:06 Sigurður G. Guðjónsson

Reynir Traustason féll á eigin bragði

Í dag átti að halda aðalfund DV ehf. Fjölmiðlar voru mættir. Reynir Traustason var sigurviss í upphafi fundarins, enda tveir lögfræðingar að úthluta atkvæðaseðlum eftir forskrift Reynis og þeirra stjórnarmanna sem lúta vilja hans í einu og öllu.
07.ágú. 2014 - 10:16 Sigurður G. Guðjónsson

Upphlaup vegna skipunar seðlabankastjóra

Fjármálaráðherra mun skipa nýjan seðlabankastjóra í dag eða á morgun. Ráðherrann var búinn að ákveða sig í gær og ætlaði að skipa einhvern Friðrik Baldursson, sem nefnd undir stjórn fyrrum lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu hafði talið hæfan til starfans, sem er í raun óskiljanlegt.
30.jún. 2014 - 08:38 Sigurður G. Guðjónsson

Kjarni án kjarna

Merkilegt þetta vefrit sem kallast Kjarninn. Af lestri þess mætti helst ætla að um væri að ræða útgáfu á vegum embættis sérstaks saksóknara, svona eins og Tíund þá sem skatturinn gefur út meðal annars til að segja frá eigin afrekum.
16.jún. 2014 - 09:00 Sigurður G. Guðjónsson

Algjör tímaskekkja

Sennilega hefur aldrei sannast betur en nú hve ríkisfjölmiðill er í raun hrein tímaskekkja.
10.maí 2014 - 11:28 Sigurður G. Guðjónsson

Skuggi sólkonungs

Er að lesa bók Ólafs Arnarsonar Skuggi sólkonungs, sem ber undirtitilinn ,,Er Davíð Oddson dýrasti maður lýðveldisins?
07.maí 2014 - 19:24 Sigurður G. Guðjónsson

Sekur uns sakleysi er sannað

Í gær lauk aðalmerð í máli ákæruvaldsins gegn skjólstæðingi mínum Sigurjóni Þ. Árnasyni fyrrum bankastjóra Landsbanka Íslands hf. í svokölluðu Imon - máli.
21.apr. 2014 - 21:48 Sigurður G. Guðjónsson

Þarf sérstakan til að rannsaka Sérstakan?

Það er margt fleira skrýtið í þeim kýrhaus sem embætti sérstaks saksóknara er og ekki er allt á hreinu um samstarf þess og slitastjórna föllnu bankana, sem virðast geta hafa haft áhrif á framgang mála gegn einstökum aðilum.
18.apr. 2014 - 13:28 Sigurður G. Guðjónsson

Frjálst fall

Frjálst afl er nýtt stjórnmálaafl í Reykjanesbæ. Kemur úr Sjálfstæðisflokknum að einhverju leyti.
14.mar. 2014 - 12:45 Sigurður G. Guðjónsson

Hringavitleysa Gunnars Braga

Málflutningur utanríkisráðherra í Evrópumálum er einhver mesta hringavitleysa sem boðið hefur verið upp á síðan Jóhanna Sigurðardóttir reyndi að koma á nýrri stjórnskipan hér landi á síðasta kjörtímabili.
07.mar. 2014 - 09:30 Sigurður G. Guðjónsson

Landsbankastjóri á sultarlaunum!

Ég sé í Mogga dagsins, að Landsbankastjóri fékk bara 22,2 milljónir í laun í fyrra. Sú tala innihélt meira að segja verðmæti þeirra hluta sem komu í hans hlut þegar ríkið ákvað að gefa starfsmönnum bankans hluti í bankanum.

Sigurður G. Guðjónsson

Hæstaréttarlögmaður

Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 25.3.2018
Lokað fyrir ræðuhöld
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 25.3.2018
Berjumst gegn græðgisvæðingu
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar