19. nóv. 2011 - 12:00Guðlaugur Þór Þórðarson

Af hverju má Steingrímur J. brjóta lög?


Í vikunni samþykkti ríkisstjórnarmeirihlutinn heimild til handa fjármálaráðherra til að greiða kostnað vegna sölu Byrs og Spkef. Þingmenn hafa ekki fengið umbeðnar upplýsingar um verklag og vinnubrögð fjármálaráðherra í tengslum við þessar tvær fjármálastofnanir þrátt fyrir margendurteknar fyrirspurnir. Hámarki náði leyndarhyggjan þegar að fjáraukalög voru samþykkt með hraði án þess að þingmenn fengu að kynna sér þá samninga sem lágu til grundvallar heimild fjármálaráðherra. Heimildin er opin og eru allar líkur á að skuldbindingar muni skipta milljörðum, jafnvel tugmilljörðum.

Þrátt fyrir leyndina er ljóst að fjármálaráðherra hefur brotið lög. Nánar tiltekið lög um fjármálafyrirtæki og lög um Bankasýslu ríkisins:

Byr og Spkef uppfylltu ekki lögbundnar eiginfjárkröfur

Samkvæmt 84. grein laga um fjármálafyrirtæki er slíkum fyrirtækjum ekki heimilt að starfa nema eiginfjárhlutfallið nái að lágmarki 8%. Undantekningin er að með leyfi FME, skv. 86. gr. laganna, getur fyrirtæki fengið við ákveðnar aðstæður undanþágu í sex mánuði og við sérstakar aðstæður allt að 12 mánuði samtals. Upplýst hefur verið að nýi/gamli Byr hefur því ekki uppfyllt lögbundnar eiginfjárkröfur í 28 mánuði í fullri samkeppni við önnur fyrirtæki sem hafa jafnvel þurft að uppfylla tvisvar sinnum hærri eiginfjárhlutföll en lög krefja

Ekki farið eftir lögum um Bankasýslu ríkisins

Þann 20. ágúst 2009 tóku gildi lög um Bankasýslu ríkisins. Í lögunum segir að Bankasýslan eigi að fara ,,með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum í samræmi við lög, góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti og eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma, og leggur þeim til fé fyrir hönd ríkisins á grundvelli heimildar í fjárlögum".

Það hefur gengið eftir nema í tilviki Byrs og Spkef. Þar hefur fjármálaráðherra einhverra hluta vegna sjálfur farið með eignarhlut ríkisins.

Fjármálaráðherra leppaði fyrir kröfuhafa

Fjármálaráðuneytið og slitastjórn Byrs sparisjóðs gerðu með sér samkomulag þann  14. október 2010 um eignarhald á Byr hf. Samkvæmt því var kröfum slitastjórnar í Byr, vegna yfirfærslu eignasafna, breytt í hlutafé og var hlutafé 17,2 milljarðar króna. Fjármálaráðuneytið fór með 5,2 prósenta hlut en 94,8 prósenta hlutur varð eign Byrs sparisjóðs en í vörslu og umsjón fjármálaráðuneytisins, í samstarfi við slitastjórn Byrs sparisjóðs. Hafa átti þann hátt á þar til slitastjórnin kallaði eftir hlutnum, en miðað var við að það gerðist innan tveggja ára.

Það er mjög athyglisvert í ljósi þess að í júní 2010 var samþykkt frumvarp sem bannaði kröfuhöfum að eignast banka! Jafnframt staðfesti FME á fundi viðskiptanefndar að slitastjórn væri ekki heimilt að eignast bankann en það stöðvaði ekki ráðherrann í því að gera þetta samkomulag.

Hér eru ekki talin upp önnur atriði sem orka tvímælis og af nógu er að taka. Enginn getur haldið því fram að verklag ráðherrans hafi gefist vel. Þvert á móti hefur mjög lítið af fyrirætlunum ráðherrans gengið eftir og fóru t.d. nýstofnaðir bankar á grunni þeirra gömlu á höfuðið 10 mánuðum eftir stofnun. Þrátt fyrir yfirlýsingar um annað er ljóst að ríki og ríkisfyrirtæki munu bera gríðarlegan kostnað af ,,kaupum'' á fyrirtækjunum. Síðan má ekki gleyma því að samkvæmt Viðskiptablaðinu 8. september 2011 hafa eignir Byrs rýrnað um 113 milljarða síðustu tvö ár í umsjón  ríkisins.

Stærsta spurningin er samt sem áður þessi: Af hverju í ósköpunum þarf fjármálaráðherra ekki að fara eftir lögum?
11.feb. 2016 - 16:55 Guðlaugur Þór Þórðarson

Um þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi

Í dag kemur þingmannanefnd Íslands og Evrópusambandsins saman til fundar í Reykjavík.  Reglulegt samstarf Alþingis og Evrópuþingsins er mikilvægt og á sér þrjátíu ára sögu. Á undanförnum árum hefur á fundum nefndarinnar verið fjallað um stór hagsmunamál eins og EES-samstarfið, makríldeiluna, fjármálakreppuna, Schengen og flóttamannastrauminn, fríverslunarviðræður ESB og Bandaríkjanna og möguleg áhrif á Ísland, svo og aðildarviðræðurnar við ESB á meðan á þeim stóð.
02.feb. 2016 - 15:33 Guðlaugur Þór Þórðarson

Peningar, húsnæðismál og ungt fólk

Öllum er ljós vandinn í húsnæðismálum. Nýleg könnun Stúdentaráðs Háskóla Íslands sýnir að 26% nema telja að þeir geti ekki keypt sér húsnæði eftir nám og 31% telja að þeir geti ekki gert það fyrr en 5 árum eftir nám.
30.júl. 2015 - 21:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Stefán Ólafsson og bullið

Stefán Ólafsson prófessor fer mikinn á Eyjunni vegna  greinar minnar í Fréttablaðinu síðastliðinn þriðjudag. Skrif Stefáns eru ofsafengin.

29.júl. 2015 - 14:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Eigum við að loka SÁÁ og Hjartavernd?

Frá því að ég man eftir mér hafa íslenskir sósíalistar verið með barnalegar samsæriskenningar um Sjálfstæðisflokkinn. Þær eru vanalega einhvern veginn svona; gamli Sjálfstæðisflokkurinn er dauður núna eru komnir aðilar sem vilja bara græða og níðast á fátæku fólki.
24.jún. 2015 - 19:11 Guðlaugur Þór Þórðarson

Bankahroki

Af biturri reynslu gera flestir Íslendingar sér grein fyrir þeirri áhættu sem efnahagslífinu stafar af starfsemi banka og annarra fjármálastofnana.   Skattgreiðendur um allan heim urðu með beinum og óbeinum hætti að greiða fyrir  alþjóðlega bankahrunið árið 2008. Stjórnmálamönnum, hér á Íslandi og í flestum öðrum vestrænum löndum, var legið á hálsi að hafa ekki verið vakandi fyrir þeirri hættu sem umfangsmikil starfsemi banka og fjármálastofnana hefur í för með sér. Enginn vafi er á að gagnrýnin var í það minnsta að hluta til réttmæt.
12.des. 2014 - 10:36 Guðlaugur Þór Þórðarson

Pólitísk dauðasynd og óhelgi?

Svo virðist sem ég hafi unnið mér þrennt til óhelgi hjá stjórnarformanni Ríkisútvarpsins ohf og stjórnarandstöðunni:
09.des. 2014 - 10:58 Guðlaugur Þór Þórðarson

Steingrímur J. og Katrín bera vitni

Það er alvarlegt þegar fréttastofa Ríkisútvarpsins – sem starfar í skjóli sérstakra laga og á kostað skattgreiðenda – skuli saka þingmann um blekkingar og jafnvel beinar rangfærslur. Ætla má að sérstaklega sé vandað til verka á ritstjórnum fjölmiðils sem fer fram með slíkar fullyrðingar. En eins og stundum áður virðist sem kapp hafi borið fréttastofuna ofurliði og að þröngir sérhagsmunir hafi ráðið för í stað staðreynda.
03.nóv. 2014 - 11:07 Guðlaugur Þór Þórðarson

Við verðum að forgangsraða í þágu grunnþjónustu

Á komandi ári verður ríkissjóður rekinn án halla annað árið röð og gott betur. Okkur hefur því tekist að stöðva skuldasöfnun ríkisins.  Vandinn er hins vegar sá að við munum að óbreyttu ekki hefja niðurgreiðslu skulda fyrr en árið 2017.
08.okt. 2014 - 15:29 Guðlaugur Þór Þórðarson

Samkeppni er góð, líka í mjólkuriðnaði!

Mikil umræða hefur verið um Kastljósþátt sem sýndur var um stöðuna í mjólkuriðnaði. Hann var athyglisverður fyrir margra hluta sakir en staðreyndin er að umræðan sem hefur með hléum vaknað undanfarna áratugi er á sama stað og fyrir 40-50 árum.
14.sep. 2014 - 12:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Þeirra eigin orð

Fjármálaráðherra vinstri stjórnarinnar vildi eitt þrep í vsk og það var stefna stjórnarinnar að endurnýja ekki hinn svokallaða auðlegðarskatt.
04.ágú. 2014 - 11:30 Guðlaugur Þór Þórðarson

Stóru útgjöld næstu áratuga

Við Íslendingar erum það lánsamir að landsmenn lifa lengur en áður og við betri heilsu. Slík þróun felur í sér miklar breytingar fyrir þjóðfélagið.  Flestar eru mjög jákvæðar en kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu mun aukast verulega.
22.jún. 2014 - 11:17 Guðlaugur Þór Þórðarson

Við erum okkar eigin gæfu smiðir

Síðast þegar ég stóð á sviði í hér í  bænum á 17.júní var ég ekki gamall. Lék í leikriti sem leikstýrt var af Freyju Bjarnadóttur. Freyju, Lúllu eða Töntu þarf ekki að kynna fyrir ykkur sem hana þekktu. Einstök kona sem setti svip sinn á bæinn og var virt af verðleikum. Á þeim tíma hélt ég að það væri fullkomlega eðlilegt og sjálfsagt að Freyja legði á sig mikla vinnu á sig til að halda utan um viðburði sem þann, sem ég var svo lánsamur að fá að taka þátt í.  En það var auðvitað ekki sjálfsagt, samt sem áður gerði hún það í áratugi og hafði mikil og góð áhrif á börn og ungmenni í Borgarnesi. Freyja er gott dæmi um að einstaklingar hafa áhrif. Einstaklingar breyta umhverfi sínu og bæta samfélög. Við stöndum öll í þakkarskuld við alla þá einstaklinga sem að leggja fram óeigingjarnt starf – oft svo árum skiptir – til að gera samfélag okkar að betri stað til að lifa í.
21.apr. 2014 - 21:24 Guðlaugur Þór Þórðarson

Hvers konar fréttamennska er þetta?

Sá í fréttum Stöðvar 2 að Steingrími J. finnst það spilling að ríkið geri óuppsegjanlega, verðtryggða langtímaleigusamninga.
01.apr. 2014 - 20:35 Guðlaugur Þór Þórðarson

Fyrir hverja er tollverndin?

Flest ríki vilja styrkja sinn landbúnað, eitthvað sem við getum kallað hefðbundinn landbúnað. Hefðbundinn landbúnaður er mismunandi eftir löndum. Þannig er t.d. hrísgrjónarækt með mjög háa vernd í Japan en Evrópu er lagt upp úr vernd fyrir kjötframleiðslu, olífurækt osfrv. Ein af réttlætingunum fyrir landbúnaðarstyrkjum er að hefðbundni landbúnaðurinn tengist menningu viðkomandi þjóðar.
07.mar. 2014 - 21:15 Guðlaugur Þór Þórðarson

Furðutíðindi úr Seðlabankanum

Ég verð að viðurkenna að ég trúði því ekki þegar ég heyrði að Seðlabankinn hefði borgað málskostnað bankastjórans gegn Seðlabankanum. Það reyndist hinsvegar vera rétt!
05.mar. 2014 - 09:15 Guðlaugur Þór Þórðarson

Af hverju setti Samfylkingin ekki samninginn á borðið?

Í júní 2009 hófust aðlögunarviðræður Íslands við ESB. Íslensku Evrópusérfræðingarnir, það er að segja þeir sem fjölmiðlar tala við, sögðu okkur að Ísland fengi hraðferð í gegnum ferlið. Ferlið yrði klárað á einu ári.
26.feb. 2014 - 22:57 Guðlaugur Þór Þórðarson

Engar varanlegar undanþágur!

Í vikunni ræddum ég og varaformaður Samfylkingarinn í Bítinu um aðild að ESB.
22.feb. 2014 - 10:45 Guðlaugur Þór Þórðarson

Nú reynir á okkur öll

Það er mjög alvarlegt ef einhverjir kjósendur Sjálfstæðiflokksins telja sig svikna.
11.feb. 2014 - 14:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Norðmenn fara mikinn

Norðmenn fara mikinn í makríldeilunni. Þeir kalla okkur sjóræningja í norskum fjölmiðlum.
18.jan. 2014 - 11:11 Guðlaugur Þór Þórðarson

Vægast sagt hörmulegur viðskilnaður

Viðskilnaður Samfylkingarinnar og VG í ríkisfjármálum var vægast sagt hörmulegur. Halli sem sagður var 3,7 milljarðar er um 30 milljarðar þrátt fyrir að gripið hafi verið til aðgerða af nýrri ríkisstjórn.

28.sep. 2013 - 15:19 Guðlaugur Þór Þórðarson

Af hverju þarf að hagræða?

Myndin sem blasir við er í senn einföld og dökk: Ríkið er rekið á yfirdætti, gengið er á framtíðina með auknum skuldum og áætlanir um að ná endum saman hafa ekki gengið eftir. Að óbreyttu munu mikilvægi innviðir þjóðfélagsins bresta – heilbirgðiskerfið, menntakerfið, löggæsla og samgöngur.
29.maí 2013 - 10:22 Guðlaugur Þór Þórðarson

Skattleggjum þrotabúin

Stærsta úrlausnarefnið í íslensku efnahagslífi í í dag er lausn á svonefndum snjóhengjuvanda. Snjóhengjan er að minnsta kosti 100% af VLF. Stærsti einstaki hlutinn er þrotabú gömlu bankanna og nemur um þriðjungi vandans.
26.apr. 2013 - 08:48 Guðlaugur Þór Þórðarson

Sjúklingar sem nota lyf eiga að fá svör núna!

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga í almennum lyfjum hefur hækkað mjög á þessu kjörtímabili. Hann var um 30% 2007 en er núna um 40%.
17.feb. 2013 - 17:27 Guðlaugur Þór Þórðarson

Verndarhendin yfir slitastjórnum Dróma, Landsbankans og Kaupþings

Fjölmiðlar hafa upplýst um mjög há laun einstaklinga í einni slitastjórn. Einnig hefur komið fram að einstaklingarnir hafa átt viðskipti við eigin félög. Slitastjórnir á Íslandi eru 17, af einhverjum orsökum er ekki áhugi hjá stjórnvöldum og fjölmiðlum að kanna laun hinna 16.
19.des. 2012 - 11:12 Guðlaugur Þór Þórðarson

Halló, eru allir komnir í jólafrí?

Það er alltaf að koma betur og betur í ljós hversu illa málin eru undirbúin af hálfu ríkisstjórnarinnar.
18.nóv. 2012 - 09:35 Guðlaugur Þór Þórðarson

Núll krónur í vegakerfið í Reykjavík - MYNDBAND

Reykjavík hefur verið svelt hvað fjárveitingar til vegamála varðar. Fjárlög til framkvæmda og viðhalds vega í Reykjavík voru um 100 milljónir árið 2011, eða aðeins um 1% af þeirri fjárhæð sem ríkið lagði í þann málaflokk það ár. Sama var uppá teningnum árin 2009 og 2010. Samkvæmt samkomulagi ríkis og borgar á ekki að ráðast í neinar framkvæmdir í vegakerfi Reykjavíkur næstu tíu árin.
07.nóv. 2012 - 09:15 Guðlaugur Þór Þórðarson

Lausnir á skuldavanda heimilanna

Skuldavandi heimila er mikill en það er mikilvægt að koma fram með hugmyndir til að leysa þann vanda. Ég legg hér fram fimm hugmyndir.
01.nóv. 2012 - 11:07 Guðlaugur Þór Þórðarson

Skuldavandinn

Stór hópur fólks stendur nú frammi fyrir alvarlegum vanda vegna þess að það skuldar of mikið í húsnæði sínu.
18.okt. 2012 - 21:02 Guðlaugur Þór Þórðarson

Ríkisstjórnin brást heimilum og fyrirtækjum - aftur

Dómur hæstaréttar í máli Borgarbyggðar gegn Arion banka er áfellsdómur yfir ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og eftirlitsstofnunum á fjármálamarkaði. Dómurinn er mikill sigur fyrir lántakendur. Hér er hæstiréttur í fyrsta skipti að dæma um endurútreikning.
16.okt. 2012 - 11:19 Guðlaugur Þór Þórðarson

Á að senda almenningi risareikning?

Erlendar skuldir þjóðarinnar eru mjög miklar. Því miður vitum við ekki hve miklar þær eru. Það sem við vitum er að Seðlabankinn hefur augljóslega gert mistök við mat á skuldunum.
13.sep. 2012 - 11:35 Guðlaugur Þór Þórðarson

Sparnaðarlausn fyrir heimilin

Ég legg því til að fólki verði gert heimilt  að nýta séreignasparnaðinn sinn til að lækka húsnæðisskuldir.  Bæði með því að nýta þá inneign sem að það á og einnig með því að greiða inn á höfuðstól lánanna næstu fimm árin í gegnum séreignasparnaðar fyrirkomulagið.
03.sep. 2012 - 20:18 Guðlaugur Þór Þórðarson

Þingflokksformaður VG fer fram á afsögn Jóhönnu og Svandísar

Nokkur umræða hefur farið fram um bloggfærslu Björns Vals Gíslasonar í kjölfar þess að kærunefnd jafnréttismála komst að þeirri niðurstöðu að ráðherrann hafi brotið jafnréttislög með skipun sýslumannsins á Húsavík.
28.ágú. 2012 - 10:32 Guðlaugur Þór Þórðarson

Atvinnuleysisstefnan er dýr - MYNDBAND

Nú fara stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar mikinn og reyna sannfæra þjóðina um að árangur hafi náðst í atvinnumálum. Ekkert er fjær raunveruleikanum.
17.ágú. 2012 - 08:38 Guðlaugur Þór Þórðarson

Sjóvá: Pólitísk ákvörðun – pólitísk ábyrgð

Gera verður þá kröfu til stjórnvalda að ákvörðun um að setja 11 milljarða í einkafyrirtæki sé vandlega undirbúin.  Í ljósi 4 milljarða taps ríkissjóðs á ákvörðuninni þarf að skoða hvaða forsendur Steingrímur og Jóhanna lögðu henni til grundvallar.  Hvaða minnisblöð, útreikningar, rekstrar-og viðskiptaáætlanir og úttekt á áhrifum á samkeppni liggja fyrir vegna yfirtöku ríkisins Sjóvá?
27.jún. 2012 - 21:09 Guðlaugur Þór Þórðarson

Óréttlæti!

Við Íslendingar erum sammála um margt. Eitt af því sem við erum sammála um er réttur fólks til að kjósa í leynilegum kosningum. Ég taldi að sá réttur væri virtur en hin mikla baráttukona Freyja Haraldsdóttir hefur bent á það í viðtali við Morgunblaðið að þar er pottur er brotinn.
16.maí 2012 - 16:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Við getum fækkað umferðarslysum

Það er samstaða um að fækka slysum. Það gerist hinsvegar ekki af sjálfu sér. Það verður að vinna skipulega að því. Við eigum ítarlegar upplýsingar um umferðarslys á Íslandi og er t.d. nýútgefin slysaskýrsla Umferðarstofu góð heimild.
09.maí 2012 - 09:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Um hvað er deilt í stjórnarráðsmálinu?

Forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa gagnrýnt það að stjórnarandstæðingar hafi vakið athygli á augljósum göllum við þetta mál með ræðum í þinginu. Er það kaldhæðnislegt að málþófsmeistararnir Steingrímur Joð og Jóhanna Sigurðardóttir skuli ganga í það verk. Ég tek til máls í mörgum málum en er ekki enn búinn að ná þeim skötuhjúum í lengstu ræðum þeirra þrátt fyrir að ég leggi allar ræður mínar á þessu þingi saman.
19.apr. 2012 - 10:50 Guðlaugur Þór Þórðarson

Hverju á að fresta? Það eru engar framkvæmdir!

Borgaryfirvöld hafa verið að hreykja sér af því að hafa náð samkomulagi við ríkið um að fresta vegaframkvæmdum. Fresta öllum stórum verkefnum til ársins 2022! Spurningin er hvernig er hægt að fresta einhverju sem er ekki í gangi?
11.apr. 2012 - 22:05 Guðlaugur Þór Þórðarson

Undirlægjuháttur!

Undirlægjuháttur ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur er algjör. Hún greip ekki til varna í Icesave. Talaði aldrei okkar máli hvorki við samningaborðið eða í erlendum fjölmiðlum.
04.apr. 2012 - 18:14 Guðlaugur Þór Þórðarson

Hvar eru fræðimenn ríkisstjórnarinnar?

Beint lýðræði er spennandi valkostur sem nýtur mikils stuðnings hér á landi. Mannkynssagan hefur bæði að geyma dæmi um vel heppnaða framkvæmd á beinu lýðræði og einnig dæmi um að slíkt fyrirkomulag hafi ekki gengið vel.
08.feb. 2012 - 09:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Gleymdir þú ekki einhverju Gylfi?

Gagnrýnin hugsun hefur ekki átt upp á pallborðið í íslenskri þjóðmálaumræðu. Umræða um málefni lífeyrissjóða hefur verið því marki brennd fram til þessa og það hefur verið áhugavert að fylgjast með henni í kjölfar þeirrar skýrslu sem lífeyrissjóðirnir létu sjálfir gera og var kynnt var nú fyrir helgi. Skýrslan sýnir að tap lífeyrissjóðanna var verulegt og augljóst er að það þarf að fara málefnalega og af yfirvegun yfir starfsemi þeirra og starfsumhverfi.
20.jan. 2012 - 13:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Er þinn vegur hættulegur?

Vorið 2005 lagði ég til við þáverandi samgönguráðherra að hann færi af stað með umferðaröryggisverkefni sem heitir á erlendu máli Euro rap.


13.jan. 2012 - 10:58 Guðlaugur Þór Þórðarson

Hættum að drepa fólk!

Þetta er mjög harkaleg fyrirsögn en staðreyndin er að það skiptir máli hvernig vegir eru hannaðir.
16.des. 2011 - 09:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Byr og SpKef uppfylltu ekki kröfur um eigið fé

Vinnubrögð stjórnvalda vegna Byrs og Sparisjóðsins í Keflavík hafa verið að koma betur í ljós. Það hefur ekki gerst að sjálfu sér eða vegna vilja þessarar ríkisstjórnar að upplýsa almenning um gang mála. Það hefur gerst vegna þess að gengið hefur verið eftir upplýsingum, og þrátt fyrir að reynt hefur verið að takmarka aðgang þeim þá geta allir séð að lög um eiginfjárhlutfall hafa verið brotin. Það er þvert á yfirlýsingar forstjóra FME en staðreyndirnar tala sínu máli.
15.nóv. 2011 - 16:10 Guðlaugur Þór Þórðarson

Vogunarsjóðir eiga 60% í Arion- og Íslandsbanka

Að minni beiðni kom FME á fund efnahags- og viðskiptanefndar. Við vildum ræða aðkomu þeirra að endurreikningi erlendra lána og stöðu bankanna.
10.nóv. 2011 - 11:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Hugmyndir framtíðarnefndar Sjálfstæðisflokksins

Framtíðarnefnd Sjálfstæðisflokksins skilaði yfirgripsmikilli skýrslu og áhugaverðum tillögum um starfsemi Sjálfstæðisflokksins. Nefndin hefur starfað í langan tíma og fjölmargir Sjálfstæðismenn  af öllu landinu komið að því starfi.
09.nóv. 2011 - 10:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

19% flatur skattur

Eitt af deilumálum stjórnmálanna er hversu háir skattar eigi að vera. Það tengist umræðunni um hversu stórt hlutverk hins opinbera eigi að vera. 
02.nóv. 2011 - 15:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Vanræksla stjórnvalda í forvarnamálum!

Nú berast fréttir af því að við Íslendingar séum orðin næst feitasta þjóð heims! Þetta eru sorglegar fréttir, sérstaklega þar sem þessi þróun hefur verið fyrirséð í langan tíma. Í ljósi þess setti ég sem ráðherra heilbrigðismála forvarnir í forgang. Ég fékk til liðs við mig fólk með yfirburðaþekkingu á sviðinu; Dr. Ingu Dóru Sigfúsdóttur, sem nú starfar sem prófessor við Columbia háskóla í New York og Héðin Unnsteinsson, sem starfað hafði að stefnumótun hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni um árabil. Byggt á nýjustu rannsóknum og í samráði við fjölmarga fagaðila á sviði forvarnarmála, settu þau saman heildstæða stefnu sem tekur til hreyfingar, vímuvarna og geðverndar.
28.okt. 2011 - 09:45 Guðlaugur Þór Þórðarson

Enginn er spámaður í eigin föðurlandi!

Á allra síðustu dögum hefur verið góð og upplýsandi umræðu um skuldavanda heimsins og þá sérstaklega vanda evrusvæðisins. Ástæðan er þarft framtak VÍB og þeirra aðila sem stóðu fyrir stórri ráðstefnu í Hörpunni.
18.okt. 2011 - 12:00 Guðlaugur Þór Þórðarson

Rannsókn á ákvörðunum og verklagi fjármálaráðherra vegna Byrs og Spkef

Í morgun sendi ég eftirfarandi bréf til nýstofnaðar eftirlits- og stjórnskipunarnefndar þingsins:

Sæl verið þið,

Í lýsingu á tilgangi nefndarinnar kemur fram að:

Nefndin skal einnig hafa frumkvæði að því að kanna ákvarðanir einstakra ráðherra eða verklag þeirra sem ástæða þykir til að athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur gagnvart framkvæmdarvaldinu. Komi beiðni um slíka athugun frá a.m.k. fjórðungi nefndarmanna skal hún fara fram. Um athugun sína getur nefndin gefið þinginu skýrslu.


Guðlaugur Þór Þórðarson
Alþingismaður Sjálfstæðisflokksins og fv. heilbrigðisráðherra.
Börkur Gunnarsson
Börkur Gunnarsson - 20.3.2017
Horfi frekar á köttinn minn en Gunnar Nelson
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 19.3.2017
Smartland leggur mig í einelti
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.3.2017
Rógur og brigsl háskólakennara
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 20.3.2017
Hamingjan eykst með hækkandi aldri
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 22.3.2017
Margar samúðarkveðjur
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 19.3.2017
Fyrirgefið orðbragðið
Kristinn Karl Brynjarsson
Kristinn Karl Brynjarsson - 19.3.2017
Svona gera menn ekki!!!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 22.3.2017
Nokkrir fyrirlestrar framundan
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 25.3.2017
Víðtæk spilling?
Bryndís Schram
Bryndís Schram - 23.3.2017
Hann kom fyrir tæplega sextán árum
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 21.3.2017
Jóga - Fimmti hluti
Austurland
Austurland - 23.3.2017
Að hafa ekki skoðun
Kristinn Karl Brynjarsson
Kristinn Karl Brynjarsson - 20.3.2017
Eftirámótmæli!
Sigurður Jónsson
Sigurður Jónsson - 25.3.2017
Hverjir eiga lífeyrissjóðina?
Fleiri pressupennar