17. des. 2017 - 19:00

Landbúnaður á 30 hæðum

Mannkyni fjölgar hratt og sífellt fleiri flytja til borga. En matvælaframleiðslan hefur ekki fylgt með. Á þessu vill bandarískur sérfræðingur ráða bót. Hugmynd hans er að byggja vitrænan landbúnað, sem teygir sig upp í háloftin. Einn skýjakljúfur getur á 30 hæðum brauðfætt 50 þúsund manns.

Gúrkur 14. hæð, tómatar 15. hæð og salat 16. hæð. Þannig getur skiltið við lyftuna komið til með að líta út ef bandarískur prófessor nær að raungera þær áætlanir sem hann og nemendur hans hafa þróað. Hugmynd þeirra felst nefnilega í að rækta nytjajurtir í 30 hæða háhýsum. "Vertical Farming", eða lóðréttur landbúnaður eins og þeir nefna aðferðina, felur í sér möguleika á að umbylta framleiðslu okkar á matvælum.

Búist er við að mannfjöldi jarðar verði 9 milljarðar árið 2050. Nú þegar býr um helmingur heimsbúa í borgum en eftir 40 ár er talið að fjórir af hverjum fimm verði borgarbúar eins og raunin er á Vesturlöndum.Það þarf því að hugsa hlutina upp á nýtt að áliti Dickson D. Despommier við Colombia University í New York, sem er örverufræðingur að mennt. Síðustu árin hefur hann einbeitt sér að nýjum aðferðum fyrir landbúnað. Hann vill gera borgirnar sjálfbærari og ein leiðin felst í að færa landbúnað inn í borgirnar - inn þar sem neytendurnir búa.

Eigi að vera unnt að brauðfæða borgarbúa með hefðbundinni ræktun er þörf á að stækka landbúnaðarsvæði á heimsvísu með svæði á stærð við Brasilíu. Það verður hægara sagt en gert þar sem við ræktum nú þegar 80% af heppilegri jörð.

2.400 km frá akri að borði

Drjúgur hluti alls landbúnaðar fer í að sjá borgarbúum fyrir mat og hefur í för með sér mikinn flutningskostnað sem og orkunotkun. Borg eins og London ein og sér þarf á tveim milljónum tonna af matvöru að halda árlega og sum matvælin eru komin langt að. Bandarískir útreikningar sýna að matvörur hafa að meðaltali verið fluttar 2.400 km áður en þær komast á borð neytenda. Í Singapúr er t.d. dag hvern flogið með ávexti og grænmeti frá þremur meginlöndum.

Það er ekki sjálfbært. Sérstaklega ekki þar sem nútíma landbúnaður felur í sér margvísleg vandamál. Meginhluti af takmörkuðu ferskvatni jarðar er notaður til vökvunar á nytjaplöntum. Vökvunin leiðir til útþynningar á næringarefnum á ökrunum og veldur miklum vandræðum í ám, vötnum og hafinu. Það er þörf á að endurræsa landbúnaðinn með útgáfu 2.0 og ræktun innanhúss í háhýsum er kannski ein besta lausnin.

Með því að flytja ræktunina innanhúss má tryggja að hún eigi sér stað við mun stýrðari aðstæður. Það myndi t.d. fela í sér minni notkun á vatni, en skömmtun á næringarefnum getur verið nákvæmari og verði umframmagn má safna því saman og senda það aftur í hringrás.

Landbúnaður dafnar undir þaki

Við manneskjur höfum fyrir löngu síðan fundið upp á því að vera innandyra þar sem við getum skapað þægilegar aðstæður fyrir okkur. Mörg okkar halda til 90% sólarhringsins innandyra í umhverfi þar sem rakastig og hitastig er heppilegt.

"Við höfum gert það við heimili okkar og skrifstofur. Hvers vegna ekki að gera hið sama fyrir nytjajurtir? Auðvitað er það mögulegt," segir Dickson Despommier áhugasamur. Hann telur tæknina þegar til staðar og margvíslega reynslu að finna t.d. frá Hollandi, þar sem stór gróðurhús skipta sköpum fyrir landsframleiðslu á grænmeti.

Innanhúss má skapa heppilegustu aðstæður fyrir nytjajurtir svo þær dafni sem best. Í "lóðréttum landbúnaði" má stjórna rakastigi, hitastigi og næringu með mikilli nákvæmni sem endurspeglast í afrakstrinum. Einn hektari í ræktun undir þaki getur gefið rétt eins mikið af sér og 4 - 6 hektarar í hefðbundnum landbúnaði. Útreikningar sýna að háhýsi með 13 hæðir getur brauðfætt allt að 50 þúsund manns.

Ein aðferðanna til að tryggja hámarksuppskeru innanhúss er ræktun í vatni eða hydroponic eins og það nefnist á enskri tungu. Með því að bæta í vatnið nákvæmlega þeim næringarefnum sem tiltekin jurt þarf á að halda, má ná langtum betri uppskeru en á ökrunum. Miðað við hvern fermetra getur vatnsræktun meira en tvöfaldað uppskeru á salati meðan uppskera á agúrkum gæti fjórfaldast. Útskýringin er sú að planta má mun þéttar og að plönturnar þroskast skjótar en ella, enda fá þær kjöraðstæður.

Aðferðin er þegar notuð í mörgum gróðurstöðum en af þeim er sú stærsta Eurofresh Farms í Arizona í BNA. Þar er 1,29 ferkílómetri undir gleri og frá þessum stað einum saman koma 56 þúsund tonn af tómötum. Í Kaliforníu skilar önnur gróðurstöð þrítugfaldri uppskeru jarðarberja miðað við hefðbundna ræktun á landi.

Þrátt fyrir að plönturnar vaxi í vatni er vatnsnotkunin þó minni en í hefðbundnum landbúnaði einmitt vegna þess hve nákvæmlega má fylgja þörfum plantnanna. Þessi umhyggjusamlega skömmtun þýðir einnig að oft má forðast eiturefni - plönturnar verða sjaldan fyrir sjúkdómum eða skaðlegum skordýrum og illgresi er nánast óþekkt.

Vatnsræktun má nota hvarvetna og með gervilýsingu má jafnvel rækta grænmeti þar sem ekkert sólarljós er að finna.

Hrísgrjónaakrar í háhýsum í Tókýó

Ef háhýsi eru byggð fyrir landbúnað geta plönturnar fengið allt það ljós sem þær þarfnast. Hanna má háhýsin þannig að þau hleypi sem mestu magni ljóss til plantnanna og í skammdeginu má bæta við gervilýsingu. Sérfræðingar hafa öðlast mikla þekkingu á því hvaða bylgjulengdir ljóss henta hverri plöntutegund fyrir sig og með nýtingu ljósdíóða í staðinn fyrir hefðbundna lýsingu má helminga orkunotkunina samkvæmt nýjustu tilraunum í gróðurhúsum.

Passona 02 er gott dæmi um hve vel hefur tekist til með gervilýsingu. Passona 02 er nafn á verkefni í höfuðborg Japans, Tókýó. Í hvelfingum undir háhýsi í Otemachihverfi í miðborginni hefur verið komið á laggirnar ekrum sem eru samtals 1.000 fermetrar. Þar er ræktað allt frá hrísgrjónum til skrautblóma - samtals geta þessar neðanjarðarekrur skilað 100 mismunandi plöntum sem eru allar ræktaðar án sólarljóss. Í stað þess stýrir tölva hitastigi, ljósmagni og vökvun. Engin eiturefni eru notuð í þessari gróðurstöð, þar sem mikilvæg starfsreynsla næst fyrir þá nemendur sem ætla sér að vinna við ræktun.

Grænmeti tekur við frárennslisvatni borgarinnar

Áveita í lóðréttri ræktun er samkvæmt Dickson Despommier ekki vandamál. Þó sér hann nokkrar áskoranir við að stýra næringarefnum þannig að hringrásin í "lóðréttum landbúnaði" mengi ekki umhverfið. Til þess þarf hreinsunarstöð en hins vegar geta háhýsi til ræktunar einnig nýtt fjölmörg næringarefni í því frárennslisvatni sem kemur frá borgum. Þannig má byggja staðbundna hringrás næringarefna og minnka skólp frá borginni.

Einnig má jákvætt teljast að byggingin getur annað orkuþörf sinni með bruna á plöntuleifum. En á veturna þarf háhýsið nokkra orku til hitunar. Stærsta hindrunin er og verður þó kostnaðurinn. 30 hæða háhýsi er dýrt í byggingu óháð því hvort það mun hýsa skrifstofur eða tómata.

"Helstu áhyggjur mínar er öflun fjármagns til að byggja frumgerð. Sú gæti kostað um 50 milljón dali," segir Dickson Despommier sem vonast samt sem áður til að fyrsti "lóðrétti landbúnaðurinn" verði að raunveruleika innan fárra ára. Fyrst um sinn er raunhæft að prófa hugmyndina í háhýsi sem annars á að rífa, viðurkennir Dickson Despommier en er vongóður um að fá ánafnað byggingu og innrétta hana í miðstöð fyrir sjálfbæran borgarlandbúnað.

Kannski fara Evrópubúar í millitíðinni fram úr honum því í Hollandi hafa menn lengi unnið með áætlanir um að samþætta allar gerðir landbúnaðarframleiðslu í stóran iðnað, þar sem framleiða má hvaðeina frá svínakjöti til túlípana, og þar sem ólík iðnaðarstarfsemi getur hver nýtt sorpið frá annarri. Hugmyndin hefur dafnað í hollenskum háskóla og stjórnvöld styðja við hana og þrátt fyrir að hlé sé núna á framkvæmdum hafa þeir ekki lagt verkefnið á hilluna.

Afríkubúar uppskera drjúgt í borgum

Þegar allt kemur til alls eru borgir og landbúnaður engar andstæður. Um fjórðungur landbúnaðarframleiðslu í Afríku á sér t.d. stað í borgum og á drjúgan þátt í að tryggja íbúum nægjanlega fæðu, einkum þegar aðföng bregðast. Margir íbúar í borgum lifa af landbúnaði eða hafa það sem hjáverk og þeir rækta ekki aðeins plöntur, heldur einnig sveppi eða fiska í litlum tjörnum. Hænsnfuglar, geitur og önnur húsdýr eru líka algeng í borgarlandbúnaði þriðja heimsins - þrátt fyrir tíð bönn af heilbrigðisástæðum.

Grænmeti er ræktað alls staðar þar sem það er hægt. Það getur verið meðfram vegum, við árbakka eða á ónýttum byggingarreitum. Framleiðslan er afar mikil. Samkvæmt matvælastofnun Sameinuðujóðanna, FAO, má uppskera við heppilegar aðstæður 50 kg grænmetis á einum fermetra - þ.e. fimmtán sinnum meira en við hefðbundinn landbúnað á landi.

Í iðnvæddum löndum vex borgarlandbúnaður einnig - á afgirtum landspildum. Þetta eru eins konar mótmæli gegn löngum flutningi á matvöru sem liður í aðgerðum gegn hnattrænni hlýnun eða hreint og beint tilraun til að gera borgirnar grænni og fegurri.

Grænmeti ræktað á þökum borgarinnar

Í New York einni saman er áætlað að til staðar séu 600 afgirtar spildur á ólíklegustu stöðum - þetta geta verið yfirgefin bílastæði eða svæði við niðurlagðar verksmiðjur. Í San Fransisco komu aðgerðarsinnar fyrir slíkum görðum fyrir framan ráðhús borgarinnar til að vekja athygli á sjálfbærni.

Og þrátt fyrir að við bíðum eftir fyrsta eiginlega "lóðrétta landbúnaðinum" er framleiðsla á ávöxtum, grænmeti og kryddjurtum víðsvegar í heiminum farin að aukast mikið. Þökin í borgum hafa reynst vera heppileg til ræktunar, sem skilar ekki aðeins af sér miklu af góðu grænmeti heldur bætir einnig loftið í borgum þar sem garðarnir drekka í sig hita sólarinnar.

Á þaki Changi General Hospital í Singapúr rækta menn ógrynni af tómötum. Singapúr reiðir sig nefnilega mikið á þakgarða. Tækniháskólinn þar í borg hefur reiknað út að samanlagður fermetrafjöldi á heppilegum þökum sé um 212 hektarar. Þetta svæði kemur í góðar þarfir þar sem stjórnvöld hafa ákveðið að minnka innflutt grænmeti um 20% með innlendri ræktun. En með 4 milljónum íbúa á svæði sem er minna en Bornholm er ekki mikið um ónýtt jarðnæði. Sum háhýsi borgarinnar verða því tengd með "garðabrúm" til að bæta framleiðsluna.

Frá háhýsum til kjallara. Á þökum og úti í vegkanti. Hvarvetna má rækta grænmetið. Í samfélagi framtíðar mun landbúnaður vera náttúrulegur hluti borgarmyndarinnar og bóndinn getur, þegar hann tekur sér hvíld, notið útsýnisins frá 30. hæð.
20.mar. 2018 - 10:00 Kynning

Smellinn einingahús: Íslensk gæði frá BM Vallá

Smellinn húseiningar frá BM Vallá eru í dag vinsæll kostur fyrir allar gerðir húsa. BM Vallá leggur mikinn metnað í að skila vandaðri framleiðslu og skapa heildarlausn fyrir viðskiptavininn. Einingarverksmiðjan BM Vallá er staðsett á Akranesi þar sem einnig er starfrækt steypistöð fyrir svæðið og hönnunardeild sér um alla burðarþols- og einingateikningar sé þess óskað. Helstu framleiðsluvörur eru sökklar, einangraðir útveggir með og án endanlegrar áferðar, kaldir útveggir, innveggir, loftaplötur (filigran), stigar og pallaeiningar, svalir og ýmsar séreiningar. Einingarnar eru steyptar við bestu mögulegu aðstæður, sem tryggir gæði steypunnar.

05.mar. 2018 - 10:00 Kynning

Svona skaltu þvo öndunarfatnaðinn

Sá misskilningur er nokkuð útbreiddur að ekki eigi að þvo öndunarfatnað. Þetta er alrangt. Með tímanum setjast sviti og drulla í fatnaðinn og við það minnkar vatnsheldni ytra byrðisins.
02.mar. 2018 - 09:48

Mitsubishi Eclipse Cross frumsýndur á stórsýningu Heklu

HEKLA hefur aldrei boðið upp á jafn margar gerðir jeppa og jepplinga og teflir fram einum fjórtán slíkum laugardaginn 3. mars þegar blásið verður til stórsýningar milli klukkan 12 og 16.
01.mar. 2018 - 14:30 Kynning

Ítalska gæðakaffið Italcaffe

Eldofninn er rómuð pizzeria í Grímsbæ við Bústaðarveg en þar eru framreiddar dýrindis pítsur úr eldofni á ítalska vísu. Eldofninn býður einnig upp á ítalska eðalkaffið Italcaffe. Italcaffe S.p.A. er ítalskt kaffibrennslufyrirtæki sem flytur inn gæðabaunir beint frá mörkuðum.
05.jan. 2018 - 11:45

Þrjár frumsýningar á bílasýningu Heklu

Það verður allsherjar bílaveisla laugardaginn 6. janúar, milli klukkan 12 og 16, þegar Hekla heldur sína árlegu bílasýningu í glæsilegum salarkynnum við Laugaveg 170 – 174. Til sýnis verður allt það nýjasta og ferskasta frá Audi, Mitsubishi, Skoda og Volkswagen en aðalnúmer dagsins eru Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Polo, Skoda Octavia RS245 og Octavia Scout.
22.des. 2017 - 17:00

Svona geturðu bætt heilsu þína og það á aðeins tíu sekúndum

Tímaritið Women's Health Magazine tók saman lista yfir ráð sem bæta heilsu þína á tíu sekúndum hvert. Tíu atriði sem gætu virst smávægileg en skipta máli í stóra samhenginu.
07.des. 2017 - 13:00

Hvernig starfar minnið?

Jacopo Annese við University of California í San Diego, BNA, skoðar hér þunna skífu af heila frá látnum manni með minnisstol. Hvernig ber heilinn sig að við að varðveita minningar? Vísindamenn hafa um áraraðir reynt að skýra hvernig við erum fær um að muna mikilvæga hluti en gleyma öðrum. Og á síðustu árum hafa ótal rannsóknir á bæði heilbrigðum manneskjum og persónum með alvarlegt minnisstol hjálpað fræðimönnum að afmarka svarið.
06.des. 2017 - 13:50

Kormákur fær nóg af ofbeldi eiginkonu sinnar

Vefurinn er önnur glæpasaga Magnús Þórs Helgasonar en fyrir jólin 2016 kom út eftir hann glæpasagan Bráð. Það er Óðinsauga sem gefur út.

06.des. 2017 - 10:00

Ný jólaauglýsing Pepsi Max í Evrópu tekin upp á Íslandi

Íslenskir brimbrettakappar á LED-lýstum brettum eru í aðalhlutverki í nýrri jólaauglýsingu Pepsi MAX sem verður sýnd um alla Evrópu nú á aðventunni. Að stíga á brimbretti í ísköldum íslenskum sjó er varla fyrsta jólahefðin sem fólki dettur í hug, en það er þó raunin í nýju auglýsingunni þar sem fólk er hvatt til að prófa eitthvað nýtt þessi jólin.
05.des. 2017 - 13:11

Jólaútgáfa af Brennivíni á markaðinn: Aukin framleiðsla og sala

Sérstök jólaútgáfa af Brennivíni komin á markaðinn og ber hún nafnið „Brennivín Jólin 2017“.  Líkt og undanfarin ár er um einkar metnaðarfulla útgáfu að ræða en að þessu sinni hefur Brennivínið fengið að þroskast í notuðum sérrítunnum sem fluttar voru til landsins sérstaklega í verkið, en varan er blanda af mismunandi mikið þroskuðu víni. 

04.des. 2017 - 10:00 Kynning

Híf opp! Gamansögur af íslenskum sjómönnum

Nýverið kom út hjá Bókaútgáfunni Hólum bókin Híf opp! og inniheldur hún gamansögur af íslenskum sjómönnum. Höfundur bókarinnar er Guðjón Ingi Eiríksson og hefur hann leitað efnis víða.
03.des. 2017 - 09:00 Kynning

Æviminningar Magna skipstjóra: Lestu kafla úr þessari heillandi ævisögu

Fyrir stuttu kom út hjá Bókaútgáfunni Hólum ævisaga Magna Kristjánssonar, skipstjóra frá Neskaupstað.  Það er Ragnar Ingi Aðalsteinsson frá Vaðbrekku sem skráði og hér á eftir verður gripið niður í einn kafla bókarinnar, „Jólatúrinn – og jólapakki frá besta vininum“:

02.des. 2017 - 14:45

Anna – Eins og ég er: Lestu kafla úr bókinni

Í bókinni Anna – Eins og ég er er fjallað um ótrúlegt lífshlaup Önnu Kristjánsdóttur vélfræðings sem var ein af fyrstu Íslendingunum til að láta leiðrétta kyn sitt. Hún vissi frá blautu barnsbeini að hún hefði fæðst í röngum líkama.

29.nóv. 2017 - 16:00

5 árangursríkar leiðir til að auka sjálfstraust barna

Að hafa gott sjálfstraust er ómetanlegt og foreldrar hafa mikið um það að segja að börn þeirra fari út í lífið með gott og heilbrigt sjálfstraust. Hér eru nokkur dæmi sem Ladyzona birti sem leið fyrir foreldra til að auka sjálfstraust barna sinna.
26.nóv. 2017 - 20:00

Furðulegar staðreyndir um drauma

Draumar eru oft á tíðum einkennileg fyrirbæri og margir telja að þeir séu fyrirboðar einhvers - góðs eða ills. Hér að neðan gefur að líta ýmsar einkennilegar staðreyndir um drauma.
26.nóv. 2017 - 18:00

Er kynlífið þreytt? Níu frábær frygðaraukandi ráð sérfræðinganna

Þegar nýjabrumið er horfið úr sambandinu er hætta á að kynlífið verði litlaust og rútínukennt. Nokkrir af helstu kynlífsfræðingum heims gefa hér sitt uppáhalds ráð svo pör geti haldið áfram að njóta vills kynlífs til hins ýtrasta.
26.nóv. 2017 - 15:00

Klæðskerinn fljúgandi

Austurríski klæðskerinn, Franz Reichelt, fann upp stóra yfirhöfn, sem hann nefndi “fallhlífarfrakkann”, sem var úr þunnu efni með miklu vænghafi. Hann starfaði í Frakklandi og var þekktur undir viðurnefninu “klæðskerinn fljúgandi”.
26.nóv. 2017 - 11:00

30 skref að grænni lífsstíl

Ef öll hús í Bandaríkjunum myndu skipta yfir í sparperur hefði það sömu áhrif á ef ein milljón bíla yrðu fjarlægðar af götunum.
25.nóv. 2017 - 18:00

Nokkrar frábærar jólamyndir sem stytta biðina

Er biðin óbærileg? Þá er ekkert betra á aðfangadegi en að hlamma sér í sófann og horfa á góða jólamynd sem gerir biðina eftir aðfangadagskvöldi bærilegri og kemur fólki í jólaskap. Hér eru nokkrar góðar myndir sem eru taldar með bestu jólamyndum allra tíma.
25.nóv. 2017 - 15:00

Stærsti loftsteinn sem fundist hefur á jörðinni

Hoba-steinninn í Namibíu er stærsti loftsteinn sem hefur fundist á jörðinni. Hann er einnig stærsti náttúrulegi járnklumpurinn sem vitað er um.
25.nóv. 2017 - 11:00

Minningar um mannkynið geymdar til ársins 8113

Árið 1940 var ýmsum munum úr hversdagslífinu á þeim árum, ásamt meistaraverkum í bókmenntum og listum, komið fyrir í læstri grafhvelfingu í Georgíufylki í suðurríkjum Bandaríkjanna. Menn reistu hvelfinguna þar sem þeir óttuðust útrýmingu mannkyns. Hvelfinguna má ekki opna fyrr en árið 8113.
22.nóv. 2017 - 16:00 Kynning

Boðtækni kynnir: Einfaldar sorppressur í úrvali

Pressurnar frá Ekobal eru einfaldar í notkun. Boðtækni ehf býður uppá pressur í hinum ýmsu stærðum sem henta bæði fyrirtækjum eða félagasamtökum. Pressurnar koma úr smiðju Ekobal og eru í senn áreiðanlegar, traustar og endingagóðar. Með því að nota pressurnar er hægt að minnka rúmmál á pappa ca. fimmfalt og á plasti ca. tífalt.
22.nóv. 2017 - 13:19 Kynning

Tölvutek: Jólagjöfin í ár! Star Wars drónar!

Tölvutek hefur fengið í sölu glæsilega dróna í takmörkuðu upplagi og eru þeir á frábæru tilboði næstu daga, hafa lækkað úr 29.990 niður í 19.990 kr. Tilboðið gildir út mánudaginn 27. nóvember.

17.nóv. 2017 - 20:00

Varúð: 20 verstu jólagjafirnar

Nú er aðeins rúmur mánuður til jóla og eru margir eflaust farnir að leiða hugann að jólagjöfum fyrir vini og vandamenn. Ef þú ert ekki búinn að kaupa gjafirnar þá eru hér nokkur dæmi um það sem ber að varast við jólagjafainnkaupin. Það er betra að lesa listann yfir því ekki viltu gefa gjöfina sem gæti eyðilagt jólin.
16.nóv. 2017 - 22:00

Fótboltaleikur dauðans

Árið 1942 var Kiev, höfuðborg Úkraínu, undir járnhæl nasista. Nokkrir knattspyrnumenn Dynamo Kiev komu saman og stofnuðu lið og kepptu á móti þýskum herdeildum þar sem hart var barist. Frægasti leikurinn var við liðið Flakelf, sem skipað var hermönnum úr Luftwaffe. Úkraínumennirnir léku stórkostlega í leiknum og það hafði afdrifaríkar afleiðingar.
16.nóv. 2017 - 21:00

Hann var dæmdur í fangelsi fyrir hrottalegan glæp: Síðan kom í ljós að hann var saklaus eftir 46 ár í fangelsi

Wilbert Jones, 65 ára karlmaður í Baton Rouge í Louisiana í Bandaríkjunum, er laus úr fangelsi, tæplega 50 árum eftir að hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir mannrán og nauðgun. 
16.nóv. 2017 - 20:00

Úrsúla sýnir Sigurbjörgu stuðning: „Gamla konan grét mikið og var óhuggandi“ – Dó stuttu síðar

„Seinna þegar ég var komin í annað húsnæði vildi ég heimsækja hana en þá var mér tjáð að hún hefði skyndilega látist skömmu áður.“ Þetta segir Úrsúla Jünemann, kennari á eftirlaunum og leiðsögumaður, í aðsendri grein í Fréttablaðinu í dag.

15.nóv. 2017 - 21:00

Þessi mynd var kveikjan að morðrannsókn

Meðfylgjandi mynd ber kannski ekki mikið yfir sér. Staðreyndin er sú að þessi mynd varð til þess að ákæra var gefin út á Englandi á hendur 71 árs karlmanni, David Dearlove, vegna gruns um að hann hafi banað stjúpsyni sínum, Paul Booth, árið 1968. 

15.nóv. 2017 - 20:00

Breskur ævintýramaður hvarf á Papúa Nýju-Gíneu

Ekkert hefur spurst til breska ævintýramannsins Benedict Allen í nokkrar vikur, eða frá því að hann fór frá Bretlandi í ferðalag um eyríkið Papúa Nýju-Gíneu í Suðvestur-Kyrrahafi. 
14.nóv. 2017 - 13:00 Kynning

The Saga Bites: Fiskisnakk fyrir fólk á ferðinni

The Saga Bites sækir innblástur í sögur víkinga á Íslandi. The Saga Bites er ný vara sem kom á markað ekki alls fyrir löngu. Um er að ræða íslenskan þorsk sem hefur verið þurrkaður í einum háþróaðasta þurrkunarklefa á Íslandi, sem gerir það að verkum að bitarnir verða bæði stökkir og bragðgóðir – og minna um leið á eitthvað sem kalla mætti fiskisnakk.
02.nóv. 2017 - 10:20 Kynning

Fjáröflun.is: Einfaldar einstaklingum og hópum að fara í fjáraflanir

„Við stofnuðum fjáröflun.is í byrjun árs og viðbrögðin hafa verið vonum framar. Hugmyndin  á bak við fjáröflun.is var að einfalda allt ferlið fyrir einstaklinga og hópa við fjáraflanir og það hefur tekist mjög vel. Í gegnum tíðina hefur vinna við fjáraflanir oft verið að leggjast á foreldrana sem hafa þurft að halda utan um pantanir og fjármagn en það vandamál heyrir nú sögunni til.
29.okt. 2017 - 20:00

Ráðgátan um dauða Jam Master Jay

Nú þegar fimmtán ár eru liðin síðan Jam Master Jay, liðsmaur rapptríósins Run DMC, var myrtur er lögregla engu nær um að leysa málið. 
29.okt. 2017 - 16:00

Mel B vill launahækkun

Kryddpían fyrrverandi Mel B vill launahækkun ef hún á að halda áfram sem dómari í America's Got Talent. Söngkonan, sem er 42 ára, er sögð óska eftir tuttugu prósenta hækkun frá Simon Cowell en hún stendur þessa dagana í skilnaði við Stephen Belafonte. 
25.okt. 2017 - 17:30

Gulli trylltist þegar Jóhannes hringdi: „Nú hringi ég bara á lögregluna“ - hlustaðu á upptökuna

Eitt þekktasta símaat útvarpssögunnar, hvorki meira né minna, er þegar Jóhannes Ásbjörnsson reyndi að ná sambandi við Gulla nokkurn. Sá sem svaraði hét Friðgeir og var ekki skemmt yfir hverju símtalinu á fætur öðru frá Jóhannesi. Símtölin áttu sér stað í þætti Jóhannesar og Sigmars Vilhjálmssonar, eða Simma og Jóa. Fyrir neðan má hlusta á símtalið sem ættu að fá alla til að hið minnsta brosa út í annað. Dæmi eru um að menn haldi að hrekkurinn sé leikinn en Pressan hefur það staðfest að svo er ekki. Nú þegar stjórnmálin hafa heltekið landann er ágætt að rifja upp þennan magnaða hrekk og gleyma sér í augnablik.
25.okt. 2017 - 11:00

Björgvin Halldórsson lagður í einelti: „Ég er alls ekki hrokafullur“

Það er ekki laust við að töffaraímynd hafi fylgt þér í gegnum tíðina og þú ert þekktur fyrir að vera snöggur að svara fyrir þig. Er töffaraskapurinn brynja eða kannski bara leikur?

14.okt. 2017 - 20:00

Flugræninginn og dularfulla fallhlífin: Sagan á bak við eitt undarlegasta mál bandarískrar flugsögu

Eitt dularfyllsta mál bandarískrar flugsögu er atvik sem varð um borð í flugvél Northwest Orient-flugfélagsins þann 24. nóvember árið 1971. Þann dag rændi maður, sem er enn ófundinn 45 árum síðar, flugvél flugfélagsins og tókst á ótrúlegan hátt að komast undan með 200 þúsund Bandaríkjadali með því að stökkva út úr flugvélinni. DV rifjar hér upp þessa mögnuðu sögu og nýlega opinberun sem gæti varpað ljósi á málið.
13.okt. 2017 - 10:00 Kynning

Nýjar vörur frá geoSilica slá í gegn: Kísilsteinefnið inniheldur hreinan jarðhitakísil

geoSilica hefur eflt vöruþróun á síðustu misserum. Kísilsteinefnið geoSilica inniheldur hreinan jarðhitakísil sem unninn er úr jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. Læknisfræðilegar rannsóknir hafa leitt í ljós að kísill gegnir mikilvægu hlutverki í mannslíkamanum og er honum nauðsynlegur.
12.okt. 2017 - 10:00 Kynning

Marteinn rannsakar dularfullt mannshvarf: Umsátur er næstum því óbærilega spennandi

Umsátur eftir Róbert Marvin er drungaleg, ófyrirsjáanleg og stundum nánast óbærilega spennandi glæpasaga sem gerist í litlu þorpi á Vesturlandi. Dreifbýlislöggan Marteinn fer fyrir tilviljun að rannsaka gamalt mannshvarfsmál sem virðist tengjast ýmsum óvæntum uppákomum sem verða í litla samfélaginu.
29.sep. 2017 - 16:40 Kynning

Sólgleraugnadagar í Eyesland - 20% afsláttur

Fjölbreytt úrval í boði! Nú eru sólgleraugnadagar í Eyesland gleraugnaverslun og 20% afsláttur af öllum sólgleraugum. Fjölbreytt úrval er í boði svo allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Eyesland leggur metnað sinn í að bjóða góðar vörur á góðu verði og því ætti engan að undra að finna má sólgleraugu frá 2900 kr. og upp úr eftir því hvað er valið.
22.sep. 2017 - 09:00 Kynning

Boðleið inn í framtíðina: „Engin verk eru of stór eða of lítil“

Boðleið er í samstarfi við fjórtán endursöluaðila í Noregi. Boðleið þjónusta er tæknifyrirtæki sem býður heildarlausn í net- og símamálum fyrir fyrirtæki og stofnanir. Boðleið var stofnað í október 2001 með samninga við NEC og Panasonic um sölu og þjónustu á símalausnum þeirra á Íslandi. Ári síðar voru starfsmenn orðnir fjórir og viðskiptavinum fjölgaði stöðugt ásamt því að þjónusta við önnur símkerfi jókst.
17.sep. 2017 - 20:00 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir

Algengustu draumarnir og hvað þeir þýða

Draumar geta veitt okkur furðulega innsýn í undirmeðvitundina og reynist oft erfitt að ráða þá. 
Hér eru nokkrir af algengustu draumunum og hvað þeir gætu þýtt fyrir þig. Þetta er einungis lauslegur leiðarvísir, aðeins dreymandinn sjálfur getur túlkað hvað sé í gangi í hausnum hans. 
15.sep. 2017 - 10:00 Kynning

Hágæði og hagstætt verð: Heitir pottar og saunavörur

Fyrirtækið Goddi, Auðbrekku 19 Kópavogi, er með afar fjölbreytt vöruúrval og er meðal annars framarlega í sölu á heitum pottum, lokum yfir heita potta, infrarauðum saunaklefum og hitaklefum, auk hefðbundinna gufubaða og ýmiss konar búnaðar þeim tengdum.
08.sep. 2017 - 10:50

Stórsókn þýska gæðagripsins: 311% söluaukning á Audi

Næstum fjórir af hverjum 10 nýjum tengiltvinnbílum á árinu eru af gerðinni Mitsubishi Outlander PHEV. Þýski bílarisinn AUDI hefur slegið í gegn á árinu en AUDI er nú næst stærsta vörumerkið í sölu á tengiltvinnbílum fyrstu átta mánuði ársins 2017. Þannig er AUDI A3 e-tron næst söluhæsti tengiltvinnbílinn og jókst salan um 128% frá sama tíma í fyrra.
07.sep. 2017 - 14:45

Hversu há er upplausn mannsaugans?

Augað virkar ekki á sama hátt og myndavél, en ef við gætum einbeitt sjóninni að öllu sjónsviðinu í einu væri upplausnin hátt í 600 megadílar. Er hægt að mæla skerpu sjónarinnar í dílum eins og gildir um stafrænar myndavélar? Hæfni mannsaugans til að greina sundur tvo punkta er skilgreind sem horn þar eð skerpan fer eftir fjarlægðinni milli augna og hlutar. Þetta horn er um 0,005 gráður og við getum því aðgreint 200 punkta á einnar gráðu bili.
06.sep. 2017 - 11:00 Kynning

Heilsaðu haustinu mjúkri röddu: Vilt þú vinna kassa af Voxis?

Er ekki kominn tími til að hætta þessum endalausu hóstaköstum? Í tilefni þess að haustið er nú gengið í garð hér á Fróni ætlar Pressan í samvinnu við SagaMedica að gefa fimm heppnum lesendum kassa af Voxis hálstöflum. Þann 12. september drögum við svo út fimm heppna vinningshafa og látum þá vita. Taktu þátt!
05.sep. 2017 - 14:50 Kynning

Öryggismyndavélar frá Boðtækni: Eina sem þú þarft er þráðlaust net

Myndavélarnar eru mjög notendavænar og auðveldar í notkun. Boðtækni býður upp á mjög góðar þráðlausar háskerpumyndavélar frá Zmodo. Þessar myndavélar eru gríðarlega vinsælar og auðveldar í notkun. Um er að ræða nokkrar gerðir af wifi myndavélum sem hægt er að koma fyrir hvar sem er, til að fylgjast með hverju sem er. Það eina sem þarf er rafmagnstengill og þráðlaust net.
01.sep. 2017 - 14:30 Kynning

Tölvutek 11 ára: Afmælisveisla á heimsmælikvarða – og þér er boðið!

Þér er boðið í veislu! 11 ára afmælisveisla Tölvuteks verður flautuð á laugardaginn 2. september kl. 12:00 í Hallarmúlanum. Þennan sama dag í fyrra mættu þúsundir fólks í 10 ára afmæli Tölvuteks og tóku þátt í einstökum viðburði sem að sjálfsögðu verður endurtekinn í ár. Kynntu þér dagskrána hér!
01.sep. 2017 - 10:00 Kynning

Loksins gæludýraverslun í Vesturbæinn: Gæludýr.is opnar sína fjórðu verslun – Opnunarhátíð á laugardaginn

„Við verðum með fullt af opnunartilboðum, þrautabraut fyrir hundana, vörukynningar fyrir hunda sem geta fengið að smakka og svo ætlar grillvagninn frá Veisluspjóti að grilla pylsur ofan í tvífætlingana. Ennfremur verða happadrætti og alls konar húllum hæ.“

31.ágú. 2017 - 10:50 Kynning

geoSilica á kynningarafslætti alla Ljósanótt

Nýju vörurnar frá geoSilica Nýverið hefur geoSilica þróað þrjár nýjar vörur þar sem íslenskur kísill er sem fyrr í aðalhlutverki. Þessar vörur eru nú komnar í sölu og það á kynningarafslætti til 17. september. Um er að ræða Renew, Repair og Recover en allar hafa þessar vörur mismunandi virkni.
31.ágú. 2017 - 10:15 Kynning

Brauð & co: Grundvallarforsenda fyrir góðum degi

Eitt heitasta fyrirtækið í bakarísbransanum í dag er Brauð & co. Frá því fyrsta bakaríið var opnað á Frakkastíg í miðbæ Reykjavíkur í fyrra, hafa tvö önnur Brauð & co bakarí risið. Fyrirtækið opnaði þar á meðal nýjan stað í Mathöllinni á Hlemmi á dögunum og hefur staðnum verið afar vel tekið.