08. apr. 2016 - 18:00Reykjavík vikublað

„Okkur rennur blóðið til skyldunnar“

Guðlaugur Gauti Jónsson arkítekt og Ása Steinunn Atladóttir hjúkrunarfræðingur. Mynd: Sigtryggur Ari.

Guðlaugur Gauti Jónsson arkítekt og Ása Steinunn Atladóttir hjúkrunarfræðingur. Mynd: Sigtryggur Ari.

Guðlaugur Gauti Jónsson og Ása Steinunn Atladóttir kynntust nýlega í Samtökum um betri spítala á betri stað. Þau eiga það sameiginlegt að þekkja vel til málsins frá ólíkum sjónarhornum og segja að allt beri að sama brunni: Áframhaldandi uppbygging nýs Landspítala á svæði sem afmarkast frá Hringbraut í suðri og Eiríksgötu í norðri geti aldrei endað nema sem skipulagslegt stórslys. Þau eru eldhugar en eiga engra annarra hagsmuna að gæta en innilega ósk um velferð spítalans og þess fólks sem hann á að þjóna.

Guðlaugur Gauti lauk námi í arkitektúr frá RWTH í Aachen í Þýskalandi 1972. Hann hefur verið virkur í félagsmálum og m.a. gengt formennsku í Arkitektafélags Íslands og verið varaformaður Skipulagsnefndar Reykjavíkur. Fyrstu árin eftir nám vann hann hjá embætti Húsameistara ríkisins þar sem hann tók þátt í forhönnun viðbygginga við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Það verkefni fylgdi honum og félaga hans þegar þeir hófu rekstur eigin teiknistofu 1978. Meginhluti þess verks var hönnun stoðdeilda sem voru hliðstæðar meðferðarkjarnanum sem er uppistaðan í fyrirhuguðum nýbyggingum á lóð Landspítalans. Auk almennra arkitektastarfa hefur Guðlaugur Gauti unnið í umhverfisráðuneytinu og á Skipulagsstofnun ríkisins, en hann fór á eftirlaun 2008 að loknu tíu ára starfi hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur. Við tókum Guðlaug Gauta (GG) tali.


Tíu Borgarspítalar

Sp: Þú hefur kannske komið eitthvað að spítalanum og staðsetningunni gegnum störf þín t.d. hjá byggingarfulltrúa? 
GG: „Nei alls ekki. Ég fór fyrst að hafa skoðun á þessum málum opinberlega þegar kynnt voru úrslit í samkeppni um heildarskipulag Landspítalalóðarinnar árið 2010 og svo þegar deiliskipulag fyrir lóðina var kynnt óformlega árið 2011. Þetta var í fyrsta skipti sem hægt var að gera sér grein fyrir raunverulegum áætlunum um uppbyggingu á lóðinni og mér eins og mörgum öðrum fannst algjörlega fráleitt að það ætti að byggja öll þessi ósköp á þessum stað.“ 
Sp: Hvað á að byggja mikið og getur þú sett það í eitthvert samhengi? 
GG: „Samkvæmt endanlegu deiliskipulagi verður byggingarmagnið á fullbyggðri lóðinni um 290 þús. ferm. Þetta jafngildir nærri tíu Borgarspítölum en nú eru á lóðinni sem nemur um 2,5 Borgarspítölum. Nýtt byggingarmagn í fyrsta áfanga jafngildir rúmlega þremur Borgarspítölum. Þetta er að mínu mati alltof mikið byggingarmagn á þessum stað en samt of lítið til að fullnægja eftirspurn eftir nýju húsnæði og bestu gæðum nýja spítalans.“ 
Sp: En tekur ekki of langan tíma að breyta staðsetningunni úr því sem komið er? 
GG: „Ég held að nýr spítali á nýjum stað verði ódýrari en áframhaldandi bútasaumur við Hringbraut og að hægt væri að byggja hann á skemmri tíma. Það er aðeins reiknað með 220 nýjum leguplássum í nýbyggingunni við Hringbraut sem er umtalsvert minna en plássin sem eru í Fossvogi. Það er mín spá að m.a. vegna fækkunar leguplássa verði enn starfræktur spítali í Fossvogi eftir tuttugu ár en að hægt væri að flytja inn í nýjan spítala á betri stað eftir tíu ár eða svo.“

Í raun ekki nýr spítali

Ása Steinunn Atladóttir er hjúkrunarfræðingur frá Hjúkrunarskóla Íslands og Háskóla Íslands. Hún er með diploma í lýðheilsufræðum og með sérhæfingu innan sótt- og sýkingavarna frá ýmsum stöðum. Ása hefur unnið allan sinn starfsferil í heilbrigðisþjónustu, fyrst sem gangastúlka í sumarvinnu á Húsavík en síðan lengst af sem hjúkrunarfræðingur á Borgarspítalanum/Sjúkrahúsi Reykjavíkur/Landspítala Í Fossvogi. Fyrstu tvö starfsárin á gjörgæsludeild en mótaði síðan nýtt starf sem sýkingavarnahjúkrunarfræðingur og sinnti því í 23 ár en hefur sl. 13 ár starfað hjá sóttvarnalækni. Námsárin fóru að mestu fram á Landspítalanum við Hringbraut og því þekkir hún þar vel til. Fyrsta áratuginn í hjúkrunarstarfinu tók Ása virkan þátt í félagsstarfi stéttarinnar og var m.a. varaformaður Hjúkrunarfélagsins um skeið og sat í nokkur ár í ritnefnd Hjúkrunarblaðsins. Á síðari árum hefur hún látið að sér kveða í margs konar kvenfélagsstarfi og sem slík komið að gjöfum til heilbrigðisstofnana bæði til Barnaspítala Hringsins, Borgarspítalans og fleiri spítala í Gullbringu- og Kjósarsýslu. 
Gefum Ásu orðið: „Borgarspítalinn tók til starfa árið 1967 og var vel rúmt um spítalann landrýmislega séð því lóðin umhverfis hann var stór, náði t.d. alveg að Kringlumýrarbraut í vesturátt. Það hefði því legið beinast við og öllum ljóst, þegar farið var að tala um að byggja nýjan spítala, að skynsamlegast væri að byggja við Borgarspítalann. En það var eins og ekki mætti nefna þetta og hafði ég á tilfinningunni þegar lóðin undir SEM húsið við Sléttuveg var bútuð út úr spítalalandinu, að þá strax hafi yfirvöld verið búin að ákveða að byggja spítalann við Hringbraut. Þetta var um 1990. Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigðismálaráðherra setti nefnd árið 2002 til að koma með tillögur um uppbyggingu nýs spítala og fékk sú nefnd ráðgjöf m.a. frá arkitektastofunni Mómentum, sem ráðlagði að besti kosturinn væri að finna nýjan stað til að byggja á nýjan spítala, næst besti kosturinn væri að byggja nýjan spítala við Borgarspítalann (sem þá var orðinn Landspítali í Fossvogi) og ef hvorugur þessara kosta væri valinn þá að byggja upp á suðurhluta lóðarinnar við Hringbraut. 

Þetta er ekki nefnt einu orði í skýrslu nefndarinnar og í engu farið eftir því. Ég hef verið mjög hissa á hvernig þessi umræða hefur verið því mér finnst svo augljóst að það getur aldrei gengið að byggja nýjan þjóðarspítala við Hringbraut. Það er líka alltaf að koma betur og betur í ljós að það á ekki að byggja algerlega nýjan spítala heldur verður byggt við þau hús sem fyrir eru en eins og allir vita eru þær byggingar í afar misjöfnu ástandi. Er virkilega ekki meiri metnaður í okkur þegar á loksins að fara að byggja þjóðarspítala heldur en að byggja bara við gömlu leku kumbaldana? Eyða öllu okkar púðri í að lappa upp á frekar en að skapa þá aðstöðu sem hæfir okkar færa heilbrigðisstarfsfólki. Ég sem hjúkrunarfræðingur get bara ekki orða bundist. Ég veit vel að það liggur mjög á að fá betri aðstöðu fyrir sjúkrahúsin, aukna og betri aðstöðu fyrir sjúklinga, betri rannsóknarstofur, betri skurðstofur o.s.frv. en á að fórna tækifærinu til að fá nýjan nýtískulegan spítala fyrir að halda áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið?“ Gríðarlegur umferðarvandi

„Mér finnst líka stífnin varðandi staðarvalið svo einkennileg. Af hverju má ekki gera alvöru faglega úttekt á öðrum stöðum fyrir sítalann eins og lagt hefur verið til árum saman? Algengustu rök þeirra sem vilja hafa spítalann við Hringbraut eru að það sé ekki hægt að vera að hringla með staðsetninguna og það muni tefja svo framkvæmdina að fara að hugsa hlutina upp á nýtt, meta aðra staði og byggja annars staðar. 

Margt hæft fólk hefur á undanförnum árum sett fram útreikninga sem benda til að það geti orðið verulegur sparnaður, jafnvel upp á marga milljarða króna, og jafnvel fljótlegra, að byggja nýjan spítala á öðrum stað en Hringbraut. Fólk segir líka að alþingi hafi ákveðið að spítalinn skuli standa við Hringbraut og ekki hægt að breyta því. En ég hef á tilfinningunni að ráðamenn hafi ekki fengið rétta mynd af því hvernig þetta verður ef „nýi“ spítalinn rís á Hringbrautarlóðinni. 

Það er m.a. gert ráð fyrir því að allur birgðaflutningur að og frá spítalanum fari í gegnum hús sem á að rísa með aðkomu frá Eiríksgötu. Það verður rosaleg umferð í kringum þetta hús því magnið af hreinum og óhreinum þvotti er gífurlegt, allur maturinn til að útbúa yfir 5000 máltíðir í hverju máli hvern einasta dag, allar birgðirnar af hjúkrunarvörum og öðru og allt sorpið. Allt á þetta að fara um Eiríksgötu, litla íbúðargötu. 

Hringbrautin, með sína beljandi 9000 bíla á klukkustund nánast inni í spítalabyggðinni. Að ekki sé minnst á alla drungalegu undirgangana sem koma til með að tengja byggingarnar saman. Ég sé fyrir mér að það geti orðið löng ganga að fara með sjúklinga milli mismundi eininga t.d. í röntgenmynd eða á skurðstofu – kannski nokkrir kílómetrar. Nei ég trúi ekki að ráðamenn sem virkilega fara að skoða málin, vilji ekki endurskoða málið. Mér finnst ekki spurning um að við sameinumst í að endurskoða ákörðun um byggingu nýs spítala við Hringbraut. Látum fara fram faglegt mat á heppilegum stöðum og byggjum frá grunni glæsilegan þjóðarspítala á flottum stað þar sem aðgengi er gott til allra átta. 

Niðurstaða faglegs mats verður að ákveða hvaða staður verður valinn þ.e. hvort það verður við Vífilstaði, Keldur eða annars staðar. Í framhaldinu verði allt sett á fullt. Þjóðin er sammála um að við verðum að fá betri aðstöðu fyrir þjóðarsjúkrahús og því er okkur ekkert að vanbúnaði að hefjast handa við að byggja nýtt og glæsilegt sjúkrahús. 
 Samhliða þarf að klára hótelbygginguna, sem þegar er byrjað á við Hringbraut og sinna eðlilegu viðhaldi á Landspítalanum við Hringbraut, í Fossvogi og við Túngötu, því í þessum húsum er þjóðarspítalinn okkar þangað til sá nýji er tilbúinn, árið 2026 eða fyrr.“

Öskubuskuheilkennið

Tíðindamaður Reykjavíkur vikublaðs þáði huggulegt kaffiboð þeirra Ásu og Gauta á kaffi Mílano. Eftir þjóðlegar og kurteislegar kveðjur tók Gauti orðið: „Áður en við förum í alvarlegri mál langar mig að vitna í sögu úr Grímsævintýrum. 
Í einni af mörgum góðum greinum sem Hilmar Þór Björnsson arkitekt hefur skrifað um staðsetninguna segir: „Niðurstaða staðarvalsins sýnist mér í anda Grímsævintýrisins um Öskubusku. Þar voru illa innrættar stjúpsystur að reyna að troða allt of stórum fótum sínum í pínulitla fallega skó Öskubusku í von um að verða gefnar prinsi einum. Það mistókst.“ 

Líkingin við Öskubusku er glettilega góð og það má halda dálítið áfram með hana. Stjúpsysturnar limlestu sig til að komast í skóinn góða þannig að önnur sneið af sér stóru tánna en hin hælinn. Það voru svo dúfur sem bentu prinsinum og hans mönnum á að það væri blóð í skónum. Hvar eru dúfurnar góðu núna?“ 

Þau Ása Steinunn og Guðlaugur Gauti voru bæði vel búin gögnum sem sýndu að ýmsar aðrar staðsetningar Landspítalans væru hagkvæmari og myndi rekstrarsparnaðurinn borga byggingarkostnaðinn á fáum árum en jafnframt lögðu þau fram upplýsingar sem sýndu að allar röksemdir fyrir byggingu Landspítala við Hringbraut væru byggðar á löngu úreltum röksemdum. 

Guðlaugur Gauti sagði að áratugir væru síðan hætt hefði verið að hanna spítala með löngum göngum og botnlöngum, vegna óhagræðis og aukakostnaðar. 

Ása nefndi ómálefnaleg sjónarmið eins og ríg á milli Borgar- og Landspítala, sem hugsanlega hefði leitt til að þrengt var að Borgarspítalanum sem hefði skert stækkunarmöguleika hans. Önnur ómálefnaleg rök væru að stjórnmálamenn sem mismikið hafi komið að ákvörðun eða klippt á borða, teldu sig hafa reist sér minnisvarða. Guðlaugur Gauti er sammála Ásu um að þetta kunni að vera skýringin á að af 800 ítarlegum og rökstuddum athugasemdum við deiliskipulagið árið 2012 var ekki tekið tillit til einnar einustu. 

Þau veltu fyrir sér ýmsum möguleikum að nýjum spítala og Guðlaugur Gauti sagði að það besta sem hann hefði séð væru tillögur Sigmundar Davíðs Gunnlaussonar þar sem hann útfærði nýlegar teikningar frá Hilleröd á Sjálandi og yfirfærði þær á Vífilsstaði. Ása Steinunn Atladóttir sagði að hún tryði ekki á tilviljanir sbr. ónotuðu rúmin sem flutt voru í bílageymsluna á sama tíma og fólk var beðið um að hafa ekki samband við sjúkrahús nema í neyð. „Getur verið að margra ára gamall arfur eiginkonu forsætisráherra, sé liður í þessari tímasettu herferð? Maður spyr sig,“ segir Ása Steinunn Atladóttir.


 

Sjúkrahúsið í Køge á Sjálandi. 
Nýtt sjúkrahús í Hillerød í Danmörku.
07.jún. 2016 - 18:30 Reykjavík vikublað

Nýir háskólagarðar HR

Háskólinn í Reykjavík.
Brátt hefjast framkvæmdir við Háskólagarða við rætur Öskjuhlíðar, nærri Háskólanum í Reykjavík. Þar áformar skólinn að reisa 350 nýjar íbúðir og einstaklingsherbergi, auk leikskóla og þjónustusvæðis.

07.jún. 2016 - 15:00 Reykjavík vikublað

Átta brúðhjón sama daginn

Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í Breiðholtskirkju.
Séra Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í Breiðholtskirkju, bauð sl. laugardag upp á svokallaðan „drop-in“ skírnadag, en þar voru börn skírð án endurgjalds og alls voru sjö börn skírð þennan daginn. Ellefta júní nk. verður síðan boðið upp á „drop-in“ hjónavígslu þar sem pör geta tekið vígslu með litlum fyrirvara sér að kostnaðarlausu. 

06.jún. 2016 - 20:00 Reykjavík vikublað

Anton: „Ég fór á alla heimaleiki Íslands í undankeppni EM og hrópaði: Áfram Ísland!“

Anton Vsevolodovich Vasiliev, sendiherra Rússa hér á landi, er heillandi maður með glæsilega feriskrá. 
04.jún. 2016 - 08:15 Reykjavík vikublað

Davíð Oddsson: Horfum heim

Davíð Oddsson, forsetaframbjóðandi.
Varla hefur farið fram hjá neinum að einn kunnasti Íslendingur okkar samtíðar, Davíð Oddsson, er í kjöri til embættis forseta. Davíð á að baki langan feril sem borgarstjóri, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, seðlabankastjóri og ritstjóri Morgunblaðsins. Ég hitti Davíð á dögunum og spurði hann fyrst af öllu hvers vegna hann hefði veitt svo fá viðtöl hin síðari ár.

26.maí 2016 - 15:00 Reykjavík vikublað

Vorverkin, akstur og mengun

Höfundur er Ólafur Kr. Guðmundsson, alþjóðlegur dómari í akstursíþróttum.
Vorið er komið og farið að örla á sumri. Gróðurinn að taka við sér. Þessu fylgja vorverkin. Raka saman laufi, leifum af flugeldum og klippa runna og tré. Allt endar síðan af hrúgum af úrgangi sem þarf að koma til Sorpu.

25.maí 2016 - 19:30 Reykjavík vikublað

Uppskrift vikunnar: Lönguflök að austurlenskum hætti

Úlfar Eysteinsson, matreiðslumeistari. Að þessu sinnu gefur Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari okkur uppskrift að löngu: „Þessi réttur var þróaður hér á Þremur Frökkum og er ávallt vinsæll. Kryddið, sem við notum í réttinn, er frá Miðjarðarhafinu og austar en rétturinn er þeim kostum gæddur að vera fremur hitaeiningasnauður.
25.maí 2016 - 14:00 Reykjavík vikublað

Húsin í bænum: Dugguvogur 2

Húsið í dag.
Lóðinni við Dugguvog nr. 2 var úthlutað til flutningafyrirtækis Gunnars Guðmundssonar (1924–2004) árið 1971 og þar reisti hann iðnaðar- og skrifstofuhús undir starfsemi flutningafyrirtækisins sem bar nafn hans. Uppdrætti að Dugguvogi 2 gerði Karl-Erik Rocksén arkítekt. Guðmundur var ekki alls kostar sáttur með útlit hússins og ræddi málið við kunningjakonu sína, Gerði Helgadóttur myndhöggvara (1928–1975). Úr varð að Gerður kom með tillögu að lágmyndum á útveggi hússins til að fegra það. Innblásturinn sótti hún í form bílavarahluta og undirvagna bíla. 
25.maí 2016 - 11:15 Reykjavík vikublað

Falleg minningar- og sigurhátíð í Fossvogskirkjugarði

Það var fallegur og sólríkur dagur sem rann upp í Reykjavík 9. maí sl. Þann dag halda Rússar hátíðlegan ár hvert til að minnast þeirra mörgu sem féllu í baráttunni við nasisman í seinni heimsstyrjöldinni, en 71 ár er liðið frá lokum hildarleiksins, sem Rússar kalla föðurlandsstríðið mikla. 

24.maí 2016 - 10:00 Hafnarfjörður / Garðabær

Fyrsta hverfið á Íslandi til að fá vistvottun

Gunnar Einarsson bæjarstjóri með vistvottunarskjal Urriðaholts ásamt Cary Buchanan, fulltrúa BREEAM Communities. Urriðaholt í Garðabæ er fyrsta hverfið á Íslandi til að fá vistvottun frá alþjóðlegu samtökunum BREEAM Communities. Vottunin staðfestir að skipulag hverfisins taki mið af sjálfbærri þróun og hafi virðingu fyrir umhverfi og samfélagi að leiðarljósi. Þetta kemur fram á vef Garðabæjar.
23.maí 2016 - 17:00 Reykjavík vikublað

Borgarfulltrúi: Óvissuástand á leikskólum borgarinnar

Ráðhús Reykjavíkur. Fjölmargir foreldrar ungbarna og barna á leikskólaaldri hafa að undanförnu upplifað mikla óvissu um í hvað stefnir varðandi örugga dagvistun barna þeirra.
02.maí 2016 - 17:00 Reykjavík vikublað

Landspítali er og verður við Hringbraut

Stofnfundur Spítalans okkar. Þorkell Sigurlaugsson hefur langa reynslu af fjárfestingastarfsemi og skipulagsmálum. Að loknu námi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands (HÍ) starfaði hann lengst af sem framkvæmdastjóri hjá Eimskip og síðan hjá Burðarási, sem var fjárfestingafélag Eimskipafélagsins. Þorkell hefur komið að frumkvöðlastarfi en líka annars konar verkefnum sem stjórnarformaður Framtakssjóðs Íslands.
17.apr. 2016 - 19:00

Litið inn til myndlistarmanns: Sigursveinn H. Jóhannesson tekinn tali

Sigursveinn H. Jóhannesson myndlistarmaður úti í garð við heimili sitt á Lambastaðabraut. Mynd/Sigtryggur Ari
„Ég fæddur uppi á lofti í félagsheimili Fríkirkjunnar í Hafnarfirði árið 1933. Foreldrar mínir voru þá nýflutt í bæinn og þekktu fólkið sem átti húsið. Þá var búið alls staðar. Svo fluttum við í Gunnarssund og þaðan á Selvogsgötu, síðan á Hamarsbraut og svo á Strandgötu 50.“

17.apr. 2016 - 18:00 Reykjavík vikublað

Húsin í bænum: Laugavegur 118

Svona lítur hornhúsið út eftir að tveimur hæðum hafði verið bætt við á áttunda áratugnum.
Í ágústmánuði 1931 fékk Egill Vilhjálmsson leyfi til að byggja hús undir verslun og bifreiðavinnustofu á horni Laugavegar og Rauðarárstígs. Fyrirtæki sitt hafði hann stofnað árið 1929, en hann hafði fyrstur Íslendinga lært bifreiðaviðgerðir í Bandaríkjunum árið 1917.
16.apr. 2016 - 19:00 Reykjavík vikublað

Ragnar Arnalds: Orðinn rammpólitískur innan við fermingu

Ragnar Arnalds. Mynd/Sigtryggur Ari
Ragnar Arnalds er óþarft að kynna. Hann er fæddur í Reykjavík 1938 og nam lögfræði við Háskóla Íslands. Ragnar var þingmaður Alþýðubandalagsins 1963–1999, formaður flokksins um skeið og ráðherra sömuleiðis. Mér lék forvitni á að fræðast meira um þennan reynda stjórnmálamann og settumst við yfir kaffibolla á dögunum. Ég spurði Ragnar í byrjun um uppruna hans:

12.apr. 2016 - 13:00 Reykjavík vikublað

Ólafur Elíasson: Alveg magnaður symbólismi í verkum Bachs

Ólafur Elíasson. Mynd/Sigtryggur Ari
Ólafur Elíasson píanóleikari hefur nú vikulega í heilt ár leikið nokkrar prelódíur og fúgur Johanns Sebastians Bachs á flygilinn í Dómkirkjunni, en um að ræða hluta af hinu mikla verki Bachs Das wohltemperierte Klavier. Tónleikarnir fara fram á hverju þriðjudagskvöldi kl. 20:30 og aðgangur er ókeypis. Ég hlýddi á tónleika Ólafs á dögunum og mér lék forvitni á að fræðast um þetta fræga verk og líka um störf Ólafs í InDefence-hópnum. Við fengum okkur því kaffi saman og ég spurði hann fyrst af öllu að því hvenær tónlistaráhuginn hefði kviknað:

30.mar. 2016 - 20:00

Sigurði Sigurðssyni, 66 ára atvinnubílstjóra, er nóg boðið 

Sigurður Sigurðsson hefur verið atvinnubílstjóri í 41 ár. Mynd: Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigurður Sigurðsson atvinnubílstjóri kom að máli við tíðindamann Reykjavíkur vikublaðs og sagði farir sínar ekki sléttar vegna ástands gatna í Reykjavík, sem að hans sögn hefur aldrei verið verra en í tíð núverandi meirihluta borgarstjórnar. Gefum Sigurði orðið: „Ég er fæddur fyrir 66 árum í Reykjavík og hef borgað mitt útsvar hér alla tíð án þess að mögla við yfirvöld „en svo má brýna deigt járn að bíti“. Ég hef verið atvinnubílstjóri í 41 ár, leiðsögumaður í 14 ár og hjólreiðamaður enn lengur. Þannig þekki ég göturnar í borginni og nágranasveitarfélögunum yfir langt tímabil. Núverandi ástandi verður best lýst með einu orði; eyðileggingu.“


21.feb. 2016 - 19:30

Segir leigulóðir vélabrögð: Vill að borgin afsali sér leigulóðum til húseigenda

Fasteign er í lögum skilgreind sem afmarkaður hluti yfirborðs jarðar ásamt þeim mannvirkjum sem fest eru við jarðarhlutann. Í hugtakinu fasteign er því fólgið annað en bara hús eða óhreyfanlegt mannvirki. Þrátt fyrir þetta hefur Reykjavíkurborg og flest önnur sveitarfélög fylgt þeirri stefnu um árabil að lóðir undir húsum borgaranna séu í eigu sveitarfélagsins en ekki húseigendanna.
21.feb. 2016 - 13:00

„Forsenda skatts getur ekki byggst á viðskiptum sem aðrir stunda!“ - Rætt við nokkra húseigendur um hækkun fasteignagjalda

Borgarbúar hafa nú nýverið fengið senda álagningarseðla vegna fasteignagjalda, en mörgum ofbjóða miklar hækkanir, sér í lagi eigendum verslunarhúsnæðis í miðbænum. Fasteignaskattur reiknast af fasteignamati húss og lóðar. Álagningarprósentan á atvinnuhúsnæði er 1,65%. Ég hitti fyrir nokkra eigendur atvinnuhúsnæðis í miðbænum af þessu tilefni. Við rýndum í álagningarseðlana og skoðuðum þá breytingu sem orðið hefur á gjöldunum milli ára.
20.feb. 2016 - 19:00

Fjármögnun mosku í Sogamýri

Fyrirhugaða mosku í Sogamýri bar á góma á fundi borgarráðs 28. janúar sl. Forsaga málsins er sú að í mars í fyrra bárust af því fregnir að Sádi-Arabar hygðust leggja rúma eina milljón Bandaríkjadala eða 135 milljónir króna til byggingar mosku í Reykjavík. Við það tækifæri var haft eftir Degi B. Eggertssyni borgarstjóra að umrætt fjárframlag þarfnaðist skýringa, m.a. hvort framlagið hefði verið þegið og hvort því fylgdu einhver skilyrði. Sagði borgarstjóri að borgaryfirvöld myndu afla upplýsinga um fjármögnun erlendra aðila varðandi umrædda byggingu.
20.feb. 2016 - 13:30

Rúnturinn í Reykjavík: Viltu ferðast aftur í tímann? - MYNDASYRPA

Öll þekkjum við rúntinn, en hann er í nútímanum gjarnan kenndur við tilteknar ökuleiðir um miðbæinn. Rúnturinn á sér langa og merkilega sögu, en lengst af var um gönguleiðir að ræða. Indriði Einarsson lýsti rúntinum svo um 1865: „Við göngum niður Aðalstræti austur Fortogið [Austurstræti], suður með Austurvelli að austan, vestur Kirkjubrú [Kirkjustræti] inn í Aðalstræti aftur, og höfum þá gengið litla runt ... En við gjörum betur en þetta og göngum stóra runt. Þá göngum við Aðalstræti, Austurgötu [Austurstræti] alveg að læknum, þar förum við suður „Heilagsandastræti“ [Lækjargötu], vestur Kirkjubrúna, og inn Aðalstræti aftur.“
20.feb. 2016 - 13:00

Arnar Darri til liðs við Þrótt

Þróttur Reykjavík heldur áfram að styrkja leikmannahóp sinn fyrir komandi átök í efstu deild karla í knattspyrnu. Að þessu sinni hefur Arnar Darri Pétursson markvörður gengið til liðs við félagið, en hann kemur frá Stjörnunni.
12.jan. 2016 - 11:10 Björn Jón Bragason

Ólafur: Bíllinn er ekkert til að skammast sín fyrir

Ólafur Kr. Guðmundsson er af mörgum kunnur fyrir störf sín að umferðaröryggismálum og hann hefur reglulega skrifað um þau mál hér í blaðið.  Hann er borinn og barnfæddur Reykvíkingur, kvæntur Sigrúnu Konráðsdóttur og saman eiga þau þrjú uppkominn börn og fjögur barnabörn. Hann hefur nú í meira en áratug unnið að öryggisúttektum á íslenskum vegum, en einnig er hann eini Íslendingurinn sem starfar sem alþjóðlegur dómari í akstursíþróttum hjá Alþjóða bílasambandinu (FIA). Þar dæmir hann í ýmsum greinum, þar á meðal Formúlu 1.  Hann hefur um árabil setið í stjórn Félags íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) og verið varaformaður undanfarin ár og tæknistjóri EuroRAP, sem er verkefni sem miðar að öryggisúttektum á vegum. Mér lék forvitni á að vita hvar áhugi Ólafs á sprengihreyflinum og bílum hefði byrjað.
24.des. 2015 - 16:20 Björn Jón Bragason

„Staðarákvörðun ókunn, allir á lífi“ Í haust eru liðin 65 ár frá Geysisslysinu – Björgunarvél festist á Vatnajökli

Geysir, milllandavél Loftleiða, átti að lenda á Reykjavíkurflugvelli tíu mínútum eftir miðnætti föstudaginn 15. september 1950, en vélin hafði haldið frá Lúxemborg klukkan 16:30 að íslenskum tíma. Engir farþegar voru um borð, aðeins sex manna áhöfn. Eðlilegt loftskeyta- og talsamband var við vélina frá Reykjavíkurflugvelli er hún var í nánd við Færeyjar. Þá var klukkan 21:30. Tæpri hálfri klukkustund síðar náðist aftur samband við vélina og taldi flugstjórinn hana nærri landi. Flugvélin yrði á undan áætlun og myndi lenda í Reykjavík klukkan 23:30.
06.des. 2015 - 21:00 Björn Jón Bragason

Lögreglustöðin grýtt og bílum hvolft

Mörgum finnst nóg um sprengingar, ærsl og læti á gamlárskvöld nú til dags. Þau ólæti eru þó ekkert í líkingu við það sem tíðkaðist í höfuðstaðnum á fyrri hluta síðustu aldar. Snemma varð það siður í Reykjavík eftir klukkan 21:00 á gamlárskvöld að fólk safnaðist saman í götum bæjarins til að kasta skoteldum, kínverjum og púðursprengjum. Árið 1924 keyrðu sprengingar í Austurstræti svo fram úr hófi að stórar rúður í búðargluggum sprungu.
18.nóv. 2015 - 13:44 Björn Jón Bragason

Er Grænland íslensk nýlenda?

Líklega þykir flestum spurningin í titli þessa pistils fjarstæðukennd. Á fyrri hluta síðustu aldar kom þetta álitaefni þó reglulega til umræðu hérlendis og samþykktar voru margar tillögur á Alþingi um að kannað yrði þjóðréttarlegt tilkall Íslendinga til Grænlands. Mikil skrif urðu um málið, en enginn af fjallaði þó um það af jafnmiklum lærdóm og dr. juris Jón Dúason.
20.sep. 2015 - 13:32 Björn Jón Bragason

Pólitískir óvitar

Vinstrimeirihluti Dags B. Eggertssonar í borgarstjórn samþykkti á dögunum – að óathuguðu máli – að sniðganga vörur frá Ísrael, svo sem frægt er orðið að endemum. En borgarstjórinn var gerður afturreka með viðskiptabannið þegar ljóst var að hann hafði stórskaðað íslenska hagsmuni. Ætla má að grundvöllur ákvörðunarinnar hafi verið ólögmætur, því „kveðjugjöf“ til borgarfulltrúa Samfylkingar mun seint teljast málefnaleg sjónarmið. Sjálfur hefur borgarstjórinn þegið boðsferðir til Kínverska alþýðulýðveldisins sem á heimsmet í mannréttindabrotum, en ekki hefur hann þó ljáð máls á að borgin leggi viðskiptabann á Kína.
05.sep. 2015 - 13:28 Björn Jón Bragason

Borgarstjóri þolir ekki dagsljósið

Fáir stjórnmálamenn þrá athygli fjölmiðla jafnheitt og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Samfylkingarinnar. Til marks um það eru 14 manns á launum hjá borgarbúum við að sinna kynningarmálum fyrir borgarstjórann í sérstakri áróðursmáladeild. Þetta gekk meira að segja svo langt í sumar að myndir birtust af borgarstjóranum á strætisvagnaskýlum borgarinnar, þó svo að enn séu þrjú ár til kosninga.
03.júl. 2015 - 09:00 Björn Jón Bragason

Þingmennskan á aldrei að vera fullt starf

Fyrir tæpri hálfri öld deildu þeir um það Bjarni Benediktsson og Eysteinn Jónsson hvort þingmennskan ætti að vera fullt starf eða einungis hlutastarf. Bjarni taldi að þingmennskan ætti aldrei að verða fullt starf; það væri nauðsynlegt fyrir þingmenn að gegna samhliða öðrum störfum úti í þjóðlífinu. Að mati Bjarna mætti ekki rjúfa lífræn tengsl þingsins við atvinnulífið í landinu með því að gera alla þingmenn að atvinnustjórnmálamönnum. Þvert á móti bæri að ýta undir að til þingstarfa veldust menn sem áunnið hefðu sér traust, hver á sínu sviði þjóðlífsins. 
24.jún. 2015 - 18:51 Björn Jón Bragason

Er versluninni að blæða út?

Á umliðnum árum og áratugum hefur sérvöruverslun í miðbæ Reykjavíkur hnignað mjög og fyrir því eru ýmsar ástæður.

Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar