02. maí 2016 - 17:00Reykjavík vikublað

Landspítali er og verður við Hringbraut

Stofnfundur Spítalans okkar.

Stofnfundur Spítalans okkar.

Rætt við Þorkel Sigurlaugsson, stjórnarmann í samtökunum „Spítalinn okkar“

Þorkell Sigurlaugsson hefur langa reynslu af fjárfestingastarfsemi og skipulagsmálum. Að loknu námi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands (HÍ) starfaði hann lengst af sem framkvæmdastjóri hjá Eimskip og síðan hjá Burðarási, sem var fjárfestingafélag Eimskipafélagsins. Þorkell hefur komið að frumkvöðlastarfi en líka annars konar verkefnum sem stjórnarformaður Framtakssjóðs Íslands.

Þorkell skipti um starfsvettvang árið 2004, yfirgaf Eimskip og Burðarás, þar sem hann hafði verið einn af stýrimönnunum í brúnni, og var ráðinn framkvæmdastjóri hjá Háskólanum í Reykjavík (HR). Hann fór því aftur í skóla, ef svo má segja, á uppbyggingaárum þess öfluga háskóla, sem HR er orðinn. Þar vann hann m.a. að sameiningu Háskólans í Reykjavík og Tækniháskólans. Í framhaldi af því stýrði hann þarfagreiningu og verkefnastjórnun við nýbyggingu sameinaðs háskóla í Nauthólsvík á umbrotaárunum 2007–2010. Þorkell vinnur nú við undirbúning bygginga um 350 íbúða Háskólagarða HR við rætur Öskjuhlíðar gegnt Hótel Natura.

Reynsla Þorkels af fjármálum, skipulagsmálum og þróun Vatnsmýrarsvæðisins hefur nýst landssamtökunum „Spítalinn okkar“ vel. Markmið þeirra samtaka er að afla stuðnings meðal almennings og stjórnvalda við úrbætur á húsakosti Landspítala og kynna fyrirliggjandi áætlanir um endurnýjun húsnæðisins. Reykjavík vikublað kemur því ekki að tómum kofanum þegar rætt er um byggingu Landspítala við Hringbraut, en hér ber sitthvað fleira á góma.

Þorkell, þú ert nýfluttur í Mánatúnið í Reykjavík, næstu götu við Borgartúnið eða „Wall Street“ eins og það hefur verið kallað. Vertu velkominn til höfuðborgarinnar. 

Varla er það vegna flutnings af Seltjarnarnesi sem þessi mikli áhugi þinn á Landspítala kviknaði?

„Nei, svo sannarlega ekki. Hugur minn hefur oft verið við Landspítala og ég hef reyndar legið þar sem viðskiptavinur á Hringbraut, í Fossvogi og á Grensás. En ég hef ekki nálgast þetta út frá þeirri reynslu. Eftir að ég hóf störf hjá HR árið 2004 og sérstaklega eftir að HR ákvað að fara inn á Vatnsmýrarsvæðið hafa þróast hugmyndir um að á Vatnsmýrarsvæðinu verði mikilvægt svæði nýsköpunar- og þekkingarstarfsemi. Hér er HÍ, þjóðarháskóli með mikla breidd, Landspítali háskólasjúkrahús, þjóðarsjúkrahús og HR, öflugur háskóli atvinnulífsins með áherslu á viðskipti, tækni og lög, tækniþróun og nýsköpun. Og svo ég minnist aðeins á „fílinn“ á svæðinu, flugvöllinn, þá er hann að mínu mati ekki Þrándur í götu uppbyggingar á svæðinu og ég sé hann ekki fara neitt alveg á næstunni hvað sem síðar verður.“

Óvandaðar skoðanakannanir

„Árið 2014 var ég beðin að koma í stjórn landssamtakanna „Spítalinn okkar“. Mér fannst þetta áhugavert. Það sem kom mér síðan á óvart hversu mjög umræðan hefur snúist um staðsetningu og er villandi og beinlínis röng. En sem betur fer þá tekst mönnum ekki svo auðveldlega að blekkja þá sem best þekkja til þessara mála, þótt reynt sé með óvönduðum skoðanakönnunum og útreikningum að hafa áhrif á almenningsálitið. Um 1.000 stofnfélagar samtakanna voru ekki með staðarvalið efst í huga fyrir tveimur árum þegar þeir vildu styðja við verkefnið sem loksins var að fara í gang. Þar fór Anna Stefánsdóttir, fv. hjúkrunarforstjóri Landspítala, fremst í flokki sem staðfastur og traustur formaður.

Við höfum kynnt okkur vel forsendurnar og uppbyggingu við Hringbraut. Í svona stórum málum þá hættir almenningi til með að gleyma allri þeirri vinnu sem farið hafði fram við undirbúning nýs Landspítala við Hringbraut. Alþingi hefur samþykkt fjárveitingar og sett lög um verkefnið og öll sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins hafa staðfest staðarvalið. Því verður ekki breytt og ríkisvaldið hefur ekki góða reynslu af því að setja sveitarfélögum stólinn fyrir dyrnar.

Yrði farin sú leið að reisa nýjan spítala í heilu lagi á öðrum stað myndum við enda með tvo spítala áfram í langan tíma og einn í byggingu. Byggingar við Hringbraut og í Fossvogi í úreltu húsnæði næstu áratugi og svo þriðju spítalabygginguna einhvers staðar annars staðar. Eftir flókið staðarval og skipulagsferli í nokkur ár, síðan þróun, hönnun og útboðsferli í nokkur ár til viðbótar og að lokum byggingarframkvæmdir mjög lengi, líklega næstu 10–15 árin þar á eftir.“

„Besti staður“ aldrei skilgreindur

Á síðustu misserum hafa samtökin Betri spítali á betri stað (BSBS) haft sig talsvert í frammi í umræðum um þessi mál og útbúið skýrslu með röksemdum fyrir því að reisa spítalann annars staðar. Hvað segir þú um þá skoðun?

„Við, eins og fjölmargir aðrir, fengum kynningu hjá þeim BSBS-mönnum. Þar er haldið uppi áróðri og óábyrg loforð gefin um hvað þetta sé allt einfalt og hægt að spara 100 milljarða með betri spítala á betri stað. Hagkvæmniútreikningar um staðarval og byggingu nýs Landspítala verða ekki gerðir á tveggja síðna excel skjali og stuttu minnisblaði. Bornir voru saman mismunandi kostir og rætt um „besta stað“ en þessi „besti staður“ er aldrei skilgreindur. Það er líka talað um „betri spítala“, en honum er ekkert lýst. Í útreikningum BSBS er líka reiknað söluverð bygginga og lóða Landspítala við Hringbraut, en það er algjörlega vanhugsað. Menn tala um íbúðabyggð og hótel í stað Landspítala við Hringbraut. Sum þessara húsa verða ekki notuð undir neitt annað en spítala og yrðu strax rifin. Hvernig geta menn metið þessar lóðir á 20 milljarða vitandi ekkert um hvað á að vera þarna eða hverjir ætla að kaupa eða hvenær?“

Umferðin

„Þá er minnst á að 15 milljarðar sparist af því að ekki þurfi að fjárfesta í betri umferðarmannvirkjum við Hringbraut. Fjárfestingarþörf í umferðarmannvirkjum kemur þessu ekkert við. Ráðast þarf í framkvæmdir í umferðamálum hvort sem Landspítalinn verður þarna eða ekki. Hann einn og sér kallar ekki á 15 milljarða fjárfestingu í umferðarmannvirkjum. 
Miðstöð almenningssamgangna innan höfuðborgarsvæðisins mun færast af Hlemmi á BSÍ-reitinn við Hringbraut þar sem nú þegar er tenging við Keflavíkurflugvöll. Stór hluti starfsmanna spítalans býr einnig nálægt spítalanum og auðvitað mun þeim fjölga á svæðinu. 
Reiknað er að sparast muni tugir milljarða vegna minni ferðakostnaðar starfsmanna og notenda. Ekki sér maður hvernig það getur gengið, t.d. miðað við Vífilsstaði.

Það gleymist líka í umræðunni að nemendur eru að flytja í auknum mæli í stúdentaíbúðir á Vatnsmýrarsvæðið. Þeir sem starfa við háskólana og Landspítala eru ekki endilega með búsetu á einhverri ímyndaðri miðju höfuðborgarsvæðisins. 
Það þarf líka að horfa til þess hvar fólk er yfir daginn, hver er miðja höfuðborgarsvæðisins í vinnutíma, en ekki bara á kvöldin og nóttinni. 
Fólk veikist líka og fer á spítala á daginn og þá er ekki endilega best að hafa bráðasjúkrahús á Vífilsstöðum.

Svo heyrast stundum þau rök að spítalinn verði of lágreistur. Þetta er einfaldlega ekki rétt, en þessi rök eru notuð af þeim sem vilja flugvöllinn burt svo hægt sé að byggja hærra eða vilja að spítalinn fari á annan stað út af flugvellinum svo hægt sé að byggja hærra. 
Erlendis eru reistar háar byggingar þegar jarðnæði er mjög dýrt og af skornum skammti. Þetta sjáum við víða í Bandaríkjunum. Nýir spítalar í nágrannalöndunum eru yfirleitt lágreistir. Sex til átta hæðir er mjög algengt, sem er svipuð hæð og verður við Hringbraut.“

Samstarfsframkvæmd æskilegri

En gætu einkaaðilar komið að byggingu spítala, er ekki beinlínis til trafala að framkvæmdin sé eingöngu á verksviði ríkisvaldsins?

„Við veltum upp þeirri hugmynd á árinu 2014 að uppbygging Landspítala yrði ekki einvörðungu opinber framkvæmd, heldur samstarfsframkvæmd ríkis og annarra aðila til að létta undir með ríkissjóði. Nokkurs konar „privatpublicpartnership“. Ekki var vilji til þess. Það breytir því ekki að kostirnir við samstarfsframkvæmd eru meðal annars þeir að kostnaðaraðhaldið er meira, menn verða að fylgja áætlunum og klára hlutina frekar á tilsettum tíma. Það getur líka komið í veg fyrir að ríkisvaldið breyti sífellt framkvæmdinni með kostnaðarsömum geðþóttaákvörðunum á fjögurra ára fresti. En það er ekkert annað að gera núna í stöðunni en að standa staðföst í að klára þetta með þeim hætti sem hefur verið ákveðið. Kostnaður við svona ríkisframkvæmdir, hvort sem þær eru við Hringbraut eða annars staðar, hafa tilhneigingu að fara mikið fram úr áætlun, bæði í tíma og kostnaði. Það mun ég áfram hafa áhyggjur af, þótt Hringbraut sé áhættuminni kostur en allt annar spítali á einhverjum allt öðrum stað.“

Framtíðarspítali á öðrum stað

Í nýlegri Morgunblaðsgrein ræddir þú um mögulegan spítala á öðrum stað í framtíðinni.

„Á meðan bygging meðferðarkjarnans við Hringbraut stendur yfir næstu árin má meta hvort ástæða sé til að byggja einnig annan spítala á öðrum stað, sem væri tilbúinn til notkunar eftir nokkra áratugi. Ég sé að Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala, tekur líka undir þetta sjónarmið. Sjálfsagt að huga fljótlega að staðarvali fyrir hann því skipulagsmál eru langhlaup með mörgum hraðahindrunum. Öryggisins vegna gæti verið skynsamlegt fyrir okkur að vera ekki með alla okkar spítalastarfsemi á einum stað í einni byggingu og sama hátt og öryggisins vegna þarf að klára meðferðarkjarnann. Annar spítali gæti verið sérhæfður í ákveðnum greinum, öldrunarlækningum, bæklunarlækningum eða öðrum sérgreinum svo dæmi sé tekið. Landspítali við Hringbraut er fyrst og fremst háskólasjúkrahús og bráðasjúkrahús en það þurfa ekki allir að liggja i á slíkum spítala. 

Það er heldur ekki gott fyrir samfélag að engin samanburður eða samkeppni sé, svo maður noti óvinsælt orð í þessum geira. Þannig höldum við í gott heilbrigðisstarfsfólk og þeir sem koma heim að loknu námi hafa fleiri en einn valkost. Það hvetur ungt fólk frekar til að koma heim. Annar spítali í framtíðinni á öðrum stað ætti að minni hyggju ekki endilega að vera rekinn af sömu aðilum og Landspítalinn, háskólasjúkrahús við Hringbraut.

Nýr Landspítali við Hringbraut, er reyndar í grunninn aðallega meðferðarkjarni og rannsóknarhús auk heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Þetta saman mun marka þáttaskil í heilbrigðisþjónustu allra landsmanna. Fæstir hafa reyndar kynnt sér hvaða starfsemi fer fram í meðferðarkjarnanum og alltaf talað um nýjan Landspítala. Hér er fyrst og fremst verið að sameina Hringbrautarstarfsemina og Fossvogsstarfsemina á einn stað.“

Íslendingar horfnir af Laugaveginum

En víkjum nú að öðru máli. Hvernig finnst þér miðborgarmálin hafa þróast undafarin ár?

„Ég sat í miðborgarstjórn árin 2000–2002 í tíð Ingibjargar Sólrúnar borgarstjóra og vann þá í Eimskipafélagshúsinu, sem nú er hótel. Ég annaðist sölu á því til Andra Ingólfssonar og er alltaf ánægður með það hvað sú bygging hefur haldið sér og hversu vel hún hentaði undir hótel. Ég var líka ánægður að sjá Hörpu verða að veruleika. Hún breytir miklu fyrir tónlistarlífið, ferðaþjónustuna, funda- og ráðstefnuhald og miðborgina. Tónlistarfólk okkar hefur vakið athygli um allan heim. Þetta skýrist reyndar af áratuga sterkri hefð fyrir tónlistarskóla og tónlistarlíf og sama má segja um íþróttirnar.

Mér þykir miður að Geirsgatan hafi ekki verið lögð í stokk eins og hugmyndir voru uppi um og minni umferð væri ofanjarðar sem sliti höfnina ekki frá miðborginni. Þessi umferðaleið er að verða mikil hindrun fyrir alla umferð út í Örfirisey. 
Ég er einnig mjög hrifinn af þeirri hugmynd að koma fyrir litlum verslunarkjarna við Lækjargötuna, sem nú eru uppi hugmyndir um á svokölluðu Hafnartorgi. – Miklu frekar en byggingu einhvers Stjórnarráðshúss þar sem ekkert mannlíf er á kvöldin og um helgar og reyndar takmarkað mannlíf á daginn nema þá bakvið læstar dyr eins og í Héraðsdómi. 
Maður sér oft erlendis myndast verslunarkjarna innan miðborga og þannig verslunarrekstur gæti síðan tengst versluninni upp Laugaveginn. En ekki gleyma bílnum. 
Fólk fer ekki lengur að versla á Laugaveginum því það finnur ekki bílastæði. Viljum við að Laugavegur verði bara túristagata þar sem útlendingarnir sjá nánast engan Íslending nema á Þorláksmessu og 17. júní?“

Áhyggjur af oftrú á peninga og hagvöxt

Í byrjun árs 2009 kom út bók þín Ný framtíðarsýn, þar sem þú fjallar um nýja stjórnarhætti við endurreisn atvinnulífsins og almennt um framtíðina. Hvernig finnst þér málin hafa þróast frá þeim tíma og hvar liggja sóknarfærin?

„Mjög margt hefur gengið vel, en það er ekki síst ferðaþjónustunni að þakka og þess vegna Eyjafjallajökli. Stjórnvöld geta ekki þakkað sér þetta nema að litlu leyti. Ferðaþjónustan hefur skapað miklar gjaldeyristekjur og atvinnu og opnað Ísland fyrir öllum heiminum. En við höfum ekki búið okkur vel undir að taka á móti þessum fjölda og þenslan er geigvænleg. Góðir hlutir mega ekki gerast of hratt. Viðbragðsflýti stjórnvalda varðandi gjaldtöku og aðra þætti í kringum þetta er mjög lítil. Ferðaþjónustan er orðin stærri grein en sjávarútvegur, en við höfum ekki tekið þetta alvarlega, hvorki í innviðauppbyggingu né ýmsum öðrum þáttum. Ég set líka spurningarmerki við það hversu langt við komumst í nýtingu orkuauðlinda án þess að fórna of miklu. Lífsgæði og lífskjör snúast ekki bara peninga og hagvöxt. Ráðstefna fræðimanna á Íslandi í vikunni um nýjan mælikvarða í samkeppnisfærni þjóða, svokallað „socialprogressindex“, er athyglisvert framtak. Ég hef haft áhyggjur af oftrú á peninga og hagvöxt sem hinn eina ríkjandi mælikvarða. Ferðaþjónustan og náttúra landsins er að mínu mati mikilvægari til lengri tíma litið, en þá er ég ekki að gera lítið úr orkuauðlindunum og nýtingu þeirra.“

Sóknarfærin í unga fólkinu

„Sjávarútvegur hefur orðið alþjóðlegur fyrir löngu, þar höfðum við stefnu og greinin fékk að byggja sig upp með öflugum hafrannsóknum, stýringu fiskveiða og vel reknum fyrirtækjum í einkarekstri. Samgöngufyrirtækin okkar á sjó og lofti eru einnig öflug og alþjóðleg. Fjármálakerfið er að lenda aftur í höndum ríkisins sem er áhyggjuefni og nýta þarf tækifærið og stokka það upp, en lausnin er ekki ríkisrekstur fjármálastofnana. Er ekki líka komið að landbúnaðarkerfinu og þá ekki síst með bændur og neytendur í huga. Ánægjulegt að sjá að Guðjón Sigurbjartsson, framkvæmdastjóri Betri spítala á betri stað og bóndasonur, er farin að sinna því verkefni. Það stendur honum nær.

Sóknarfærin eru mörg. Við sjáum flest þau gríðarlegu tækifæri sem blasa við okkur Íslendingum í nýtingu auðlinda, náttúrunni sem er auðlind út af fyrir sig og mannauðnum. En umfram allt byggist farsæl framtíð á að virkja hugvitið og þekkinguna til góðra verka og nýta þannig skynsamlega okkar auðlindir. Tíminn hefur ekki verið sérstaklega vel nýttur frá hruninu 2008.

Endurreisninni er ekki lokið og bæta þarf stjórnarhætti. Þar horfi ég ekki síst til stjórnvalda og atburðir undanfarinna vikna hafa verið vonbrigði fyrir þjóðina og álitshnekkir víða um heim. En því betur sem maður kynnist unga fólkinu því meiri trú fær maður á framtíðinni. Það er því full ástæða til bjartsýni fyrir okkur Íslendinga. Sóknarfærin eru í unga fólkinu.“

bjb

Birtist fyrst í Reykjavík vikublað.07.jún. 2016 - 18:30 Reykjavík vikublað

Nýir háskólagarðar HR

Háskólinn í Reykjavík.
Brátt hefjast framkvæmdir við Háskólagarða við rætur Öskjuhlíðar, nærri Háskólanum í Reykjavík. Þar áformar skólinn að reisa 350 nýjar íbúðir og einstaklingsherbergi, auk leikskóla og þjónustusvæðis.

07.jún. 2016 - 15:00 Reykjavík vikublað

Átta brúðhjón sama daginn

Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í Breiðholtskirkju.
Séra Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í Breiðholtskirkju, bauð sl. laugardag upp á svokallaðan „drop-in“ skírnadag, en þar voru börn skírð án endurgjalds og alls voru sjö börn skírð þennan daginn. Ellefta júní nk. verður síðan boðið upp á „drop-in“ hjónavígslu þar sem pör geta tekið vígslu með litlum fyrirvara sér að kostnaðarlausu. 

06.jún. 2016 - 20:00 Reykjavík vikublað

Anton: „Ég fór á alla heimaleiki Íslands í undankeppni EM og hrópaði: Áfram Ísland!“

Anton Vsevolodovich Vasiliev, sendiherra Rússa hér á landi, er heillandi maður með glæsilega feriskrá. 
04.jún. 2016 - 08:15 Reykjavík vikublað

Davíð Oddsson: Horfum heim

Davíð Oddsson, forsetaframbjóðandi.
Varla hefur farið fram hjá neinum að einn kunnasti Íslendingur okkar samtíðar, Davíð Oddsson, er í kjöri til embættis forseta. Davíð á að baki langan feril sem borgarstjóri, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, seðlabankastjóri og ritstjóri Morgunblaðsins. Ég hitti Davíð á dögunum og spurði hann fyrst af öllu hvers vegna hann hefði veitt svo fá viðtöl hin síðari ár.

26.maí 2016 - 15:00 Reykjavík vikublað

Vorverkin, akstur og mengun

Höfundur er Ólafur Kr. Guðmundsson, alþjóðlegur dómari í akstursíþróttum.
Vorið er komið og farið að örla á sumri. Gróðurinn að taka við sér. Þessu fylgja vorverkin. Raka saman laufi, leifum af flugeldum og klippa runna og tré. Allt endar síðan af hrúgum af úrgangi sem þarf að koma til Sorpu.

25.maí 2016 - 19:30 Reykjavík vikublað

Uppskrift vikunnar: Lönguflök að austurlenskum hætti

Úlfar Eysteinsson, matreiðslumeistari. Að þessu sinnu gefur Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari okkur uppskrift að löngu: „Þessi réttur var þróaður hér á Þremur Frökkum og er ávallt vinsæll. Kryddið, sem við notum í réttinn, er frá Miðjarðarhafinu og austar en rétturinn er þeim kostum gæddur að vera fremur hitaeiningasnauður.
25.maí 2016 - 14:00 Reykjavík vikublað

Húsin í bænum: Dugguvogur 2

Húsið í dag.
Lóðinni við Dugguvog nr. 2 var úthlutað til flutningafyrirtækis Gunnars Guðmundssonar (1924–2004) árið 1971 og þar reisti hann iðnaðar- og skrifstofuhús undir starfsemi flutningafyrirtækisins sem bar nafn hans. Uppdrætti að Dugguvogi 2 gerði Karl-Erik Rocksén arkítekt. Guðmundur var ekki alls kostar sáttur með útlit hússins og ræddi málið við kunningjakonu sína, Gerði Helgadóttur myndhöggvara (1928–1975). Úr varð að Gerður kom með tillögu að lágmyndum á útveggi hússins til að fegra það. Innblásturinn sótti hún í form bílavarahluta og undirvagna bíla. 
25.maí 2016 - 11:15 Reykjavík vikublað

Falleg minningar- og sigurhátíð í Fossvogskirkjugarði

Það var fallegur og sólríkur dagur sem rann upp í Reykjavík 9. maí sl. Þann dag halda Rússar hátíðlegan ár hvert til að minnast þeirra mörgu sem féllu í baráttunni við nasisman í seinni heimsstyrjöldinni, en 71 ár er liðið frá lokum hildarleiksins, sem Rússar kalla föðurlandsstríðið mikla. 

24.maí 2016 - 10:00 Hafnarfjörður / Garðabær

Fyrsta hverfið á Íslandi til að fá vistvottun

Gunnar Einarsson bæjarstjóri með vistvottunarskjal Urriðaholts ásamt Cary Buchanan, fulltrúa BREEAM Communities. Urriðaholt í Garðabæ er fyrsta hverfið á Íslandi til að fá vistvottun frá alþjóðlegu samtökunum BREEAM Communities. Vottunin staðfestir að skipulag hverfisins taki mið af sjálfbærri þróun og hafi virðingu fyrir umhverfi og samfélagi að leiðarljósi. Þetta kemur fram á vef Garðabæjar.
23.maí 2016 - 17:00 Reykjavík vikublað

Borgarfulltrúi: Óvissuástand á leikskólum borgarinnar

Ráðhús Reykjavíkur. Fjölmargir foreldrar ungbarna og barna á leikskólaaldri hafa að undanförnu upplifað mikla óvissu um í hvað stefnir varðandi örugga dagvistun barna þeirra.
17.apr. 2016 - 19:00

Litið inn til myndlistarmanns: Sigursveinn H. Jóhannesson tekinn tali

Sigursveinn H. Jóhannesson myndlistarmaður úti í garð við heimili sitt á Lambastaðabraut. Mynd/Sigtryggur Ari
„Ég fæddur uppi á lofti í félagsheimili Fríkirkjunnar í Hafnarfirði árið 1933. Foreldrar mínir voru þá nýflutt í bæinn og þekktu fólkið sem átti húsið. Þá var búið alls staðar. Svo fluttum við í Gunnarssund og þaðan á Selvogsgötu, síðan á Hamarsbraut og svo á Strandgötu 50.“

17.apr. 2016 - 18:00 Reykjavík vikublað

Húsin í bænum: Laugavegur 118

Svona lítur hornhúsið út eftir að tveimur hæðum hafði verið bætt við á áttunda áratugnum.
Í ágústmánuði 1931 fékk Egill Vilhjálmsson leyfi til að byggja hús undir verslun og bifreiðavinnustofu á horni Laugavegar og Rauðarárstígs. Fyrirtæki sitt hafði hann stofnað árið 1929, en hann hafði fyrstur Íslendinga lært bifreiðaviðgerðir í Bandaríkjunum árið 1917.
16.apr. 2016 - 19:00 Reykjavík vikublað

Ragnar Arnalds: Orðinn rammpólitískur innan við fermingu

Ragnar Arnalds. Mynd/Sigtryggur Ari
Ragnar Arnalds er óþarft að kynna. Hann er fæddur í Reykjavík 1938 og nam lögfræði við Háskóla Íslands. Ragnar var þingmaður Alþýðubandalagsins 1963–1999, formaður flokksins um skeið og ráðherra sömuleiðis. Mér lék forvitni á að fræðast meira um þennan reynda stjórnmálamann og settumst við yfir kaffibolla á dögunum. Ég spurði Ragnar í byrjun um uppruna hans:

12.apr. 2016 - 13:00 Reykjavík vikublað

Ólafur Elíasson: Alveg magnaður symbólismi í verkum Bachs

Ólafur Elíasson. Mynd/Sigtryggur Ari
Ólafur Elíasson píanóleikari hefur nú vikulega í heilt ár leikið nokkrar prelódíur og fúgur Johanns Sebastians Bachs á flygilinn í Dómkirkjunni, en um að ræða hluta af hinu mikla verki Bachs Das wohltemperierte Klavier. Tónleikarnir fara fram á hverju þriðjudagskvöldi kl. 20:30 og aðgangur er ókeypis. Ég hlýddi á tónleika Ólafs á dögunum og mér lék forvitni á að fræðast um þetta fræga verk og líka um störf Ólafs í InDefence-hópnum. Við fengum okkur því kaffi saman og ég spurði hann fyrst af öllu að því hvenær tónlistaráhuginn hefði kviknað:

08.apr. 2016 - 18:00 Reykjavík vikublað

„Okkur rennur blóðið til skyldunnar“

Guðlaugur Gauti Jónsson arkítekt og Ása Steinunn Atladóttir hjúkrunarfræðingur. Mynd: Sigtryggur Ari. Guðlaugur Gauti Jónsson og Ása Steinunn Atladóttir kynntust nýlega í Samtökum um betri spítala á betri stað. Þau eiga það sameiginlegt að þekkja vel til málsins frá ólíkum sjónarhornum og segja að allt beri að sama brunni: Áframhaldandi uppbygging nýs Landspítala á svæði sem afmarkast frá Hringbraut í suðri og Eiríksgötu í norðri geti aldrei endað nema sem skipulagslegt stórslys. Þau eru eldhugar en eiga engra annarra hagsmuna að gæta en innilega ósk um velferð spítalans og þess fólks sem hann á að þjóna.
30.mar. 2016 - 20:00

Sigurði Sigurðssyni, 66 ára atvinnubílstjóra, er nóg boðið 

Sigurður Sigurðsson hefur verið atvinnubílstjóri í 41 ár. Mynd: Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigurður Sigurðsson atvinnubílstjóri kom að máli við tíðindamann Reykjavíkur vikublaðs og sagði farir sínar ekki sléttar vegna ástands gatna í Reykjavík, sem að hans sögn hefur aldrei verið verra en í tíð núverandi meirihluta borgarstjórnar. Gefum Sigurði orðið: „Ég er fæddur fyrir 66 árum í Reykjavík og hef borgað mitt útsvar hér alla tíð án þess að mögla við yfirvöld „en svo má brýna deigt járn að bíti“. Ég hef verið atvinnubílstjóri í 41 ár, leiðsögumaður í 14 ár og hjólreiðamaður enn lengur. Þannig þekki ég göturnar í borginni og nágranasveitarfélögunum yfir langt tímabil. Núverandi ástandi verður best lýst með einu orði; eyðileggingu.“


21.feb. 2016 - 19:30

Segir leigulóðir vélabrögð: Vill að borgin afsali sér leigulóðum til húseigenda

Fasteign er í lögum skilgreind sem afmarkaður hluti yfirborðs jarðar ásamt þeim mannvirkjum sem fest eru við jarðarhlutann. Í hugtakinu fasteign er því fólgið annað en bara hús eða óhreyfanlegt mannvirki. Þrátt fyrir þetta hefur Reykjavíkurborg og flest önnur sveitarfélög fylgt þeirri stefnu um árabil að lóðir undir húsum borgaranna séu í eigu sveitarfélagsins en ekki húseigendanna.
21.feb. 2016 - 13:00

„Forsenda skatts getur ekki byggst á viðskiptum sem aðrir stunda!“ - Rætt við nokkra húseigendur um hækkun fasteignagjalda

Borgarbúar hafa nú nýverið fengið senda álagningarseðla vegna fasteignagjalda, en mörgum ofbjóða miklar hækkanir, sér í lagi eigendum verslunarhúsnæðis í miðbænum. Fasteignaskattur reiknast af fasteignamati húss og lóðar. Álagningarprósentan á atvinnuhúsnæði er 1,65%. Ég hitti fyrir nokkra eigendur atvinnuhúsnæðis í miðbænum af þessu tilefni. Við rýndum í álagningarseðlana og skoðuðum þá breytingu sem orðið hefur á gjöldunum milli ára.
20.feb. 2016 - 19:00

Fjármögnun mosku í Sogamýri

Fyrirhugaða mosku í Sogamýri bar á góma á fundi borgarráðs 28. janúar sl. Forsaga málsins er sú að í mars í fyrra bárust af því fregnir að Sádi-Arabar hygðust leggja rúma eina milljón Bandaríkjadala eða 135 milljónir króna til byggingar mosku í Reykjavík. Við það tækifæri var haft eftir Degi B. Eggertssyni borgarstjóra að umrætt fjárframlag þarfnaðist skýringa, m.a. hvort framlagið hefði verið þegið og hvort því fylgdu einhver skilyrði. Sagði borgarstjóri að borgaryfirvöld myndu afla upplýsinga um fjármögnun erlendra aðila varðandi umrædda byggingu.
20.feb. 2016 - 13:30

Rúnturinn í Reykjavík: Viltu ferðast aftur í tímann? - MYNDASYRPA

Öll þekkjum við rúntinn, en hann er í nútímanum gjarnan kenndur við tilteknar ökuleiðir um miðbæinn. Rúnturinn á sér langa og merkilega sögu, en lengst af var um gönguleiðir að ræða. Indriði Einarsson lýsti rúntinum svo um 1865: „Við göngum niður Aðalstræti austur Fortogið [Austurstræti], suður með Austurvelli að austan, vestur Kirkjubrú [Kirkjustræti] inn í Aðalstræti aftur, og höfum þá gengið litla runt ... En við gjörum betur en þetta og göngum stóra runt. Þá göngum við Aðalstræti, Austurgötu [Austurstræti] alveg að læknum, þar förum við suður „Heilagsandastræti“ [Lækjargötu], vestur Kirkjubrúna, og inn Aðalstræti aftur.“
20.feb. 2016 - 13:00

Arnar Darri til liðs við Þrótt

Þróttur Reykjavík heldur áfram að styrkja leikmannahóp sinn fyrir komandi átök í efstu deild karla í knattspyrnu. Að þessu sinni hefur Arnar Darri Pétursson markvörður gengið til liðs við félagið, en hann kemur frá Stjörnunni.
12.jan. 2016 - 11:10 Björn Jón Bragason

Ólafur: Bíllinn er ekkert til að skammast sín fyrir

Ólafur Kr. Guðmundsson er af mörgum kunnur fyrir störf sín að umferðaröryggismálum og hann hefur reglulega skrifað um þau mál hér í blaðið.  Hann er borinn og barnfæddur Reykvíkingur, kvæntur Sigrúnu Konráðsdóttur og saman eiga þau þrjú uppkominn börn og fjögur barnabörn. Hann hefur nú í meira en áratug unnið að öryggisúttektum á íslenskum vegum, en einnig er hann eini Íslendingurinn sem starfar sem alþjóðlegur dómari í akstursíþróttum hjá Alþjóða bílasambandinu (FIA). Þar dæmir hann í ýmsum greinum, þar á meðal Formúlu 1.  Hann hefur um árabil setið í stjórn Félags íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) og verið varaformaður undanfarin ár og tæknistjóri EuroRAP, sem er verkefni sem miðar að öryggisúttektum á vegum. Mér lék forvitni á að vita hvar áhugi Ólafs á sprengihreyflinum og bílum hefði byrjað.
24.des. 2015 - 16:20 Björn Jón Bragason

„Staðarákvörðun ókunn, allir á lífi“ Í haust eru liðin 65 ár frá Geysisslysinu – Björgunarvél festist á Vatnajökli

Geysir, milllandavél Loftleiða, átti að lenda á Reykjavíkurflugvelli tíu mínútum eftir miðnætti föstudaginn 15. september 1950, en vélin hafði haldið frá Lúxemborg klukkan 16:30 að íslenskum tíma. Engir farþegar voru um borð, aðeins sex manna áhöfn. Eðlilegt loftskeyta- og talsamband var við vélina frá Reykjavíkurflugvelli er hún var í nánd við Færeyjar. Þá var klukkan 21:30. Tæpri hálfri klukkustund síðar náðist aftur samband við vélina og taldi flugstjórinn hana nærri landi. Flugvélin yrði á undan áætlun og myndi lenda í Reykjavík klukkan 23:30.
06.des. 2015 - 21:00 Björn Jón Bragason

Lögreglustöðin grýtt og bílum hvolft

Mörgum finnst nóg um sprengingar, ærsl og læti á gamlárskvöld nú til dags. Þau ólæti eru þó ekkert í líkingu við það sem tíðkaðist í höfuðstaðnum á fyrri hluta síðustu aldar. Snemma varð það siður í Reykjavík eftir klukkan 21:00 á gamlárskvöld að fólk safnaðist saman í götum bæjarins til að kasta skoteldum, kínverjum og púðursprengjum. Árið 1924 keyrðu sprengingar í Austurstræti svo fram úr hófi að stórar rúður í búðargluggum sprungu.
18.nóv. 2015 - 13:44 Björn Jón Bragason

Er Grænland íslensk nýlenda?

Líklega þykir flestum spurningin í titli þessa pistils fjarstæðukennd. Á fyrri hluta síðustu aldar kom þetta álitaefni þó reglulega til umræðu hérlendis og samþykktar voru margar tillögur á Alþingi um að kannað yrði þjóðréttarlegt tilkall Íslendinga til Grænlands. Mikil skrif urðu um málið, en enginn af fjallaði þó um það af jafnmiklum lærdóm og dr. juris Jón Dúason.
20.sep. 2015 - 13:32 Björn Jón Bragason

Pólitískir óvitar

Vinstrimeirihluti Dags B. Eggertssonar í borgarstjórn samþykkti á dögunum – að óathuguðu máli – að sniðganga vörur frá Ísrael, svo sem frægt er orðið að endemum. En borgarstjórinn var gerður afturreka með viðskiptabannið þegar ljóst var að hann hafði stórskaðað íslenska hagsmuni. Ætla má að grundvöllur ákvörðunarinnar hafi verið ólögmætur, því „kveðjugjöf“ til borgarfulltrúa Samfylkingar mun seint teljast málefnaleg sjónarmið. Sjálfur hefur borgarstjórinn þegið boðsferðir til Kínverska alþýðulýðveldisins sem á heimsmet í mannréttindabrotum, en ekki hefur hann þó ljáð máls á að borgin leggi viðskiptabann á Kína.
05.sep. 2015 - 13:28 Björn Jón Bragason

Borgarstjóri þolir ekki dagsljósið

Fáir stjórnmálamenn þrá athygli fjölmiðla jafnheitt og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Samfylkingarinnar. Til marks um það eru 14 manns á launum hjá borgarbúum við að sinna kynningarmálum fyrir borgarstjórann í sérstakri áróðursmáladeild. Þetta gekk meira að segja svo langt í sumar að myndir birtust af borgarstjóranum á strætisvagnaskýlum borgarinnar, þó svo að enn séu þrjú ár til kosninga.
03.júl. 2015 - 09:00 Björn Jón Bragason

Þingmennskan á aldrei að vera fullt starf

Fyrir tæpri hálfri öld deildu þeir um það Bjarni Benediktsson og Eysteinn Jónsson hvort þingmennskan ætti að vera fullt starf eða einungis hlutastarf. Bjarni taldi að þingmennskan ætti aldrei að verða fullt starf; það væri nauðsynlegt fyrir þingmenn að gegna samhliða öðrum störfum úti í þjóðlífinu. Að mati Bjarna mætti ekki rjúfa lífræn tengsl þingsins við atvinnulífið í landinu með því að gera alla þingmenn að atvinnustjórnmálamönnum. Þvert á móti bæri að ýta undir að til þingstarfa veldust menn sem áunnið hefðu sér traust, hver á sínu sviði þjóðlífsins. 
24.jún. 2015 - 18:51 Björn Jón Bragason

Er versluninni að blæða út?

Á umliðnum árum og áratugum hefur sérvöruverslun í miðbæ Reykjavíkur hnignað mjög og fyrir því eru ýmsar ástæður.

Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar