08. nóv. 2017 - 15:11Vestfirðir

Suðureyrarkirkja 80 ára

Sunnudaginn, 29. október, var haldin hátíðarguðsþjónusta í Suðureyrarkirkju til að minnast afmælis kirkjunar en hún var vígð árið 1937 og er þvi 80 ára um þessar mundir. Kirkjukór Suðureyrar söng undir stjórn Margrétar Gunnarsdóttur organista og var guðsþjónustan ákaflega vel sótt. Sóknarpresturinn sr. Fjölnir Ásbjörnsson rifjaði upp byggingarsögu kirkjunar í upphafi athafnar og las ákaflega fróðlega grein eftir Örnólf Valdimarsson formann kirkjubyggingarnefndarinnar sem birtist í Kirkjuritinu 1938. Eftir guðsþjónustuna var boðið uppá afmæliskaffi í félagsheimilinu á Suðureyri. Þar var einnig haldin sýning á gripum kirkjunnar, ljósmyndum og ýmsu öðru sem tengist sögu kirkjunnar og þótti þetta ákaflega gott framtak í alla staði.


Mynd: Helga Guðný Kristjánsdóttir

Grein Örnólfs í Kirkjuritinu:

SUÐUREYRARKIRKJA í SÚGANDAFIRÐI

Árið 1926 stofnaði Kvenfélagið Ársól á Suðureyri Kirkjubyggingarsjóð Suðureyrarkirkju með 300 kr. framlagi, og gjörðist þar með brautryðjandi þessa mikilvæga máls. Málið hlaut þegar vinsældir hjá söfnuðinum, og á safnaðarfundi 4. des. 1927 var kosin 9 manna nefnd (6 karlar og 3 konur) til bess að annast fjársöfnun til byggingarinnar. Nefndin var kölluð Kirkjubyggingarnefnd Suðureyrar, og hefir hún starfað að málinu alt til þessa. Á safnaðarfundi 29. apríl 1934 var verksvið nefndarinnar aukið og henni þá falið að byggja kirkjuna þegar þess væri kostur, en jafnframt sett að skilyrði, að byggja skuldlaust að mestu.

Ég veit ekki dæmi til þess, að hér í sveit hafi nokkurt nauðsynja- og framfaramál mætt betri skilningi og samhug manna en kirkjubyggingarmálið naut þegar í byrjun og á alllöngum tíma. Mátti heita svo, að allir Súgfirði.ngar legðu fram fé, eða liðveizlu fjársöfnuninni á einhvern hátt. Er sérstaklega ánægjulegt að minnast hins eldlega áhuga, sem lýsti sér í fjársöfnuninni á þessUm árum. Þá voru gefnar fiskilóðir, sem allir vélbátar lögðu með fúsum vilja skipshafnarinnar, um lengri tíma, en skóladrengir, undir stjórn hr. Friðberts Friðbertssonar, núverandi skólastjóra, og hr. Þórðar Þórðarsonar símstjóra, unnu að beitingu og aðgerð lóða. Enn aðrir önnuðust aðgerð og söltun fisksins, alt sem sjalfboðaliðar. Þá fluttu fyrirlesarar erindi og sjónleikar voru sýndir.

En gjafir — minningar- og sumargjafir, áheit og samskot streymdu að. Enda safnaðist á nokkurum árum allstór sjóður, svo að í árslok 1931, eða á 4 árum, var sjóðurinn orðinn kr. 11221,77. En þar sem árferðir fór þá versnandi, dofnaði jafnframt yfir fjársöfnuninni, af eðlilegum ástæðum. Og þar eð ýmsar aðrar framkvæmdir þurftu einnig á fjárstyrk að halda, sá Kirkjubyggingarnefndin ekki ástæður til þess, að halda söfnuninni mjög til streitu, að öðru leyti en því, að hafa sumardaginn fyrsta sem fastan söfnunardag. Enda fór nú sjóðurinn að færast í aukana af eigin ramleik, því að nú fór að muna mikið um vextina.Kreppan frestaði byggingunni

Þegar augljóst var, að fjársöfnunin mundi ekki gefa lengur varanlegan árangur, vegna sífelt aukinna fjárhagsörðugleika hér á staðnum, og hinsvegar sterkar líkur fyrir verðfalli á peningum, sem mundi orsaka hækkun á byggingarefnum, sá nefndin sér ekki fært að fresta lengur byggingu kirkjunnar og ákvað á fundi 5. ágúst 1935, að bygging skyldi hafin í maímánuði 1936. Var gert ráð fyrir, að handbært fé til byggingarinnar myndi verða 19000 til 20000 krónur, að meðtöldu framlagi úr sjóði Staðarkirkju. Reyndar voru sumir nefndarmenn ekki fyllilega ánægðir með ákvörðunina, — þeir sem höfðu hugsað sér stærri og veglegri kirkju en sýnilegt var, að hægt yrði að fá fyrir þessa fjárhæð, sem fyrr var nefnd. En sættu sig þó við úrslitin, að öllum málavöxtum athuguðum, og sérstaklega, þar sem nú bættust við fyrr greinda örðugleika lítilsháttar misskilningur frá hendi nokkurra safnaðarmanna um kirkjubygginguna, er nefndin svaraði á viðeigandi hátt, með því að fastákveða bygginguna. Þessi misskilningur leiðréttist þó fljótlega, þegar kirkjubyggingarnefndinni gafst tækifæri til þess, að ræða málið á almennum safnaðarfundi. Á þeim fundi kom greinilega í ljós almennur áhugi á því, að kirkjan yrði reist sem fyrst.

Síðan tókst nefndinni — þó ekki fyr en 7. júní 1936, að fá hagkvæma samninga um byggingu kirkjunnar við hr. Jón Jónsson, húsameistara, á Flateyri. Og var kirkjan fullgerð 15. maí árið eftir eins og samningar hljóðuðu um, og er hún vönduð að öllum frágangi.

Kirkjan kostaði 20.246,55 kr.

Kirkjan er steinsteypuhús: Aðalhúsið 12,55 metr. á lengd og 7,35 metr. á breidd. Kór 3,58 X 4,19 metr. Turn 3,27 X 2,87 metr. og hæð 14,15 metrar. Hvolfþak er að innan í kirkju og kór. Kirkjan kostar, með altari, prédikunarstól, sætum, ofni og raflögnum, svo og girðingum umhverfis hana kr. 20.246,55. Þessi fjárhæð hefir greiðst að fullu með fjársöfnun og framlagi frá Staðarkirkju, nánar sundurliðað þannig: Gjafir frá ýmsum 4240,85 kr. Ágóði af fiskilóðum 3436,38 kr. Sumardagurinn fyrsti 2593,66 kr. Minningargjafir 814,20 kr.  Áheit 407,11 kr. Sjónleikir 483,72 kr. Fyrirlestrar 257,20 kr. Sumargjafir (sérstakar) 138,52 kr. Fé úr samskotabauk 229,20 kr. Vextir 4645,71 kr.  Framlag frá Staðarkirkju 3000,00 kr. Alls Kr. 20246,55 kr.

Er þannig takmarkinu náð og þvi skilyrði fullnægt, sem Kirkjubyggingarnefndinni var sett, að byggja kirkjuna skuldlaust. Alt fram til ársins 1936 beindist aðalstarf nefndarinnar að því, að koma upp kirkjunni sjálfri, en ei að síður var nefndinni það Ijóst, að tilfinnanlega vantaði fé til þess að prýða kirkjuna með nauðsynlegum munum. En í þeim efnum hafði nefndin engar sérstakar áhyggjur, því að hún vissi, að Guð var í verki með henni og treysti á hjálp hans og aðstoð góðra manna. Þetta traust brást heldur ekki, því að skömmu eftir að bygging var hafin, tóku að berast fregnir um ýmsa muni, sem kirkjunni mundu gefast. Og Þegar kirkjan var fullgerð, voru komnar í eigu hennar eftirtaldir munir að gjöf:
  • Altaristafla (mynd af Kristi og lærisveinum hans), máluð af Brynjólfi Þórðarsyni, frá frú Önnu Stefánsdóttur, ekkju síra Þorvarðs sál. Brynjólfssonar prests að Stað, og börnum hennar.
  • Messuskrúði, frá kvenfélaginu Ársól, Súgandafirði.
  • Tvær kirkjuklukkur og tvær ljósakrónur frá Súgfirðingum í Reykjavík og vinum safnaðarins þar, fyrir forgöngu hr. Hans Kristjánssonar forstjóra Sjóklæðagerðarinnar. Voru gjafir þesaar svo rausnarlegar, að þær einnig að mestu borguðu öll hliðarljós kirkjunnar.
  • Tveir altarisstjakar frá frú Láru Ó. Kolbeins á stað. 5. Númeratafla frá hr. Kr. Arnóri Kristjánssyni, húsgagnasmið í Reykjavík.
Allir eru munir þessir mjög vandaðir og svo fagrir, að sannarlegt augnayndi er hverjum, sem sér þá. Verðmæti þeirra mun vera að minsta kosti 3500 krónur. Þess skal ennfemur getið, að hr. Kristján Albert Kristjánsson kaupmaður og systkini hans gáfu lóð undir kirkjuna. Fyrir nokkurum árum voru þau hjónin, frú Anna Ingvarsdóttir og hr. Jónas Tómasson tónskáld frá Ísafirði, á ferð hér og efndu til hljómleika og stofnuðu með ágóðanum „Orgelsjóð Suðureyrarkirkju". Af skiljanlegum ástæðum beindist fjársöfnunin meira að kirkjunni sjálfri en þessum sjóði, og hafði hann því ekki náð miklum vexti, er til þess kom, að kaupa hljóðfæri fyrir kirkjuna, en án þess gat kirkjan vitanlega ekki verið. Og með því að kirkjubyggingarnefndinni þótti það ekki viðeigandi, að skila kirkjunni af sér án þess að hljóðfæri fylgdi henni, afréð hún að festa kaup á orgeli, sem talið er 2000 kr. virði.

En í sambandi við kaupin bættust enn við vini kirkjunnar þau hjónin frú Guðrún Friðriksdóttir frá Mýrum og hr. forstjóri Karl Ryden í Reykjavík, sem gáfu til kaupanna 200 krónur. Og enn hafa sjóðnum borist gjafir frá ýmsum. En þrátt fyrir þetta er skuld vegna orgelkaupanna 700 krónur, og er það hin eina skuld, er á kirkjunni hvílir nú. En vonandi hverfur hún áður en langt um líður.

Að lokum vil ég þakka af alhuga öllum nær og fjær, sem á einn eða annan hátt hafa unnið að byggingarmáli Suðureyrarkirkju, og eiga fyrst og fremst allir Súgfirðingar þar óskiftar þakkir Allar þessar gjafir, smáar og stórar, eru mikils virði. En meira virði er sá hlýi hugur til málefnisins og ræktarsemi sú, er gefendur bera til átthaga sinna, sem stendur á bak við gjafirnar. Að minni hyggju hafa Súgfirðingar unnið þrekvirki með byggingu Suðureyrarkirkju. Og byggingarsaga hennar ber þess ljós merki, að hér ríkir góður andi, og að samtök og góður vilji fá miklu til vegar komið. Ég er sannfærður um, að Suðureyrarkirkja verður söfnuðinum til sannrar gleði og Guðs blessunar á komandi tímum. Og það er einlæg ósk mín, að eins og kirkjan gnæfir há og tignarleg yfir Suðureyrarkauptúni, svo séu hugsanir Súgfirðinga hátt hafnar yfir alt dægurþras, þegar til stórra átaka kemur. Súgfirðingar! Verum ávalt minnugir þess, að sameinaðir stöndum vér en sundraðir föllum vér. Guð blessi framtíð Súgandafjarðar.

Örnólfur Valdemarsson

Ertu með athyglisverða ábendingu eða frétt sem á heima á Pressunni?
Sendu okkur póst á pressan@pressan.is - Fyllsta trúnaðar gætt, sé hans krafist.24.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Emma Chambers, sem þekkt var fyrir hlutverk sitt í Notting Hill, er látin

Breska leikkonan Emma Chambers, sem þekkt var fyrir hlutverk sitt í Notting Hill, er látin 53 ára að aldri.

24.feb. 2018 - 20:00 Ragna Gestsdóttir

Sérfræðingar í líkamsbeitingu túlka samband Katrínar við börn hennar

Katrín hertogaynja af Cambrigde hefur nóg fyrir stafni, en þrátt fyrir annríkið sem fylgir nafnbótinni og því að vera eiginkona arftaka bresku krúnunnar þá setur hún augljóslega móðurhlutverkið í fyrsta sæti hvar sem er.24.feb. 2018 - 18:00

Hún gerði þessar þrjár breytingar á lífi sínu og vann bug á þunglyndinu

Allir sem glímt hafa við þunglyndi vita að það er auðvelt að festast í vítahring neikvæðni og vonleysis. Gala Darling, 32 ára nýsjálensk kona, þekkir það af eigin raun en hún glímdi við þunglyndi og átröskun um nokkurra ára skeið. 
24.feb. 2018 - 16:00

Burt með bjúginn

Bjúgur er algengt vandamál sem getur stafað af óhollu mataræði, áfengisdrykkju, álagi, ónægri vatndrykkju og getur verið fylgikvilli óléttu svo eitthvað sé nefnt. 

24.feb. 2018 - 14:00 Bleikt

Katrín missti hárið eftir að pabbi hennar framdi sjálfsvíg

Katrín Rut Jóhannsdóttir er 27 ára þriggja barna móðir úr Hafnarfirði. Foreldrar hennar fóru hvort sína leiðina þegar Katrín var einungis átta ára gömul. Við tók erfiður tími, heimilisaðstæður voru ekki upp á það besta og þá glímdi faðir hennar við áfengissýki sem hafði djúpstæð áhrif á hans nánustu.
24.feb. 2018 - 12:00

Besta brúðkaupsgjöfin var opnuð níu árum eftir brúðkaupið

Þegar þau Kathy og Brandon Gunn gengu í hjónaband fyrir níu árum fengu þau fjölmargar gjafir eins og gengur og gerist. Einn pakki vakti þó meiri athygli en aðrir því á honum stóð skýrum stöfum að hann mætti ekki opna strax. 

24.feb. 2018 - 10:00

6 matvæli sem hjálpa þér að berjast gegn pestunum

Nú eru hinar árstíðabundnu pestir að láta á sér kræla. Engin ein leið er örugg til að koma í veg fyrir að smitast af slíkum pestum þótt handþvottur og almennt hreinlæti geti fleytt fólki langt. En er eitthvað annað sem við getum gert til að auka líkurnar á því að veikjast ekki? 
24.feb. 2018 - 08:17 Eyjan

Samið um þorskafla Íslands í Smugunni

Haldinn var samningafundur í fiskveiðinefnd Íslands og Rússlands daganna 19.-20. febrúar. Umræðuefnið var að venju framkvæmd svokallaðs Smugusamnings frá 1999 milli Íslands, Noregs og Rússlands um þorskveiðar íslenskra skipa í lögsögu Noregs og í þessu tilviki í lögsögu Rússlands fyrir árið 2018. Í samningnum er um tvenns konar kvóta að ræða.
23.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Börnin á Álmstræti – hryllingur og meira til

TheKidsofElmStreet á Instagram er hryllingskvikmyndablogg tileinkað því sem er ógnvekjandi og hryllilegt. Kvikmyndadómar um hryllingsmyndir, getraunir og fleira frá alvöru kvikmyndasagnfræðingi.

23.feb. 2018 - 20:00

Nova hætti að raka sig þegar hún fann ástina: „Ég elska skeggið hennar“

Hin 26 ára gamla Nova Galaxia hefur sætt sig við hárvöxtinn sem fylgir því að vera með fjölbröðrueggjastokkaheilkenni. Í áraraðir hefur hún rakað sig alla morgna af ótta við viðbrögð samfélagsins en eftir að hún fann ástina er hún hætt að raka sig.
23.feb. 2018 - 18:30 Bleikt

Magnús Máni hefur misst 23 kíló: „Ég sagðist ætla að skila verkefninu þegar ég væri komin með six pack“

Magnús Máni Hafþórsson hefur tekið af sér 23 kíló á rúmlega fjórum mánuðum. Magnús hafði alltaf verið í fínu formi en vegna vanlíðan fór hann að borða mikið og bætti því hægt og rólega á sig allt þar til hann var orðin 113 kíló.
23.feb. 2018 - 17:00 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Uppskrift – kjúklinga fajitas með nýju twisti

Kjúklinga fajitas eru einfaldar, girnilegar og bragðgóðar. Hér er uppskrift með nýju twisti.
23.feb. 2018 - 15:30 Bleikt

Átta ómetanleg húsráð frá Margréti

Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra Hússtjórnarskólans í Reykjavík, deilir átta góðum húsráðum sem allir ættu að þekkja.  1. Allt gróft mjöl á að geyma í lokuðum ílátum því annars getur kviknað líf í því. Einnig ágætt að frysta.
23.feb. 2018 - 13:30

Félagsleg tilraun sýnir hversu auðvelt er fyrir 13 ára að kaupa byssu í Bandaríkjunum

Mikið hefur verið rætt um skotvopnalöggjöfina í Bandaríkjunum eftir að Nikolas Cruz myrti 17 manns í menntaskóla í Parkland í Flórída miðvikudaginn 14. febrúar.
23.feb. 2018 - 12:00 Bleikt

Sprenghlægilegar sögur af hormónafullum óléttum íslenskum konum

Flestar konur sem gengið hafa með barn undir belti kannast við þá óstjórnlegu hormónaframleiðslu sem líkaminn setur af stað nánast um leið og pissað er á prófið. Hormónarnir gera það að verkum að konan verður virkilega tilfinninganæm á meðan á meðgöngunni stendur og oft í nokkra mánuði eftir á.
23.feb. 2018 - 10:30

Nýjasta tíska: Þriðja augað og halda á afskornu höfði

Það er óhætt að segja að tískuheimurinn getur verið undarlegur. Í síðustu viku vöktu píkuhárkollurnar frægu mikla athygli á New York tískuvikunni.
23.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Haraldur hugsar málið varðandi framboð til varaformennsku

Haraldur Benediktsson, fyrsti þingmaður Norð-vestur kjördæmis fyrir Sjálfstæðisflokkinn, segist ætla að hugsa sig um hvort hann bjóði sig fram til varaformennsku í flokknum á landsfundi sjálfstæðisflokksins um miðjan mars, eftir fjölda áskorana. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag.

23.feb. 2018 - 08:00

Sjálfsfróun verður um 100 Þjóðverjum að bana árlega

Á hverju ári látast um 100 manns í Þýskalandi við það að stunda sjálfsfróun. Fólkið stundar það sem nefnt hefur verið „öfgafull“ sjálfsfróun en algengasta dánarorsökin er köfnun. Að jafnaði er sjálfsfróun ekki hættuleg en þegar fólk leitar að „flóknari“ nautn getur sjálfsfróunin orðið hættuleg, beinlínis lífshættuleg eins og dæmin sanna.
22.feb. 2018 - 22:00

Kúlurass á nokkrum vikum

Margir þrá að vera með svokallaðan kúlurass. Með þolinmæði og smá vinnu er hægt að tóna bakhlutann upp svo um munar á nokkrum vikum.
22.feb. 2018 - 20:00

Elliheimili fékk súludansara til að skemmta íbúum

Elliheimili fékk súludansara til að koma og skemmta íbúum. Myndir frá sýningunni hafa vakið mikla athygli. Segja sumir að sýningin hafi verið „óviðeigandi.“
22.feb. 2018 - 18:00

Öflug myndasería - Karlmannlegur kvenleiki

Ljósmyndari hefur tekið öflugar myndir til að endurskoða hugmyndir okkar um kyn og kynhlutverk. Thomas Evans er frá Manhattan, New York. Hann hefur verið að taka myndir af nöktum „karlmannlegum“ karlmönnum fyrir ‚Femme The Man‘ herferð. 
22.feb. 2018 - 16:30

Hugsanlega mest pirrandi myndband allra tíma

Hefurðu einhvern tíman spáð í því hvernig hundi líður þegar hann getur ekki náð skottinu sínu? Örugglega svipuð tilfinning og þér á eftir að líða eftir að horfa á þetta myndband af strandlengju.

22.feb. 2018 - 15:00 Bleikt

Saga Dröfn var fullkomin mamma: „Þetta getur nú ekki verið svo erfitt“

Áður en Saga Dröfn Haraldsdóttir eignaðist sitt fyrsta barn var hún fullkomin mamma. Barnið hennar mátti aldrei vera með hor, það átti alltaf að fara að sofa á réttum tíma, borða einungis hollan mat og sjónvarpið átti að vera spari.
22.feb. 2018 - 13:30

Ferðaljósmyndari gefur ráð: Svona tekurðu bestu myndirnar

Þegar maður ferðast er algengt að taka nokkrar eða mikinn fjölda af myndum til að minnast ferðalagsins og deila myndunum með vinum og fjölskyldu, eða jú ókunnugum á Instagram.
22.feb. 2018 - 12:00 Bleikt

Ljósmæður opna Snapchat: „Fylgjendur fá mjög fjölbreytta fræðslu og upplýsingar“

Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir ásamt Áslaugu Valsdóttur formanni ljósmæðrafélagsins fannst komin tími til þess að færa störf ljósmæðra nær nútímanum og gera þau sýnilegri. Þær tóku því sameiginlega ákvörðun um að stofna opin Snapchat reikning þar sem nokkrar ljósmæður skiptast á að sýna og segja frá störfum sínum.
22.feb. 2018 - 10:37

Lögreglan varar við nýju svindli: „Afar mikilvægt að fólk fari varlega“

Nýjar svikatilraunir hafa komið inn á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni og segir að ástæða sé til að vara fólk við svikunum.
22.feb. 2018 - 09:29 Eyjan

Eyþór segir meirihlutann hafa misst tökin-Nýr starfshópur þriðja hvern dag

Eyþór Arnalds, borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, sakar stjórnkerfið í borginni um óviðunandi vinnubrögð í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. Nefnir hann því til stuðnings að fyrirspurnum sé svarað seint og illa og að 351 starfshópur hafi verið skipaður fyrstu þrjú ár kjörtímabilsins. 
22.feb. 2018 - 08:00

Vegfarendur kvörtuðu undan öskureiðum betlara: Við leit á honum fundu lögreglumenn milljónir króna

Af hverju að standa úti á götu og betla þegar maður er með stórar fjárhæðir í vösunum? Þessari spurningu hefur verið varpað fram undanfarið í sænskum fjölmiðlum eftir að maður, sem talið er að sé heimilislaus, var handtekinn í síðustu viku en hann var með sex milljónir sænskra króna í fórum sínum. Þetta svarar til um 74 milljóna íslenskra króna.
21.feb. 2018 - 22:00

Það sem kynlíf getur gert fyrir þig

Þeir sem hafa ekki tíma til að stunda líkamsrækt ættu að stunda hana í svefnherberginu.  Kynlíf er talið draga úr hættu á hjartaáföllun og þeir sem stunda það reglulega eru taldir lifa lengur.
21.feb. 2018 - 20:00

Til unga mannsins með hundinn: „Þú reifst hann upp, snérir upp á hann og slóst hann“

„Til unga mannsins sem á hund sem slapp frá í dag fyrir utan þjóðveg á leið út úr bænum. Ég veit að veðrið var vont og færðin slæm. Enda stoppuðu allir bílarnir og röð myndaðist út af hundinum sem virtist jafn hræddur og ráðvilltur og þú eflaust varst.“
21.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Gullfalleg viðarhúsgögn og innréttingar

Það er fátt skemmtilegra en að prýða heimili sitt fallegum munum, húsgögnum og innréttingum.
21.feb. 2018 - 16:30 Bleikt

Tanja Ósk var lögð í hrottalegt einelti: „Ég var heltekin af ótta“

Ímyndið ykkur að sex ára gömul dóttir ykkar sé að byrja sinn fyrsta skóladag. Hún er spennt, hlakkar til að eignast vini og verða fullorðin. Eftir skóla kemur hún heim sorgmædd vegna þess að stelpurnar í bekknum leyfðu henni ekki að leika sér með þeim af því að hún var of ljót. Þessi sex ára stelpa var ég.
21.feb. 2018 - 14:30

Konur þurfa meiri svefn

Samkvæmt nýlegri rannsókn þurfa konur meiri svefn en karlar. Rannsóknin var gerð á vegum The Duke University í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum og leiddi í ljós að heili kvenna þarf meiri tíma til að jafna sig eftir annríki dagsins en heili karla.
21.feb. 2018 - 13:00 Bleikt

Bjargey um hamingju: „Ég hef upplifað mikinn sársauka og vildi ekki dvelja þar. Ég vildi frelsi“

Hvers vegna finnst sumum allt vera erfitt og leiðinlegt á meðan öðrum finnst lífið almennt skemmtilegt og sjá það jákvæða í stað þess neikvæða. Hvað aðskilur þessa tvo einstaklinga?

21.feb. 2018 - 11:00

Myndir dagsins - Vitlaus texti á Stubbunum: „Ég veit þú varst í vímu“

Hver man ekki eftir Stubbunum? Börn gátu setið tímunum saman yfir þáttunum og skemmt sér konunglega. Það hins vegar áttu sér stað mjög óheppileg mistök 25. október 2012. Sunna Dís Ólafsdóttir rifjar upp atvikið á Facebook-síðu sinni.
21.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Tveimur sendiráðum lokað vegna hagræðingar

Sendiráðum Íslands í Vín í Austurríki og borginni Mapútó í Mósambík verður lokað vegna hagræðingar innan utanríkisráðuneytisins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
21.feb. 2018 - 08:32 Kynning

Purkhús: Fallegra heimili með gæðavörum á hagstæðu verði

Purkhús er vefverslun á vefslóðinni purkhus.is sem sérhæfir í fallegum vörum til að prýða heimilið. Eigandinn er Sara Björk Purkhús en að hennar sögn koma vörurnar víða að, til dæmis frá Bandaríkjunum, Indlandi og Kína, en sumar vörurnar hannar Sara sjálf og lætur framleiða fyrir sig, aðrar kaupir hún af heildsölum.

21.feb. 2018 - 08:00

Var þetta dýrasta búðarhnupl sögunnar? Sektaður um 25 milljónir

58 ára þýskur karlmaður var nýlega dæmdur til að greiða sem nemur 58 milljónum íslenskra króna í sekt en hann var fundinn sekur um búðarhnupl. Það var dómstóll í München sem dæmdi manninn til þessarar þungu refsingar nýlega.
20.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Píkuhárkollur eru heitasta trendið í dag

Þeir sem mættu á tískuvikuna í New York sem haldin var 8. – 16. febrúar síðastliðinn urðu vitni að einu heitasta trendinu í dag, píkuhárkollunni. Það var á tískusýningu suður-kóreska hönnuðarins Kaimin sem boðið var upp á herlegheitin.


20.feb. 2018 - 20:00

Leiðir til að líta upp af skjánum - Ekki láta snjalltækin stýra fjölskyldulífinu

Á mörgum nútímaheimilum eyðir fjölskyldan, allt niður í smábörn, talsverðum tíma við skjái á degi hverjum. Tæknin er undursamleg, en samt er óneitanlega eitthvað örlítið bogið við að eins árs börn sitji og fletti myndum í snjallsímum án þess að nokkur hafi þjálfað þau til iðjunnar. 
20.feb. 2018 - 19:00 Bleikt

Guðlaug hefur misst fóstur tvisvar sinnum: „Ég fór á klósettið og fann það detta niður, ég var bara ekki tilbúin til þess að sturt

Guðlaug Sif Hafsteinsdóttir hefur tvisvar sinnum misst fóstur og tók sú lífsreynsla mikið á hana. Segir hún það algengt að fólk tali um það að missa fóstur sé ekkert mál. Fóstrið skolist einfaldlega út og konan eigi í kjölfarið að halda áfram með líf sitt líkt og ekkert hafi í skorist.
20.feb. 2018 - 17:30 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Flugfarþegar úrvinda eftir 8 tíma flug með barni í brjálæðiskasti

Farþegar í flugvél Lufthansa frá Þýskalandi til New York nýlega máttu þola það að hlusta á þriggja ára dreng í brjálæðiskasti alla flugferðina. Hann hljóp gargandi um, klifraði yfir sætin fram og til baka og ekkert dró af drengnum allt flugið. Farþegar máttu láta ósköpin yfir sig ganga og reyndu margir þeirra að hylja eyrun til að draga aðeins úr hávaðanum.


20.feb. 2018 - 16:00 Bleikt

Amanda og Birgir eru vegan og alæta í sambúð: „Engin ein rétt leið í samböndum“

Vegan og alæta í sambúð, hvernig virkar það? Þetta er spurning sem ég fæ að heyra reglulega og eru eflaust enn fleiri sem velta henni fyrir sér án þess að spyrja. Einnig fæ ég stundum fyrirspurnir frá einstaklingum sem vilja gerast grænmetisætur eða vegan en telja að makinn færi ekki sömu leið.
20.feb. 2018 - 14:00

Þurrkaði nærbuxurnar í 20 mínútur í miðju flugi - Myndband

Það finnst fáum gaman að fljúga. Maður veit einnig aldrei hver situr hliðin á manni eða í kringum mann. Kannski einhver með háværa tónlist og að borða túnfisksamloku. Eða einhver sem heldur á blautum nærbuxum upp við loftopið til að þurrka þær. Það gerðist í flugi frá Tyrklandi til Moskvu í Rússlandi. 

20.feb. 2018 - 12:30 Bleikt

Aldís rakst á gífurlegan verðmun á barnadóti milli verslana: „Þetta hlýtur að vera eitthvað djók!“

Aldís Björk Óskarsdóttir var stödd í barnaversluninni Ólavía og Oliver á dögunum þegar hún rakst fyrir tilviljun á barnadót sem kostaði tæplega átta þúsund krónur. Það sem kom Aldísi svo mikið á óvart var að einungis nokkrum vikum áður hafði hún keypt sömu vöruna á 2500 krónur í Hagkaup.

20.feb. 2018 - 11:37

Ölvaður og ók á móti umferð á Kringlumýrarbraut

Klukkan hálf tólf í gærkvöldi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna karls og konu sem reyndu að ræna tölvu af starfsmanni hótels í miðborg Reykjavíkur. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
20.feb. 2018 - 10:30

Stefnumótasíða fyrir stuðningsfólk Donald Trump vekur athygli – Aðeins fyrir gagnkynhneigða

Það er til stefnumótasíða ætluð stuðningsfólki Donald Trump Bandaríkjaforseta. Síðan heitir Trump.Dating. Slagorð síðunnar er „Make Dating Great Again.“
20.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Segir styttingu vinnuvikunnar hina nýju leiðréttingu

Börkur Gunnarsson, listamaður og fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tætir í sig verkefni vinstri meirihlutans í borginni um styttingu vinnuvikunnar í Morgunblaðinu í dag. Verkefnið sem innleitt var hjá hluta af starfsmönnum borgarinnar, um styttri vinnuviku fyrir sömu laun, kallar Börkur hina nýju leiðréttingu, með vísun í þegar Framsóknarflokkurinn undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, lofaði afmörkuðum hópi fólks háa eingreiðslu gegn atkvæði þess:

20.feb. 2018 - 07:50

Hún fékk höfuðverk og fór að sofa: Þegar hún vaknaði talaði hún með allt öðrum hreim en áður

Fyrir tveimur árum fékk bandarísk kona mikinn höfuðverk. Hún fór því og lagði sig í þeirri von að höfuðverkurinn myndi batna aðeins. En þegar hún vaknaði hafði hún glatað bandaríska hreimnum sínum og var farin að tala með breskum hreim. Það gerir þetta kannski enn athyglisverðara að þetta var ekki í fyrsta sinn sem hreimur hennar breyttist þegar hún fékk sér blund þegar hún var með mikinn höfuðverk.
19.feb. 2018 - 22:00 Bleikt

13 bráðfyndnar gamanmyndir á Netflix

Það bíða líklega langflestir Íslendingar eftir því að sólin hækki á lofti og vetur konungur láti sig hverfa af landi brott, enda hefur veturinn verið sérstaklega þungur undanfarnar vikur. Það er þó eitt hægt að gera til þess að stytta biðina og það er að koma sér vel fyrir í sófanum með eitthvað gott að narta í og kveikja sér á skemmtilegri gamanmynd.

Veðrið
Klukkan 03:00
Skýjað
SA4
4,4°C
Skýjað
S8
3,8°C
Alskýjað
SV6
3,4°C
Alskýjað
SA5
4,2°C
Heiðskírt
NA3
2,0°C
Alskýjað
Logn
1,4°C
Alskýjað
SSA7
3,8°C
Spáin
Gæludýr: feb 2018
Sigrún Dóra Jónsdóttir
Sigrún Dóra Jónsdóttir - 30.1.2018
Til varnar sonum mínum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 27.1.2018
Andmælti Davíð, en trúði honum samt
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 31.1.2018
Hvenær ertu búinn að aðlagast?
Lovísa María Emilsdóttir
Lovísa María Emilsdóttir - 31.1.2018
Æfðu þig í að finna fyrir gleði, þakklæti og hamingju!
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 05.2.2018
Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 09.2.2018
Uppgjör í verkalýðshreyfingunni!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Spurning drottningar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Hún líka
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 16.2.2018
Viðkvæmir Píratar
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 15.2.2018
Spáð í spilin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.2.2018
Hugleiðingar á 65 ára afmælinu
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 22.2.2018
Umskurður drengja
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 22.2.2018
Gyðingdómur í sögu og samtíð - námskeið
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 24.2.2018
Hann kaus frelsið
Fleiri pressupennar