08. nóv. 2017 - 15:11Vestfirðir

Suðureyrarkirkja 80 ára

Sunnudaginn, 29. október, var haldin hátíðarguðsþjónusta í Suðureyrarkirkju til að minnast afmælis kirkjunar en hún var vígð árið 1937 og er þvi 80 ára um þessar mundir. Kirkjukór Suðureyrar söng undir stjórn Margrétar Gunnarsdóttur organista og var guðsþjónustan ákaflega vel sótt. Sóknarpresturinn sr. Fjölnir Ásbjörnsson rifjaði upp byggingarsögu kirkjunar í upphafi athafnar og las ákaflega fróðlega grein eftir Örnólf Valdimarsson formann kirkjubyggingarnefndarinnar sem birtist í Kirkjuritinu 1938. Eftir guðsþjónustuna var boðið uppá afmæliskaffi í félagsheimilinu á Suðureyri. Þar var einnig haldin sýning á gripum kirkjunnar, ljósmyndum og ýmsu öðru sem tengist sögu kirkjunnar og þótti þetta ákaflega gott framtak í alla staði.


Mynd: Helga Guðný Kristjánsdóttir

Grein Örnólfs í Kirkjuritinu:

SUÐUREYRARKIRKJA í SÚGANDAFIRÐI

Árið 1926 stofnaði Kvenfélagið Ársól á Suðureyri Kirkjubyggingarsjóð Suðureyrarkirkju með 300 kr. framlagi, og gjörðist þar með brautryðjandi þessa mikilvæga máls. Málið hlaut þegar vinsældir hjá söfnuðinum, og á safnaðarfundi 4. des. 1927 var kosin 9 manna nefnd (6 karlar og 3 konur) til bess að annast fjársöfnun til byggingarinnar. Nefndin var kölluð Kirkjubyggingarnefnd Suðureyrar, og hefir hún starfað að málinu alt til þessa. Á safnaðarfundi 29. apríl 1934 var verksvið nefndarinnar aukið og henni þá falið að byggja kirkjuna þegar þess væri kostur, en jafnframt sett að skilyrði, að byggja skuldlaust að mestu.

Ég veit ekki dæmi til þess, að hér í sveit hafi nokkurt nauðsynja- og framfaramál mætt betri skilningi og samhug manna en kirkjubyggingarmálið naut þegar í byrjun og á alllöngum tíma. Mátti heita svo, að allir Súgfirði.ngar legðu fram fé, eða liðveizlu fjársöfnuninni á einhvern hátt. Er sérstaklega ánægjulegt að minnast hins eldlega áhuga, sem lýsti sér í fjársöfnuninni á þessUm árum. Þá voru gefnar fiskilóðir, sem allir vélbátar lögðu með fúsum vilja skipshafnarinnar, um lengri tíma, en skóladrengir, undir stjórn hr. Friðberts Friðbertssonar, núverandi skólastjóra, og hr. Þórðar Þórðarsonar símstjóra, unnu að beitingu og aðgerð lóða. Enn aðrir önnuðust aðgerð og söltun fisksins, alt sem sjalfboðaliðar. Þá fluttu fyrirlesarar erindi og sjónleikar voru sýndir.

En gjafir — minningar- og sumargjafir, áheit og samskot streymdu að. Enda safnaðist á nokkurum árum allstór sjóður, svo að í árslok 1931, eða á 4 árum, var sjóðurinn orðinn kr. 11221,77. En þar sem árferðir fór þá versnandi, dofnaði jafnframt yfir fjársöfnuninni, af eðlilegum ástæðum. Og þar eð ýmsar aðrar framkvæmdir þurftu einnig á fjárstyrk að halda, sá Kirkjubyggingarnefndin ekki ástæður til þess, að halda söfnuninni mjög til streitu, að öðru leyti en því, að hafa sumardaginn fyrsta sem fastan söfnunardag. Enda fór nú sjóðurinn að færast í aukana af eigin ramleik, því að nú fór að muna mikið um vextina.Kreppan frestaði byggingunni

Þegar augljóst var, að fjársöfnunin mundi ekki gefa lengur varanlegan árangur, vegna sífelt aukinna fjárhagsörðugleika hér á staðnum, og hinsvegar sterkar líkur fyrir verðfalli á peningum, sem mundi orsaka hækkun á byggingarefnum, sá nefndin sér ekki fært að fresta lengur byggingu kirkjunnar og ákvað á fundi 5. ágúst 1935, að bygging skyldi hafin í maímánuði 1936. Var gert ráð fyrir, að handbært fé til byggingarinnar myndi verða 19000 til 20000 krónur, að meðtöldu framlagi úr sjóði Staðarkirkju. Reyndar voru sumir nefndarmenn ekki fyllilega ánægðir með ákvörðunina, — þeir sem höfðu hugsað sér stærri og veglegri kirkju en sýnilegt var, að hægt yrði að fá fyrir þessa fjárhæð, sem fyrr var nefnd. En sættu sig þó við úrslitin, að öllum málavöxtum athuguðum, og sérstaklega, þar sem nú bættust við fyrr greinda örðugleika lítilsháttar misskilningur frá hendi nokkurra safnaðarmanna um kirkjubygginguna, er nefndin svaraði á viðeigandi hátt, með því að fastákveða bygginguna. Þessi misskilningur leiðréttist þó fljótlega, þegar kirkjubyggingarnefndinni gafst tækifæri til þess, að ræða málið á almennum safnaðarfundi. Á þeim fundi kom greinilega í ljós almennur áhugi á því, að kirkjan yrði reist sem fyrst.

Síðan tókst nefndinni — þó ekki fyr en 7. júní 1936, að fá hagkvæma samninga um byggingu kirkjunnar við hr. Jón Jónsson, húsameistara, á Flateyri. Og var kirkjan fullgerð 15. maí árið eftir eins og samningar hljóðuðu um, og er hún vönduð að öllum frágangi.

Kirkjan kostaði 20.246,55 kr.

Kirkjan er steinsteypuhús: Aðalhúsið 12,55 metr. á lengd og 7,35 metr. á breidd. Kór 3,58 X 4,19 metr. Turn 3,27 X 2,87 metr. og hæð 14,15 metrar. Hvolfþak er að innan í kirkju og kór. Kirkjan kostar, með altari, prédikunarstól, sætum, ofni og raflögnum, svo og girðingum umhverfis hana kr. 20.246,55. Þessi fjárhæð hefir greiðst að fullu með fjársöfnun og framlagi frá Staðarkirkju, nánar sundurliðað þannig: Gjafir frá ýmsum 4240,85 kr. Ágóði af fiskilóðum 3436,38 kr. Sumardagurinn fyrsti 2593,66 kr. Minningargjafir 814,20 kr.  Áheit 407,11 kr. Sjónleikir 483,72 kr. Fyrirlestrar 257,20 kr. Sumargjafir (sérstakar) 138,52 kr. Fé úr samskotabauk 229,20 kr. Vextir 4645,71 kr.  Framlag frá Staðarkirkju 3000,00 kr. Alls Kr. 20246,55 kr.

Er þannig takmarkinu náð og þvi skilyrði fullnægt, sem Kirkjubyggingarnefndinni var sett, að byggja kirkjuna skuldlaust. Alt fram til ársins 1936 beindist aðalstarf nefndarinnar að því, að koma upp kirkjunni sjálfri, en ei að síður var nefndinni það Ijóst, að tilfinnanlega vantaði fé til þess að prýða kirkjuna með nauðsynlegum munum. En í þeim efnum hafði nefndin engar sérstakar áhyggjur, því að hún vissi, að Guð var í verki með henni og treysti á hjálp hans og aðstoð góðra manna. Þetta traust brást heldur ekki, því að skömmu eftir að bygging var hafin, tóku að berast fregnir um ýmsa muni, sem kirkjunni mundu gefast. Og Þegar kirkjan var fullgerð, voru komnar í eigu hennar eftirtaldir munir að gjöf:
  • Altaristafla (mynd af Kristi og lærisveinum hans), máluð af Brynjólfi Þórðarsyni, frá frú Önnu Stefánsdóttur, ekkju síra Þorvarðs sál. Brynjólfssonar prests að Stað, og börnum hennar.
  • Messuskrúði, frá kvenfélaginu Ársól, Súgandafirði.
  • Tvær kirkjuklukkur og tvær ljósakrónur frá Súgfirðingum í Reykjavík og vinum safnaðarins þar, fyrir forgöngu hr. Hans Kristjánssonar forstjóra Sjóklæðagerðarinnar. Voru gjafir þesaar svo rausnarlegar, að þær einnig að mestu borguðu öll hliðarljós kirkjunnar.
  • Tveir altarisstjakar frá frú Láru Ó. Kolbeins á stað. 5. Númeratafla frá hr. Kr. Arnóri Kristjánssyni, húsgagnasmið í Reykjavík.
Allir eru munir þessir mjög vandaðir og svo fagrir, að sannarlegt augnayndi er hverjum, sem sér þá. Verðmæti þeirra mun vera að minsta kosti 3500 krónur. Þess skal ennfemur getið, að hr. Kristján Albert Kristjánsson kaupmaður og systkini hans gáfu lóð undir kirkjuna. Fyrir nokkurum árum voru þau hjónin, frú Anna Ingvarsdóttir og hr. Jónas Tómasson tónskáld frá Ísafirði, á ferð hér og efndu til hljómleika og stofnuðu með ágóðanum „Orgelsjóð Suðureyrarkirkju". Af skiljanlegum ástæðum beindist fjársöfnunin meira að kirkjunni sjálfri en þessum sjóði, og hafði hann því ekki náð miklum vexti, er til þess kom, að kaupa hljóðfæri fyrir kirkjuna, en án þess gat kirkjan vitanlega ekki verið. Og með því að kirkjubyggingarnefndinni þótti það ekki viðeigandi, að skila kirkjunni af sér án þess að hljóðfæri fylgdi henni, afréð hún að festa kaup á orgeli, sem talið er 2000 kr. virði.

En í sambandi við kaupin bættust enn við vini kirkjunnar þau hjónin frú Guðrún Friðriksdóttir frá Mýrum og hr. forstjóri Karl Ryden í Reykjavík, sem gáfu til kaupanna 200 krónur. Og enn hafa sjóðnum borist gjafir frá ýmsum. En þrátt fyrir þetta er skuld vegna orgelkaupanna 700 krónur, og er það hin eina skuld, er á kirkjunni hvílir nú. En vonandi hverfur hún áður en langt um líður.

Að lokum vil ég þakka af alhuga öllum nær og fjær, sem á einn eða annan hátt hafa unnið að byggingarmáli Suðureyrarkirkju, og eiga fyrst og fremst allir Súgfirðingar þar óskiftar þakkir Allar þessar gjafir, smáar og stórar, eru mikils virði. En meira virði er sá hlýi hugur til málefnisins og ræktarsemi sú, er gefendur bera til átthaga sinna, sem stendur á bak við gjafirnar. Að minni hyggju hafa Súgfirðingar unnið þrekvirki með byggingu Suðureyrarkirkju. Og byggingarsaga hennar ber þess ljós merki, að hér ríkir góður andi, og að samtök og góður vilji fá miklu til vegar komið. Ég er sannfærður um, að Suðureyrarkirkja verður söfnuðinum til sannrar gleði og Guðs blessunar á komandi tímum. Og það er einlæg ósk mín, að eins og kirkjan gnæfir há og tignarleg yfir Suðureyrarkauptúni, svo séu hugsanir Súgfirðinga hátt hafnar yfir alt dægurþras, þegar til stórra átaka kemur. Súgfirðingar! Verum ávalt minnugir þess, að sameinaðir stöndum vér en sundraðir föllum vér. Guð blessi framtíð Súgandafjarðar.

Örnólfur Valdemarsson

Ertu með athyglisverða ábendingu eða frétt sem á heima á Pressunni?
Sendu okkur póst á pressan@pressan.is - Fyllsta trúnaðar gætt, sé hans krafist.21.feb. 2018 - 22:00

Það sem kynlíf getur gert fyrir þig

Þeir sem hafa ekki tíma til að stunda líkamsrækt ættu að stunda hana í svefnherberginu.  Kynlíf er talið draga úr hættu á hjartaáföllun og þeir sem stunda það reglulega eru taldir lifa lengur.
21.feb. 2018 - 20:00

Til unga mannsins með hundinn: „Þú reifst hann upp, snérir upp á hann og slóst hann“

„Til unga mannsins sem á hund sem slapp frá í dag fyrir utan þjóðveg á leið út úr bænum. Ég veit að veðrið var vont og færðin slæm. Enda stoppuðu allir bílarnir og röð myndaðist út af hundinum sem virtist jafn hræddur og ráðvilltur og þú eflaust varst.“
21.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Gullfalleg viðarhúsgögn og innréttingar

Það er fátt skemmtilegra en að prýða heimili sitt fallegum munum, húsgögnum og innréttingum.
21.feb. 2018 - 16:30 Bleikt

Tanja Ósk var lögð í hrottalegt einelti: „Ég var heltekin af ótta“

Ímyndið ykkur að sex ára gömul dóttir ykkar sé að byrja sinn fyrsta skóladag. Hún er spennt, hlakkar til að eignast vini og verða fullorðin. Eftir skóla kemur hún heim sorgmædd vegna þess að stelpurnar í bekknum leyfðu henni ekki að leika sér með þeim af því að hún var of ljót. Þessi sex ára stelpa var ég.
21.feb. 2018 - 14:30

Konur þurfa meiri svefn

Samkvæmt nýlegri rannsókn þurfa konur meiri svefn en karlar. Rannsóknin var gerð á vegum The Duke University í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum og leiddi í ljós að heili kvenna þarf meiri tíma til að jafna sig eftir annríki dagsins en heili karla.
21.feb. 2018 - 13:00 Bleikt

Bjargey um hamingju: „Ég hef upplifað mikinn sársauka og vildi ekki dvelja þar. Ég vildi frelsi“

Hvers vegna finnst sumum allt vera erfitt og leiðinlegt á meðan öðrum finnst lífið almennt skemmtilegt og sjá það jákvæða í stað þess neikvæða. Hvað aðskilur þessa tvo einstaklinga?

21.feb. 2018 - 11:00

Myndir dagsins - Vitlaus texti á Stubbunum: „Ég veit þú varst í vímu“

Hver man ekki eftir Stubbunum? Börn gátu setið tímunum saman yfir þáttunum og skemmt sér konunglega. Það hins vegar áttu sér stað mjög óheppileg mistök 25. október 2012. Sunna Dís Ólafsdóttir rifjar upp atvikið á Facebook-síðu sinni.
21.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Tveimur sendiráðum lokað vegna hagræðingar

Sendiráðum Íslands í Vín í Austurríki og borginni Mapútó í Mósambík verður lokað vegna hagræðingar innan utanríkisráðuneytisins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
21.feb. 2018 - 08:32 Kynning

Purkhús: Fallegra heimili með gæðavörum á hagstæðu verði

Purkhús er vefverslun á vefslóðinni purkhus.is sem sérhæfir í fallegum vörum til að prýða heimilið. Eigandinn er Sara Björk Purkhús en að hennar sögn koma vörurnar víða að, til dæmis frá Bandaríkjunum, Indlandi og Kína, en sumar vörurnar hannar Sara sjálf og lætur framleiða fyrir sig, aðrar kaupir hún af heildsölum.

21.feb. 2018 - 08:00

Var þetta dýrasta búðarhnupl sögunnar? Sektaður um 25 milljónir

58 ára þýskur karlmaður var nýlega dæmdur til að greiða sem nemur 58 milljónum íslenskra króna í sekt en hann var fundinn sekur um búðarhnupl. Það var dómstóll í München sem dæmdi manninn til þessarar þungu refsingar nýlega.
20.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Píkuhárkollur eru heitasta trendið í dag

Þeir sem mættu á tískuvikuna í New York sem haldin var 8. – 16. febrúar síðastliðinn urðu vitni að einu heitasta trendinu í dag, píkuhárkollunni. Það var á tískusýningu suður-kóreska hönnuðarins Kaimin sem boðið var upp á herlegheitin.


20.feb. 2018 - 20:00

Leiðir til að líta upp af skjánum - Ekki láta snjalltækin stýra fjölskyldulífinu

Á mörgum nútímaheimilum eyðir fjölskyldan, allt niður í smábörn, talsverðum tíma við skjái á degi hverjum. Tæknin er undursamleg, en samt er óneitanlega eitthvað örlítið bogið við að eins árs börn sitji og fletti myndum í snjallsímum án þess að nokkur hafi þjálfað þau til iðjunnar. 
20.feb. 2018 - 19:00 Bleikt

Guðlaug hefur misst fóstur tvisvar sinnum: „Ég fór á klósettið og fann það detta niður, ég var bara ekki tilbúin til þess að sturt

Guðlaug Sif Hafsteinsdóttir hefur tvisvar sinnum misst fóstur og tók sú lífsreynsla mikið á hana. Segir hún það algengt að fólk tali um það að missa fóstur sé ekkert mál. Fóstrið skolist einfaldlega út og konan eigi í kjölfarið að halda áfram með líf sitt líkt og ekkert hafi í skorist.
20.feb. 2018 - 17:30 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Flugfarþegar úrvinda eftir 8 tíma flug með barni í brjálæðiskasti

Farþegar í flugvél Lufthansa frá Þýskalandi til New York nýlega máttu þola það að hlusta á þriggja ára dreng í brjálæðiskasti alla flugferðina. Hann hljóp gargandi um, klifraði yfir sætin fram og til baka og ekkert dró af drengnum allt flugið. Farþegar máttu láta ósköpin yfir sig ganga og reyndu margir þeirra að hylja eyrun til að draga aðeins úr hávaðanum.


20.feb. 2018 - 16:00 Bleikt

Amanda og Birgir eru vegan og alæta í sambúð: „Engin ein rétt leið í samböndum“

Vegan og alæta í sambúð, hvernig virkar það? Þetta er spurning sem ég fæ að heyra reglulega og eru eflaust enn fleiri sem velta henni fyrir sér án þess að spyrja. Einnig fæ ég stundum fyrirspurnir frá einstaklingum sem vilja gerast grænmetisætur eða vegan en telja að makinn færi ekki sömu leið.
20.feb. 2018 - 14:00

Þurrkaði nærbuxurnar í 20 mínútur í miðju flugi - Myndband

Það finnst fáum gaman að fljúga. Maður veit einnig aldrei hver situr hliðin á manni eða í kringum mann. Kannski einhver með háværa tónlist og að borða túnfisksamloku. Eða einhver sem heldur á blautum nærbuxum upp við loftopið til að þurrka þær. Það gerðist í flugi frá Tyrklandi til Moskvu í Rússlandi. 

20.feb. 2018 - 12:30 Bleikt

Aldís rakst á gífurlegan verðmun á barnadóti milli verslana: „Þetta hlýtur að vera eitthvað djók!“

Aldís Björk Óskarsdóttir var stödd í barnaversluninni Ólavía og Oliver á dögunum þegar hún rakst fyrir tilviljun á barnadót sem kostaði tæplega átta þúsund krónur. Það sem kom Aldísi svo mikið á óvart var að einungis nokkrum vikum áður hafði hún keypt sömu vöruna á 2500 krónur í Hagkaup.

20.feb. 2018 - 11:37

Ölvaður og ók á móti umferð á Kringlumýrarbraut

Klukkan hálf tólf í gærkvöldi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna karls og konu sem reyndu að ræna tölvu af starfsmanni hótels í miðborg Reykjavíkur. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
20.feb. 2018 - 10:30

Stefnumótasíða fyrir stuðningsfólk Donald Trump vekur athygli – Aðeins fyrir gagnkynhneigða

Það er til stefnumótasíða ætluð stuðningsfólki Donald Trump Bandaríkjaforseta. Síðan heitir Trump.Dating. Slagorð síðunnar er „Make Dating Great Again.“
20.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Segir styttingu vinnuvikunnar hina nýju leiðréttingu

Börkur Gunnarsson, listamaður og fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tætir í sig verkefni vinstri meirihlutans í borginni um styttingu vinnuvikunnar í Morgunblaðinu í dag. Verkefnið sem innleitt var hjá hluta af starfsmönnum borgarinnar, um styttri vinnuviku fyrir sömu laun, kallar Börkur hina nýju leiðréttingu, með vísun í þegar Framsóknarflokkurinn undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, lofaði afmörkuðum hópi fólks háa eingreiðslu gegn atkvæði þess:

20.feb. 2018 - 07:50

Hún fékk höfuðverk og fór að sofa: Þegar hún vaknaði talaði hún með allt öðrum hreim en áður

Fyrir tveimur árum fékk bandarísk kona mikinn höfuðverk. Hún fór því og lagði sig í þeirri von að höfuðverkurinn myndi batna aðeins. En þegar hún vaknaði hafði hún glatað bandaríska hreimnum sínum og var farin að tala með breskum hreim. Það gerir þetta kannski enn athyglisverðara að þetta var ekki í fyrsta sinn sem hreimur hennar breyttist þegar hún fékk sér blund þegar hún var með mikinn höfuðverk.
19.feb. 2018 - 22:00 Bleikt

13 bráðfyndnar gamanmyndir á Netflix

Það bíða líklega langflestir Íslendingar eftir því að sólin hækki á lofti og vetur konungur láti sig hverfa af landi brott, enda hefur veturinn verið sérstaklega þungur undanfarnar vikur. Það er þó eitt hægt að gera til þess að stytta biðina og það er að koma sér vel fyrir í sófanum með eitthvað gott að narta í og kveikja sér á skemmtilegri gamanmynd.
19.feb. 2018 - 21:00

Innbrotsþjófur gómaður við að horfa á klám - Kom með DVD disk og stundaði sjálfsfróun

Innbrot taka yfirleitt ekki langan tíma. Innbrotsþjófar stoppa stutt í hverju húsnæði, en meðal innbrot er um átta til tólf mínútur, samkvæmt API Alarm Inc. Innbrotsþjófar taka yfirleitt ekki með sér klámmynd til að horfa á meðan innbrotinu stendur.
19.feb. 2018 - 19:30 Bleikt

Íris tók ákvörðun um að vera einstæð: „Þarna stóð ég, ein, ólétt og með bullandi höfnunartilfinningu“

Mig langar til þess að koma fram og tala um málefni sem kannski margir kannast við. Málefnið er sú ákvörðun sem ég þurfti að taka. Hvort ég vildi halda fóstrinu vitandi það að ég myndi verða einstæð og þurfa að ganga í gegnum allt saman ein.
19.feb. 2018 - 17:30

Krummi drepinn og Helga í áfalli: „Krummi lést nánast samstundis“

„Þetta var svakalegt áfall. Við erum enn þá að jafna okkur. Ég var að tala við hundaeftirlitsmann í morgun og gat allt í einu ekki talað. Þetta kemur svoleiðis yfir mann,“ 
19.feb. 2018 - 15:41

Leitaði að hálfsystkinum sínum – Fann 40 þeirra

Ung kona sem blóðfaðir hennar var sæðisgjafi ákvað að leita að hálfsystkinum sínum. Hún fann fjörutíu hálfsystkini. Kianni Arroyo er 21 árs og frá Orlando, Flórída. Hún eyddi fimm árum í að finna hálfsystkini sín.
19.feb. 2018 - 14:00 Bleikt

Systurnar Emilía og Halldóra hissa eftir gjafasendingu: „Hver á þessar nærbuxur?“

Emilía Guðrún Valgarðsdóttir sendi systur sinni Halldóru, sem býr í Norfolk í Virginiu,  pakka með gjöfum og sælgæti á dögunum. Sendingin komst fljótt og örugglega til skila en þær systur urðu þó virkilega hissa þegar bæst hafði við gjafirnar í kassanum.
19.feb. 2018 - 12:30

Hvenær er besti tíminn til að læra nýtt tungumál, stunda frábært kynlíf og kaupa fyrstu íbúðina?

Hefurðu einhvern tíman velt því fyrir þér hvenær besti tíminn er til að eignast börn, stunda frábært kynlíf eða jafnvel hlaupa maraþon? Samkvæmt sérfræðingum er fullkominn tímasetning fyrir allt.
19.feb. 2018 - 11:05

Þrjú innbrot á höfuðborgarsvæðinu í morgun

Þrjú innbrot áttu sér stað í morgun á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var gerð ein tilraun til innbrots.
19.feb. 2018 - 10:41

Ármann telur líklegt að von sé á stórum skjálfta: „Þá fer að draga úr þessari virkni“

Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur. Jarðskjálftahrinur hafa verið mjög tíðar í nágrenni Grímseyjar undanfarin misseri. Nokkrir stórir skjálftar hafa riðið yfir við eyjuna síðasta sólarhringinn og fundust sumir þeirra á Akureyri og Húsavík.
19.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Una til Íbúðarlánasjóðs – Vill breyta viðhorfinu til leigumarkaðarins

Una Jónsdóttir hagfræðingur hefur verið ráðin til að stýra deild leigumarkaðsmála hjá Íbúðalánasjóði, samkvæmt tilkynningu. Una starfaði áður sem hagfræðingur í hagdeild sjóðsins og hafði þar meðal annars með höndum greiningar á stöðu leigjenda og ástandi leigumarkaðarins.
19.feb. 2018 - 09:18 Kynning

Camelia.is: Toppgæði á hagstæðu verði

„Við erum í samstarfi við tvær æðislegar heildverslanir í Bretlandi. Önnur þeirra er verslun sem við náðum samningum við núna um áramótin og er hún ein stærsta og fallegasta heildverslun Bretlands á sviði húsgagna og fylgihluta fyrir heimili og erum við eina verslunin á Íslandi með samning við hana.
19.feb. 2018 - 08:00

Ný rannsókn: Karlar ættu að sjá um heimilisþrifin – Getur skaðað heilsu kvenna að sjá um þau

Niðurstaða nýrrar rannsóknar er vægast sagt athyglisverð en samkvæmt henni þá ættu karlar að sjá um heimilisþrifin því það getur verið skaðlegt heilsu kvenna að sjá um þau. Það er því ekkert annað að gera fyrir karlmenn þessa lands en að taka sér tusku og sóp í hönd og sjá um þrifin í framtíðinni, að minnsta kosti ef þeir vilja konum sínum vel.
18.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

6 einfaldar leiðir til að krydda kynlífið

Við manneskjurnar erum ekkert nema vaninn og líka þegar kemur að kynlífinu, því miður. Þegar við erum búin að vera lengi með og sofa oft hjá sama einstaklingnum þá getur kynlífið orðið ansi vanabundið, skiptunum farið að fækka eða fólk jafnvel alveg hætt að sofa saman.
18.feb. 2018 - 20:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Dásamlegar fjölskyldumyndir Sinu

Sina er tveggja barna móðir og eiginkona sem er búsett í Toronto í Kanada. Hún er líka með eigin heimasíðu, Happy Grey Lucky og Instagram með sama nafni. 
18.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Pamela Anderson: Fimmtug og fáklædd á forsíðu

Hún er tákmynd rauða sundbolsins og hin sanna kona í augum fjölmargra karlmanna sem muna eftir henni á níunda áratugnum þar sem hún hljóp um ströndina með flotholtið í hendi.


18.feb. 2018 - 16:00

Ótrúlegustu hlutir geta aukið sjálfstraust þitt

Samkvæmt rannsókn myndu fleiri vilja auka sjálfstraust sitt heldur en að lifa fjörugra kynlífi. Á vefsíðu sjónvarpsdrottningarinnar Opruh er alls kyns fróðleik að finna. Meðal annars þennan lista yfir ótrúlega hluti sem hafa jákvæð áhrif á sjálfstraustið. Náðu þér í „fix“ strax í dag.

18.feb. 2018 - 12:00

Ekki nota þessa aðferð til að meðhöndla kvef hjá barninu þínu

Læknar ráðleggja foreldrum barna að láta þau ekki anda að sér gufu frá sjóðheitu vatni til að meðhöndla kvef. Er fullyrt að aðferðin virki ekki og bjóði hreinlega hættunni heim. Fjöldi barna hefur þurft að fara á sjúkrahús vegna brunasára sem þau hafa hlotið þegar þau slysast til þess að hella vatninu niður. 
18.feb. 2018 - 10:00 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Kisi lætur sér fátt um finnast þó fólk þurfi framhjá

„Mér gæti ekki verið meira sama þó þú þurfir að komast leiðar þinnar,“ gæti þessi kisi verið að hugsa sem er búin að planta sér efst við rúllustigann. Fólk þarf að klofa yfir hann til að komast leiðar sinnar, en kisi lætur það ekkert trufla ró sína.

17.feb. 2018 - 22:00

Skrifaði bók um óhugnanlegt morð – Lýsingar fóru ansi nærri sannleikanum

Í byrjun september, 2007, var pólskur rithöfundur, Krystian Bala, dæmdur í 25 ára fangelsi. Glæpir hans vörðuðu mannrán, pyntingar og að lokum morð, en Krystian hafði bætt um betur því hann nýtti allt framannefnt sem efnivið í skáldsögu – sem seldist grimmt.
17.feb. 2018 - 20:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: KSI á Íslandi

YouTubestjarnan, rapparinn og leikarinn Olajide William “JJ” Olatunji, sem er best þekktur sem KSI, er nú staddur á Íslandi.


17.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Eygló Harðardóttir verður verkefnisstjóri fyrir nýtt húsnæðissúrræði Kvennaathvarfsins

Eygló Harðardóttir verður verkefnisstjóri fyrir nýtt húsnæðissúrræði Kvennaathvarfsins. Hún mun einnig veita forystu nýrri húsnæðissjálfseignastofnun sem Kvennaathvarfið hefur stofnað utan um hinar 16 íbúðir sem ætlunin er að byggja í samræmi við lög um almennar íbúðir.17.feb. 2018 - 16:00 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir

Svona er hægt að losna við bólur á einni nóttu

Margir hafa upplifað að fá stórar bólur á andlitið og þá yfirleitt skömmu áður en eitthvað mikið stendur til. Það er því stundum ekki annað til ráða en að láta sig hafa það og láta sjá sig á almannafæri með risastóra bólu á andlitinu eða bara loka sig af heima við og forðast öll mannleg samskipti á meðan bólan sést enn.
17.feb. 2018 - 12:00

38 prósent kvenna vilja menn í bláu

Ný bresk rannsókn hefur leitt í ljós að karlmenn sem klæðast þröngum gallabuxum og jakkafatajakka eru líklegri til að finna ástina á netinu. Þá eiga konur einnig meiri möguleika á að finna ástina, ef þær klæðast íþróttafötum.
17.feb. 2018 - 10:00

Súkkulaðiframleiðandi leitar að starfsfólki í súkkulaðismökkun

Já, það er hægt að vinna við það að borða súkkulaði. Mondelez International, sem á meðal annars merkin Milka, Cadbury og Oreo, auglýsir nú eftir starfsfólki í súkkulaðismökkun sem og eina stöðu í kakósmökkun.
16.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins - Finnur þú dildoinn?

Í fyrra fjallaði Bleikt um Instagram síðuna SubtleDildo,sem nokkrir vinir eru með.
Á hverri mynd fela þeir gervilim í alls konar hversdagslegum aðstæðum og fólk getur horft á myndirnar og leitað að gervilimnum. 16.feb. 2018 - 20:00

Blind, tvíkynhneigð og fjölásta gæs lætur lífið 40 ára

Blind tvíkynhneigð gæs, sem heitir Thomas, hefur látið lífið í Nýja-Sjálandi. Hann var 40 ára þegar hann lést. Thomas eyddi sex árum í fjölásta sambandi með tveimur svönum og hjálpaði að ala ungana þeirra upp.
16.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Þekkir þú kökurnar og börnin í sundur?

„Mig langaði að búa til kökur, sem dætur mínar gætu brotið og ég var líka með hugmynd um að búa til köku af manneskju í raunstærð, af hverju ekki að sameina þetta tvennt?” segir Lara Mason sem býr í Bretlandi, en hún bakaði tvær kökur í raunstærð fyrir 1 árs afmæli tvíburadætra sinna.
16.feb. 2018 - 17:00 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Komdu með okkur í söngpartý í kvöld

Í kvöld býður Bíó Paradís upp á Singalong föstudagspartýsýningu á kvikmyndinni Mamma Mia!
Kvikmyndin sem kom út árið 2008 er byggð á geysivinsælum Broadway söngleik þeirra Catherine Johnson, þar sem félagarnir Benny Andersson og Björn Ulvaeus sjá um tónlistina, en söngleikurinn samanstendur af 27 lögum ABBA.


16.feb. 2018 - 16:30 Bleikt

Eva Dögg hefur misst fóstur þrisvar sinnum – Talar opinskátt um ættleiðingar

Eva Dögg Guðmundsdóttir og eiginmaður hennar hafa reynt að eignast barn í sex ár án árangurs. Eva hefur þrisvar sinnum orðið ólétt en hefur í öll skiptin misst fóstur og hefur það tekið gríðarlega á þau. Einn fallegan morgun árið 2015 vaknaði Eva og varð ljóst að hana langaði til þess að ættleiða barn og eru þau hjónin í því ferli núna.

Veðrið
Klukkan 00:00
Alskýjað
SSA4
1,2°C
Alskýjað
ASA5
1,0°C
Alskýjað
S3
3,2°C
Lítils háttar rigning
SSA2
4,8°C
Lítils háttar rigning
SA13
8,1°C
Lítils háttar rigning
SSA12
7,0°C
Alskýjað
SSA5
1,2°C
Spáin
Gæludýr: feb 2018
Sigrún Dóra Jónsdóttir
Sigrún Dóra Jónsdóttir - 30.1.2018
Til varnar sonum mínum
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 25.1.2018
Þjóðviljinn var hlutlausari en Kjarninn
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 27.1.2018
Andmælti Davíð, en trúði honum samt
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 31.1.2018
Hvenær ertu búinn að aðlagast?
Lovísa María Emilsdóttir
Lovísa María Emilsdóttir - 31.1.2018
Æfðu þig í að finna fyrir gleði, þakklæti og hamingju!
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 05.2.2018
Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 09.2.2018
Uppgjör í verkalýðshreyfingunni!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Spurning drottningar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Hún líka
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 16.2.2018
Viðkvæmir Píratar
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 15.2.2018
Spáð í spilin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.2.2018
Hugleiðingar á 65 ára afmælinu
Fleiri pressupennar