12. nóv. 2017 - 22:00

Fjögur ár uppá dag

Þann 11. nóvember 2013 hófst vinna við gröft Norðfjarðargangna og er það skemmtileg tilviljun að nákvæmlega fjórum árum seinna séu þau opnuð og vígð. Göngin eru 7566 m á lengd og tók 93 vikur að grafa þau, en frágangur á þeim hefur staðið yfir frá því um haustið 2015. Það þykir kannski ótrúlegt að þegar það tekur tæp tvö ár að grafa þá taki það álíka tíma að raungera hina eiginlegu vegaframkvæmd innaní gatinu sem borað hefur verið í fjallið. Kannski er það ekki svo langur tími ef maður miðar við að umræða, barátta fyrir og undirbúningur verkefnis eins og þessa hefur tekið a.m.k. þrjá áratugi.
   Tímamótunum verður vitanlega fagnað með pomp og prakt næstkomandi laugardag og eru Austfirðingar allir hvattir til að heiðra samveruna og verða vitni að þessum miklu tímamótum í samgöngumálum Austurlands. 
   Aðdragandinn hefur verið langur og unnist með samhentu átaki í raun, eins og allar stórar framkvæmdir krefjast, og viðmælendur blaðsins sammála um að ekki væri hægt að eigna einhverri einni pólítískri fylkingu eða einstaklingum stóru skrefin í þróun málsins. Aftur á móti þá er ljóst að hinn pólítíski farvegur málsins allt frá því að samþykkt var í samgöngunefnd þingsins fyrir þrjátíu árum síðan að Norðfjarðargöng væru næst á dagskrá hefur verið sveiflukenndur og stundum hafi tafir á ákvörðunum um að framkvæmdin ætti að komast í sjónmál komið til vegna pólítískra hrossakaupa. Þá sögu þarf kannski ekki að rifja upp hér á hátíðarstundu, en þó er ljóst að í kjölfar hrunsins urðu veruleg skakkaföll í þeim áætlunum sem voru uppi um að hefja framkvæmdir árið 2009 og þeim frestað um tvö ár án þess að sú ákvörðun mætti mikilli mótstöðu. Þó er óhætt að segja að farið hafi að þykkna í sveitarstjórnarmönnum og þingmönnum kjördæmisins þegar ljóst var að göngin voru ekki inní pólítískri umræðu og þar með ekki á leið í útboð í bráð. Þann 23. mars 2011 var boðað til borgarafundar til að fara yfir málið með hlutaðeigandi ráðamönnum og varð húsfyllir í Egilsbúð, og fjörugar umræður. En fundurinn olli flestum vonbrigðum og ljóst var af fyrirsögn Austurfréttar sem fjallaði ítarlega um fundinn að „mikil óvissa væri um gerð Norðfjarðarganga“.

Grasrótarhreyfing fer af stað
Segja má að borgarfundurinn varpi ljósi á þá pólítísku stöðu sem uppi er í málinu, hún er í hnút og þó fv. samgönguráðherra hafi haft skýra framtíðarsýn árið áður var ljóst að hljóðið var þungt í þáverandi samgönguráðherra Ögmundi Jónassyni. Kristján L. Möller hafði lengi borið velvilja sínum til verksins á borð en var lentur í klemmu þegar umræðan um Vaðlaheiðargöng varð hávær og ljóst að þingmenn kjördæmisins þurftu að huga að baklandi sínu á meðal kjósenda þegar kom að forgangsröðun verkefna. Þá kom það til að þáttur hinna almennu borgara varð mikilvægari en áður hafði verið þegar Norðfirðingar fóru að láta í sér heyra. Í upphafi ágústmánaðar 2011 varð til hreyfing undir slagorðinu „Norðfjarðargöng þola enga bið“ þar sem vakin var athygli á ástandi Oddskarðsganga, þar sem grjóthrun í þeim var dregið fram í dagsljósið og bent á aðra ágalla í öryggismálum. Þessi grasrótarhreyfing leiðir af sér aukna fjölmiðlaumræðu um málið á ný þar sem þeir Ögmundur og Kristján takast að einhverju leyti á og ljóst að þó vinstri flokkarnir sitji saman í ríkisstjórn þá er ekki einhugur um forgangsröðun í samgöngumálunum. Sá bolti sem rúllar í framhaldinu af stað, þar sem sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð koma meðal annars að málum ásamt forsvarsmönnum fyrirtækja í bæjarfélaginu, er sendur af stað af einum af forsprökkum aðgerðarhópsins sem einbeitir sér að því að vekja máls á stöðu framkvæmdarinnar, Sigurði Jenssyni. Hann skipuleggur baráttu-og umræðufundi á vegum hópsins sem þingmenn kjördæmisins mæta á í byrjun september og tekur þá málið nýja stefnu þar sem Steingrímur J. Sigfússon, þá fjármálaráðherra segist vera tilbúinn til að færa fórnir til að af Norðfjarðagöngum geti orðið sem fyrst. Það er því ljóst að umræðan og gagnrýni á stjórnmálamenn á þessum tímapunkti, þar sem Sigurður segir þá t.a.m. sýna „alltof mikla linkind“ vegna margsvikinna loforða um Norðfjarðargöng, hefur nokkur áhrif á framgang málsins á pólítískum vettvangi. Fleiri fara nú að stinga niður pennum og óttast er að aðalfundur SSA þá um haustið muni leysast upp í deilum um samgöngumál, þar sem það sé samtakanna að leggja áherslur í forgangsröðun verkefna í fjórðungnum. Svo varð þó ekki og einhugur um að aðalfundurinn leggði fram samþykktir sem fólu í sér stuðning við Norðfjarðargöng annarsvegar og uppbyggingu vegarins um Öxi hins vegar. Þar með hafði pólítíkin talað – en það dró þó ekkert úr þeim krafti sem kominn var í grasrótarhreyfinguna „Norðfjarðargöng þola enga bið“.

Undirskriftasöfnun hefst
Það er mál viðmælenda blaðsins að hin almenna undirskriftasöfnun fyrir því að ráðist yrði í gerð Norðfjarðaganga hafi sýnt betur fram á einhug Austfirðinga þegar kom að forgangsröðun í samgöngumálum heldur en sú pólítíska flækja sem upp hófst þegar þingmenn fóru að bera það fyrir sig að samstöðuleysi sveitastjórnarmanna tefði ákvarðanatöku í málaflokknum. Sú mýta er lífseig að erjur um samgöngumál innan SSA séu haldreipi stjórnmálamanna þegar kemur að því að slá ákvörðunum um samgöngubætur á Austurlandi á frest. Hinn óháði aðgerðahópur sem stóð að undirskriftasöfnun og skrifum á þessum tímapunkti samanstóð m.a. af Sigurði Jenssyni, Guðmundi Karli Jónssyni, Jeff Clemmensen og Ómari Geirssyni auk Eyrúnar Eggertsdóttur, Elínu Önnu Hermannsdóttur, Elínu Sveinsdóttur, Árna Þorsteinssyni og Önnu Hlíf Árnadóttur. Þess má og geta að þáverandi ritstjóri Austurgluggans, Ragnar Sigurðsson, gaf umræðunni og aðgerðum hópsins nokkra athygli svo að málefnið hélst í umræðunni og gaf undirskriftasöfnuninni byr. Svo mikill varð byrinn í raun að sveitafélagið tók hana upp á sína arma og hélt henni áfram þar til mörg þúsund undirskriftir höfðu safnast. Gengið var í hvert hús og skrifað undir yfirlýsingu þar sem sagði m.a.: 
   „Verklegar framkvæmdir við Norðfjarðargöng áttu að hefjast árið 2009, var frestað til 2011 og í drögum að nýrri samgönguáætlun er gert ráð fyrir frekari frestun, eða allt til 2015.“ Í áskoruninni var það tekið fram að íbúum sveitarfélagsins þyki þessar tafir óásættanlegar fyrir íbúa og atvinnulíf vegna þeirra hamlandi og skaðlegu áhrifa sem núverandi vegur hefur á framþróun samfélagsins í Fjarðabyggð og lífsgæði íbúa á Austurlandi. Þar segir einnig: 
   „Það er óforsvaranlegt að eitt öflugasta sveitarfélag landsins sé klofið í herðar niður með þeim hætti sem fjallgarðurinn um Oddsskarð gerir. Við, undirrituð, skorum hér með á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að gera nú þegar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að framkvæmdir við gerð Norðfjarðarganga megi hefjast svo fljótt sem auðið er, en eigi síðar en fyrir lok þessa árs, 2012.“

Ögmundi snýst hugur í Neskaupstað
Í desember hafði aðgerðahópurinn safnað 2000 undirskriftum og framið gjörning þar sem fyrstu skóflustungurnar voru teknar að göngunum, en um veturinn þróuðust málin þannig að samfélagið allt var ákveðið í að fara þessa leið. Það varð þá lokapunktur þeirra aðgerða að Ögmundur Jónasson samgönguráðherra tók á móti undirskriftunum í maí 2012 og átti samtöl við heimamenn. Að sögn forsvarsmanna aðgerðarhópsins töldu þau loksins málið hafa þokast þegar samgönguráðherrann stöðvaði göngutúr um Oddskarðsgöng með þeim skilaboðum að hann þyrfti ekki að sjá meira. Hann væri búinn að sjá nóg – hann væri sannfærður. 
   Skemmst er frá því að segja að fjármagn til gangnagerðarinnar var tryggt á fjárlögum fyrir árið 2013 og hófust framkvæmdir þá um haustið. 
Hvass penni
Ómar Geirsson er hvass penni og gaf lítið fyrir loðin svör og loforð sem ekki þoldu dagsljósið eða áttu að bíða betri tíma í umræðunum um tafir á göngunum. Samgönguáætlun sú sem Kristján L. Möller hafði beitt sér fyrir var á endanum sniðgengin og Vaðlaheiðargöng tekin út fyrir og fjármögnuð með öðrum hætti en upphaflega átti að vera, með stuðningi þingmanna NorðAusturkjördæmis. Það sárnaði mörgum því rök vegagerðarinnar voru öllum skýr. Á fésbókarsíðu Norðfjarðargöng þola enga bið varð því umræðan heit þegar leit út fyrir að enn yrði framkvæmdinni frestað. 
Í andsvari við ábendingar Kristins nokkurs segir Ómar: „Við aðra umræðu um þessa ríkisfjármögnun Vaðlaheiðarganga kom meðal annars fram að Vegagerðin telur það ekki skynsamlegt að ráðist sé í tvenn jarðgöng samtímis. Eins var bent á að óeðlilegt væri að næstu jarðgöng á eftir Vaðlaheiðargöngum kæmu úr sama kjördæmi. Það má vel vera að máttur Kristjáns Möllers sé meiri en trú þín Kristinn og hann geti knúið í gegn önnur göng á sama tíma í sama kjördæmi. Má vera en staðreyndin er sú að á sama tíma og hann lofaði Norðfjarðargöngum á samgönguáætlun, þá vann hann að sniðgöngun þeirrar sömu samgönguáætlunar með því að taka Vaðlaheiðargöng út úr áætluninni og tryggja henni sérstaka fjármögnun ríkisvaldsins. Það gerði hann og það tókst honum. Ég er það góður í stafsetningu að ég veit að Norðfjarðargöng eru ekki stafsett svona: VAÐLAHEIÐARGÖNG. Og ég læt ekki sama manninn ljúga í mig tvisvar.“

Síðar – við brýningu aðgerðarhópsins segir Ómar:
„En við í Áhugahópnum erum ekki að setja 8,9 milljarða í Vaðlaheiðargöng, en það er ríkisstjórnin að gera með stuðningi allra þingmanna NorðAusturkjördæmis. Í þeirri gjörð kristallast raunverulegur vilji þingmanna okkar og raunverulegur vilji ríkisstjórnarinnar um hvað jarðgöng eru efst á forgangslista hennar. Og faglegu rökin eru fjöldi kjósenda, ekki mikilvægi og nauðsyn viðkomandi jarðganga. 
Það er athyglisvert að opinberlega hafa hvorki sveitarstjórnarmenn okkar eða sjálf sveitarstjórnin sagt orð gegn þeirri stjórnsýsluspillingu sem Vaðlaheiðargöngin eru. Þó er ljóst að sú spilling þolir ekki opinbera umræðu. Það er grafalvarlegt mál að taka gæluverkefni atkvæðakaupa fram yfir framkvæmd sem varðar líf eða limi fólks. Munum orð Páls Björgvins bæjarstjóra, sem sveitarstjórn Fjarðabyggðar hlýtur að vera sammála því ekki hefur hún sett ofaní hann opinberlega, að „það er ekki spurning um hvort, heldur hvenær alvarlegt slys verður á veginum um Oddskarð". Þess vegna spyr maður sig, af hverju er ekkert sagt, af hverju er ekkert gert til að mótmæla spillingunni?
Vonandi er ekki svarið hundstryggð við þingmenn kjördæmisins sem standa ofar í goggunarröð flokkanna.
Ertu með athyglisverða ábendingu eða frétt sem á heima á Pressunni?
Sendu okkur póst á pressan@pressan.is - Fyllsta trúnaðar gætt, sé hans krafist.25.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Sienna og ég

Danielle er móðir sem heldur úti Instagram og bloggsíðu þar sem aðallega má finna myndir af Siennu ungri dóttur hennar.
25.feb. 2018 - 20:00

Jógvan borðaði kjöt í öll mál: „Krökkunum mínum fannst frábært að fá beikon í morgunmat alla daga!“

Á Facebook er hópurinn Iceland Carnivore Tribe-Kjötætur. Meðlimir hópsins eiga það sameiginlegt að borða einungis kjöt og sneiða fram hjá plöntuafurðum og kolvetnum. Tilgangurinn segja meðlimirnir vera til að léttast og líða betur.
25.feb. 2018 - 18:00 Bleikt

Sprenghlægilegar myndir af misheppnuðum kaupum af netinu

Færst hefur í aukana að fólk panti sér vörur af netsíðum og láti senda þær heim að dyrum. Þegar pantað er af netinu er varan oft ódýrari, fólk þarf ekki að fara út úr húsi og úrvalið er oft meira. Þetta eru meðal þeirra kosta sem fólk sér við þessa þjónustu.
25.feb. 2018 - 16:00

10 atriði um baðherbergisvenjur þínar

Baðherbergið er besti staðurinn til að þrífa sig, ekki satt? Ertu alveg viss? Samkvæmt grein í Huffington Post er salernið einmitt griðastaður baktería. Góðu fréttirnar eru þær að hér að neðan eru ýmsar brellur til að gera náðhús þitt að því dásamlega athvarfi sem þú vildir að það væri.

25.feb. 2018 - 14:00 Bleikt

Klárir íslenskir karlmenn sem eru á lausu

Um síðustu helgi tókum við saman klárar Íslenskar konur sem eru á lausu og er því nú komið að körlunum. Bleikt skoðaði nokkra klára Íslenska karlmenn sem vill svo til að séu á laus
25.feb. 2018 - 12:00

Þórlaug Ágústsdóttir: „Við skipum okkur alltaf í sveit með þeim valdalitlu“

Mynd: Ari Brynjólfsson „Við skipum okkur alltaf í sveit með þeim valdalitlu. Gagnrýni okkar á markaðshagkerfið snýr einmitt að þessum fasísku tilhneigingum að taka alltaf afstöðu með þeim sterka,“ segir Þórlaug Ágústsdóttir frambjóðandi Pírata í Reykjavík um flokkinn í viðtali við DV.
25.feb. 2018 - 10:00

Þess vegna áttu að borða hafragraut alla morgna

Það er líklega engum ­ofsögum sagt að morgunmaturinn sé mikilvægasta máltíð ­dagsins. Það hvað við borðum á morgnana hefur áhrif á líðan okkar þann daginn og því er mikilvægt að borða rétt áður en haldið er út í amstur dagsins.

25.feb. 2018 - 08:13 DV

Eddan afhent í kvöld – þessir eru tilnefndir

Uppskeruhátíð sjónvarps- og kvikmyndabransans á Íslandi fer fram í kvöld, sunnudaginn 25. febrúar, þegar Edduverðlunin 2018 verða afhent á Hótel Hilton. Í ár verða verðlaunin veitt í 26 flokkum auk heiðursverðlauna. Í fyrsta skipti verður verðlaunað fyrir upptöku- og útsendingastjóra ársins á lifandi viðburð í sjónvarpi.

24.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Emma Chambers, sem þekkt var fyrir hlutverk sitt í Notting Hill, er látin

Breska leikkonan Emma Chambers, sem þekkt var fyrir hlutverk sitt í Notting Hill, er látin 53 ára að aldri.

24.feb. 2018 - 20:00 Ragna Gestsdóttir

Sérfræðingar í líkamsbeitingu túlka samband Katrínar við börn hennar

Katrín hertogaynja af Cambrigde hefur nóg fyrir stafni, en þrátt fyrir annríkið sem fylgir nafnbótinni og því að vera eiginkona arftaka bresku krúnunnar þá setur hún augljóslega móðurhlutverkið í fyrsta sæti hvar sem er.24.feb. 2018 - 18:00

Hún gerði þessar þrjár breytingar á lífi sínu og vann bug á þunglyndinu

Allir sem glímt hafa við þunglyndi vita að það er auðvelt að festast í vítahring neikvæðni og vonleysis. Gala Darling, 32 ára nýsjálensk kona, þekkir það af eigin raun en hún glímdi við þunglyndi og átröskun um nokkurra ára skeið. 
24.feb. 2018 - 16:00

Burt með bjúginn

Bjúgur er algengt vandamál sem getur stafað af óhollu mataræði, áfengisdrykkju, álagi, ónægri vatndrykkju og getur verið fylgikvilli óléttu svo eitthvað sé nefnt. 

24.feb. 2018 - 14:00 Bleikt

Katrín missti hárið eftir að pabbi hennar framdi sjálfsvíg

Katrín Rut Jóhannsdóttir er 27 ára þriggja barna móðir úr Hafnarfirði. Foreldrar hennar fóru hvort sína leiðina þegar Katrín var einungis átta ára gömul. Við tók erfiður tími, heimilisaðstæður voru ekki upp á það besta og þá glímdi faðir hennar við áfengissýki sem hafði djúpstæð áhrif á hans nánustu.
24.feb. 2018 - 12:00

Besta brúðkaupsgjöfin var opnuð níu árum eftir brúðkaupið

Þegar þau Kathy og Brandon Gunn gengu í hjónaband fyrir níu árum fengu þau fjölmargar gjafir eins og gengur og gerist. Einn pakki vakti þó meiri athygli en aðrir því á honum stóð skýrum stöfum að hann mætti ekki opna strax. 

24.feb. 2018 - 10:00

6 matvæli sem hjálpa þér að berjast gegn pestunum

Nú eru hinar árstíðabundnu pestir að láta á sér kræla. Engin ein leið er örugg til að koma í veg fyrir að smitast af slíkum pestum þótt handþvottur og almennt hreinlæti geti fleytt fólki langt. En er eitthvað annað sem við getum gert til að auka líkurnar á því að veikjast ekki? 
24.feb. 2018 - 08:17 Eyjan

Samið um þorskafla Íslands í Smugunni

Haldinn var samningafundur í fiskveiðinefnd Íslands og Rússlands daganna 19.-20. febrúar. Umræðuefnið var að venju framkvæmd svokallaðs Smugusamnings frá 1999 milli Íslands, Noregs og Rússlands um þorskveiðar íslenskra skipa í lögsögu Noregs og í þessu tilviki í lögsögu Rússlands fyrir árið 2018. Í samningnum er um tvenns konar kvóta að ræða.
23.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Börnin á Álmstræti – hryllingur og meira til

TheKidsofElmStreet á Instagram er hryllingskvikmyndablogg tileinkað því sem er ógnvekjandi og hryllilegt. Kvikmyndadómar um hryllingsmyndir, getraunir og fleira frá alvöru kvikmyndasagnfræðingi.

23.feb. 2018 - 20:00

Nova hætti að raka sig þegar hún fann ástina: „Ég elska skeggið hennar“

Hin 26 ára gamla Nova Galaxia hefur sætt sig við hárvöxtinn sem fylgir því að vera með fjölbröðrueggjastokkaheilkenni. Í áraraðir hefur hún rakað sig alla morgna af ótta við viðbrögð samfélagsins en eftir að hún fann ástina er hún hætt að raka sig.
23.feb. 2018 - 18:30 Bleikt

Magnús Máni hefur misst 23 kíló: „Ég sagðist ætla að skila verkefninu þegar ég væri komin með six pack“

Magnús Máni Hafþórsson hefur tekið af sér 23 kíló á rúmlega fjórum mánuðum. Magnús hafði alltaf verið í fínu formi en vegna vanlíðan fór hann að borða mikið og bætti því hægt og rólega á sig allt þar til hann var orðin 113 kíló.
23.feb. 2018 - 17:00 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Uppskrift – kjúklinga fajitas með nýju twisti

Kjúklinga fajitas eru einfaldar, girnilegar og bragðgóðar. Hér er uppskrift með nýju twisti.
23.feb. 2018 - 15:30 Bleikt

Átta ómetanleg húsráð frá Margréti

Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra Hússtjórnarskólans í Reykjavík, deilir átta góðum húsráðum sem allir ættu að þekkja.  1. Allt gróft mjöl á að geyma í lokuðum ílátum því annars getur kviknað líf í því. Einnig ágætt að frysta.
23.feb. 2018 - 13:30

Félagsleg tilraun sýnir hversu auðvelt er fyrir 13 ára að kaupa byssu í Bandaríkjunum

Mikið hefur verið rætt um skotvopnalöggjöfina í Bandaríkjunum eftir að Nikolas Cruz myrti 17 manns í menntaskóla í Parkland í Flórída miðvikudaginn 14. febrúar.
23.feb. 2018 - 12:00 Bleikt

Sprenghlægilegar sögur af hormónafullum óléttum íslenskum konum

Flestar konur sem gengið hafa með barn undir belti kannast við þá óstjórnlegu hormónaframleiðslu sem líkaminn setur af stað nánast um leið og pissað er á prófið. Hormónarnir gera það að verkum að konan verður virkilega tilfinninganæm á meðan á meðgöngunni stendur og oft í nokkra mánuði eftir á.
23.feb. 2018 - 10:30

Nýjasta tíska: Þriðja augað og halda á afskornu höfði

Það er óhætt að segja að tískuheimurinn getur verið undarlegur. Í síðustu viku vöktu píkuhárkollurnar frægu mikla athygli á New York tískuvikunni.
23.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Haraldur hugsar málið varðandi framboð til varaformennsku

Haraldur Benediktsson, fyrsti þingmaður Norð-vestur kjördæmis fyrir Sjálfstæðisflokkinn, segist ætla að hugsa sig um hvort hann bjóði sig fram til varaformennsku í flokknum á landsfundi sjálfstæðisflokksins um miðjan mars, eftir fjölda áskorana. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag.

23.feb. 2018 - 08:00

Sjálfsfróun verður um 100 Þjóðverjum að bana árlega

Á hverju ári látast um 100 manns í Þýskalandi við það að stunda sjálfsfróun. Fólkið stundar það sem nefnt hefur verið „öfgafull“ sjálfsfróun en algengasta dánarorsökin er köfnun. Að jafnaði er sjálfsfróun ekki hættuleg en þegar fólk leitar að „flóknari“ nautn getur sjálfsfróunin orðið hættuleg, beinlínis lífshættuleg eins og dæmin sanna.
22.feb. 2018 - 22:00

Kúlurass á nokkrum vikum

Margir þrá að vera með svokallaðan kúlurass. Með þolinmæði og smá vinnu er hægt að tóna bakhlutann upp svo um munar á nokkrum vikum.
22.feb. 2018 - 20:00

Elliheimili fékk súludansara til að skemmta íbúum

Elliheimili fékk súludansara til að koma og skemmta íbúum. Myndir frá sýningunni hafa vakið mikla athygli. Segja sumir að sýningin hafi verið „óviðeigandi.“
22.feb. 2018 - 18:00

Öflug myndasería - Karlmannlegur kvenleiki

Ljósmyndari hefur tekið öflugar myndir til að endurskoða hugmyndir okkar um kyn og kynhlutverk. Thomas Evans er frá Manhattan, New York. Hann hefur verið að taka myndir af nöktum „karlmannlegum“ karlmönnum fyrir ‚Femme The Man‘ herferð. 
22.feb. 2018 - 16:30

Hugsanlega mest pirrandi myndband allra tíma

Hefurðu einhvern tíman spáð í því hvernig hundi líður þegar hann getur ekki náð skottinu sínu? Örugglega svipuð tilfinning og þér á eftir að líða eftir að horfa á þetta myndband af strandlengju.

22.feb. 2018 - 15:00 Bleikt

Saga Dröfn var fullkomin mamma: „Þetta getur nú ekki verið svo erfitt“

Áður en Saga Dröfn Haraldsdóttir eignaðist sitt fyrsta barn var hún fullkomin mamma. Barnið hennar mátti aldrei vera með hor, það átti alltaf að fara að sofa á réttum tíma, borða einungis hollan mat og sjónvarpið átti að vera spari.
22.feb. 2018 - 13:30

Ferðaljósmyndari gefur ráð: Svona tekurðu bestu myndirnar

Þegar maður ferðast er algengt að taka nokkrar eða mikinn fjölda af myndum til að minnast ferðalagsins og deila myndunum með vinum og fjölskyldu, eða jú ókunnugum á Instagram.
22.feb. 2018 - 12:00 Bleikt

Ljósmæður opna Snapchat: „Fylgjendur fá mjög fjölbreytta fræðslu og upplýsingar“

Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir ásamt Áslaugu Valsdóttur formanni ljósmæðrafélagsins fannst komin tími til þess að færa störf ljósmæðra nær nútímanum og gera þau sýnilegri. Þær tóku því sameiginlega ákvörðun um að stofna opin Snapchat reikning þar sem nokkrar ljósmæður skiptast á að sýna og segja frá störfum sínum.
22.feb. 2018 - 10:37

Lögreglan varar við nýju svindli: „Afar mikilvægt að fólk fari varlega“

Nýjar svikatilraunir hafa komið inn á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni og segir að ástæða sé til að vara fólk við svikunum.
22.feb. 2018 - 09:29 Eyjan

Eyþór segir meirihlutann hafa misst tökin-Nýr starfshópur þriðja hvern dag

Eyþór Arnalds, borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, sakar stjórnkerfið í borginni um óviðunandi vinnubrögð í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. Nefnir hann því til stuðnings að fyrirspurnum sé svarað seint og illa og að 351 starfshópur hafi verið skipaður fyrstu þrjú ár kjörtímabilsins. 
22.feb. 2018 - 08:00

Vegfarendur kvörtuðu undan öskureiðum betlara: Við leit á honum fundu lögreglumenn milljónir króna

Af hverju að standa úti á götu og betla þegar maður er með stórar fjárhæðir í vösunum? Þessari spurningu hefur verið varpað fram undanfarið í sænskum fjölmiðlum eftir að maður, sem talið er að sé heimilislaus, var handtekinn í síðustu viku en hann var með sex milljónir sænskra króna í fórum sínum. Þetta svarar til um 74 milljóna íslenskra króna.
21.feb. 2018 - 22:00

Það sem kynlíf getur gert fyrir þig

Þeir sem hafa ekki tíma til að stunda líkamsrækt ættu að stunda hana í svefnherberginu.  Kynlíf er talið draga úr hættu á hjartaáföllun og þeir sem stunda það reglulega eru taldir lifa lengur.
21.feb. 2018 - 20:00

Til unga mannsins með hundinn: „Þú reifst hann upp, snérir upp á hann og slóst hann“

„Til unga mannsins sem á hund sem slapp frá í dag fyrir utan þjóðveg á leið út úr bænum. Ég veit að veðrið var vont og færðin slæm. Enda stoppuðu allir bílarnir og röð myndaðist út af hundinum sem virtist jafn hræddur og ráðvilltur og þú eflaust varst.“
21.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Gullfalleg viðarhúsgögn og innréttingar

Það er fátt skemmtilegra en að prýða heimili sitt fallegum munum, húsgögnum og innréttingum.
21.feb. 2018 - 16:30 Bleikt

Tanja Ósk var lögð í hrottalegt einelti: „Ég var heltekin af ótta“

Ímyndið ykkur að sex ára gömul dóttir ykkar sé að byrja sinn fyrsta skóladag. Hún er spennt, hlakkar til að eignast vini og verða fullorðin. Eftir skóla kemur hún heim sorgmædd vegna þess að stelpurnar í bekknum leyfðu henni ekki að leika sér með þeim af því að hún var of ljót. Þessi sex ára stelpa var ég.
21.feb. 2018 - 14:30

Konur þurfa meiri svefn

Samkvæmt nýlegri rannsókn þurfa konur meiri svefn en karlar. Rannsóknin var gerð á vegum The Duke University í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum og leiddi í ljós að heili kvenna þarf meiri tíma til að jafna sig eftir annríki dagsins en heili karla.
21.feb. 2018 - 13:00 Bleikt

Bjargey um hamingju: „Ég hef upplifað mikinn sársauka og vildi ekki dvelja þar. Ég vildi frelsi“

Hvers vegna finnst sumum allt vera erfitt og leiðinlegt á meðan öðrum finnst lífið almennt skemmtilegt og sjá það jákvæða í stað þess neikvæða. Hvað aðskilur þessa tvo einstaklinga?

21.feb. 2018 - 11:00

Myndir dagsins - Vitlaus texti á Stubbunum: „Ég veit þú varst í vímu“

Hver man ekki eftir Stubbunum? Börn gátu setið tímunum saman yfir þáttunum og skemmt sér konunglega. Það hins vegar áttu sér stað mjög óheppileg mistök 25. október 2012. Sunna Dís Ólafsdóttir rifjar upp atvikið á Facebook-síðu sinni.
21.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Tveimur sendiráðum lokað vegna hagræðingar

Sendiráðum Íslands í Vín í Austurríki og borginni Mapútó í Mósambík verður lokað vegna hagræðingar innan utanríkisráðuneytisins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
21.feb. 2018 - 08:32 Kynning

Purkhús: Fallegra heimili með gæðavörum á hagstæðu verði

Purkhús er vefverslun á vefslóðinni purkhus.is sem sérhæfir í fallegum vörum til að prýða heimilið. Eigandinn er Sara Björk Purkhús en að hennar sögn koma vörurnar víða að, til dæmis frá Bandaríkjunum, Indlandi og Kína, en sumar vörurnar hannar Sara sjálf og lætur framleiða fyrir sig, aðrar kaupir hún af heildsölum.

21.feb. 2018 - 08:00

Var þetta dýrasta búðarhnupl sögunnar? Sektaður um 25 milljónir

58 ára þýskur karlmaður var nýlega dæmdur til að greiða sem nemur 58 milljónum íslenskra króna í sekt en hann var fundinn sekur um búðarhnupl. Það var dómstóll í München sem dæmdi manninn til þessarar þungu refsingar nýlega.
20.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Píkuhárkollur eru heitasta trendið í dag

Þeir sem mættu á tískuvikuna í New York sem haldin var 8. – 16. febrúar síðastliðinn urðu vitni að einu heitasta trendinu í dag, píkuhárkollunni. Það var á tískusýningu suður-kóreska hönnuðarins Kaimin sem boðið var upp á herlegheitin.


20.feb. 2018 - 20:00

Leiðir til að líta upp af skjánum - Ekki láta snjalltækin stýra fjölskyldulífinu

Á mörgum nútímaheimilum eyðir fjölskyldan, allt niður í smábörn, talsverðum tíma við skjái á degi hverjum. Tæknin er undursamleg, en samt er óneitanlega eitthvað örlítið bogið við að eins árs börn sitji og fletti myndum í snjallsímum án þess að nokkur hafi þjálfað þau til iðjunnar. 
20.feb. 2018 - 19:00 Bleikt

Guðlaug hefur misst fóstur tvisvar sinnum: „Ég fór á klósettið og fann það detta niður, ég var bara ekki tilbúin til þess að sturt

Guðlaug Sif Hafsteinsdóttir hefur tvisvar sinnum misst fóstur og tók sú lífsreynsla mikið á hana. Segir hún það algengt að fólk tali um það að missa fóstur sé ekkert mál. Fóstrið skolist einfaldlega út og konan eigi í kjölfarið að halda áfram með líf sitt líkt og ekkert hafi í skorist.
20.feb. 2018 - 17:30 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Flugfarþegar úrvinda eftir 8 tíma flug með barni í brjálæðiskasti

Farþegar í flugvél Lufthansa frá Þýskalandi til New York nýlega máttu þola það að hlusta á þriggja ára dreng í brjálæðiskasti alla flugferðina. Hann hljóp gargandi um, klifraði yfir sætin fram og til baka og ekkert dró af drengnum allt flugið. Farþegar máttu láta ósköpin yfir sig ganga og reyndu margir þeirra að hylja eyrun til að draga aðeins úr hávaðanum.Veðrið
Klukkan 00:00
Lítils háttar súld
SA12
7,2°C
Lítils háttar súld
ASA6
7,5°C
Alskýjað
SSV12
9,1°C
Alskýjað
SSA4
7,4°C
SSV3
6,9°C
Lítils háttar súld
SSA15
7,1°C
Spáin
Gæludýr: feb 2018
Sigrún Dóra Jónsdóttir
Sigrún Dóra Jónsdóttir - 30.1.2018
Til varnar sonum mínum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 27.1.2018
Andmælti Davíð, en trúði honum samt
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 31.1.2018
Hvenær ertu búinn að aðlagast?
Lovísa María Emilsdóttir
Lovísa María Emilsdóttir - 31.1.2018
Æfðu þig í að finna fyrir gleði, þakklæti og hamingju!
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 05.2.2018
Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 09.2.2018
Uppgjör í verkalýðshreyfingunni!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Spurning drottningar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Hún líka
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 16.2.2018
Viðkvæmir Píratar
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 15.2.2018
Spáð í spilin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.2.2018
Hugleiðingar á 65 ára afmælinu
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 22.2.2018
Umskurður drengja
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 22.2.2018
Gyðingdómur í sögu og samtíð - námskeið
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 24.2.2018
Hann kaus frelsið
Fleiri pressupennar