12. nóv. 2017 - 22:00

Fjögur ár uppá dag

Þann 11. nóvember 2013 hófst vinna við gröft Norðfjarðargangna og er það skemmtileg tilviljun að nákvæmlega fjórum árum seinna séu þau opnuð og vígð. Göngin eru 7566 m á lengd og tók 93 vikur að grafa þau, en frágangur á þeim hefur staðið yfir frá því um haustið 2015. Það þykir kannski ótrúlegt að þegar það tekur tæp tvö ár að grafa þá taki það álíka tíma að raungera hina eiginlegu vegaframkvæmd innaní gatinu sem borað hefur verið í fjallið. Kannski er það ekki svo langur tími ef maður miðar við að umræða, barátta fyrir og undirbúningur verkefnis eins og þessa hefur tekið a.m.k. þrjá áratugi.
   Tímamótunum verður vitanlega fagnað með pomp og prakt næstkomandi laugardag og eru Austfirðingar allir hvattir til að heiðra samveruna og verða vitni að þessum miklu tímamótum í samgöngumálum Austurlands. 
   Aðdragandinn hefur verið langur og unnist með samhentu átaki í raun, eins og allar stórar framkvæmdir krefjast, og viðmælendur blaðsins sammála um að ekki væri hægt að eigna einhverri einni pólítískri fylkingu eða einstaklingum stóru skrefin í þróun málsins. Aftur á móti þá er ljóst að hinn pólítíski farvegur málsins allt frá því að samþykkt var í samgöngunefnd þingsins fyrir þrjátíu árum síðan að Norðfjarðargöng væru næst á dagskrá hefur verið sveiflukenndur og stundum hafi tafir á ákvörðunum um að framkvæmdin ætti að komast í sjónmál komið til vegna pólítískra hrossakaupa. Þá sögu þarf kannski ekki að rifja upp hér á hátíðarstundu, en þó er ljóst að í kjölfar hrunsins urðu veruleg skakkaföll í þeim áætlunum sem voru uppi um að hefja framkvæmdir árið 2009 og þeim frestað um tvö ár án þess að sú ákvörðun mætti mikilli mótstöðu. Þó er óhætt að segja að farið hafi að þykkna í sveitarstjórnarmönnum og þingmönnum kjördæmisins þegar ljóst var að göngin voru ekki inní pólítískri umræðu og þar með ekki á leið í útboð í bráð. Þann 23. mars 2011 var boðað til borgarafundar til að fara yfir málið með hlutaðeigandi ráðamönnum og varð húsfyllir í Egilsbúð, og fjörugar umræður. En fundurinn olli flestum vonbrigðum og ljóst var af fyrirsögn Austurfréttar sem fjallaði ítarlega um fundinn að „mikil óvissa væri um gerð Norðfjarðarganga“.

Grasrótarhreyfing fer af stað
Segja má að borgarfundurinn varpi ljósi á þá pólítísku stöðu sem uppi er í málinu, hún er í hnút og þó fv. samgönguráðherra hafi haft skýra framtíðarsýn árið áður var ljóst að hljóðið var þungt í þáverandi samgönguráðherra Ögmundi Jónassyni. Kristján L. Möller hafði lengi borið velvilja sínum til verksins á borð en var lentur í klemmu þegar umræðan um Vaðlaheiðargöng varð hávær og ljóst að þingmenn kjördæmisins þurftu að huga að baklandi sínu á meðal kjósenda þegar kom að forgangsröðun verkefna. Þá kom það til að þáttur hinna almennu borgara varð mikilvægari en áður hafði verið þegar Norðfirðingar fóru að láta í sér heyra. Í upphafi ágústmánaðar 2011 varð til hreyfing undir slagorðinu „Norðfjarðargöng þola enga bið“ þar sem vakin var athygli á ástandi Oddskarðsganga, þar sem grjóthrun í þeim var dregið fram í dagsljósið og bent á aðra ágalla í öryggismálum. Þessi grasrótarhreyfing leiðir af sér aukna fjölmiðlaumræðu um málið á ný þar sem þeir Ögmundur og Kristján takast að einhverju leyti á og ljóst að þó vinstri flokkarnir sitji saman í ríkisstjórn þá er ekki einhugur um forgangsröðun í samgöngumálunum. Sá bolti sem rúllar í framhaldinu af stað, þar sem sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð koma meðal annars að málum ásamt forsvarsmönnum fyrirtækja í bæjarfélaginu, er sendur af stað af einum af forsprökkum aðgerðarhópsins sem einbeitir sér að því að vekja máls á stöðu framkvæmdarinnar, Sigurði Jenssyni. Hann skipuleggur baráttu-og umræðufundi á vegum hópsins sem þingmenn kjördæmisins mæta á í byrjun september og tekur þá málið nýja stefnu þar sem Steingrímur J. Sigfússon, þá fjármálaráðherra segist vera tilbúinn til að færa fórnir til að af Norðfjarðagöngum geti orðið sem fyrst. Það er því ljóst að umræðan og gagnrýni á stjórnmálamenn á þessum tímapunkti, þar sem Sigurður segir þá t.a.m. sýna „alltof mikla linkind“ vegna margsvikinna loforða um Norðfjarðargöng, hefur nokkur áhrif á framgang málsins á pólítískum vettvangi. Fleiri fara nú að stinga niður pennum og óttast er að aðalfundur SSA þá um haustið muni leysast upp í deilum um samgöngumál, þar sem það sé samtakanna að leggja áherslur í forgangsröðun verkefna í fjórðungnum. Svo varð þó ekki og einhugur um að aðalfundurinn leggði fram samþykktir sem fólu í sér stuðning við Norðfjarðargöng annarsvegar og uppbyggingu vegarins um Öxi hins vegar. Þar með hafði pólítíkin talað – en það dró þó ekkert úr þeim krafti sem kominn var í grasrótarhreyfinguna „Norðfjarðargöng þola enga bið“.

Undirskriftasöfnun hefst
Það er mál viðmælenda blaðsins að hin almenna undirskriftasöfnun fyrir því að ráðist yrði í gerð Norðfjarðaganga hafi sýnt betur fram á einhug Austfirðinga þegar kom að forgangsröðun í samgöngumálum heldur en sú pólítíska flækja sem upp hófst þegar þingmenn fóru að bera það fyrir sig að samstöðuleysi sveitastjórnarmanna tefði ákvarðanatöku í málaflokknum. Sú mýta er lífseig að erjur um samgöngumál innan SSA séu haldreipi stjórnmálamanna þegar kemur að því að slá ákvörðunum um samgöngubætur á Austurlandi á frest. Hinn óháði aðgerðahópur sem stóð að undirskriftasöfnun og skrifum á þessum tímapunkti samanstóð m.a. af Sigurði Jenssyni, Guðmundi Karli Jónssyni, Jeff Clemmensen og Ómari Geirssyni auk Eyrúnar Eggertsdóttur, Elínu Önnu Hermannsdóttur, Elínu Sveinsdóttur, Árna Þorsteinssyni og Önnu Hlíf Árnadóttur. Þess má og geta að þáverandi ritstjóri Austurgluggans, Ragnar Sigurðsson, gaf umræðunni og aðgerðum hópsins nokkra athygli svo að málefnið hélst í umræðunni og gaf undirskriftasöfnuninni byr. Svo mikill varð byrinn í raun að sveitafélagið tók hana upp á sína arma og hélt henni áfram þar til mörg þúsund undirskriftir höfðu safnast. Gengið var í hvert hús og skrifað undir yfirlýsingu þar sem sagði m.a.: 
   „Verklegar framkvæmdir við Norðfjarðargöng áttu að hefjast árið 2009, var frestað til 2011 og í drögum að nýrri samgönguáætlun er gert ráð fyrir frekari frestun, eða allt til 2015.“ Í áskoruninni var það tekið fram að íbúum sveitarfélagsins þyki þessar tafir óásættanlegar fyrir íbúa og atvinnulíf vegna þeirra hamlandi og skaðlegu áhrifa sem núverandi vegur hefur á framþróun samfélagsins í Fjarðabyggð og lífsgæði íbúa á Austurlandi. Þar segir einnig: 
   „Það er óforsvaranlegt að eitt öflugasta sveitarfélag landsins sé klofið í herðar niður með þeim hætti sem fjallgarðurinn um Oddsskarð gerir. Við, undirrituð, skorum hér með á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að gera nú þegar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að framkvæmdir við gerð Norðfjarðarganga megi hefjast svo fljótt sem auðið er, en eigi síðar en fyrir lok þessa árs, 2012.“

Ögmundi snýst hugur í Neskaupstað
Í desember hafði aðgerðahópurinn safnað 2000 undirskriftum og framið gjörning þar sem fyrstu skóflustungurnar voru teknar að göngunum, en um veturinn þróuðust málin þannig að samfélagið allt var ákveðið í að fara þessa leið. Það varð þá lokapunktur þeirra aðgerða að Ögmundur Jónasson samgönguráðherra tók á móti undirskriftunum í maí 2012 og átti samtöl við heimamenn. Að sögn forsvarsmanna aðgerðarhópsins töldu þau loksins málið hafa þokast þegar samgönguráðherrann stöðvaði göngutúr um Oddskarðsgöng með þeim skilaboðum að hann þyrfti ekki að sjá meira. Hann væri búinn að sjá nóg – hann væri sannfærður. 
   Skemmst er frá því að segja að fjármagn til gangnagerðarinnar var tryggt á fjárlögum fyrir árið 2013 og hófust framkvæmdir þá um haustið. 
Hvass penni
Ómar Geirsson er hvass penni og gaf lítið fyrir loðin svör og loforð sem ekki þoldu dagsljósið eða áttu að bíða betri tíma í umræðunum um tafir á göngunum. Samgönguáætlun sú sem Kristján L. Möller hafði beitt sér fyrir var á endanum sniðgengin og Vaðlaheiðargöng tekin út fyrir og fjármögnuð með öðrum hætti en upphaflega átti að vera, með stuðningi þingmanna NorðAusturkjördæmis. Það sárnaði mörgum því rök vegagerðarinnar voru öllum skýr. Á fésbókarsíðu Norðfjarðargöng þola enga bið varð því umræðan heit þegar leit út fyrir að enn yrði framkvæmdinni frestað. 
Í andsvari við ábendingar Kristins nokkurs segir Ómar: „Við aðra umræðu um þessa ríkisfjármögnun Vaðlaheiðarganga kom meðal annars fram að Vegagerðin telur það ekki skynsamlegt að ráðist sé í tvenn jarðgöng samtímis. Eins var bent á að óeðlilegt væri að næstu jarðgöng á eftir Vaðlaheiðargöngum kæmu úr sama kjördæmi. Það má vel vera að máttur Kristjáns Möllers sé meiri en trú þín Kristinn og hann geti knúið í gegn önnur göng á sama tíma í sama kjördæmi. Má vera en staðreyndin er sú að á sama tíma og hann lofaði Norðfjarðargöngum á samgönguáætlun, þá vann hann að sniðgöngun þeirrar sömu samgönguáætlunar með því að taka Vaðlaheiðargöng út úr áætluninni og tryggja henni sérstaka fjármögnun ríkisvaldsins. Það gerði hann og það tókst honum. Ég er það góður í stafsetningu að ég veit að Norðfjarðargöng eru ekki stafsett svona: VAÐLAHEIÐARGÖNG. Og ég læt ekki sama manninn ljúga í mig tvisvar.“

Síðar – við brýningu aðgerðarhópsins segir Ómar:
„En við í Áhugahópnum erum ekki að setja 8,9 milljarða í Vaðlaheiðargöng, en það er ríkisstjórnin að gera með stuðningi allra þingmanna NorðAusturkjördæmis. Í þeirri gjörð kristallast raunverulegur vilji þingmanna okkar og raunverulegur vilji ríkisstjórnarinnar um hvað jarðgöng eru efst á forgangslista hennar. Og faglegu rökin eru fjöldi kjósenda, ekki mikilvægi og nauðsyn viðkomandi jarðganga. 
Það er athyglisvert að opinberlega hafa hvorki sveitarstjórnarmenn okkar eða sjálf sveitarstjórnin sagt orð gegn þeirri stjórnsýsluspillingu sem Vaðlaheiðargöngin eru. Þó er ljóst að sú spilling þolir ekki opinbera umræðu. Það er grafalvarlegt mál að taka gæluverkefni atkvæðakaupa fram yfir framkvæmd sem varðar líf eða limi fólks. Munum orð Páls Björgvins bæjarstjóra, sem sveitarstjórn Fjarðabyggðar hlýtur að vera sammála því ekki hefur hún sett ofaní hann opinberlega, að „það er ekki spurning um hvort, heldur hvenær alvarlegt slys verður á veginum um Oddskarð". Þess vegna spyr maður sig, af hverju er ekkert sagt, af hverju er ekkert gert til að mótmæla spillingunni?
Vonandi er ekki svarið hundstryggð við þingmenn kjördæmisins sem standa ofar í goggunarröð flokkanna.
Ertu með athyglisverða ábendingu eða frétt sem á heima á Pressunni?
Sendu okkur póst á pressan@pressan.is - Fyllsta trúnaðar gætt, sé hans krafist.23.nóv. 2017 - 21:00 Aníta Estíva Harðardóttir

Ótrúlegur munur á tvíburum þar sem aðeins annar þeirra er reykingarmanneskja

Myndir: Wolters Kluwer Health Myndir sem teknar voru af eineggja tvíburum á árunum 2007-2010 í þeim tilgangi að sjá mun á milli tveggja alveg eins einstaklinga, annars sem reykti sígarettur og hins sem gerði það ekki, hafa reynst áhrifamiklar þegar kemur að því að hjálpa fólki að hætta að reykja.
23.nóv. 2017 - 20:00 Akureyri vikublað

Geðræn veikindi eru ekkert til að skammast sín fyrir

Hafdís Sæmundsdóttir vill opna umræðuna um geðsjúkdóma í von um að eyða fordómum. Í einlægu viðtali segir Hafdís frá lífi sínu sem hefur verið allt annað en dans á rósum en Hafdís á þrjá stráka sem allir fæddust fyrir tímann og eru allir langveikir í dag. Hafdís segir einnig frá andlegum veikindum sínum, krabbameininu, síþreytunni, myglusveppnum, sem olli fjölskyldunni fjárhagslegu og heilsufarslegu tjóni, og jólunum sem hún kvíðir vegna föðurins sem hún missti á jóladag í fyrra.
23.nóv. 2017 - 19:00 DV

Joanna bjóst ekki við þessu í brauði frá Myllunni: „Þetta hefur ekki gerst áður“

Joanna Krupa brá heldur í brún þegar hún hugðist fá sér brauðsneið af Lífskornabrauði frá Myllunni í dag. Svo virtist sem búið væri að baka plast inn í brauðið. Í samtali við DV taldi Joanna að þetta væri annað hvort verið hanski eða límband.
23.nóv. 2017 - 18:00 Akureyri vikublað

Það var allt hvítt

Vetur konungur hefur heldur betur minnt á sig á Norðurlandi síðustu daga. Mikil ófærð var á fjallvegum og lögregla þurfti að aðstoða ökumenn víða auk þess sem vegum hefur verið lokað vegna óvissuástands og snjóflóðahættu. Blaðamaður Akureyri Vikublaðs ræddi við nokkra erlenda ferðamenn sem flestir reyndust alsælir með ástandið.
23.nóv. 2017 - 16:30 Aníta Estíva Harðardóttir

Tóku yfirgefin ref að sér sem er nú hluti af fjölskyldunni

Mynd/James Linsell-Clark/SWNS.com Fimm manna fjölskylda sem á þrjá hunda, ketti og hesta fékk sér nýtt gæludýr fyrir sjö mánuðum síðan. Dýrið er ekkert venjulegt húsdýr heldur villtur refur.
23.nóv. 2017 - 15:00 Eyjan

Gunnar Smári um dóm MDE: „Áfangasigur fyrir almenning gegn klíkuveldinu“

Gunnar Smári Egilsson sósíalistaforingi og fyrrverandi ritstjóri segir að dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í dag sé viss áfangasigur fyrir almenning gegn klíkuveldinu en að dómurinn komi of seint þar sem klíkuveldið hafi verið endurreist.
23.nóv. 2017 - 14:01 Aníta Estíva Harðardóttir

Átta bíla árekstur á Holtavörðuheiði

Rétt eftir klukkan 13 í dag barst lögreglu tilkynning um fjöldaárekstur á Holtavörðuheið þar sem rákust saman að minnsta kosti 8 ökutæki.
23.nóv. 2017 - 12:30 Aníta Estíva Harðardóttir

Venables handtekinn með barnaklám - Myrti tveggja ára gamalt barn þegar hann var tíu ára

Jon Venables myrti James Bulger aðeins tíu ára gamall Jon Venables var einungis tíu ára gamall þegar hann ásamt öðrum vini sínum, var dæmdur sekur fyrir morðið á James Bulger sem var tveggja ára gamall. Nú hefur Venables verið handtekin aftur fyrir það að eiga óhugnanlegar myndir af misnotkun barna á tölvu sinni.
23.nóv. 2017 - 11:23 433

Innbrotsþjófar lömdu pabba hans - Langaði að gera eitthvað í málinu

Það var brotist inn á fjölskylduheimili Höskulds Gunnlaugssonar í Kópavogi á vikunni. Frá þessu greinir hann á Facebook.
23.nóv. 2017 - 10:39 Aníta Estíva Harðardóttir

Stórstjörnur fjalla um mál Cyntoia Brown - Hún átti aldrei möguleika

Mynd: Nashville Police Department Saga sextán ára gamallar stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi fyrir morð gengur nú eins og eldur í sinu um veraldarvefinn eftir að nokkrar af frægustu konum heims vöktu athygli á henni.
23.nóv. 2017 - 09:20 Eyjan

Geir tapaði

Mannréttindadómstóll Evrópu úrskurðaði í morgun íslenska ríkinu í vil í máli Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra. Dómur í málinu var kveðinn upp í morgun.
23.nóv. 2017 - 08:28 Aníta Estíva Harðardóttir

Handteknir fyrir innbrot í Árbæ - Reyndu að fela sig innandyra

Á ellefta tímanum í gærkvöldi var lögreglu tilkynnt um þjófnað á tveimur vespum úr bílageymslu í Breiðholtinu. Rúmum tveimur klukkustundum síðar handtók lögreglan tvo unga menn í Kópavogi sem játuðu verknaðinn, þeir voru látnir lausir eftir skýrslutökur á lögreglustöð.
23.nóv. 2017 - 08:00

Þrír kaffibollar á dag gera meira gagn en ógagn

Fólk sem drekkur þrjá til fjóra bolla af kaffi á dag er líklegra til að finna fyrir jákvæðum heilsufarsáhrifum en þeir sem ekki drekka kaffi. Þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem byggir á rúmlega 200 eldri rannsóknum á áhrifum kaffidrykkju á fólk. Niðurstöðurnar sýna að kaffidrykkja dregur úr líkunum á hjartasjúkdómum, sykursýki, lifrarsjúkdómum, elliglöpum og sumum tegundum krabbameins.
22.nóv. 2017 - 21:00 Ari Brynjólfsson

10 atriði sem benda til að verið sé að ljúga að þér

Flestir eða ekki allir segja hvítar lygar reglulega, stundum oft á dag. Það þýðir að það er líklegast logið að þér reglulega eða oft á dag, spurðu bara hvort það fari þér í alvöru vel að ganga í jólapeysu eða hvað hafi orðið um bjórinn sem þú áttir inni í ísskáp.
22.nóv. 2017 - 20:00 Aníta Estíva Harðardóttir

Myndaði son sinn þar sem hann hafði ætlað að fremja sjálfsmorð

Mynd/Craig Stone Maður birti mynd og færslu á Twitter þar sem hann greindi frá því að á myndinni væri bekkur sem hann sat á fyrir átta árum þegar hann ætlaði að fremja sjálfsmorð. Það sem snerti lesendur djúpt var að lítill sonur mannsins var einnig á myndinni.
22.nóv. 2017 - 19:00 Eyjan

Þetta eru skilyrðin fyrir því að leyfa hunda og ketti á veitingastöðum

Breyting á reglugerð um hollustuhætti um heimild til að koma með hunda og ketti á veitingastaði tók nýlega gildi. Reglugerðin kveður meðal annars á um að eigendum eða rekstraraðilum veitingastaða er gert heimilt að leyfa gestum að koma með hunda og ketti inn á staðinn, að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Heimildin, sem Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra kom á rétt fyrir kosningar, gildir þó hvorki um veitingastaði né mötuneyti þar sem mæting er ekki valfrjáls og á stöðum þar sem fólki er gert að sækja þjónustu. Þá gildir heimildin ekki sé aðstaða veitingastaðar að einhverju leyti sameiginleg með annarri starfsemi eða á stað þar sem óheimilt er að hleypa gæludýrum inn á.
22.nóv. 2017 - 18:00 Aníta Estíva Harðardóttir

Elsta barnið yfirleitt í uppáhaldi foreldra

Mynd/Getty Rannsókn sem skoðaði 384 fjölskyldur, bæði foreldra og systkini, komust að því að 74% mæðra og 70% feðra viðurkenna að þau eigi sér uppáhaldsbarn.
22.nóv. 2017 - 16:30 Aníta Estíva Harðardóttir

Senda síamstvíbura sína í aðgerð þrátt fyrir áhættu að önnur látist

Mynd/Zuma Wire Foreldrar síamstvíbura hafa ákveðið að senda þær í aðgerð þrátt fyrir áhættuna á því að önnur þeirra gæti látið lífið. Faðir stúlknanna segir að erfitt sé að stjórna þeim í dag þar sem þær vilja báðar verða aðskildar og eigi það til að rífast mikið yfir áhugamálum.
22.nóv. 2017 - 15:00 DV

Allt leikur á reiðiskjálfi milli Bjartmars og Margrétar: „Þú ert sjúkur í hausnum Bjartmar“

Stórar ásakanir ganga á víxl á milli Bjartmars Odds Alexanderssonar og Margrétar Friðriksdóttur á Stjórnmálaspjallinu en þau saka hvort annað um lygar. Ástæða þess er frægt viðtal sem Bjartmar tók við Margréti og Örvar Harðarson þar sem þau ræddu múslíma. Margrét sakaði Bjartmar um hann hafi „klippt myndbandið í drasl“ og því birtir hann það nú óklippt.
22.nóv. 2017 - 13:46 Aníta Estíva Harðardóttir

Jólabókaflóðið er hafið - Arnaldur og Yrsa tróna á toppnum

Tími bókalesturs er runninn í garð þar sem jólabókaflóðið er þegar hafið og ætti hver og einn að geta fundið eitthvað sér við hæfi.
22.nóv. 2017 - 13:19 Kynning

Tölvutek: Jólagjöfin í ár! Star Wars drónar!

Tölvutek hefur fengið í sölu glæsilega dróna í takmörkuðu upplagi og eru þeir á frábæru tilboði næstu daga, hafa lækkað úr 29.990 niður í 19.990 kr. Tilboðið gildir út mánudaginn 27. nóvember.

22.nóv. 2017 - 12:20 Aníta Estíva Harðardóttir

Dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyninu

Ratko Mladic, fyrrverandi herforingi Bosníu-Serba hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir þjóðarmorð og aðra alvarlega glæpi gegn mannkyninu síðan hann leiddi borgarastríðið í Júgóslavíu frá árunum 1993-1995.
22.nóv. 2017 - 11:19 Eyjan

Fyrrverandi þingkona Framsóknarflokksins: „Eitt atvik? Nei“

Jóhanna María Sigmundsdóttir, sem sat á þingi fyrir Framsóknarflokkinn á árunum 2013 til 2016, segir að hún hafi ekki tölu á því hversu oft hún hafi þurft að forða sér á samkomum og taka hendur af líkamshlutum sem ekki sé ásættanlegt að séu snertir. Jóhanna María, eða Hanna María eins og hún er gjarnan kölluð, var ein þeirra kvenna í stjórnmálum sem steig fram í gær og lýsti kynferðislegri áreitni sem hún varð fyrir á meðan hún starfaði í stjórnmálum.
22.nóv. 2017 - 10:06

Bréfið frá skólastjóranum sem allir foreldrar ættu að lesa: „Gerið þetta og fylgist með börnunum ykkar leggja heiminn að fótum sér“

Það styttist í að nemendur taki próf fyrir jólin. Hér fyrir neðan er að finna bréf sem skólastjóri sendi til foreldra fyrir prófin. Þórey Sigþórsdóttir leikkona birti bréfið á Facebook-síðu sinni.
22.nóv. 2017 - 09:00 DV

Vaknaði upp með blóðuga áverka á höfði – Sleginn með exi í höfuðið

Norskur maður á fertugsaldri getur svo sannarlega þakkað sínu sæla fyrir að hafa ekki verið myrtur aðfaranótt sunnudags. Hann varð þá fórnarlamb hrottalegrar árásar sem var algjörlega að tilefnislausu nema hvað árásarmaðurinn hafði farið að heima með öxi, tvo hunda og skýrt markmið: Hann ætlaði að drepa einhvern.
22.nóv. 2017 - 08:00

Hún var 10 ár í norður-kóreska hernum: Konur látnar sofa á hrísgrjónahýðum – Fengu ekki dömubindi

Í tæp 10 ár var Lee So Yeon í norður-kóreska hernum eins og margar aðrar norður-kóreskar konur sem þurfa að gegna herþjónustu. Aðstæðurnar og aðbúnaður kvennanna var svo slæmur að þær fengu ekki nóg að borða, mörgum var nauðgað af yfirmönnum, þær voru látnar sofa á dýnum fylltum af hrísgrjónahýðum. Slæmur aðbúnaður leiddi til þess að Yeon og margar aðrar konur hættu að hafa blæðingar.
21.nóv. 2017 - 21:00 Aníta Estíva Harðardóttir

Er þetta skemmtilegasti raunveruleikaþáttur í heimi?

Raunveruleikaþáttur í Japan hefur slegið í gegn um allan heim en í honum má sjá sex leikmenn reyna að ganga upp stiga sem bæði er allur umlukinn plasti og einhverskonar slímkenndum vökva.
21.nóv. 2017 - 20:00 Ari Brynjólfsson

Þess vegna áttu ekki að neyða barn til að faðma einhvern

Það styttist óðfluga í jólahátíðina með tilheyrandi veislum, stressi og gleði. Margir, þá sérstaklega barnafólk, á eftir að fara í ótal jólaveislur og blanda geði við ættingja og vini. Af því tilefni hafa Samtök stúlknaskáta í Bandaríkjunum sent frá sér áminningu til foreldra um að neyða ekki börnin sín til þess að faðma fólk. Að sjálfsögðu er ekki verið að tala um að koma í veg fyrir að barn faðmi ættingja heldur er markmiðið að koma í veg fyrir að barnið sé neytt til þess.
21.nóv. 2017 - 19:00 Vestfirðir

Kalkþörungaverksmiðja við Ísafjarðardjúp

Lögð hefur verið fram frummatsskýrsla um efnisnám kalkþörungasets  í Ísafjarðardjúpi. Það er Íslenska kalkþörungafélagið ehf sem hyggur á vinnslu á kalkþörungasetinu. Félagið rekur þegar verksmiðju á Bíldudal og áformar að halsa sér völl við Ísafjarðardjúp. 
21.nóv. 2017 - 18:00 Bleikt

„Stórkostlegasta ævintýri lífs míns“ segir Joe Manganiello um Ísland

Það má vel vera að hann hafi heillað okkur á hvíta tjaldinu með heillandi brosi, magavöðvum og leikhæfileikum, en það var náttúra Íslands sem heillaði leikarann Joe Manganiello í nýlegri ferð hans hingað til lands í byrjun nóvember.
21.nóv. 2017 - 16:30 Aníta Estíva Harðardóttir

Bakkaði á bíl og endaði ofan á honum

Mynd/Mark Hemsworth:Swns Ökumaður bifreiðar af tegundinni Mercedes bakkaði upp á kyrrstæða bifreið af tegundinni Saab á laugardagskvöldið.
21.nóv. 2017 - 15:00 Ari Brynjólfsson

Óttast kjarnorkuslys í Rússlandi

Mikið magn að geislavirku efni hefur mælst í andrúmslofti í Rússlandi, svo mikið að geislavirk efni hafa borist til Vestur-Evrópu og mælst á mælum í Ítalíu og Frakklandi. Rússnesk yfirvöld hafa fram til þessa sagt að þau kannist ekki við neitt kjarnorkuslys.
21.nóv. 2017 - 13:30 Eyjan

Björn Valur: Bjarni sækir fast að því að fá sjötta ráðherrann

Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins sækir fast að því að fá sex ráðherra í hlut Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórninni en Vinstri græn og Framsóknarflokkurinn taka það ekki í mál. Þetta segir Björn Valur Gíslason fyrrverandi varaformaður Vinstri grænna í færslu á Fésbók.
21.nóv. 2017 - 12:00 Aníta Estíva Harðardóttir

Tugir barna ekki í neinum öryggisbúnaði í bíl hjá ökumönnum sem sjálfir voru í öryggisbeltum

Mynd/Getty Nú liggja fyrir niðurstöður könnunar sem starfsfólk Samgöngustofu og félagar í Slysavarnadeildum Slysavarnafélagsins Landsbjargar gerðu á öryggi barna í bílum núna í vor. Könnunin var gerð við 56 leikskóla í 29 þéttbýliskjörnum víða um land og var búnaður hjá 2.060 börnum kannaður. Sambærilegar kannanir hafa verið gerðar undanfarin 32 ár.
21.nóv. 2017 - 11:06 Aníta Estíva Harðardóttir

Níu ára gamall drengur lést úr krabbameini eftir að hafa fengið sína hinstu ósk uppfyllta

  Mynd/Facebook Níu ára gamall drengur sem barist hefur lengi við krabbamein fékk ósk sína um snemmbúin jól uppfyllta rétt áður en hann lést.
21.nóv. 2017 - 09:58 Bleikt

Kvennaathvarfið hlýtur viðurkenningu Barnaheilla

Kvennaathvarfið hlaut í gær Viðurkenningu Barnaheilla – Save the Children á Íslandi árið 2017 fyrir að beina sjónum sínum í auknum mæli að þörfum og réttindum barna sem í athvarfinu búa hverju sinni.
21.nóv. 2017 - 09:00 Vestfirðir

Minnst laxveiði á Vestfjörðum

Hafrannsóknarstofnun hefur gefið út bráðabirgðatölur fyrir stangveiði á laxi sumarið 2017. Stangveiðin var nærri langtímameðaltali. Á Vestfjörðum varð veiðin sú minnsta á þessari öld. Þá var veiðin meiri í öllum öðrum landshlutum en á Vestfjörðum.
21.nóv. 2017 - 08:00

Hundaeigendur eru líklegri til að lifa sjúkdóma af

Það að eiga hund bætir heilsu fólks og dregur úr líkunum á ótímabærum dauða. Þetta eru niðurstöður rannsóknar vísindamanna við Háskólann í Uppsölum í Svíþjóð. Niðurstöðurnar eru byggðar á rannsóknum á gögnum, sem ná yfir 12 ára tímabil, um rúmlega 3,4 milljónir Svía á aldrinum 40 til 80 ára.
20.nóv. 2017 - 22:00

11 leiðir til að nota örbylgjuofninn

Flest notum við örbylgjuofninn aðeins til að hita upp afganga og poppa. Það er synd að láta þetta stóra eldhústæki standa óhreyft þess á milli því örbylgjuofnar eru til margra hluta nytsamlegir. Til dæmis er hægt að baka kartöflur, bræða súkkulaði, gufusjóða gulrætur og sitthvað fleira í þessu ágæta tæki. 
20.nóv. 2017 - 21:00

12 ástæður fyrir því að eiga gæludýr

Að fylgjast með ketti, hundi eða jafnvel fiski sem syndir um í búri í örfáar mínútur hefur jákvæð áhrif á stress. Samkvæmt rannsókn á 240 hjónum kom í ljós að gæludýraeigendur eru með lægri blóðþrýsting en aðrir.
20.nóv. 2017 - 20:00 Ari Brynjólfsson

Svona sérðu hvort verið sé að svindla á þér á svörtum föstudegi

Frá svörtum föstudegi, e. Black Friday, í Bretlandi. Næsti föstudagur er svokallaður svartur föstudagur þar sem verslanir bjóða ýmis tilboð á varningi. Fyrir þá sem ekki þekkja til er svartur föstudagur bandarískt fyrirbæri þar sem markmiðið er að tæma verslanir daginn eftir þakkargjörðarhátíðina fyrir jól. Kaupgleðin á þessum degir hefur farið stigvaxandi undanfarin ár og eru verslanir víðast hvar um heiminn, þar á meðal á Íslandi byrjaðar að auglýsa sérstök tilboð á svörtum föstudegi en margir Íslendingar nota tækifærið á þessum degi og panta vörur erlendis frá.
20.nóv. 2017 - 19:00

Rólegt í höfnunum á Suðurnesjum

Já síðasti pistill endaði á smá minnarbroti um Þorgeir Guðmundsson eða Geira á Hlýra GK. Fór í jarðaförina hans í Útskálakirkju og var það virkilega falleg stund. Hvíldu í friði kæri frændi.
20.nóv. 2017 - 18:00 Eyjan

Morgunblaðið: Hvað um samband Kristjáns og Rósu? „Einkalíf Rósu B. er ekki til umræðu á samfélagsmiðlum“

Í Staksteinum í Morgunblaðinu eru fjölmiðlar gagnrýndir fyrir umfjallanir um einkalíf Sigmundar Davíðs og Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra. Á meðan hjólað sé á ósanngjarnan hátt í þessa tvo stjórnmálamenn sé farið silkihöndum um aðra og er Rósa B. Brynjólfsdóttir, þingmaður Vg, sérstaklega nefnd í því samhengi.
20.nóv. 2017 - 16:30 Reykjanes

Staðið við öll fyrirheit sem gefin voru í málefnasamningi

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 ber þess merki að sveitarfélagið þarf að undirgangast skilyrði aðlögunaráætlunar um framlegð og lækkun skuldahlutfalls. Þessi aðlögunaráætlun er í gildi til 2022 og mikilvægt að eftir henni sé farið, til þess að Reykjanesbæ öðlist á ný það fjárhagslega  sem nauðsynlegt er og geti veitt þá þjónustu sem ætlast er til. Mikil íbúafjölgun hefur reynt á sveitarfélagið sem hefur lögbundnar skyldur þrátt fyrir erfiða fjárhagslega stöðu. Þrátt fyrir þessar áskoranir þá koma ýmis mikilvæg atriði fram í þessari fjárhagsáætlun sem hafa munu jákvæð áhrif á hag íbúa á næsta ári.
20.nóv. 2017 - 15:00 Bleikt

Állistamaðurinn Odee hannar listaverk á vínflöskur

Állistamaðurinn Odee, eða Oddur Eysteinn Friðriksson, er með endalausar hugmyndir í kollinum og með mörg járn í eldinum. Nýjasta listaverkið, sem er orðið opinbert, er listaverk sem hann er að hanna á vínflöskur fyrir Brennivin America. Óvíst er hvort flaskan verði til sölu á Íslandi.
20.nóv. 2017 - 13:30 Ari Brynjólfsson

Sema Erla segir skömm stjórnvalda yfirþyrmandi: Misnota reglugerð til að losna undan ábyrgð

Sema Erla Serdar segir að íslensk stjórnvöld hafi misnotað Dyflinnarreglugerðina til að losa sig undan ábyrgð í málefnum fólks á flótta. Segir Sema í opnu bréfi til stjórnvalda í í tilefni alþjóðadegi barna í dag, sem hún birtir á Fésbók, að íslensk stjórnvöld hafi ítrekað brotið á börnum sem leitað hafa hingað til lands eftir vernd. Samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hafa aldrei fleiri verið á flótta í heiminum en nú, eða rúmar 65 milljónir einstaklinga, þar af helmingurinn börn:
20.nóv. 2017 - 12:00 Ari Brynjólfsson

Ruby sagði FBI að „fylgjast með flugeldasýningunni“ rétt fyrir morðið á Kennedy

Jack Ruby, næturklúbbseigandinn sem myrti Lee Harvey Oswald, sagði uppljóstrara alríkislögreglunnar FBI að „fylgjast með flugeldunum“ nokkrum klukkutímum áður en John F. Kennedy Bandaríkjaforseti var ráðinn af dögum í Dallas þann 22. nóvember 1963.
20.nóv. 2017 - 10:30 Eyjan

Píratar vinna við að bjarga heimasíðu Sjálfstæðisflokksins

Þingmenn og áhrifamenn innan Pírata vinna nú að því að bjarga vefsíðum vefhýsingarfyrirtækisins 1984 sem hrundi í síðustu viku. Margar vefsíðu fóru illa út úr hruninu, þar á meðal vefur Eiríks Jónssonar sem og vefir Pírata og Sjálfstæðisflokksins. Fram kom í twitter-færslu frá 1984 í gær að þingmennirnir Helgi Hrafn Gunnarsson og Smári McCarthy ynnu að því að bjarga því að bjarga verður. Segir Smári á Fésbók að hann hafði hugsað sér að gera eitthvað annað um helgina en að stundum geri plönin sig ekki sjálf:
20.nóv. 2017 - 09:00 Ari Brynjólfsson

Mikill kuldi framundan – Veðurstofan varar við vetrarstormi á Norðurlandi og Vestfjörðum

Veðurstofan hefur sent frá sér gula viðvörun vegna storms og ofankomu á Norðurlandi og Vestfjörðum allt niður á norðanvert Snæfellsnes frá kl. 18 í kvöld. Spáð er stormi eða hvassviðri úr norðlægri átt með snjókomu og éljum. Á Norðurlandi er búist við viðvarandi norðanátt með ofankomu fram á föstudag.
20.nóv. 2017 - 08:00

Hver er munurinn á mandarínu og klementínu?

Nú er sá árstími sem mandarínuneysla fólks er mest eða kannski klementínuneysla. En hver er munurinn á mandarínum og klementínum? Þetta er kannski ein af stærstu og áleitnustu spurningum samtímans og því rétt að upplýsa hér hver munurinn er á þessum góðu og hollu ávöxtum.

Veðrið
Klukkan 00:00
Skýjað
NNV5
-1,7°C
Alskýjað
NNV9
-0,7°C
Snjókoma
NNA16
-1,3°C
Lítils háttar snjókoma
N10
0,0°C
Lítils háttar snjókoma
N15
0,8°C
Skýjað
N13
-1,2°C
Spáin
(1-) Gæludýr.is: Flutingar - nóv
SushiSocial: jól 2017
Arnaldur Máni Finnsson
Arnaldur Máni Finnsson - 13.11.2017
Grasrótin og greinar trjánna
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 11.11.2017
Banki í glerhúsi
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 17.11.2017
Ég fresta skýrslunni: Hvers vegna?
Jón Steinar Gunnlaugsson
Jón Steinar Gunnlaugsson - 16.11.2017
Málinu drepið á dreif
Indíana Ása Hreinsdóttir
Indíana Ása Hreinsdóttir - 18.11.2017
Um daður, áreitni og afleiðingar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 18.11.2017
Fjórði fundurinn
Kristinn H. Gunnarsson
Kristinn H. Gunnarsson - 18.11.2017
Uppreist æra í stað siðbótar
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 20.11.2017
Íslands nýjasta nýtt
Sigurður Jónsson
Sigurður Jónsson - 19.11.2017
Stór mál fyrir íbúa Suðurnesja
Jón Steinar Gunnlaugsson
Jón Steinar Gunnlaugsson - 21.11.2017
Mismunandi niðurstöður jafn réttar
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 21.11.2017
Lífræn grasrótarþjóðkirkja
Börkur Gunnarsson
Börkur Gunnarsson - 22.11.2017
Nafnar
Jón Steinar Gunnlaugsson
Jón Steinar Gunnlaugsson - 23.11.2017
Dómarar gæta hagsmuna sinna
Fleiri pressupennar