12. nóv. 2017 - 22:00

Fjögur ár uppá dag

Þann 11. nóvember 2013 hófst vinna við gröft Norðfjarðargangna og er það skemmtileg tilviljun að nákvæmlega fjórum árum seinna séu þau opnuð og vígð. Göngin eru 7566 m á lengd og tók 93 vikur að grafa þau, en frágangur á þeim hefur staðið yfir frá því um haustið 2015. Það þykir kannski ótrúlegt að þegar það tekur tæp tvö ár að grafa þá taki það álíka tíma að raungera hina eiginlegu vegaframkvæmd innaní gatinu sem borað hefur verið í fjallið. Kannski er það ekki svo langur tími ef maður miðar við að umræða, barátta fyrir og undirbúningur verkefnis eins og þessa hefur tekið a.m.k. þrjá áratugi.
   Tímamótunum verður vitanlega fagnað með pomp og prakt næstkomandi laugardag og eru Austfirðingar allir hvattir til að heiðra samveruna og verða vitni að þessum miklu tímamótum í samgöngumálum Austurlands. 
   Aðdragandinn hefur verið langur og unnist með samhentu átaki í raun, eins og allar stórar framkvæmdir krefjast, og viðmælendur blaðsins sammála um að ekki væri hægt að eigna einhverri einni pólítískri fylkingu eða einstaklingum stóru skrefin í þróun málsins. Aftur á móti þá er ljóst að hinn pólítíski farvegur málsins allt frá því að samþykkt var í samgöngunefnd þingsins fyrir þrjátíu árum síðan að Norðfjarðargöng væru næst á dagskrá hefur verið sveiflukenndur og stundum hafi tafir á ákvörðunum um að framkvæmdin ætti að komast í sjónmál komið til vegna pólítískra hrossakaupa. Þá sögu þarf kannski ekki að rifja upp hér á hátíðarstundu, en þó er ljóst að í kjölfar hrunsins urðu veruleg skakkaföll í þeim áætlunum sem voru uppi um að hefja framkvæmdir árið 2009 og þeim frestað um tvö ár án þess að sú ákvörðun mætti mikilli mótstöðu. Þó er óhætt að segja að farið hafi að þykkna í sveitarstjórnarmönnum og þingmönnum kjördæmisins þegar ljóst var að göngin voru ekki inní pólítískri umræðu og þar með ekki á leið í útboð í bráð. Þann 23. mars 2011 var boðað til borgarafundar til að fara yfir málið með hlutaðeigandi ráðamönnum og varð húsfyllir í Egilsbúð, og fjörugar umræður. En fundurinn olli flestum vonbrigðum og ljóst var af fyrirsögn Austurfréttar sem fjallaði ítarlega um fundinn að „mikil óvissa væri um gerð Norðfjarðarganga“.

Grasrótarhreyfing fer af stað
Segja má að borgarfundurinn varpi ljósi á þá pólítísku stöðu sem uppi er í málinu, hún er í hnút og þó fv. samgönguráðherra hafi haft skýra framtíðarsýn árið áður var ljóst að hljóðið var þungt í þáverandi samgönguráðherra Ögmundi Jónassyni. Kristján L. Möller hafði lengi borið velvilja sínum til verksins á borð en var lentur í klemmu þegar umræðan um Vaðlaheiðargöng varð hávær og ljóst að þingmenn kjördæmisins þurftu að huga að baklandi sínu á meðal kjósenda þegar kom að forgangsröðun verkefna. Þá kom það til að þáttur hinna almennu borgara varð mikilvægari en áður hafði verið þegar Norðfirðingar fóru að láta í sér heyra. Í upphafi ágústmánaðar 2011 varð til hreyfing undir slagorðinu „Norðfjarðargöng þola enga bið“ þar sem vakin var athygli á ástandi Oddskarðsganga, þar sem grjóthrun í þeim var dregið fram í dagsljósið og bent á aðra ágalla í öryggismálum. Þessi grasrótarhreyfing leiðir af sér aukna fjölmiðlaumræðu um málið á ný þar sem þeir Ögmundur og Kristján takast að einhverju leyti á og ljóst að þó vinstri flokkarnir sitji saman í ríkisstjórn þá er ekki einhugur um forgangsröðun í samgöngumálunum. Sá bolti sem rúllar í framhaldinu af stað, þar sem sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð koma meðal annars að málum ásamt forsvarsmönnum fyrirtækja í bæjarfélaginu, er sendur af stað af einum af forsprökkum aðgerðarhópsins sem einbeitir sér að því að vekja máls á stöðu framkvæmdarinnar, Sigurði Jenssyni. Hann skipuleggur baráttu-og umræðufundi á vegum hópsins sem þingmenn kjördæmisins mæta á í byrjun september og tekur þá málið nýja stefnu þar sem Steingrímur J. Sigfússon, þá fjármálaráðherra segist vera tilbúinn til að færa fórnir til að af Norðfjarðagöngum geti orðið sem fyrst. Það er því ljóst að umræðan og gagnrýni á stjórnmálamenn á þessum tímapunkti, þar sem Sigurður segir þá t.a.m. sýna „alltof mikla linkind“ vegna margsvikinna loforða um Norðfjarðargöng, hefur nokkur áhrif á framgang málsins á pólítískum vettvangi. Fleiri fara nú að stinga niður pennum og óttast er að aðalfundur SSA þá um haustið muni leysast upp í deilum um samgöngumál, þar sem það sé samtakanna að leggja áherslur í forgangsröðun verkefna í fjórðungnum. Svo varð þó ekki og einhugur um að aðalfundurinn leggði fram samþykktir sem fólu í sér stuðning við Norðfjarðargöng annarsvegar og uppbyggingu vegarins um Öxi hins vegar. Þar með hafði pólítíkin talað – en það dró þó ekkert úr þeim krafti sem kominn var í grasrótarhreyfinguna „Norðfjarðargöng þola enga bið“.

Undirskriftasöfnun hefst
Það er mál viðmælenda blaðsins að hin almenna undirskriftasöfnun fyrir því að ráðist yrði í gerð Norðfjarðaganga hafi sýnt betur fram á einhug Austfirðinga þegar kom að forgangsröðun í samgöngumálum heldur en sú pólítíska flækja sem upp hófst þegar þingmenn fóru að bera það fyrir sig að samstöðuleysi sveitastjórnarmanna tefði ákvarðanatöku í málaflokknum. Sú mýta er lífseig að erjur um samgöngumál innan SSA séu haldreipi stjórnmálamanna þegar kemur að því að slá ákvörðunum um samgöngubætur á Austurlandi á frest. Hinn óháði aðgerðahópur sem stóð að undirskriftasöfnun og skrifum á þessum tímapunkti samanstóð m.a. af Sigurði Jenssyni, Guðmundi Karli Jónssyni, Jeff Clemmensen og Ómari Geirssyni auk Eyrúnar Eggertsdóttur, Elínu Önnu Hermannsdóttur, Elínu Sveinsdóttur, Árna Þorsteinssyni og Önnu Hlíf Árnadóttur. Þess má og geta að þáverandi ritstjóri Austurgluggans, Ragnar Sigurðsson, gaf umræðunni og aðgerðum hópsins nokkra athygli svo að málefnið hélst í umræðunni og gaf undirskriftasöfnuninni byr. Svo mikill varð byrinn í raun að sveitafélagið tók hana upp á sína arma og hélt henni áfram þar til mörg þúsund undirskriftir höfðu safnast. Gengið var í hvert hús og skrifað undir yfirlýsingu þar sem sagði m.a.: 
   „Verklegar framkvæmdir við Norðfjarðargöng áttu að hefjast árið 2009, var frestað til 2011 og í drögum að nýrri samgönguáætlun er gert ráð fyrir frekari frestun, eða allt til 2015.“ Í áskoruninni var það tekið fram að íbúum sveitarfélagsins þyki þessar tafir óásættanlegar fyrir íbúa og atvinnulíf vegna þeirra hamlandi og skaðlegu áhrifa sem núverandi vegur hefur á framþróun samfélagsins í Fjarðabyggð og lífsgæði íbúa á Austurlandi. Þar segir einnig: 
   „Það er óforsvaranlegt að eitt öflugasta sveitarfélag landsins sé klofið í herðar niður með þeim hætti sem fjallgarðurinn um Oddsskarð gerir. Við, undirrituð, skorum hér með á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að gera nú þegar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að framkvæmdir við gerð Norðfjarðarganga megi hefjast svo fljótt sem auðið er, en eigi síðar en fyrir lok þessa árs, 2012.“

Ögmundi snýst hugur í Neskaupstað
Í desember hafði aðgerðahópurinn safnað 2000 undirskriftum og framið gjörning þar sem fyrstu skóflustungurnar voru teknar að göngunum, en um veturinn þróuðust málin þannig að samfélagið allt var ákveðið í að fara þessa leið. Það varð þá lokapunktur þeirra aðgerða að Ögmundur Jónasson samgönguráðherra tók á móti undirskriftunum í maí 2012 og átti samtöl við heimamenn. Að sögn forsvarsmanna aðgerðarhópsins töldu þau loksins málið hafa þokast þegar samgönguráðherrann stöðvaði göngutúr um Oddskarðsgöng með þeim skilaboðum að hann þyrfti ekki að sjá meira. Hann væri búinn að sjá nóg – hann væri sannfærður. 
   Skemmst er frá því að segja að fjármagn til gangnagerðarinnar var tryggt á fjárlögum fyrir árið 2013 og hófust framkvæmdir þá um haustið. 
Hvass penni
Ómar Geirsson er hvass penni og gaf lítið fyrir loðin svör og loforð sem ekki þoldu dagsljósið eða áttu að bíða betri tíma í umræðunum um tafir á göngunum. Samgönguáætlun sú sem Kristján L. Möller hafði beitt sér fyrir var á endanum sniðgengin og Vaðlaheiðargöng tekin út fyrir og fjármögnuð með öðrum hætti en upphaflega átti að vera, með stuðningi þingmanna NorðAusturkjördæmis. Það sárnaði mörgum því rök vegagerðarinnar voru öllum skýr. Á fésbókarsíðu Norðfjarðargöng þola enga bið varð því umræðan heit þegar leit út fyrir að enn yrði framkvæmdinni frestað. 
Í andsvari við ábendingar Kristins nokkurs segir Ómar: „Við aðra umræðu um þessa ríkisfjármögnun Vaðlaheiðarganga kom meðal annars fram að Vegagerðin telur það ekki skynsamlegt að ráðist sé í tvenn jarðgöng samtímis. Eins var bent á að óeðlilegt væri að næstu jarðgöng á eftir Vaðlaheiðargöngum kæmu úr sama kjördæmi. Það má vel vera að máttur Kristjáns Möllers sé meiri en trú þín Kristinn og hann geti knúið í gegn önnur göng á sama tíma í sama kjördæmi. Má vera en staðreyndin er sú að á sama tíma og hann lofaði Norðfjarðargöngum á samgönguáætlun, þá vann hann að sniðgöngun þeirrar sömu samgönguáætlunar með því að taka Vaðlaheiðargöng út úr áætluninni og tryggja henni sérstaka fjármögnun ríkisvaldsins. Það gerði hann og það tókst honum. Ég er það góður í stafsetningu að ég veit að Norðfjarðargöng eru ekki stafsett svona: VAÐLAHEIÐARGÖNG. Og ég læt ekki sama manninn ljúga í mig tvisvar.“

Síðar – við brýningu aðgerðarhópsins segir Ómar:
„En við í Áhugahópnum erum ekki að setja 8,9 milljarða í Vaðlaheiðargöng, en það er ríkisstjórnin að gera með stuðningi allra þingmanna NorðAusturkjördæmis. Í þeirri gjörð kristallast raunverulegur vilji þingmanna okkar og raunverulegur vilji ríkisstjórnarinnar um hvað jarðgöng eru efst á forgangslista hennar. Og faglegu rökin eru fjöldi kjósenda, ekki mikilvægi og nauðsyn viðkomandi jarðganga. 
Það er athyglisvert að opinberlega hafa hvorki sveitarstjórnarmenn okkar eða sjálf sveitarstjórnin sagt orð gegn þeirri stjórnsýsluspillingu sem Vaðlaheiðargöngin eru. Þó er ljóst að sú spilling þolir ekki opinbera umræðu. Það er grafalvarlegt mál að taka gæluverkefni atkvæðakaupa fram yfir framkvæmd sem varðar líf eða limi fólks. Munum orð Páls Björgvins bæjarstjóra, sem sveitarstjórn Fjarðabyggðar hlýtur að vera sammála því ekki hefur hún sett ofaní hann opinberlega, að „það er ekki spurning um hvort, heldur hvenær alvarlegt slys verður á veginum um Oddskarð". Þess vegna spyr maður sig, af hverju er ekkert sagt, af hverju er ekkert gert til að mótmæla spillingunni?
Vonandi er ekki svarið hundstryggð við þingmenn kjördæmisins sem standa ofar í goggunarröð flokkanna.
Ertu með athyglisverða ábendingu eða frétt sem á heima á Pressunni?
Sendu okkur póst á pressan@pressan.is - Fyllsta trúnaðar gætt, sé hans krafist.23.feb. 2018 - 12:00 Bleikt

Sprenghlægilegar sögur af hormónafullum óléttum íslenskum konum

Flestar konur sem gengið hafa með barn undir belti kannast við þá óstjórnlegu hormónaframleiðslu sem líkaminn setur af stað nánast um leið og pissað er á prófið. Hormónarnir gera það að verkum að konan verður virkilega tilfinninganæm á meðan á meðgöngunni stendur og oft í nokkra mánuði eftir á.
23.feb. 2018 - 10:30

Nýjasta tíska: Þriðja augað og halda á afskornu höfði

Það er óhætt að segja að tískuheimurinn getur verið undarlegur. Í síðustu viku vöktu píkuhárkollurnar frægu mikla athygli á New York tískuvikunni.
23.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Haraldur hugsar málið varðandi framboð til varaformennsku

Haraldur Benediktsson, fyrsti þingmaður Norð-vestur kjördæmis fyrir Sjálfstæðisflokkinn, segist ætla að hugsa sig um hvort hann bjóði sig fram til varaformennsku í flokknum á landsfundi sjálfstæðisflokksins um miðjan mars, eftir fjölda áskorana. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag.

23.feb. 2018 - 08:00

Sjálfsfróun verður um 100 Þjóðverjum að bana árlega

Á hverju ári látast um 100 manns í Þýskalandi við það að stunda sjálfsfróun. Fólkið stundar það sem nefnt hefur verið „öfgafull“ sjálfsfróun en algengasta dánarorsökin er köfnun. Að jafnaði er sjálfsfróun ekki hættuleg en þegar fólk leitar að „flóknari“ nautn getur sjálfsfróunin orðið hættuleg, beinlínis lífshættuleg eins og dæmin sanna.
22.feb. 2018 - 22:00

Kúlurass á nokkrum vikum

Margir þrá að vera með svokallaðan kúlurass. Með þolinmæði og smá vinnu er hægt að tóna bakhlutann upp svo um munar á nokkrum vikum.
22.feb. 2018 - 20:00

Elliheimili fékk súludansara til að skemmta íbúum

Elliheimili fékk súludansara til að koma og skemmta íbúum. Myndir frá sýningunni hafa vakið mikla athygli. Segja sumir að sýningin hafi verið „óviðeigandi.“
22.feb. 2018 - 18:00

Öflug myndasería - Karlmannlegur kvenleiki

Ljósmyndari hefur tekið öflugar myndir til að endurskoða hugmyndir okkar um kyn og kynhlutverk. Thomas Evans er frá Manhattan, New York. Hann hefur verið að taka myndir af nöktum „karlmannlegum“ karlmönnum fyrir ‚Femme The Man‘ herferð. 
22.feb. 2018 - 16:30

Hugsanlega mest pirrandi myndband allra tíma

Hefurðu einhvern tíman spáð í því hvernig hundi líður þegar hann getur ekki náð skottinu sínu? Örugglega svipuð tilfinning og þér á eftir að líða eftir að horfa á þetta myndband af strandlengju.

22.feb. 2018 - 15:00 Bleikt

Saga Dröfn var fullkomin mamma: „Þetta getur nú ekki verið svo erfitt“

Áður en Saga Dröfn Haraldsdóttir eignaðist sitt fyrsta barn var hún fullkomin mamma. Barnið hennar mátti aldrei vera með hor, það átti alltaf að fara að sofa á réttum tíma, borða einungis hollan mat og sjónvarpið átti að vera spari.
22.feb. 2018 - 13:30

Ferðaljósmyndari gefur ráð: Svona tekurðu bestu myndirnar

Þegar maður ferðast er algengt að taka nokkrar eða mikinn fjölda af myndum til að minnast ferðalagsins og deila myndunum með vinum og fjölskyldu, eða jú ókunnugum á Instagram.
22.feb. 2018 - 12:00 Bleikt

Ljósmæður opna Snapchat: „Fylgjendur fá mjög fjölbreytta fræðslu og upplýsingar“

Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir ásamt Áslaugu Valsdóttur formanni ljósmæðrafélagsins fannst komin tími til þess að færa störf ljósmæðra nær nútímanum og gera þau sýnilegri. Þær tóku því sameiginlega ákvörðun um að stofna opin Snapchat reikning þar sem nokkrar ljósmæður skiptast á að sýna og segja frá störfum sínum.
22.feb. 2018 - 10:37

Lögreglan varar við nýju svindli: „Afar mikilvægt að fólk fari varlega“

Nýjar svikatilraunir hafa komið inn á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni og segir að ástæða sé til að vara fólk við svikunum.
22.feb. 2018 - 09:29 Eyjan

Eyþór segir meirihlutann hafa misst tökin-Nýr starfshópur þriðja hvern dag

Eyþór Arnalds, borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, sakar stjórnkerfið í borginni um óviðunandi vinnubrögð í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. Nefnir hann því til stuðnings að fyrirspurnum sé svarað seint og illa og að 351 starfshópur hafi verið skipaður fyrstu þrjú ár kjörtímabilsins. 
22.feb. 2018 - 08:00

Vegfarendur kvörtuðu undan öskureiðum betlara: Við leit á honum fundu lögreglumenn milljónir króna

Af hverju að standa úti á götu og betla þegar maður er með stórar fjárhæðir í vösunum? Þessari spurningu hefur verið varpað fram undanfarið í sænskum fjölmiðlum eftir að maður, sem talið er að sé heimilislaus, var handtekinn í síðustu viku en hann var með sex milljónir sænskra króna í fórum sínum. Þetta svarar til um 74 milljóna íslenskra króna.
21.feb. 2018 - 22:00

Það sem kynlíf getur gert fyrir þig

Þeir sem hafa ekki tíma til að stunda líkamsrækt ættu að stunda hana í svefnherberginu.  Kynlíf er talið draga úr hættu á hjartaáföllun og þeir sem stunda það reglulega eru taldir lifa lengur.
21.feb. 2018 - 20:00

Til unga mannsins með hundinn: „Þú reifst hann upp, snérir upp á hann og slóst hann“

„Til unga mannsins sem á hund sem slapp frá í dag fyrir utan þjóðveg á leið út úr bænum. Ég veit að veðrið var vont og færðin slæm. Enda stoppuðu allir bílarnir og röð myndaðist út af hundinum sem virtist jafn hræddur og ráðvilltur og þú eflaust varst.“
21.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Gullfalleg viðarhúsgögn og innréttingar

Það er fátt skemmtilegra en að prýða heimili sitt fallegum munum, húsgögnum og innréttingum.
21.feb. 2018 - 16:30 Bleikt

Tanja Ósk var lögð í hrottalegt einelti: „Ég var heltekin af ótta“

Ímyndið ykkur að sex ára gömul dóttir ykkar sé að byrja sinn fyrsta skóladag. Hún er spennt, hlakkar til að eignast vini og verða fullorðin. Eftir skóla kemur hún heim sorgmædd vegna þess að stelpurnar í bekknum leyfðu henni ekki að leika sér með þeim af því að hún var of ljót. Þessi sex ára stelpa var ég.
21.feb. 2018 - 14:30

Konur þurfa meiri svefn

Samkvæmt nýlegri rannsókn þurfa konur meiri svefn en karlar. Rannsóknin var gerð á vegum The Duke University í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum og leiddi í ljós að heili kvenna þarf meiri tíma til að jafna sig eftir annríki dagsins en heili karla.
21.feb. 2018 - 13:00 Bleikt

Bjargey um hamingju: „Ég hef upplifað mikinn sársauka og vildi ekki dvelja þar. Ég vildi frelsi“

Hvers vegna finnst sumum allt vera erfitt og leiðinlegt á meðan öðrum finnst lífið almennt skemmtilegt og sjá það jákvæða í stað þess neikvæða. Hvað aðskilur þessa tvo einstaklinga?

21.feb. 2018 - 11:00

Myndir dagsins - Vitlaus texti á Stubbunum: „Ég veit þú varst í vímu“

Hver man ekki eftir Stubbunum? Börn gátu setið tímunum saman yfir þáttunum og skemmt sér konunglega. Það hins vegar áttu sér stað mjög óheppileg mistök 25. október 2012. Sunna Dís Ólafsdóttir rifjar upp atvikið á Facebook-síðu sinni.
21.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Tveimur sendiráðum lokað vegna hagræðingar

Sendiráðum Íslands í Vín í Austurríki og borginni Mapútó í Mósambík verður lokað vegna hagræðingar innan utanríkisráðuneytisins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
21.feb. 2018 - 08:32 Kynning

Purkhús: Fallegra heimili með gæðavörum á hagstæðu verði

Purkhús er vefverslun á vefslóðinni purkhus.is sem sérhæfir í fallegum vörum til að prýða heimilið. Eigandinn er Sara Björk Purkhús en að hennar sögn koma vörurnar víða að, til dæmis frá Bandaríkjunum, Indlandi og Kína, en sumar vörurnar hannar Sara sjálf og lætur framleiða fyrir sig, aðrar kaupir hún af heildsölum.

21.feb. 2018 - 08:00

Var þetta dýrasta búðarhnupl sögunnar? Sektaður um 25 milljónir

58 ára þýskur karlmaður var nýlega dæmdur til að greiða sem nemur 58 milljónum íslenskra króna í sekt en hann var fundinn sekur um búðarhnupl. Það var dómstóll í München sem dæmdi manninn til þessarar þungu refsingar nýlega.
20.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

Píkuhárkollur eru heitasta trendið í dag

Þeir sem mættu á tískuvikuna í New York sem haldin var 8. – 16. febrúar síðastliðinn urðu vitni að einu heitasta trendinu í dag, píkuhárkollunni. Það var á tískusýningu suður-kóreska hönnuðarins Kaimin sem boðið var upp á herlegheitin.


20.feb. 2018 - 20:00

Leiðir til að líta upp af skjánum - Ekki láta snjalltækin stýra fjölskyldulífinu

Á mörgum nútímaheimilum eyðir fjölskyldan, allt niður í smábörn, talsverðum tíma við skjái á degi hverjum. Tæknin er undursamleg, en samt er óneitanlega eitthvað örlítið bogið við að eins árs börn sitji og fletti myndum í snjallsímum án þess að nokkur hafi þjálfað þau til iðjunnar. 
20.feb. 2018 - 19:00 Bleikt

Guðlaug hefur misst fóstur tvisvar sinnum: „Ég fór á klósettið og fann það detta niður, ég var bara ekki tilbúin til þess að sturt

Guðlaug Sif Hafsteinsdóttir hefur tvisvar sinnum misst fóstur og tók sú lífsreynsla mikið á hana. Segir hún það algengt að fólk tali um það að missa fóstur sé ekkert mál. Fóstrið skolist einfaldlega út og konan eigi í kjölfarið að halda áfram með líf sitt líkt og ekkert hafi í skorist.
20.feb. 2018 - 17:30 Ragna Gestsdóttir

Myndband: Flugfarþegar úrvinda eftir 8 tíma flug með barni í brjálæðiskasti

Farþegar í flugvél Lufthansa frá Þýskalandi til New York nýlega máttu þola það að hlusta á þriggja ára dreng í brjálæðiskasti alla flugferðina. Hann hljóp gargandi um, klifraði yfir sætin fram og til baka og ekkert dró af drengnum allt flugið. Farþegar máttu láta ósköpin yfir sig ganga og reyndu margir þeirra að hylja eyrun til að draga aðeins úr hávaðanum.


20.feb. 2018 - 16:00 Bleikt

Amanda og Birgir eru vegan og alæta í sambúð: „Engin ein rétt leið í samböndum“

Vegan og alæta í sambúð, hvernig virkar það? Þetta er spurning sem ég fæ að heyra reglulega og eru eflaust enn fleiri sem velta henni fyrir sér án þess að spyrja. Einnig fæ ég stundum fyrirspurnir frá einstaklingum sem vilja gerast grænmetisætur eða vegan en telja að makinn færi ekki sömu leið.
20.feb. 2018 - 14:00

Þurrkaði nærbuxurnar í 20 mínútur í miðju flugi - Myndband

Það finnst fáum gaman að fljúga. Maður veit einnig aldrei hver situr hliðin á manni eða í kringum mann. Kannski einhver með háværa tónlist og að borða túnfisksamloku. Eða einhver sem heldur á blautum nærbuxum upp við loftopið til að þurrka þær. Það gerðist í flugi frá Tyrklandi til Moskvu í Rússlandi. 

20.feb. 2018 - 12:30 Bleikt

Aldís rakst á gífurlegan verðmun á barnadóti milli verslana: „Þetta hlýtur að vera eitthvað djók!“

Aldís Björk Óskarsdóttir var stödd í barnaversluninni Ólavía og Oliver á dögunum þegar hún rakst fyrir tilviljun á barnadót sem kostaði tæplega átta þúsund krónur. Það sem kom Aldísi svo mikið á óvart var að einungis nokkrum vikum áður hafði hún keypt sömu vöruna á 2500 krónur í Hagkaup.

20.feb. 2018 - 11:37

Ölvaður og ók á móti umferð á Kringlumýrarbraut

Klukkan hálf tólf í gærkvöldi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna karls og konu sem reyndu að ræna tölvu af starfsmanni hótels í miðborg Reykjavíkur. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
20.feb. 2018 - 10:30

Stefnumótasíða fyrir stuðningsfólk Donald Trump vekur athygli – Aðeins fyrir gagnkynhneigða

Það er til stefnumótasíða ætluð stuðningsfólki Donald Trump Bandaríkjaforseta. Síðan heitir Trump.Dating. Slagorð síðunnar er „Make Dating Great Again.“
20.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Segir styttingu vinnuvikunnar hina nýju leiðréttingu

Börkur Gunnarsson, listamaður og fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tætir í sig verkefni vinstri meirihlutans í borginni um styttingu vinnuvikunnar í Morgunblaðinu í dag. Verkefnið sem innleitt var hjá hluta af starfsmönnum borgarinnar, um styttri vinnuviku fyrir sömu laun, kallar Börkur hina nýju leiðréttingu, með vísun í þegar Framsóknarflokkurinn undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, lofaði afmörkuðum hópi fólks háa eingreiðslu gegn atkvæði þess:

20.feb. 2018 - 07:50

Hún fékk höfuðverk og fór að sofa: Þegar hún vaknaði talaði hún með allt öðrum hreim en áður

Fyrir tveimur árum fékk bandarísk kona mikinn höfuðverk. Hún fór því og lagði sig í þeirri von að höfuðverkurinn myndi batna aðeins. En þegar hún vaknaði hafði hún glatað bandaríska hreimnum sínum og var farin að tala með breskum hreim. Það gerir þetta kannski enn athyglisverðara að þetta var ekki í fyrsta sinn sem hreimur hennar breyttist þegar hún fékk sér blund þegar hún var með mikinn höfuðverk.
19.feb. 2018 - 22:00 Bleikt

13 bráðfyndnar gamanmyndir á Netflix

Það bíða líklega langflestir Íslendingar eftir því að sólin hækki á lofti og vetur konungur láti sig hverfa af landi brott, enda hefur veturinn verið sérstaklega þungur undanfarnar vikur. Það er þó eitt hægt að gera til þess að stytta biðina og það er að koma sér vel fyrir í sófanum með eitthvað gott að narta í og kveikja sér á skemmtilegri gamanmynd.
19.feb. 2018 - 21:00

Innbrotsþjófur gómaður við að horfa á klám - Kom með DVD disk og stundaði sjálfsfróun

Innbrot taka yfirleitt ekki langan tíma. Innbrotsþjófar stoppa stutt í hverju húsnæði, en meðal innbrot er um átta til tólf mínútur, samkvæmt API Alarm Inc. Innbrotsþjófar taka yfirleitt ekki með sér klámmynd til að horfa á meðan innbrotinu stendur.
19.feb. 2018 - 19:30 Bleikt

Íris tók ákvörðun um að vera einstæð: „Þarna stóð ég, ein, ólétt og með bullandi höfnunartilfinningu“

Mig langar til þess að koma fram og tala um málefni sem kannski margir kannast við. Málefnið er sú ákvörðun sem ég þurfti að taka. Hvort ég vildi halda fóstrinu vitandi það að ég myndi verða einstæð og þurfa að ganga í gegnum allt saman ein.
19.feb. 2018 - 17:30

Krummi drepinn og Helga í áfalli: „Krummi lést nánast samstundis“

„Þetta var svakalegt áfall. Við erum enn þá að jafna okkur. Ég var að tala við hundaeftirlitsmann í morgun og gat allt í einu ekki talað. Þetta kemur svoleiðis yfir mann,“ 
19.feb. 2018 - 15:41

Leitaði að hálfsystkinum sínum – Fann 40 þeirra

Ung kona sem blóðfaðir hennar var sæðisgjafi ákvað að leita að hálfsystkinum sínum. Hún fann fjörutíu hálfsystkini. Kianni Arroyo er 21 árs og frá Orlando, Flórída. Hún eyddi fimm árum í að finna hálfsystkini sín.
19.feb. 2018 - 14:00 Bleikt

Systurnar Emilía og Halldóra hissa eftir gjafasendingu: „Hver á þessar nærbuxur?“

Emilía Guðrún Valgarðsdóttir sendi systur sinni Halldóru, sem býr í Norfolk í Virginiu,  pakka með gjöfum og sælgæti á dögunum. Sendingin komst fljótt og örugglega til skila en þær systur urðu þó virkilega hissa þegar bæst hafði við gjafirnar í kassanum.
19.feb. 2018 - 12:30

Hvenær er besti tíminn til að læra nýtt tungumál, stunda frábært kynlíf og kaupa fyrstu íbúðina?

Hefurðu einhvern tíman velt því fyrir þér hvenær besti tíminn er til að eignast börn, stunda frábært kynlíf eða jafnvel hlaupa maraþon? Samkvæmt sérfræðingum er fullkominn tímasetning fyrir allt.
19.feb. 2018 - 11:05

Þrjú innbrot á höfuðborgarsvæðinu í morgun

Þrjú innbrot áttu sér stað í morgun á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var gerð ein tilraun til innbrots.
19.feb. 2018 - 10:41

Ármann telur líklegt að von sé á stórum skjálfta: „Þá fer að draga úr þessari virkni“

Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur. Jarðskjálftahrinur hafa verið mjög tíðar í nágrenni Grímseyjar undanfarin misseri. Nokkrir stórir skjálftar hafa riðið yfir við eyjuna síðasta sólarhringinn og fundust sumir þeirra á Akureyri og Húsavík.
19.feb. 2018 - 09:30 Eyjan

Una til Íbúðarlánasjóðs – Vill breyta viðhorfinu til leigumarkaðarins

Una Jónsdóttir hagfræðingur hefur verið ráðin til að stýra deild leigumarkaðsmála hjá Íbúðalánasjóði, samkvæmt tilkynningu. Una starfaði áður sem hagfræðingur í hagdeild sjóðsins og hafði þar meðal annars með höndum greiningar á stöðu leigjenda og ástandi leigumarkaðarins.
19.feb. 2018 - 09:18 Kynning

Camelia.is: Toppgæði á hagstæðu verði

„Við erum í samstarfi við tvær æðislegar heildverslanir í Bretlandi. Önnur þeirra er verslun sem við náðum samningum við núna um áramótin og er hún ein stærsta og fallegasta heildverslun Bretlands á sviði húsgagna og fylgihluta fyrir heimili og erum við eina verslunin á Íslandi með samning við hana.
19.feb. 2018 - 08:00

Ný rannsókn: Karlar ættu að sjá um heimilisþrifin – Getur skaðað heilsu kvenna að sjá um þau

Niðurstaða nýrrar rannsóknar er vægast sagt athyglisverð en samkvæmt henni þá ættu karlar að sjá um heimilisþrifin því það getur verið skaðlegt heilsu kvenna að sjá um þau. Það er því ekkert annað að gera fyrir karlmenn þessa lands en að taka sér tusku og sóp í hönd og sjá um þrifin í framtíðinni, að minnsta kosti ef þeir vilja konum sínum vel.
18.feb. 2018 - 22:00 Ragna Gestsdóttir

6 einfaldar leiðir til að krydda kynlífið

Við manneskjurnar erum ekkert nema vaninn og líka þegar kemur að kynlífinu, því miður. Þegar við erum búin að vera lengi með og sofa oft hjá sama einstaklingnum þá getur kynlífið orðið ansi vanabundið, skiptunum farið að fækka eða fólk jafnvel alveg hætt að sofa saman.
18.feb. 2018 - 20:00 Ragna Gestsdóttir

Instagram dagsins: Dásamlegar fjölskyldumyndir Sinu

Sina er tveggja barna móðir og eiginkona sem er búsett í Toronto í Kanada. Hún er líka með eigin heimasíðu, Happy Grey Lucky og Instagram með sama nafni. 
18.feb. 2018 - 18:00 Ragna Gestsdóttir

Pamela Anderson: Fimmtug og fáklædd á forsíðu

Hún er tákmynd rauða sundbolsins og hin sanna kona í augum fjölmargra karlmanna sem muna eftir henni á níunda áratugnum þar sem hún hljóp um ströndina með flotholtið í hendi.Veðrið
Klukkan 12:00
Lítils háttar súld
A6
2,8°C
Alskýjað
A7
1,7°C
A7
2,2°C
Alskýjað
SA5
3,2°C
Skýjað
ASA7
4,9°C
Lítils háttar rigning
ANA7
3,6°C
Lítils háttar rigning
A13
2,6°C
Spáin
Gæludýr: feb 2018
Sigrún Dóra Jónsdóttir
Sigrún Dóra Jónsdóttir - 30.1.2018
Til varnar sonum mínum
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 25.1.2018
Þjóðviljinn var hlutlausari en Kjarninn
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 27.1.2018
Andmælti Davíð, en trúði honum samt
Ingrid Kuhlman
Ingrid Kuhlman - 31.1.2018
Hvenær ertu búinn að aðlagast?
Lovísa María Emilsdóttir
Lovísa María Emilsdóttir - 31.1.2018
Æfðu þig í að finna fyrir gleði, þakklæti og hamingju!
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 05.2.2018
Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 09.2.2018
Uppgjör í verkalýðshreyfingunni!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Spurning drottningar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 12.2.2018
Hún líka
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 16.2.2018
Viðkvæmir Píratar
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 15.2.2018
Spáð í spilin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 19.2.2018
Hugleiðingar á 65 ára afmælinu
Sara Pálsdóttir
Sara Pálsdóttir - 22.2.2018
Umskurður drengja
Þórhallur Heimisson
Þórhallur Heimisson - 22.2.2018
Gyðingdómur í sögu og samtíð - námskeið
Fleiri pressupennar